Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Diploma in Service Design - Palvelumuotoilija

Pätevöidy ihmiskeskeisen palvelukehityksen osaajaksi

Diploma in Service Design - Palvelumuotoilija -koulutuksessa pätevöidyt ihmiskeskeisen palvelu- ja organisaatiokehityksen asiantuntijaksi ja osaajaksi. Palvelumuotoilun perusteet hallitseville henkilöille suunnattu koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden syventää osaamistasi alan huippuosaajien tukemana sekä kehittää omaa asiantuntijarooliasi palvelumuotoilijana.

Ohjelman lähestymistapa on temaattinen. Opit tunnistamaan palvelumuotoilun tarjoamia mahdollisuuksia ja soveltamiskohteita, jotka auttavat sinua kehittämään palveluja, organisaatiokulttuuria ja koko organisaatiota asiakaslähtöisempään suuntaan. Opit myös yhdistämään entistä vahvemmin liiketoiminta- ja design-ajattelua luodessasi ja kehittäessäsi uusia sekä olemassaolevia palveluja.

Diploma in Service Design - Palvelumuotoilija -koulutuksessa voit hyödyntää oman organisaation ajankohtaisia kehittämishankkeita oppimisen välineenä. Lisäksi koulutukseen sisältyy oman ammatillisen roolin kehittämisprosessi.

Lataa esite Kysy lisätietoja

Koulutus yhdistää liiketoiminta- ja design-ajattelun ja tarjoaa käyttöösi terävimmän akateemisen tiedon sekä pitkäaikaisen käytännön kokemuksen.

Monipuoliset koulutusmenetelmät, projektiklinikat sekä case-esitykset tukevat henkilökohtaista oppimista ja organisaatiosi ajankohtaisia hankkeita.

Ohjattu oman roolin kehittämisprojekti ja omavalintaiset verkkokoulutukset vahvistavat ammatillista identiteettiäsi.

Hyödyt

Diploma in Service Design - Palvelumuotoilija -koulutuksessa opit johtamaan ja toteuttamaan kustannustehokasta ja vaikuttavaa palvelumuotoilutoimintaa sekä kehittämään organisaatioon asiakaskeskeistä kulttuuria. Oppimisen välineenä hyödynnät oman organisaation ajankohtaisia kehittämishankkeita.

Syvennät palvelumuotoiluosaamistasi alan huippuosaajien opastuksella
Osaat johtaa kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelumuotoiluprojektin yhdistäen liiiketoiminta- ja design-ajattelua
Tunnistat palvelumuotoilun uusia tulevaisuuden käyttökohteita ja osaat soveltaa menetelmiä monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti erityyppisiin haasteisiin
Osaat johtaa ja kehittää palvelumuotoilutoimintaa ja asiakaskeskeistä kulttuuria organisaatiossasi sekä toimia vaikuttavasti omissa liiketoiminta- ja yhteistyöverkostoissasi

Kenelle? 

Ohjelma on tehty asiantuntijan tai päällikön roolissa toimiville palvelukehittäjille, joilla on hyvät perustiedot ja -taidot palvelumuotoilusta joko Aalto PRO:n Palvelumuotoilu-koulutuksesta tai muualta hankittuna ja sen lisäksi jonkin verran käytännön kokemusta.

Diploma in Service Design - Palvelumuotoilija -koulutus sopii esimerkiksi niille, joiden vastuulla on sisäisten tai ulkoisten palvelujen parantaminen tai innovointi ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään työrooliaan ja tukemaan organisaatiotaan muutoksessa. Koulutus sopii sekä B2B että B2C -ympäristössä työskenteleville.

 

Sisältö ja aikataulu

Diploma in Service Design - Palvelumuotoilija -koulutus käsittelee palvelumuotoiluprojektin ja -toiminnon johtamista ja toteuttamista kytkeytyen vahvasti liiketoiminnallisiin ja vaikuttavuustavoitteisiin. Lisäksi koulutuksessa perehdytään organisaation muokkaamiseen asiakaskeskeiseksi.

Ohjelma kestää neljä kuukautta ja sen aikana voi edistää omia työprojekteja. Siihen sisältyy aloituswebinaari ja neljä kaksipäiväistä lähiopetusjaksoa etätehtävineen. Lähipäivien aikana on vuorovaikutteisia luentoja, työpajoja, projektiklinikoita sekä case-esityksiä. Lisäksi ohjelmaan sisältyy ohjattu oman ammatillisen roolin kehittämisprosessi, jota tukemaan osallistuja valitsee kaksi verkkokurssia seuraavista: Talous haltuun virtuaalisesti, Projektinhallinnan verkkokurssi, Fundamentals of Strategic Management ja Fundamentals of Change Management. Kaikutiimi-työskentely varmistaa oman organisaation tuen ja levittää opit organisaatioon. Varaa aikaa valmisteluihin ennen ensimmäistä opetuspäivää.

Rakenne

Aloituswebinaari ja lähiopetus

Koulutus sisältää aloituswebinaarin ja neljä kaksipäiväistä lähiopetusjaksoa ml. oivalluttavat vierailijapuheenvuorot

Projektityöklinikat ja työpajat

Klinikoissa ja työpajoissa työstetään omia projekteja hyödyntäen asiantuntija- ja vertaistukea

Henkilökohtainen kehitysprosessi ja verkkokurssit

Kaksi omavalintaista verkkokurssia tukee asiantuntijaroolin kehittämisprosessia ja täydentää opittua

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Mikko Koivisto

Mikko Koivisto on palvelumuotoilun uranuurtaja Suomessa ja on vaikuttanut merkittävästi palvelumuotoilun kehittymiseen osaamisalana sekä sen käytön yleistymiseen Suomessa ja maailmalla

Mikolla on vuosien kokemus tuotteiden, palvelujen ja asiakaskokemusten suunnittelusta sekä käyttäjä- ja asiakastutkimuksesta. Mikko vaikutti pitkään Hellon Oy:ssä johtavana palvelumuotoilijana sekä asiakaskokemusjohtajana yrityksen kasvaessa merkittäväksi alan toimijaksi Suomessa ja kansainvälisesti.

Mikko on aktiivinen muotoilun kansainvälisissä verkostoissa ja on toiminut laajasti alansa luottamustehtävissä. Hänet on palkittu iF Design Awardilla, Global Service Design Awardilla sekä useammalla Vuoden Huiput -palkinnolla. Mikko valittiin vuoden 2017 Ornamo-palkinnon saajaksi muotoilun uudistajana ja palvelumuotoilun pioneerina. Vuonna 2019 Mikko siirtyi konsultintyöstä ”pöydän toiselle puolelle” ja toimii nyt asiakaskokemus- ja palvelumuotoilujohtajana Helenillä.

Petri Aaltonen

Petri Aaltonen toimii Palmussa (Solita) liiketoiminnan vetäjänä. Hänen erityisalaansa ovat palvelumuotoilu, liiketoimintastrategiat, johtaminen ja muutosjohtaminen, laadullinen asiakastutkimus, prosessinhallinta ja simulaatiot sekä projektijohtaminen.

Aaltonen on keskittynyt erityisesti organisaation strategiapohjaiseen kehittämiseen. Hän osaa kiteyttää käsitteellisiä ilmiöitä ja myös saattaa ne pitkäjänteisesti käytäntöön. Hänen näkemyksensä mukaan, oli kyseessä sitten strateginen tavoite, muutosohjelma tai palvelukonsepti, arvo syntyy vasta, kun se toteutuu arjessa. Palmun projekteissa Aaltosen tehtävänä on tyypillisimmin asiakasarvon tunnistaminen, muutoksen suunnittelu ja johtaminen, organisaation kehittäminen ja keskeisiin sidosryhmiin vaikuttaminen. Hän toimiikin usein kouluttajana ja valmentajana asiakkaitten muutos- ja johtamishankkeissa. Aaltosen innostavuus ja konkreettisuus tekee hänestä suositun kouluttajan myös yliopistokursseilla, MBA-ohjelmissa ja seminaareissa.

Petri Aaltosen asiakkaita ovat mm. Aalto-yliopisto, Lassila & Tikanoja, Linnanmäki, Konecranes, Ovenia, Viking Line ja Helsingin kaupunki. Aaltonen on väitellyt Helsingin teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden laitoksella (nyk. Aalto-yliopisto) aiheenaan “Adoption of strategic goals. Exploring the success of strategy implementation through organizational activi-ties” (2007).

 

Juho-Petteri Huhtala

Juho-Petteri Huhtala toimii tutkijana ja luennoitsijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Hänen tutkimus- ja asiantuntemusalueitaan ovat innovaatiot, liiketoimintamallien kehittäminen, keinoäly markkinoinnissa, asiakaskokemuksen johtaminen ja mittaaminen, strateginen markkinointi ja markkinatutkimus.

Juho-Petteri Huhtala on ollut tutkijan roolissa mukana useissa eri tutkimushankkeissa - mm. StratMark ja NextMedia. Viimeisten vuosien aikana hän on keskittynyt tutkimuksessaan mm. liiketoimintamallien evoluutioon matuureilla toimialoilla (esim. media- ja telekommunikaatioalat). Parhaillaan Huhtala työskentelee TEKESin rahoittamassa laajassa tutkimushankkeessa, joka käsittelee keinoälyä markkinoinnissa sekä useissa pienemmissä, yrityskohtaisissa tutkimusprojekteissa liittyen palvelumuotoiluun.

Huhtala väitteli syksyllä 2017 kauppatieteiden tohtoriksi Aalto-yliopiston markkinoinnin laitoksella innovaatioiden johtamisesta.

Risto Sarvas

Risto Sarvas on työelämäprofessori (Professor of Practice) ja Informaatioverkostot-ohjelman johtaja Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusssa.

Hän on aiemmin työskennellyt muotoilujohtajana ja palvelumuotoilijana ohjelmistoyritys Futuricessa sekä liikkeenjohdon muutosjohtajana BearingPointilla.

Risto on valmentanut ja luennoinut Suomen lisäksi mm. Tokiossa, Lontoossa, Kaliforniassa ja Berliinissä. Riston tutkimus- ja opetusalaan kuuluu digitaalisten palveluiden ja organisaatioiden kehittäminen niin että yritysten, yhteiskunnan ja käyttäjien näkökulmat ja tarpeet tulevat huomioiduiksi.

Hänen intohimonaan on selvittää, kuinka teknologiat ja yhteiskunta verkottuvat toisiinsa ilmiöinä, kulttuurin muutoksena, politiikkana ja liiketoimintana.

Risto Sarvas on valmistunut diplomi-insinööriksi ja väitellyt tohtoriksi teknillisestä korkeakoulusta. Opetustehtävien lisäksi hän on toiminut johdon ja start-up yritysten coachina ja mentorina digitaalisessa murroksessa.

Jaakko Luomaranta

Jaakko Luomaranta toimii Business Designerinä eli liiketoiminnan muotoilijana Solitassa. Jaakko on kokenut liiketoiminnan kehittäjä ja konsultti, jonka osaamisessa yhdistyvät palveluliiketoiminta, strategia ja asiakkaiden ymmärtäminen.

Jaakko innostuu uusista liiketoiminnan haasteista ja mahdollisuuksista päästä tarttumaan niihin insinöörin analyyttisella otteella yhdistettynä muotoilijan empatiaan.

Jaakon vastuulla on Solitassa mm. business design -osaamisen ja -tarjooman kehittäminen sekä asiakkuusvastuu tietyistä asiakkaista. Oikean ongelman tunnistaminen, ymmärtäminen ja ratkaiseminen ovat Jaakon työn ydintä, missä auttavat työkalupakkiin kertyneet menetelmät eri aloilta strategiakonsultoinnista kulttuurintutkimukseen isoille kuluttajabrändeille. Jaakko on aiemmin työskennellyt konsulttina Accenturella (2011-2014), Palmussa (2015-2016) sekä Gemicissä (2016-2017).

Jaakon asiakkaita ovat olleet mm. Aktia, Bilot, Elsevier, Fazer, Fiskars, KONE, KSF Media, Linnanmäki, Metso, Plusterveys, Posti, jaVR Fleetcare.

Koulutukseltaan Jaakko on Tuotantotalouden DI Aalto-yliopistosta.

Anna Kuukka

Anna Kuukka toimii tutkijana ja in-house muotoilijana Aalto-yliopiston Design Factoryllä, joka on monialainen kokeilualusta, jonka konsepti on monistettu jo noin 30:een maahan. Annan ydinosaamista ovat konseptisuunnittelu, design management ja insight-työskentely.

Monialaisen tutkimusryhmän jäsenenä Anna tarkastelee start-up- ja pk-yritysten käyttämiä muotoilun keinoja liiketoimintamallien kehittämiseen, kokeiluihin, kansainvälistymiseen ja verkostojen luomiseen. Tutkimusryhmän muotoilijana hän konseptoi ja tuotteistaa tutkimustuloksiin perustuvia koulutusratkaisuja eri medioissa ja tapahtumissa. Ajankohtaisissa tutkimusprojekteissa Kuukan Design+ ja DesignBites tutkimuskohteena ovat yritysten liiketoimintamallit, kokeilu ja tuotekehitys, yhteiskehittäminen, verkostot ja kansainvälistyminen.

Kuukalla on pitkäaikainen kokemus monialaisista designprojekteista sekä b2b- että b2c- ympäristöissä. Hän on työskennellyt konseptisuunnittelijan, art directorin ja palvelumuotoilijan rooleissa useiden kunnianhimoisten suomalaisbrändien kanssa ml. Kiinteistömaailma, Finlayson, Ruohonjuuri, Fazer Food Services ja Familon.

Ratkaisukeskeisenä suunnittelijana hänen työskentelynsä lähtökohta on ymmärryksen luominen asiakkaan brändistä, liiketoimintamallista ja loppukäyttäjästä. Keskeisessä roolissa on ymmärryksen jalostaminen prosesseiksi, designstrategioiksi, palvelujen kosketuspisteiksi ja fyysisiksi tuotekokonaisuuksiksi.

Koulutukseltaan Kuukka on taiteen maisteri Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, sivuaineena monialainen johtamisohjelma International Design Business Management.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta