Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Diploma in Service Design - Palvelumuotoilija

Pätevöidy ihmiskeskeisen palvelukehityksen osaajaksi

Diploma in Service Design - Palvelumuotoilija -koulutuksessa pätevöidyt ihmiskeskeisen palvelu- ja organisaatiokehityksen asiantuntijaksi ja osaajaksi.

Käsitteet kuten palvelupolku tai palvelutuokio ovat sinulle jo tuttua asiaa. Tiedät, milloin turvautua asiakaspersooniin ja milloin asiakasprofiileihin. Osaat myös hyödyntää monipuolisesti service blueprintia. Palvelumuotoilun perusteet hyvin hallitseville henkilöille suunnattu koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden syventää osaamistasi alan huippuosaajien tukemana sekä kehittää omaa asiantuntijarooliasi palvelumuotoilijana.

Ohjelman lähestymistapa on temaattinen. Opit tunnistamaan palvelumuotoilun tarjoamia mahdollisuuksia ja soveltamiskohteita, jotka auttavat sinua kehittämään palveluja, organisaatiokulttuuria ja koko organisaatiota asiakaslähtöisempään suuntaan. Opit myös yhdistämään entistä vahvemmin liiketoiminta- ja design-ajattelua, mitä kutsutaan liiketoiminnan muotoiluksi eli business designiksi.

Diploma in Service Design - Palvelumuotoilija -koulutuksessa voit hyödyntää oman organisaation ajankohtaisia kehittämishankkeita oppimisen välineenä luodessasi ja kehittäessäsi uusia tai olemassaolevia palveluja tai prosesseja. Lisäksi koulutukseen sisältyy oman ammatillisen roolin kehittämisprosessi.

Lataa esite Kysy lisätietoja

Koulutus yhdistää liiketoiminta- ja design-ajattelun ja tarjoaa käyttöösi terävimmän akateemisen tiedon sekä pitkäaikaisen käytännön kokemuksen.

Monipuoliset koulutusmenetelmät, projektiklinikat sekä case-esitykset tukevat henkilökohtaista oppimista ja organisaatiosi ajankohtaisia hankkeita.

Ohjattu oman roolin kehittämisprojekti ja omavalintaiset verkkokoulutukset vahvistavat ammatillista identiteettiäsi.

Hyödyt

Diploma in Service Design - Palvelumuotoilija -koulutuksessa opit johtamaan ja toteuttamaan kustannustehokasta ja vaikuttavaa palvelumuotoilutoimintaa sekä kehittämään organisaatioon asiakaskeskeistä kulttuuria. Oppimisen välineenä hyödynnät oman organisaation ajankohtaisia kehittämishankkeita.

Syvennät palvelumuotoiluosaamistasi alan huippuosaajien opastuksella
Osaat johtaa kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelumuotoiluprojektin yhdistäen liiiketoiminta- ja design-ajattelua (Business design)
Tunnistat palvelumuotoilun uusia tulevaisuuden käyttökohteita ja osaat soveltaa menetelmiä monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti erityyppisiin haasteisiin
Osaat johtaa ja kehittää palvelumuotoilutoimintaa ja asiakaskeskeistä kulttuuria organisaatiossasi sekä toimia vaikuttavasti omissa liiketoiminta- ja yhteistyöverkostoissasi

Asiakaskokemuksia

"Koko ohjelma oli erinomainen paketti. Hurjan paljon uutta tietoa ja uusia näkökulmia, joita olen jo päässyt hyödyntämään työssäni – ja tulen hyödyntämään jatkossa."

"Projektiklinikoista ja keskusteluista muiden koulutettavien kanssa sai ideoita erityisesti omasta projektityöstä viestimiseen. Ne myös edistivät projektiani, koska esityksiä tehdessä tulin kirkastaneeksi prosessia ja tavoitteita."

"Raportointi silloin tällöin oli varmasti se tekijä, joka piti hankkeen ainakin itselläni käynnissä. Eri vaiheissa ja eri työkaluja soveltaessa tapahtunut pohdinta ja ajatusten järjestely näkyivät lopputuloksessa."

Kenelle? 

Koulutusohjelma on tehty asiantuntijan tai päällikön roolissa toimiville palvelukehittäjille, joilla on hyvät perustiedot ja -taidot palvelumuotoilusta joko Aalto PRO:n Palvelumuotoilu-koulutuksesta tai muualta hankittuna ja sen lisäksi jonkin verran käytännön kokemusta.

Diploma in Service Design -koulutus sopii sinulle, jonka vastuulla on sisäisten tai ulkoisten palvelujen tai prosessien parantaminen tai innovointi ja olet kiinnostunut kehittämään työrooliasi ja tukemaan organisaatiotasi muutoksessa. Koulutus sopii sekä B2B että B2C -ympäristössä työskenteleville.

 

Sisältö ja aikataulu

Diploma in Service Design - Palvelumuotoilija -koulutus käsittelee palvelumuotoiluprojektin ja -toiminnon johtamista ja toteuttamista kytkeytyen vahvasti liiketoiminnallisiin ja vaikuttavuustavoitteisiin. Lisäksi koulutuksessa perehdytään organisaation muokkaamiseen asiakaskeskeiseksi.

Ohjelma kestää neljä kuukautta ja sen aikana voi edistää omia työprojekteja. Siihen sisältyy aloituswebinaari ja neljä kaksipäiväistä lähiopetusjaksoa etätehtävineen. Lähipäivien aikana on vuorovaikutteisia luentoja, työpajoja, projektiklinikoita sekä case-esityksiä. Lisäksi ohjelmaan sisältyy ohjattu oman ammatillisen roolin kehittämisprosessi, jota tukemaan osallistuja valitsee kaksi verkkokurssia seuraavista: Talous haltuun virtuaalisesti, Projektinhallinnan verkkokurssi, Fundamentals of Strategic Management ja Fundamentals of Change Management. Kaikutiimi-työskentely varmistaa oman organisaation tuen ja levittää opit organisaatioon. Varaa aikaa valmisteluihin ennen ensimmäistä opetuspäivää.

Rakenne

Aloituswebinaari ja lähiopetus

Koulutus sisältää aloituswebinaarin ja neljä kaksipäiväistä lähiopetusjaksoa ml. oivalluttavat vierailijapuheenvuorot

Projektityöklinikat ja työpajat

Klinikoissa ja työpajoissa työstetään omia projekteja hyödyntäen asiantuntija- ja vertaistukea

Henkilökohtainen kehitysprosessi ja verkkokurssit

Kaksi omavalintaista verkkokurssia tukee asiantuntijaroolin kehittämisprosessia ja täydentää opittua

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Petri Aaltonen

Petri Aaltonen toimii Palmussa (Solita) liiketoiminnan vetäjänä. Hänen erityisalaansa ovat palvelumuotoilu, liiketoimintastrategiat, johtaminen ja muutosjohtaminen, laadullinen asiakastutkimus, prosessinhallinta ja simulaatiot sekä projektijohtaminen.

Aaltonen on keskittynyt erityisesti organisaation strategiapohjaiseen kehittämiseen. Hän osaa kiteyttää käsitteellisiä ilmiöitä ja myös saattaa ne pitkäjänteisesti käytäntöön. Hänen näkemyksensä mukaan, oli kyseessä sitten strateginen tavoite, muutosohjelma tai palvelukonsepti, arvo syntyy vasta, kun se toteutuu arjessa. Palmun projekteissa Aaltosen tehtävänä on tyypillisimmin asiakasarvon tunnistaminen, muutoksen suunnittelu ja johtaminen, organisaation kehittäminen ja keskeisiin sidosryhmiin vaikuttaminen. Hän toimiikin usein kouluttajana ja valmentajana asiakkaitten muutos- ja johtamishankkeissa. Aaltosen innostavuus ja konkreettisuus tekee hänestä suositun kouluttajan myös yliopistokursseilla, MBA-ohjelmissa ja seminaareissa.

Petri Aaltosen asiakkaita ovat mm. Aalto-yliopisto, Lassila & Tikanoja, Linnanmäki, Konecranes, Ovenia, Viking Line ja Helsingin kaupunki. Aaltonen on väitellyt Helsingin teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden laitoksella (nyk. Aalto-yliopisto) aiheenaan “Adoption of strategic goals. Exploring the success of strategy implementation through organizational activi-ties” (2007).

 

Juho-Petteri Huhtala

Juho-Petteri Huhtala toimii tutkijana ja luennoitsijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Hänen tutkimus- ja asiantuntemusalueitaan ovat innovaatiot, liiketoimintamallien kehittäminen, keinoäly markkinoinnissa, asiakaskokemuksen johtaminen ja mittaaminen, strateginen markkinointi ja markkinatutkimus.

Juho-Petteri Huhtala on ollut tutkijan roolissa mukana useissa eri tutkimushankkeissa - mm. StratMark ja NextMedia. Viimeisten vuosien aikana hän on keskittynyt tutkimuksessaan mm. liiketoimintamallien evoluutioon matuureilla toimialoilla (esim. media- ja telekommunikaatioalat). Parhaillaan Huhtala työskentelee TEKESin rahoittamassa laajassa tutkimushankkeessa, joka käsittelee keinoälyä markkinoinnissa sekä useissa pienemmissä, yrityskohtaisissa tutkimusprojekteissa liittyen palvelumuotoiluun.

Huhtala väitteli syksyllä 2017 kauppatieteiden tohtoriksi Aalto-yliopiston markkinoinnin laitoksella innovaatioiden johtamisesta.

Mikko Koivisto

Mikko Koivisto on kokenut asiakaslähtöisen liiketoiminnan sekä asiakas- ja työntekijäkokemuksen johtamisen ja kehittämisen asiantuntija. Tällä hetkellä hän toimii palvelumuotoilujohtajana Grow+Digitalist Groupissa. 

Mikko on palvelumuotoilun uranuurtajana vaikuttanut merkittävästi palvelumuotoilun kehittymiseen osaamisalana Suomessa ja maailmalla. Hän on aktiivinen muotoilun kansainvälisissä verkostoissa ja on toiminut laajasti alansa luottamustehtävissä. 

Mikko Koivisto on palkittu iF Design Awardilla, Global Service Design Awardilla sekä useammalla Vuoden Huiput -palkinnolla. Mikko valittiin vuoden 2017 Ornamo-palkinnon saajaksi palvelumuotoilun pioneerityöstään ja muotoilun osaamisalan uudistamisesta. 

Mikko on myös suosittu luennoitsija ja kouluttaja sekä kirjoittanut palvelumuotoilusta, esimerkiksi Alma Talentin julkaiseman Palvelumuotoilun bisneskirjan.

Anna Kuukka

Anna Kuukka toimii tutkijana ja in-house muotoilijana Aalto-yliopiston Design Factoryllä, joka on monialainen kokeilualusta, jonka konsepti on monistettu jo noin 30:een maahan. Annan ydinosaamista ovat konseptisuunnittelu, design management ja insight-työskentely.

Monialaisen tutkimusryhmän jäsenenä Anna tarkastelee start-up- ja pk-yritysten käyttämiä muotoilun keinoja liiketoimintamallien kehittämiseen, kokeiluihin, kansainvälistymiseen ja verkostojen luomiseen. Tutkimusryhmän muotoilijana hän konseptoi ja tuotteistaa tutkimustuloksiin perustuvia koulutusratkaisuja eri medioissa ja tapahtumissa. Ajankohtaisissa tutkimusprojekteissa Kuukan Design+ ja DesignBites tutkimuskohteena ovat yritysten liiketoimintamallit, kokeilu ja tuotekehitys, yhteiskehittäminen, verkostot ja kansainvälistyminen.

Kuukalla on pitkäaikainen kokemus monialaisista designprojekteista sekä b2b- että b2c- ympäristöissä. Hän on työskennellyt konseptisuunnittelijan, art directorin ja palvelumuotoilijan rooleissa useiden kunnianhimoisten suomalaisbrändien kanssa ml. Kiinteistömaailma, Finlayson, Ruohonjuuri, Fazer Food Services ja Familon.

Ratkaisukeskeisenä suunnittelijana hänen työskentelynsä lähtökohta on ymmärryksen luominen asiakkaan brändistä, liiketoimintamallista ja loppukäyttäjästä. Keskeisessä roolissa on ymmärryksen jalostaminen prosesseiksi, designstrategioiksi, palvelujen kosketuspisteiksi ja fyysisiksi tuotekokonaisuuksiksi.

Koulutukseltaan Kuukka on taiteen maisteri Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, sivuaineena monialainen johtamisohjelma International Design Business Management.

Jaakko Luomaranta

Jaakko Luomaranta on kokenut liiketoiminnan kehittäjä, jonka osaamisessa yhdistyvät mm. palvelumuotoilu, asiakasymmärrys ja taloudellinen mallintaminen. Jaakko innostuu uusista liiketoiminnan haasteista ja mahdollisuuksista päästä tarttumaan niihin insinöörin analyyttisellä otteella yhdistettynä muotoilijan empatiaan.

Jaakko toimii strategiakonsulttina Norenissa, missä hän vastaa vaativista toimeksiannoista asiakkaiden strategian ja uusien palvelujen kehittämiseksi. Oikean ongelman tunnistaminen, ymmärtäminen ja ratkaiseminen ovat hänen työnsä ydintä. Tässä häntä auttavat kertyneet opit johtavista asiantuntijayrityksistä strategian, teknologian, muotoilun ja ihmisymmärryksen aloilla, mm. Accenturessa, Gemicissä ja Solitalla.

Uransa aikana Jaakko on työskennellyt sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkaille kuluttajakaupasta B2B-yrityksiin, kuten esim. Fazer, Fiskars, OP, KONE ja Elsevier.

Koulutukseltaan Jaakko on tuotantotalouden diplomi-insinööri Aalto-yliopistosta. Parhaillaan hän valmistelee väitöskirjaa muotoiluajattelusta strategiatyössä St. Gallenin yliopistossa Sveitsissä.

Risto Sarvas

Risto Sarvas on työelämäprofessori (Professor of Practice) ja Informaatioverkostot-ohjelman johtaja Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusssa.

Hän on aiemmin työskennellyt muotoilujohtajana ja palvelumuotoilijana ohjelmistoyritys Futuricessa sekä liikkeenjohdon muutosjohtajana BearingPointilla.

Risto on valmentanut ja luennoinut Suomen lisäksi mm. Tokiossa, Lontoossa, Kaliforniassa ja Berliinissä. Riston tutkimus- ja opetusalaan kuuluu digitaalisten palveluiden ja organisaatioiden kehittäminen niin että yritysten, yhteiskunnan ja käyttäjien näkökulmat ja tarpeet tulevat huomioiduiksi.

Hänen intohimonaan on selvittää, kuinka teknologiat ja yhteiskunta verkottuvat toisiinsa ilmiöinä, kulttuurin muutoksena, politiikkana ja liiketoimintana.

Risto Sarvas on valmistunut diplomi-insinööriksi ja väitellyt tohtoriksi teknillisestä korkeakoulusta. Opetustehtävien lisäksi hän on toiminut johdon ja start-up yritysten coachina ja mentorina digitaalisessa murroksessa.

Sampsa Hyysalo

FT Sampsa Hyysalo on yhteissuunnittelun professori Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa sekä vanhempi tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Hyysalo tutkii teknologiaa ja innovaatioita eri näkökulmista ja toimii myös soveltavan innovaatiokehityksen parissa. Hän sai Suomen Akatemian myöntämän Akatemiapalkinnon vuonna 2010 yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta