Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Diploma in Project Management

Projektipäälliköstä projektijohtajaksi

Diploma in Project Management on kokeneille projektipäälliköille suunnattu kattava projektinhallinnan ja projektien johtamisen koulutusohjelma. Ohjelma tarjoaa parhaita käytänteitä, menetelmiä ja toimintamalleja onnistuneiden projektien ja projektitiimien johtamiseen sekä auttaa sinua kehittymään menestyväksi projektien johtajaksi. Aalto PRO:n Diploma in Project Management -koulutusta on toteutettu jo yli 20 vuoden ajan.

Koulutusohjelman tavoitteena on, että saat kokonaisvaltaisen ja syvällisen näkemyksen projektinhallintaan sekä taidot laajojenkin projektien johtamiseen. Ohjelman kehikkona on projektin elinkaariajattelu ja käyt läpi systemaattisesti projektin eri vaiheet: aloitus, suunnittelu, toteutus, seurata/ohjaaminen ja lopettaminen. Lisäksi paneudut projektin arviointiin.

Ohjelman sisällöissä painotetaan erityisesti inhimillisen pääoman johtamista projekteissa, muutosjohtamista sekä projektin tuloksia (hyötyjä ja vaikuttavuutta). Keskiössä on myös projektikokonaisuuden hyvä hallinta, laajuus, kustannukset ja aikataulu. Lisäksi syvennyt mm. riskien ja laadun hallintaan sekä sidosryhmiin ja vastuulliskysymyksiin. Ohjelman aikana kirkastat näkemystäsi hyvästä projektijohtajuudesta työskentelemällä Minä projektinjohtajana -prosessin parissa ja opit soveltamaan ja viemään koulutuksen oppeja oman organisaatiosi käyttöön Kaikutiimi-työskentelyn avulla ja aktiivisessa dialogissa muiden osallistujien kanssa. 

Koulutuksen käytyäsi voit toimia vastuullisena projektipäällikkönä tai -johtajana vaativissa ja laajaa projektinhallinnan asiantuntemusta vaativissa hankkeissa. Saat myös erinomaiset valmiudet projektijohtajaksi sertifiointiin. 
Diploma in Project Management -ohjelman kouluttajat ja valmentajat ovat Aalto-yliopiston kokeneita kouluttajia sekä kansainvälisiä ja projektihallinnan asiantuntijoita.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Projektinhallinnan onnistumisen osa-alueet ja prosessiryhmät

Ohjelman lähijaksoilla projektinhallinnan prosessiryhmät, osa-alueet ja muut keskeiset aiheet käsitellään projektin elinkaaren kannalta mahdollisemman loogisessa asiayhteydessä. Diploma in Project Management on kattava läpileikkaus projektinhallintaan ja siihen läheisesti liittyviin osa-alueisiin.

Ohjelmassa ovat mukana kaikki keskeiset projektinhallinnan osa-alueet:

 • Kokonaisuuden hallinta
 • Sidosryhmien hallinta
 • Laajuuden hallinta
 • Resurssien hallinta
 • Aikataulujen hallinta
 • Kustannusten hallinta
 • Riskien hallinta
 • Laadun hallinta
 • Hankintojen hallinta
 • Viestinnän hallinta

Tunnustettu projektinhallinnan ja projektijohtamisen koulutusohjelma, jota on toteutettu jo yli 20 vuoden ajan.

Koulutus tukee kasvuasi projektipäälliköstä projektin johtajaksi.

Suomalaiset ja kansainväliset, kokeneet projektinhallinnan kouluttajat.

Hyödyt

Diploma in Project Management -koulutus kasvattaa organisaatioon osaajia tulevien projektien johtajiksi. Se tukee organisaation systemaattista projektinhallinnan osaamisen kehittämistä ja tuo organisaatioon uusia ajatuksia ja toimintatapoja. Ohjelmasta saat valmiudet mm. lisätä projektitoiminnan kypsyysastetta yrityksessäsi, osallistua keskeisessä roolissa erittäin vaativiin ja kompleksisiin projekteihin, perustaa projektitoimisto ja kehittää sen toimintaa ja tarjota monipuolisesti projektinhallinnan kehitys- ja konsultointipalveluita.

Onnistut paremmin projekteissasi ja valmistaudut osoittamaan pätevyytesi sertifioinnissa
Kehität osaamistasi projektinhallinnasta sekä projektien johtamisesta
Hallitset projektinhallinnan keskeiset työkalut ja menetelmät
Rakennat eri organisaatioista tulevien projektityön osaajien verkoston

Kenelle?  

Koulutus on suunnattu kokeneille projektinhallinnan ammattilaisille: projektipäälliköille ja projektijohtajille. Se sopii sinulle, joka haluat kehittää yrityksesi projektitoimintaa ja ammattitaitoasi monimuotoisia, digitalisoituvia ja johtamisen kannalta haastavia projekteja varten.

Koulutus auttaa löytämään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten johdan projektia ja projektitiimiä?
 • Mitkä ovat sopivia menetelmiä tehokkaaseen projektinhallintaan?
 • Minkälaisia oppeja muut toimialat voivat antaa?
 • Mitä osa-alueita minun kannattaa kehittää tullakseni paremmaksi projektipäälliköksi tai projektijohtajaksi?

Sisältö ja aikataulu

Koulutuksessa käsitellään projektinhallintaan ja projektin johtamiseen liittyviä teemoja, tärkeimpinä projektitiimin ja sidosryhmien johtaminen, projektin tehokas johtaminen (laajuuden hallinta, aikataulun hallinta sekä riskien ja laadun hallinta) ja projektin tulokset. Näiden lisäksi pohdit omaa projektijohtajuuttasi ja syvennyt tulevaisuuden haasteisiin projektien johtamisessa. 

Ohjelma koostuu kouluttajavetoisista lähikoulutuspäivistä sekä verkkototeutuksista (webinaareista). Koulutukseen kuuluu myös henkilökohtaista työskentelyä sekä oman työsi että organisaatiosi kehittämiseksi. Oppien vieminen organisaatioon varmistetaan Kaikutiimi-työskentelyllä. Lisäksi käyt läpi henkilökohtaisena työnä Minä projektinjohtajana -prosessin, jossa syvennyt omiin vahvuuksiisi, kehityskohteisiisi ja toimenpidesuunnitelmaasi. Koulutuspäivät sisältävät kouluttajavetoisia alustuksia ja ryhmäkeskusteluja.

Rakenne

10 koulutuspäivää ja webinaareja

Vuorovaikutteiset koulutuspäivät luovat perustan oppimiselle

Henkilökohtaiset tehtävät

Henkilökohtaiset harjoitukset ja pohdinnat kehittävät omaa projektijohtajuuttasi

Kaikutiimityöskentely

Kaikutiimi auttaa viemään koulutuksen opit laajasti omaan organisaatioon

Koulutusjaksot

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin koulutuksiimme