Edellinen sivu

Diploma in Project Management

Kaikki projektien ammattimaiseen hallintaan

Diploma in Project Management on kattava projektinhallinnan koulutusohjelma, joka antaa yrityksesi projektitoiminnan eduksi käytännön parhaat työkalut ja toimintamallit sekä tutkimuksen viimeisimmät tiedot.

Koulutuksessa projektinhallintaa käsitellään kansainvälisen ISO 21500 -projektinhallintastandardin prosessiryhmien mukaisesti koko elinkaaren laajuudelta aina asettamisesta lopettamiseen asti. Myös projektin laajennettu elinkaari huomioidaan. Ohjelma on suunniteltu kokeneille projektipäälliköille.

Koulutuksen käytyäsi voit toimia vastuullisena projektipäällikkönä vaativissa, kompleksisissa ja laajaa projektinhallinnan asiantuntemusta vaativissa hankkeissa sekä mm. projektitoimiston vastuuhenkilönä, projektitoiminnan kehittäjänä tai projektinhallinnan konsulttina. Sinulla on lisäksi näkemystä siitä, miten organisoida projektitoimintaa organisaatiossasi.

 

Kysy lisätietoja

Projektinhallinnan onnistumisen osa-alueet ja prosessiryhmät

Ohjelman lähijaksoilla projektinhallinnan prosessiryhmät, osa-alueet ja muut keskeiset aiheet käsitellään projektin elinkaaren kannalta mahdollisemman loogisessa asiayhteydessä. Diploma in Project Management on kattava läpileikkaus projektinhallintaan ja siihen läheisesti liittyviin osa-alueisiin.

Ohjelman aikana

 • syvennyt projektin johtamiseen koko sen elinkaaren osalta,
 • kehität omaa ja sen kautta yrityksesi projektinhallintaosaamista
 • parannat onnistumismahdollisuuksia projektien myynnissä ja niiden toteutuksessa tehokkaiden projektinhallinnan menetelmien avulla.

Ohjelmassa ovat mukana kaikki keskeiset projektinhallinnan osa-alueet:

 • Kokonaisuuden hallinta
 • Sidosryhmien hallinta
 • Laajuuden hallinta
 • Resurssien hallinta
 • Aikataulujen hallinta
 • Kustannusten hallinta
 • Riskien hallinta
 • Laadun hallinta
 • Hankintojen hallinta
 • Viestinnän hallinta

Aloitus

Helmikuu 2019

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Hinta:

www.aaltopro.fi/dpm

Ota yhteyttä

Hyödyt

Diploma in Project Management on kokonaisvaltainen projektinhallinnan koulutus, jossa opit systemaattisen, mutta joustavan projektinhallinnan parhaat käytännöt. Saat valmiudet osallistua vaativiin projekteihin ja osaat kytkeä projektin palveluihin ja tuotehallintaan.

Onnistut paremmin projekteissasi
Osaat valita oikean projektihallintatavan erilaisille projektityypeille
Syvennyt projektin koko elinkaaren, myös laajennetun elinkaaren, aikaiseen johtamiseen
Hallitset käytännön parhaat projektinhallinnan tiedot, taidot ja työkalut
Opit ohjaamaan moniprojektiympäristöä kohti yhteisiä päämääriä
Valmistaudut osoittamaan pätevyytesi sertifioinnissa

Koulutusohjelman tavoitteena on, että osallistuja saa valmiudet esimerkiksi

 • lisätä projektitoiminnan kyspyysastetta yrityksessään,
 • osallistua keskeisissä rooleissa erittäin vaativiin ja kompleksisiin projekteihin,
 • perustaa projektitoimisto ja kehittää sen toimintaa,
 • tarjota monipuolisesti projektinhallinnan kehitys- ja konsultointipalveluita.

Kenelle?  

Koulutus on tarkoitettu projektinhallinnan kokeneille ammattilaisille.

Ota yhteyttä

Se sopii sinulle, jos haluat kehittää yrityksesi projektitoimintaa ja ammattitaitoasi monimuotoisia, digitalisoituvia ja johtamisen kannalta haastavia projekteja varten.

Sisältö ja aikataulu

Diploma in Project Management -koulutusohjelmassa on kuusi kaksipäiväistä lähijaksoa. Lähijaksojen välillä on oppimistehtäviä ja käytännön harjoituksia. Koulutus alkaa ennakkotehtävällä.

Koulutuksen keskeisiä käsiteltäviä asioita ovat mm. sidosryhmien tunnistaminen ja sidosryhmätyö, innovaatiomenetelmät ja uudet ideointityökalut, projektinhallinnan menetelmät (kuten ketterät menetelmät ja tuloksen arvo-menetelmät) sekä kokonaisuuden järjestelmällinen hallinta.

Päivitämme jatkuvasti ohjelman sisältöä, jotta se vastaa entistä paremmin projektityön muuttuviin tarpeisiin.

Rakenne

Kuusi opintokokonaisuutta

Opintokokonaisuudet koostuvat lähipäivistä sekä jaksojen välillä tehtävistä harjoituksista.

14 opintopistettä

Koulutuksen laajuus on 14 opintopistettä.

Ryhmätyö

Ryhmätyö syventää projektinhallinnan osaamista johonkin valittuun osa-alueeseen.

Koulutusjaksot 2018

Tehtävät ja suorittaminen

Koulutusohjelmassa tehdään välitehtäviä ja syvennytään ryhmässä yhteen projektinhallinnan alueeseen laajemmin. Näiden avulla ohjataan ja arvioidaan oppimista.

Ennakkotehtävässä kerrot itsestäsi, kokemuksestasi, taustoisasi ja työtehtävistäsi sekä koulutusohjelmaan kohdistuvista odotuksistasi projektinhallinnan alueella.

Välitehtävät teet lähiopetusjaksojen välillä ja ne ovat lähiopetusjaksolla käsiteltyjen ja käsiteltävien asioiden arviointia ja reflektointia omaan työhön.

Ryhmätyö syventää projektinhallinnan osaamista johonkin valittuun osa-alueeseen. Ryhmät muodostetaan ohjelman alussa ja aiheet valikoituvat osallistujien kiinnostuksen mukaisesti. Ryhmätyön aikana osallistujat perehtyvät alan kirjallisuuteen, artikkeleihin ja muihin tietolähteisiin sekä tekevät mahdollisesti empiiristä tutkimusta yrityshaastatteluiden kautta. Tämän työn kautta kukin osallistuja pystyy perehtymään tarkemmin aiheeseen joka on erityisen mielenkiinnon kohteena. Samalla muut ohjelman osallistujat saavat lisätietoa aiheista, joita ei muuten käsiteltäisi ohjelman aikana.

Koulutusohjelman suorittamisen ja todistuksen saamisen edellytyksenä on, että

 • osallistut 80 %:iin lähijaksoista, mikä käytännössä tarkoittaa vähintään 9/12 lähiopetuspäivää ja
 • suoriudut tehtävistä hyväksytysti.

Koulutusohjelmassa ei ole lopputenttiä. Suoritus muodostuu seuraavista aineksista:

 • Lähiopetus ja ennakkotehtävät 6 op
 • Ryhmätyö ja välitehtävät 8 op
 • Yhteensä 14 op

Suoritus arvioidaan ja siitä saa suoritustodistuksen vain kokonaisuutena.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Jätä meille viesti, jos haluat ensimmäisten joukossa tiedon seuraavasta ohjelmatoteutuksesta.