Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Diploma in Project Management

Projektipäälliköstä projektijohtajaksi

Diploma in Project Management on kokeneille projektipäälliköille suunnattu kattava projektinhallinnan ja projektien johtamisen koulutusohjelma, joka tukee kasvuasi projektijohtajaksi. Ohjelma tarjoaa menetelmiä ja toimintamalleja tehokkaaseen projektin ja projektitiimien johtamiseen. Aalto PRO:n Diploma in Project Management -koulutusta on toteutettu jo yli 20 vuoden ajan.

Koulutuksen aikana saat kattavan näkemyksen projektinhallinnan menetelmistä. Samalla laajennat ajatusmaailmaasi niin projektitiimin ja sidosryhmien kuin erilaisten projektien johtamiseen. Projektin johtamiseen ohjelma tarjoaa kokonaisvaltaista näkemystä, painottaen erityisesti projektin aloittamista ja johtajuutta projektiympäristössä. 

Ohjelman aikana työskentelet henkilökohtaisten tehtävien kanssa ja syvennät näkemystäsi hyvästä projektijohtajuudesta. Samalla luot itsellesi oman Minä projektinjohtajana -raportin. Koulutuksen käytyäsi voit toimia vastuullisena projektipäällikkönä tai -johtajana vaativissa, kompleksisissa ja laajaa projektinhallinnan asiantuntemusta vaativissa hankkeissa.

Diploma in Project Management -ohjelman kouluttajina toimivat Aalto-yliopiston kokeneet kouluttajat, projektinhallinnan asiantuntijat sekä kansainväliset projektialan kouluttajat.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Projektinhallinnan onnistumisen osa-alueet ja prosessiryhmät

Ohjelman lähijaksoilla projektinhallinnan prosessiryhmät, osa-alueet ja muut keskeiset aiheet käsitellään projektin elinkaaren kannalta mahdollisemman loogisessa asiayhteydessä. Diploma in Project Management on kattava läpileikkaus projektinhallintaan ja siihen läheisesti liittyviin osa-alueisiin.

Ohjelmassa ovat mukana kaikki keskeiset projektinhallinnan osa-alueet:

 • Kokonaisuuden hallinta
 • Sidosryhmien hallinta
 • Laajuuden hallinta
 • Resurssien hallinta
 • Aikataulujen hallinta
 • Kustannusten hallinta
 • Riskien hallinta
 • Laadun hallinta
 • Hankintojen hallinta
 • Viestinnän hallinta

Tunnustettu projektinhallinnan ja projektijohtamisen koulutusohjelma, jota on toteutettu jo yli 20 vuoden ajan.

Koulutus tukee kasvuasi projektipäälliköstä projektin johtajaksi.

Suomalaiset ja kansainväliset, kokeneet projektinhallinnan kouluttajat.

Hyödyt

Diploma in Project Management -koulutus kasvattaa organisaatioon osaajia tulevien projektien johtajiksi. Se tukee organisaation systemaattista projektinhallinnan osaamisen kehittämistä ja tuo organisaatioon uusia ajatuksia ja toimintatapoja. Ohjelmasta saat valmiudet mm. lisätä projektitoiminnan kypsyysastetta yrityksessäsi, osallistua keskeisessä roolissa erittäin vaativiin ja kompleksisiin projekteihin, perustaa projektitoimisto ja kehittää sen toimintaa ja tarjota monipuolisesti projektinhallinnan kehitys- ja konsultointipalveluita.

Onnistut paremmin projekteissasi ja valmistaudut osoittamaan pätevyytesi sertifioinnissa
Kehität osaamistasi projektinhallinnasta sekä projektien johtamisesta
Hallitset projektinhallinnan keskeiset työkalut ja menetelmät
Rakennat eri organisaatioista tulevien projektityön osaajien verkoston

Kenelle?  

Koulutus on suunnattu kokeneille projektinhallinnan ammattilaisille: projektipäälliköille ja projektijohtajille. Se sopii sinulle, joka haluat kehittää yrityksesi projektitoimintaa ja ammattitaitoasi monimuotoisia, digitalisoituvia ja johtamisen kannalta haastavia projekteja varten.

Koulutus auttaa löytämään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten johdan projektia ja projektitiimiä?
 • Mitkä ovat sopivia menetelmiä tehokkaaseen projektinhallintaan?
 • Minkälaisia oppeja muut toimialat voivat antaa?
 • Mitä osa-alueita minun kannattaa kehittää tullakseni paremmaksi projektipäälliköksi tai projektijohtajaksi?

Sisältö ja aikataulu

Koulutuksessa käsitellään projektinhallintaan ja projektin johtamiseen liittyviä teemoja, tärkeimpinä projektitiimin ja sidosryhmien johtaminen, projektin tehokas johtaminen (laajuuden hallinta, aikataulun hallinta ja riskien hallinta) ja projektin päättäminen. Näiden lisäksi pohdit omaa projektijohtajuuttasi ja syvennyt tulevaisuuden haasteisiin projektien johtamisessa. 

Ohjelma koostuu kouluttajavetoisista koulutuspäivistä. Näistä osa pidetään verkkototeutuksina ja osa lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu myös henkilökohtaista työskentelyä sekä oman työsi että organisaatiosi kehittämiseksi. Oppien vieminen organisaatioon varmistetaan Kaikutiimi-työskentelyllä. Lisäksi käyt läpi henkilökohtaisena työnä Minä projektinjohtajana -prosessin, jossa syvennyt omiin vahvuuksiisi, kehityskohteisiisi ja toimenpidesuunnitelmaasi. Koulutuspäivät sisältävät kouluttajavetoisia alustuksia ja ryhmäkeskusteluja.

Rakenne

10 koulutuspäivää (osa verkkokoulutuksina)

Vuorovaikutteiset koulutuspäivät luovat perustan oppimiselle

Henkilökohtaiset tehtävät

Henkilökohtaiset harjoitukset ja pohdinnat kehittävät omaa projektijohtajuuttasi

Kaikutiimityöskentely

Kaikutiimi auttaa viemään koulutuksen opit laajasti omaan organisaatioon

Koulutusjaksot

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin koulutuksiimme