Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Energy Business Professionals

Energialiiketoiminnan johtaminen

Energy Business Professionals on energia-alalle räätälöity koulutusohjelma, joka lisää asiantuntijoiden päätöksenteon ja johtamisen valmiuksia muuttuvassa toimintaympäristössä sekä tarjoaa näkökulmia strategian ja muutoksen läpivientiin osallistujan omassa yrityksessä. Oppien käytäntöön vientiä tuetaan monipuolisten harjoitusten avulla. Ohjelmassa perehdytään energia-alan yritysten toimintaympäristön muutosnäkymiin niin kansainvälisesti kuin Suomessa. Osaavat kouluttajat johdattavat osallistujat keskustelujen kautta alan muutoshaasteiden, strategian, prosessien, asiakkuuksien, innovaatioiden ja kyvykkyyksien teemoihin.

Muita ajankohtaisia, koulutuksessa käsiteltäviä aiheita, ovat mm. kestävä kehitys, skenaariot, tiedolla johtaminen ja jatkuva parantaminen.

Koulutusohjelma on suunniteltu yhdessä Energiateollisuus ry:n ja energia-alan organisaatioiden kanssa. Alan edelläkävijänä Aalto PRO on kouluttanut energialiiketoiminnan asiantuntijoita yli 10 vuotta. Koulutus tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden paneutua yhdessä huippuasiantuntijoiden kanssa energia-alan avainteemoihin ja verkostoitua muiden kokeneiden osaajien kanssa.

Energia-ala tarvitsee innovaatio- ja palveluosaamista

Energia-alan yritysten tulevaisuuden kilpailukyky riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin he hyödyntävät teknologian murroksen ja reagoivat kansainvälisen kilpailukentän muutoksiin. Siksi onkin tärkeää, että alan toimijat uskaltavat rohkeasti kehittää ja kokeilla uusia palveluja.

Energia-alalla työskenteleviltä asiantuntijoilta kilpailukyvyn kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä vaatii kykyä strategiseen ajatteluun, vuorovaikutteiseen johtamiseen ja liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Työssä onnistuminen vaatii kuluttajien tarpeiden ymmärtämistä ja asiakkaan nostamista kaiken toiminnan keskiöön.

Osaamiseen ja luovaan ajatteluun, uskallukseen ja kokeiluihin, riskien ottoon ja hallintaan sekä paikallisuuteen ja globaalisuuteen kannattaa panostaa. Energia-alalla syntyy nyt merkittäviä uusia innovaatioita.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Asiakaspalautteita

"Koulutusohjelma tarjosi laajan kattauksen näkökulmia energiamarkkinoiden murroksen polttavimpiin kysymyksiin sekä konkreettisia malleja omien työtapojen ja johtamisen kehittämiseen."

"Hyvä opintokokonaisuus energiamurroksen ja toimialan toimintaympäristön muutosten kohtaamiseen. Eturivin kouluttajat, ohjelmasisällön myötä avautuvat työkalut kehittämiseen ja itsensä johtamiseen sekä innostava kurssiyhteisö tekivät oppimiskokemuksesta miellyttävän."

"Prosessien johtaminen oli todella hyvä kokonaisuus ja sen oppeja tulen hyödyntämään."

Hyödyt

Energy Business Professionals syventää ammatillista osaamistasi, antaa uusia virikkeitä ja kehittää strategista ajatteluasi. Koulutuksen avulla perehdyt energia-alan haasteisiin ja mahdollisuuksiin ja parannat kykyäsi analysoida muutosten vaikutuksia yrityksesi toimintaan. Tunnistat myös yrityksesi strategisia kehityskohteita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Koulutukseen kuuluu omaan organisaatioon tehtävä opinnäytetyö, jonka avulla opit saadaan välittömästi hyödynnettyä ja käytännön kehittämistyö aloitettua. Koulutuksen vaikuttavuutta syvennetään kaikutiimityöskentelyllä.

Osaat analysoida talouden tunnuslukuja ja niiden merkitystä organisaatiosi toiminnassa.
Tiedostat kestävän kehityksen strategisen merkityksen energia-alalla.
Tunnistat yrityksesi strategisia kehityskohteita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Etsit tapoja hyödyntää digitalisaatiota ja uusia innovaatioita.
Ymmärrät palvelullistamisen merkityksen liiketoiminnassa.
Verkostoidut muiden energia-alan edelläkävijöiden kanssa.

Kenelle? 

Energy Business Professionals on suunniteltu energia-alan yritysten johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä toimiville.

Koulutus soveltuu energia-alan kanssa yhteistyötä tekeville yritykselle, kuten palvelujen ja tuotteiden tarjoajille.

Sisältö ja aikataulu

Koulutus koostuu viidestä kahden päivän lähiopetusjaksosta ja päätöspäivästä, sekä monipuolisista tehtävistä. Koulutuksessa tarkastellaan energialiiketoimintaa kokonaisvaltaisesti useista eri näkökulmista. Koulutuksen painopistealueita ovat muun muassa strategia, toimintaprosessit, asiakkuudet, digitalisaatio ja innovaatiot. Lähiopetuspäivinä kouluttajien lisäksi eri energiasektoreilta tulevat osallistujat pääsevät jakamaan ajankohtaisia haasteita ja teemoja muiden osallistujien kanssa.

 

Koulutukseen kuuluu yhtenä osiona henkilökohtaisen vaikuttavuuden ja johtamisen tarkastelu osana energia-ammattilaisuutta. Tavoitteena on, että ohjelman jälkeen käsityksesi omasta vaikuttavuudestasi sekä yhteistyösuhteistasi on syventynyt ja sinulla on selkeämpi käsitys omista kehitystarpeistasi vaikuttajana.

Oppimisprosessiin kuuluu lisäksi yhden johtamisaiheisen kirjan lukeminen ja referointi. Referoinnin tavoitteena on kiteyttää kirjan pääviestit sekä peilata näitä omiin käsityksiin, havaintoihin ja kokemuksiin johtamisesta.

Koulutuksen vaikuttavuutta syvennetään kaikutiimityöskentelyllä jonka tarkoitus on saada koulutuksen teemat resonoimaan organisaatiossa, levittää opittua ja keskustella syntyneistä ajatuksista ja ideoista valitun tiimin kanssa.

Rakenne

11 opetuspäivää

Ohjelmaan kuuluu 5 lähiopetusjaksoa, kestoltaan 2 pv sekä päätöspäivä.

Oppimista tukevat tehtävät ja opinnäytetyö

Oppimista ja oppien käytäntöön vientiä tuetaan monipuolisten tehtävien ja omaan yritykseen tehtävän opinnäytetyön (kehittämisprojekti) avulla.

Henkilökohtaisen vaikuttavuuden kehittäminen

Analysoi yhteistyösuhteitasi ja muodosta käsitys omista kehitystarpeistasi vaikuttajana.

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Ohjelmassa kouluttaa muun muassa seuraavat huippuasiantuntijat.

Peter Lund

Teknillisen fysiikan professori, Aalto-yliopisto

Lund tutkii tulevaisuuden energiakysymyksiä. Hän on erityisen kiinnostunut monitieteellisistä näkökulmista energiaan. Lund toimii ahkerasti kansainvälisillä foorumeilla ja hänellä on lukuisia luottamustehtäviä. Lund on Suomen ilmastopaneelin jäsen ja päässyt vaikuttamaan koko EU:n energia- ja ilmasto-ohjelmiin ja energiantutkimuksen suuntaviivoihin Euroopassa. Hän on toiminut EU:n energianeuvonantajien puheenjohtajana ja myös Euroopan tiedeakatemioiden energiapaneelin puheenjohtajana.

Joona Turtiainen

Edunvalvontajohtaja, Energiateollisuus ry

Jari Melgin

Jari Melgin toimii opettavana tutkijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksella.

Hänellä on yli 25 vuoden kokemus talous- ja rahoitusjohtamisesta, mm. Amer Sports Oyj:ssä, Componenta Oyj:ssä, Kansallis-Osake-Pankissa sekä Containerships Oy:ssä. 

Melgin valmistelee väitöskirjaa päätöksenteon rajoista yrityksen hallinnoinnissa keskittyen  eritysesti hallituksen rooliin.

Aalto-yliopistossa hän opettaa useita kursseja, mm. maisteri- ja kandidaattiopintojen lopussa suoritettavilla capstone-kursseilla, joiden tavoitteena on linkittää opiskelijoiden teoreettinen tietämys käytäntöön. Lisäksi hän on paljon käytetty kouluttaja mm. Aalto EE:n koulutusohjelmissa.

Melginillä on laaja käytännön kokemus yritysten hallinnoinnista mm. hallintoneuvoston puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä, sihteerinä, esittelijänä ja hallitusten käyttämänä ulkopuolisena asiantuntijana.

Riitta Lumme-Tuomala

Riitta Lumme-Tuomalan erityisosaaminen löytyy johtamisen alueelta; erityisesti hän on perehtynyt työn muutokseen ja osaajien johtamiseen sekä potentiaalin tunnistamiseen. Tulevaisuuden johtaminen ja Talent Management ovat hänen osaamisensa keskiössä. Lumme-Tuomalalla on MBTI I ja II sekä WorkPlace Big Five Profile sertifioinnit ja hän luennoi säännöllisesti edellä mainituista aiheista.

Aalto University Executive Educationissa Lumme-Tuomala toimii markkinointi- ja viestintäjohtajana, sekä Talent Management konseptista vastaavana johtajana.

Lumme-Tuomala on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta sekä suorittanut EMBA-tutkinnon HSE Executive Educationissa. Hänen kesäkuussa 2017 valmistuneen DBA-väitöskirjansa aiheena on Talent Management. Hän on työskennellyt useissa kansainvälisissä organisaatioissa uransa aikana. Näihin lukeutuu 14-vuotinen ura Punaisessa Ristissä sekä HRD-Managerin tehtävä Pfizerilla.

Marja Blomqvist

Marja Blomqvist on konsultti, kouluttaja ja luennoitsija. Hänen mielenkiinnon kohteita ovat globaalit tuotantoverkot, toimitusketjujen hallinta, tuotannon johtaminen, tuotantojärjestelmät, Lean-ajattelu, palvelutuotanto, prosessijohtaminen, prosessien kehittäminen sekä organisaatioiden oppiminen.

Blomqvist on ollut konsulttina ja osakkaana QDC Business Engineering Oy:ssa vuodesta 2005. Hän on myös opettajana ja tutkijana Aalto-yliopistolla Perustieteiden korkeakoulussa.

Kalle Reunanen

Kalle Reunanen on toiminut pitkään kahden yrityksen, Innomaatti Oy ja Efecto Oy:n, toimitusjohtajana. Hän on toteuttanut satoja erilaisia kehityshankkeita myynnin sisällön, työkalujen, johtamisjärjestelmien sekä liiketoimintamallien kehittämiseksi.

Reunanen on vetänyt lukuisia strategiakierroksia ja kehittänyt ketterin menetelmin asiakkaidensa asiakasymmärrystä ja myyntiä.

Ennen uraansa valmentajana, kouluttajana ja konsulttina, Reunanen on toiminut varsin monipuolisissa tehtävissä useissa kansainvälisissä ja kotimaisissa yrityksissä. Hän on ollut liiketoiminnan vetäjänä, kehittäjänä ja myyjänä sekä asiantuntijana mm. seuraavissa yrityksissä: Unisys, Reuters, Banque Indosuez, Feeniks Trading, OKO, Unic ja Nixdorf.

Kalle Reunasella on laaja osaaminen asiakkuuksien johtamisen ja kehittämisen alueella kuten asiakas- ja arvokeskeinen Key Account Management -toiminta, asiakkuuksien hoitaminen osana yrityksen strategiaa, myynnin ja asiakkuuksien välinen yhteys, resurssien optimointi yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta, asiakasymmärrys asiakasarvon luonnin perustana ja asiakkuuksien strateginen kehittäminen. Myös vuoropuhelu asiakkaan kanssa on tärkeä osa Reunasen koulutusta ja konsultointia. Erityisen kiinnostunut hän on ollut siitä miten uusia ajatuksia voi herättää henkiin yrityksissä ja ihmisissä. 


 

Robin Gustafsson

Robin Gustafsson on strategisen johtamisen professori Tuotantotalouden laitoksella Aalto-yliopistossa.

Gustafssonin erityisosaaminen liittyy yritysstrategiaan ja strategisen johtamiseen toimialojen murrostilanteissa, digitaalisten alustojen strategioihin ja uusien kilpailukyvyn lähteisiin erityisesti digitaalisuuden näkökulmasta sekä tutkimus ja innovaatio yhteisöjen johtamiseen.

Kari Hiekkanen

Kari Hiekkanen on Research Fellow Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella vastuualueinaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit.

Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä tuote- ja teknologiakehityksessä sekä konsultoinnissa eri yrityksissä.

Hiekkanen väitteli tekniikan tohtoriksi kesällä 2016 aiheenaan tietohallinnon johtamismallien vaikutus tietotekniikan arvontuottoon.

Ilkka Keppo

Professori, energiajärjestelmät, Konetekniikan laitos, Aalto-yliopisto

Ilkka Keppo on erikoistunut energiajärjestelmä- ja integroitujen arviointimallien käyttöön ja kehittämiseen, erityisesti erilaisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen keskittyviin kysymyksiin liittyen. Hänen tutkimuksensa läpileikkaava teema on epävarmuuden arviointi, karakterisointi ja mallintaminen. 

Keppo toimii Aalto-yliopistossa energiajärjestelmien professorina. Ennen paluutaan Aaltoon syksyllä 2020, Keppo työskenteli Isossa-Britanniassa (UCL), Alankomaissa (ECN) ja Itävallassa (IIASA). Professori Keppo toimi ennen Aaltoon siirtymistään energiajärjestelmien tutkimusalueen johtajana ja Associate Professorina UCL:n Energy Institutessa. 

Ilkka valmistui tekniikan tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta, energiatalouden ja voimalaitostekniikan alalta, vuonna 2009. 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta