Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Diploma in Service Design - Palvelumuotoilija

Pätevöidy ihmiskeskeisen palvelukehityksen osaajaksi

Diploma in Service Design - Palvelumuotoilija -koulutuksessa pätevöidyt ihmiskeskeisen palvelu- ja organisaatiokehityksen asiantuntijaksi ja osaajaksi. Palvelumuotoilun perusteet hallitseville henkilöille suunnattu koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden syventää osaamistasi alan huippuosaajien tukemana sekä kehittää omaa asiantuntijarooliasi palvelumuotoilijana.

Koulutuksessa tunnistat palvelumuotoilun tarjoamia mahdollisuuksia ja soveltamiskohteita, jotka auttavat sinua kehittämään palveluja, organisaatiokulttuuria ja koko organisaatiota asiakaslähtöisempään suuntaan. Opit myös yhdistämään entistä vahvemmin liiketoiminta- ja design-ajattelua luodessasi ja kehittäessäsi uusia sekä olemassaolevia palveluja.

Diploma in Service Design - Palvelumuotoilija -koulutuksessa voit hyödyntää oman organisaation ajankohtaisia kehittämishankkeita oppimisen välineenä. Lisäksi koulutukseen sisältyy oman ammatillisen roolin kehittämisprosessi.

Lataa esite Kysy lisätietoja

Koulutus yhdistää liiketoiminta- ja design-ajattelun ja tarjoaa käyttöösi terävimmän akateemisen tiedon sekä pitkäaikaisen käytännön kokemuksen.

Monipuoliset koulutusmenetelmät, projektiklinikat sekä case-esitykset tukevat henkilökohtaista oppimista ja organisaatiosi ajankohtaisia hankkeita.

Ohjattu oman roolin kehittämisprojekti ja omavalintaiset verkkokoulutukset vahvistavat ammatillista identiteettiäsi.

Hyödyt

Diploma in Service Design - Palvelumuotoilija -koulutuksessa opit johtamaan ja toteuttamaan kustannustehokasta ja vaikuttavaa palvelumuotoilutoimintaa sekä kehittämään organisaatioon asiakaskeskeistä kulttuuria. Oppimisen välineenä hyödynnät oman organisaation ajankohtaisia kehittämishankkeita.

Syvennät palvelumuotoiluosaamistasi alan huippuosaajien opastuksella
Osaat johtaa kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelumuotoiluprojektin yhdistäen liiiketoiminta- ja design-ajattelua
Tunnistat palvelumuotoilun uusia tulevaisuuden käyttökohteita ja osaat soveltaa menetelmiä monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti erityyppisiin haasteisiin
Osaat johtaa ja kehittää palvelumuotoilutoimintaa ja asiakaskeskeistä kulttuuria organisaatiossasi sekä toimia vaikuttavasti omissa liiketoiminta- ja yhteistyöverkostoissasi

Kenelle? 

 

Ohjelma on tehty asiantuntijan tai päällikön roolissa toimiville palvelukehittäjille, joilla on käytännön kokemuksen lisäksi perustiedot palvelumuotoilusta joko Aalto PRO:n Palvelumuotoilu-koulutuksesta tai muualta hankittuna.

 

 

Diploma in Service Design - Palvelumuotoilija -koulutus sopii esimerkiksi niille, joiden vastuulla on sisäisten tai ulkoisten palvelujen parantaminen tai innovointi ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään työrooliaan ja tukemaan organisaatiotaan muutoksessa. Koulutus sopii sekä B2B että B2C -ympäristössä työskenteleville.

 

Sisältö ja aikataulu

Diploma in Service Design - Palvelumuotoilija -koulutus käsittelee palvelumuotoiluprojektin ja -toiminnon johtamista ja toteuttamista kytkeytyen vahvasti liiketoiminnallisiin ja vaikuttavuustavoitteisiin. Lisäksi koulutuksessa perehdytään organisaation muokkaamiseen asiakaskeskeisemmäksi.

Koulutus kestää neljä kuukautta ja sen aikana voi edistää omia työprojekteja. Opiskelu koostuu aloituswebinaarista, neljästä kaksipäiväisestä lähiopetusjaksosta, etätehtävistä sekä kahdesta valinnaisesta verkkokurssista. Lähipäivien aikana on vuorovaikutteisia luentoja, työpajoja, projektiklinikoita sekä case-esityksiä. Lisäksi ohjelmaan sisältyy ohjattu oman ammatillisen roolin kehittämisprosessi, jota tukemaan osallistuja valitsee kaksi verkkokurssia seuraavista: Talous haltuun virtuaalisesti, Projektinhallinnan verkkokurssi, Fundamentals of Strategic Management, Fundamentals of Change Management

Rakenne

Aloituswebinaari ja lähiopetus

Koulutus sisältää aloituswebinaarin ja neljä kaksipäiväistä lähiopetusjaksoa

Projektityöklinikat ja työpajat

Klinikoissa ja työpajoissa työstetään omia projekteja hyödyntäen asiantuntija- ja vertaistukea

Verkkokurssit

Koulutukseen sisältyy kaksi omavalintaista verkkokurssia, jotka tukevat omaa ammatillista roolia ja täydentävät opittua

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Sampsa Hyysalo

FT Sampsa Hyysalo on yhteissuunnittelun professori Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa sekä vanhempi tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hyysalo tutkii teknologiaa ja innovaatioita eri näkökulmista ja toimii myös soveltavan innovaatiokehityksen parissa. Hän sai Suomen Akatemian myöntämän Akatemiapalkinnon vuonna 2010 yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Mikko Koivisto

Mikko Koivisto on palvelumuotoilun uranuurtaja Suomessa ja on vaikuttanut merkittävästi palvelumuotoilun kehittymiseen osaamisalana sekä sen käytön yleistymiseen Suomessa ja maailmalla

Mikolla on vuosien kokemus tuotteiden, palvelujen ja asiakaskokemusten suunnittelusta sekä käyttäjä- ja asiakastutkimuksesta. Tällä hetkellä hän toimii Hellon Oy:ssä johtavana palvelumuotoilijana sekä asiakaskokemusjohtajana. Mikko on aktiivinen muotoilun kansainvälisissä verkostoissa ja toiminut laajasti alansa luottamustehtävissä. Hänet on palkittu iF Design Awardilla, Global Service Design Awardilla sekä useammalla Vuoden Huiput -palkinnolla. Mikko valittiin vuoden 2017 Ornamo-palkinnon saajaksi muotoilun uudistajana ja palvelumuotoilun pioneerina.

Petri Aaltonen

Petri Aaltonen toimii Palmussa (Solita) liiketoiminnan vetäjänä. Hänen erityisalaansa ovat palvelumuotoilu, liiketoimintastrategiat, johtaminen ja muutosjohtaminen, laadullinen asiakastutkimus, prosessinhallinta ja simulaatiot sekä projektijohtaminen.

Aaltonen on keskittynyt erityisesti organisaation strategiapohjaiseen kehittämiseen. Hän osaa kiteyttää käsitteellisiä ilmiöitä ja myös saattaa ne pitkäjänteisesti käytäntöön. Hänen näkemyksensä mukaan, oli kyseessä sitten strateginen tavoite, muutosohjelma tai palvelukonsepti, arvo syntyy vasta, kun se toteutuu arjessa. Palmun projekteissa Aaltosen tehtävänä on tyypillisimmin asiakasarvon tunnistaminen, muutoksen suunnittelu ja johtaminen, organisaation kehittäminen ja keskeisiin sidosryhmiin vaikuttaminen. Hän toimiikin usein kouluttajana ja valmentajana asiakkaitten muutos- ja johtamishankkeissa. Aaltosen innostavuus ja konkreettisuus tekee hänestä suositun kouluttajan myös yliopistokursseilla, MBA-ohjelmissa ja seminaareissa.

Petri Aaltosen asiakkaita ovat mm. Aalto-yliopisto, Lassila & Tikanoja, Linnanmäki, Konecranes, Ovenia, Viking Line ja Helsingin kaupunki. Aaltonen on väitellyt Helsingin teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden laitoksella (nyk. Aalto-yliopisto) aiheenaan “Adoption of strategic goals. Exploring the success of strategy implementation through organizational activi-ties” (2007).

 

Juho-Petteri Huhtala

Juho-Petteri Huhtala toimii tutkijana ja luennoitsijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla. Hänen tutkimus- ja asiantuntemusalueitaan ovat innovaatiot, liiketoimintamallien kehittäminen, keinoäly markkinoinnissa, asiakaskokemuksen johtaminen ja mittaaminen, strateginen markkinointi ja markkinatutkimus.

Juho-Petteri Huhtala on ollut tutkijan roolissa mukana useissa eri tutkimushankkeissa - mm. StratMark ja NextMedia. Viimeisen neljän vuoden aikana hän on keskittynyt tutkimuksessaan mm. liiketoimintamallien evoluutioon matuureilla toimialoilla (esim. media- ja telekommunikaatioalat). Parhaillaan Huhtala työskentelee TEKESin rahoittamassa laajassa tutkimushankkeessa, joka käsittelee keinoälyä markkinoinnissa sekä useissa pienemmissä, yrityskohtaisissa tutkimusprojekteissa liittyen palvelumuotoiluun.

Huhtala väitteli syksyllä 2017 kauppatieteiden tohtoriksi Aalto-yliopiston markkinoinnin laitoksella innovaatioiden johtamisesta.

Laura Franck

Laura Franck työskentelee asiakaspalvelujohtajana Hellon Oy:ssä. Hänen tehtävänään on kiteyttää palvelumuotoilun arvo asiakkaalle ja luoda organisaatioille ratkaisuja designin hyödyntämiseen liiketoiminnan parantamisessa.

Risto Sarvas

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta