Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Diploma in Project Management

Kaikki projektien ammattimaiseen hallintaan

Diploma in Project Management on kattava projektinhallinnan ja projektien johtamisen koulutusohjelma, joka tarjoaa yrityksesi projektitoiminnan kehittämiseksi parhaat käytännön työkalut ja menetelmät, tehokkaan johtamisen toimintatavat sekä tutkimuksen viimeisimmät opit.

Koulutuksessa käsitellään projektinhallinnan osa-alueet ja keskitytään projektin johtamisen haasteisiin ja vaatimuksiin. Siinä pureudutaan projektin elinkaaren keskeisiin teemoihin projektin ja projektitiimin käynnistämisestä projektin päättämiseen saakka.

Projektin johtamiseen liittyvissä sessioissa sekä henkilökohtaisessa tehtävissä osallistujat syventyvät hyvän projektijohtajan ominaisuuksiin ja osaamisvaatimuksiin sekä kehittävät kykyään johtaa projektia ja projektitiimiä. Koulutus on suunniteltu kokeneille projektipäälliköille.

Diploma in Project Management -koulutuksen käytyäsi voit toimia vastuullisena projektipäällikkönä vaativissa, kompleksisissa ja laajaa projektinhallinnan asiantuntemusta vaativissa hankkeissa, projektitoiminnan kehittäjänä tai projektinhallinnan konsulttina. Lisäksi sinulla on näkemystä siitä, miten organisoida projektitoimintaa organisaatiossasi.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Projektinhallinnan onnistumisen osa-alueet ja prosessiryhmät

Ohjelman lähijaksoilla projektinhallinnan prosessiryhmät, osa-alueet ja muut keskeiset aiheet käsitellään projektin elinkaaren kannalta mahdollisemman loogisessa asiayhteydessä. Diploma in Project Management on kattava läpileikkaus projektinhallintaan ja siihen läheisesti liittyviin osa-alueisiin.

Ohjelmassa ovat mukana kaikki keskeiset projektinhallinnan osa-alueet:

 • Kokonaisuuden hallinta
 • Sidosryhmien hallinta
 • Laajuuden hallinta
 • Resurssien hallinta
 • Aikataulujen hallinta
 • Kustannusten hallinta
 • Riskien hallinta
 • Laadun hallinta
 • Hankintojen hallinta
 • Viestinnän hallinta

Tunnustettu projektinhallinnan ja projektijohtamisen koulutusohjelma.

Koulutus tukee kasvua projektipäälliköstä projektin johtajaksi.

Suomalaiset ja kansainväliset, kokeneet projektinhallinnan kouluttajat.

Hyödyt

Diploma in Project Management -koulutus kasvattaa organisaatioon osaajia tulevien projektien johtajiksi. Se tukee organisaation systeemaattista projektinhallinnan osaamisen kehittämistä ja tuo organisaatioon uusia ajatuksia ja toimintatapoja.

Onnistut paremmin projekteissasi ja valmistaudut osoittamaan pätevyytesi sertifioinnissa
Kehität osaamistasi projektinhallinnasta sekä projektien johtamisesta
Hallitset projektinhallinnan keskeiset työkalut ja menetelmät
Rakennat eri organisaatioista tulevien projektityön osaajien verkoston

Koulutusohjelman tavoitteena on, että osallistuja saa valmiudet esimerkiksi

 • lisätä projektitoiminnan kyspyysastetta yrityksessään,
 • osallistua keskeisissä rooleissa erittäin vaativiin ja kompleksisiin projekteihin,
 • perustaa projektitoimisto ja kehittää sen toimintaa,
 • tarjota monipuolisesti projektinhallinnan kehitys- ja konsultointipalveluita.

Kenelle?  

Koulutus on tarkoitettu projektinhallinnan kokeneille ammattilaisille: projektipäälliköille, projektijohtajille, projektien omistajille ja ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuville ammattilaisille. Se sopii sinulle, jos haluat kehittää yrityksesi projektitoimintaa ja ammattitaitoasi monimuotoisia, digitalisoituvia ja johtamisen kannalta haastavia projekteja varten.

Koulutus auttaa löytämään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten johdan projektia kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti koko projektin elinkaaren ajan?
 • Kuinka pystyn hallitsemaan projektia ja saavuttamaan tavoitteet?
 • Miten saan projektitiimin toimimaan parhaiten?
 • Mitä asioita projektien kanssa toimivan johtajan tulisi huomioida?

Sisältö ja aikataulu

Koulutuksen keskeisiä käsiteltäviä asioita ovat projektin johtaminen ja projektitiimin luominen, projektin tehokas johtaminen (laajuuden hallinta, aikataulun hallinta, riskien hallinta) sekä projektin päättäminen. Näiden lisäksi koulutuksessa keskitytään projektin sidosryhmien hallintaan, laajojen projektien hallintaan sekä syvennytään tulevaisuuden haasteisiin projektien johtamisessa.

Koulutus koostuu kouluttajavetoisista lähipäivistä, asiantuntijoiden pitämistä webinaareista sekä henkilökohtaisesta työskentelystä. Oppien vieminen organisaatioon varmistetaan Kaikutiimi-työskententelyllä. Tämän lisäksi kukin osallistuja käy läpi henkilökohtaisena työnä Minä projektinjohtajana -prosessin, jossa hän syventyy omiin vahvuuksiinsa, kehityskohteisiinsa sekä toimenpidesuunnitelmaansa. Lähijaksot sisältävät kouluttajien alustuksia sekä ryhmäkeskusteluja.

Rakenne

10 lähiopetuspäivää

Vuorovaikutteiset koulutuspäivät luovat perustan oppimiselle

Henkilökohtaiset tehtävät

Henkilökohtaiset harjoitukset ja pohdinnat kehittävät omaa projektijohtajuutta

Kaikutiimi-työskentely

Kaikutiimi auttaa viemään koulutuksen opit laajasti omaan organisaatioon

Koulutusjaksot

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Sinua saattaa kiinnostaa myös