Edellinen sivu

Energy Business Professionals

Energialiiketoiminnan johtaminen

Energia-ala tarvitsee uutta osaamista. Energy Business Professionals -koulutusohjelma tarjoaa uusia ajatuksia ja työkaluja toiminnan kehittämiseen.

Ohjelmassa perehdytään energia-alan yritysten toimintaympäristön muutosnäkymiin niin kansainvälisesti kuin Suomessa. Osallistujat pohtivat yhdessä asiantuntijoiden kanssa, mitä tarkoittaa kestävä kehitys energia-alalla, mikä on digitalisaation vaikutus ja miten uudet innovaatiot voidaan alalla hyödyntää.

Muita ajankohtaisia, ohjelmassa käsiteltäviä teemoja ovat energia-alan talouden tunnuslukujen tulkinta, prosessien, ulkoisten resurssien, asiakkuuksien ja palveluliiketoiminnan johtaminen sekä uudet ansaintalogiikat. Ohjelman lopuksi palataan muutosteemaan ja jatkuvan parantamisen kulttuuriin.

Energia-ala tarvitsee innovaatio- ja palveluosaamista

Energia-alan yritysten tulevaisuuden kilpailukyky riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin he hyödyntävät teknologian murroksen ja reagoivat kansainvälisen kilpailukentän muutoksiin. Siksi onkin tärkeää, että alan toimijat uskaltavat rohkeasti kehittää ja kokeilla uusia palveluja.

Energia-alalla työskenteleviltä asiantuntijoilta kilpailukyvyn kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä vaatii kykyä strategiseen ajatteluun, vuorovaikutteiseen johtamiseen ja liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Työssä onnistuminen vaatii kuluttajien tarpeiden ymmärtämistä ja asiakkaan nostamista kaiken toiminnan keskiöön.

Osaamiseen ja luovaan ajatteluun, uskallukseen ja kokeiluihin, riskien ottoon ja hallintaan sekä paikallisuuteen ja globaalisuuteen kannattaa panostaa. Energia-alalla syntyy nyt merkittäviä uusia innovaatioita.

Suunniteltu yhdessä asiantuntijoiden kanssa

Aalto PRO on suunnittelut koulutusohjelman yhdessä Energiateollisuus ry:n ja energia-alan organisaatioiden kanssa.

Koulutus on opintopisteytettyä täydennyskoulutusta. Sen laajuus on 14 opintopistettä.

Kysy lisätietoja

Hyödyt

Koulutuksessa opit analysoimaan muutosten vaikutuksia yrityksesi toimintaan ja verkostoidut muiden energia-alan edelläkävijöiden kanssa. Koulutukseen kuuluu omaan organisaatioon tehtävä kehitystyö, jonka avulla opit saadaan välittömästi hyödynnettyä ja käytännön kehittämistyö aloitettua.

Hallitset talouden tunnusluvut ja niiden merkityksen organisaation toiminnassa. Tiedostat kestävän kehityksen strategisen merkityksen energia-alalla.
Tunnistat yrityksesi strategisia kehityskohteita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Etsit tapoja hyödyntää digitalisaatiota ja uusia innovaatioita.
Verkostoidut muiden energia-alan edelläkävijöiden kanssa.

Energy Business Professionals syventää ammatillista osaamistasi, antaa uusia virikkeitä ja kehittää strategista ajatteluasi. Koulutuksen avulla pystyt hahmottamaan energia-alan paremmin sekä tunnistat yrityksesi strategisia kehityskohteita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kenelle? 

Koulutus on suunniteltu energia-alan yritysten johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä toimiville. Se soveltuu myös yhteistyötä energia-alan yritysten kanssa tekeville, kuten palvelujen ja tuotteiden tarjoajille.

Mietitkö, sopiiko koulutus sinun tai organisaatiosi tarpeisiin? Ota rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä

Sisältö ja aikataulu

Energy Business Professionals -ohjelmassa tarkastellaan energialiiketoimintaa kokonaisvaltaisesti useista eri näkökulmista. Koulutuksen painopistealueita ovat muun muassa strategia, toimintaprosessit, asiakkuudet, digitalisaatio ja innovaatiot. Myös henkilökohtaiseen kehittymiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Ohjelma koostuu viidestä kahden päivän lähiopetusjaksosta, ulkomaan opintojaksosta sekä päätöspäivästä. Lähiopetuspäivinä eri energiasektoreilta tulevat osallistujat pääsevät jakamaan ajankohtaisia haasteita ja teemoja muiden osallistujien ja kouluttajien kanssa sekä verkostoitumaan yli organisaatiorajojen. Ohjelmaan sisältyy myös henkilökohtaista työskentelyä oman organisaation näkökulmasta, muun muassa kehitysprojektin ja oppimispäiväkirjan muodossa.

Rakenne

Viisi lähiopetusjaksoa ja päätöspäivä

Yhden lähiopetusjakson kesto on kaksi päivää.

Ulkomaan opintomatka

Ulkomaanjaksolla tehdään mm. yritysvierailuja paikallisiin energia-alan organisaatioihin.

Kehitysprojekti

Koulutuksen aikana tehdään kehitysprojekti omaan yritykseen.

Koulutusjaksot

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta