Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Diploma in Project Management
– Projektipäällikön koulutus

Projektipäälliköstä projektijohtajaksi

Diploma in Project Management on kattava projektinhallinnan ja projektien johtamisen koulutusohjelma. Se tukee kasvuasi projektijohtajaksi. Ohjelma tarjoaa menetelmiä ja toimintamalleja tehokkaaseen projektin ja projektitiimien johtamiseen.

Koulutuksen aikana osallistujat saavat kattavan näkemyksen projektinhallinnan menetelmistä. Samalla ajatusmaailmaa laajennetaan niin projektitiimin ja sidosryhmien kuin erilaisten projektien johtamiseen. Projektin johtamiseen tarjotaan kokonaisvaltainen näkemys painottaen erityisesti projektin aloittamista ja johtajuutta projektiympäristössä.

Osallistujat työskentelevät ohjelman aikana henkilökohtaisten tehtävien kanssa ja syventävät näkemystään hyvästä projektijohtajuudesta. Samalla kukin osallistuja luo itselleen oman Minä projektinjohtajana -raportin.

Ohjelman kouluttajina on Aalto-yliopiston kokeneet kouluttajat, projektinhallinnan asiantuntijat sekä kansainväliset projektialan kouluttajat.

Olemme toteuttaneet Diploma in Project Management -koulutusta jo yli 20 vuoden ajan. Koulutus on suunniteltu kokeneille projektipäälliköille, ja Diploma in Project Management -koulutuksen käytyäsi voit toimia vastuullisena projektipäällikkönä vaativissa, kompleksisissa ja laajaa projektinhallinnan asiantuntemusta vaativissa hankkeissa.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Projektinhallinnan onnistumisen osa-alueet ja prosessiryhmät

Ohjelman lähijaksoilla projektinhallinnan prosessiryhmät, osa-alueet ja muut keskeiset aiheet käsitellään projektin elinkaaren kannalta mahdollisemman loogisessa asiayhteydessä. Diploma in Project Management on kattava läpileikkaus projektinhallintaan ja siihen läheisesti liittyviin osa-alueisiin.

Ohjelmassa ovat mukana kaikki keskeiset projektinhallinnan osa-alueet:

 • Kokonaisuuden hallinta
 • Sidosryhmien hallinta
 • Laajuuden hallinta
 • Resurssien hallinta
 • Aikataulujen hallinta
 • Kustannusten hallinta
 • Riskien hallinta
 • Laadun hallinta
 • Hankintojen hallinta
 • Viestinnän hallinta

Aloitus

Joulukuu 2021

Tunnustettu projektinhallinnan ja projektijohtamisen koulutusohjelma.

Koulutus tukee kasvua projektipäälliköstä projektin johtajaksi.

Suomalaiset ja kansainväliset, kokeneet projektinhallinnan kouluttajat.

Hyödyt

Diploma in Project Management -koulutus kasvattaa organisaatioon osaajia tulevien projektien johtajiksi. Se tukee organisaation systeemaattista projektinhallinnan osaamisen kehittämistä ja tuo organisaatioon uusia ajatuksia ja toimintatapoja.

Onnistut paremmin projekteissasi ja valmistaudut osoittamaan pätevyytesi sertifioinnissa
Kehität osaamistasi projektinhallinnasta sekä projektien johtamisesta
Hallitset projektinhallinnan keskeiset työkalut ja menetelmät
Rakennat eri organisaatioista tulevien projektityön osaajien verkoston

Koulutusohjelman tavoitteena on, että osallistuja saa valmiudet esimerkiksi

 • lisätä projektitoiminnan kyspyysastetta yrityksessään,
 • osallistua keskeisissä rooleissa erittäin vaativiin ja kompleksisiin projekteihin,
 • perustaa projektitoimisto ja kehittää sen toimintaa,
 • tarjota monipuolisesti projektinhallinnan kehitys- ja konsultointipalveluita.

Kenelle?  

Koulutus on tarkoitettu projektinhallinnan kokeneille ammattilaisille: projektipäälliköille ja projektijohtajille. Se sopii sinulle, jos haluat kehittää yrityksesi projektitoimintaa ja ammattitaitoasi monimuotoisia, digitalisoituvia ja johtamisen kannalta haastavia projekteja varten.

Koulutus auttaa löytämään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten johdan projektia ja projektitiimiä?
 • Mitkä ovat sopivia menetelmiä tehokkaaseen projektinhallintaan?
 • Minkälaisia oppeja muut toimialat voivat antaa?
 • Mitä osa-alueita minun kannattaa kehittää tullakseni paremmaksi projektipäälliköksi tai projektijohtajaksi?

Sisältö ja aikataulu

Koulutuksen keskeisiä käsiteltäviä asioita ovat projektin johtaminen ja projektitiimin luominen, projektin tehokas johtaminen (laajuuden hallinta, aikataulun hallinta, riskien hallinta) sekä projektin päättäminen. Näiden lisäksi koulutuksessa keskitytään projektin sidosryhmien hallintaan, laajojen projektien hallintaan sekä syvennytään tulevaisuuden haasteisiin projektien johtamisessa.

Koulutus koostuu kouluttajavetoisista lähipäivistä, asiantuntijoiden pitämistä webinaareista sekä henkilökohtaisesta työskentelystä. Oppien vieminen organisaatioon varmistetaan Kaikutiimi-työskententelyllä. Tämän lisäksi kukin osallistuja käy läpi henkilökohtaisena työnä Minä projektinjohtajana -prosessin, jossa hän syventyy omiin vahvuuksiinsa, kehityskohteisiinsa sekä toimenpidesuunnitelmaansa. Lähijaksot sisältävät kouluttajien alustuksia sekä ryhmäkeskusteluja.

Rakenne

10 lähiopetuspäivää

Vuorovaikutteiset koulutuspäivät luovat perustan oppimiselle

Henkilökohtaiset tehtävät

Henkilökohtaiset harjoitukset ja pohdinnat kehittävät omaa projektijohtajuutta

Kaikutiimi-työskentely

Kaikutiimi auttaa viemään koulutuksen opit laajasti omaan organisaatioon

Koulutusjaksot

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin koulutuksiimme