Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Energy Business Professionals

Energialiiketoiminnan johtaminen

Energia-ala tarvitsee uutta osaamista. Energy Business Professionals -koulutusohjelma syventyy energialiiketoiminnan johtamiseen ja tarjoaa uusia ajatuksia ja työkaluja toiminnan kehittämiseen.

Ohjelmassa perehdytään energia-alan yritysten toimintaympäristön muutosnäkymiin niin kansainvälisesti kuin Suomessa. Osaavat asiantuntijat johdattavat osallistujat keskustelun kautta strategian, palvelullistamisen, kestävän kehityksen, digitalisaation, uusien ansaintalogiikoiden ja innovaatioden sekä jatkuvan parantamisen teemoihin.

Muita ajankohtaisia, ohjelmassa käsiteltäviä aiheita, ovat energia-alan talouden tunnuslukujen tulkinta sekä prosessien, ulkoisten resurssien ja kompetenssien johtaminen energia-alalla.

Koulutusohjelma on suunniteltu yhdessä Energiateollisuus ry:n ja energia-alan organisaatioiden kanssa. Alan edelläkävijänä Aalto PRO on kouluttanut energialiiketoiminnan asiantuntijoita yli 10 vuotta.

Energia-ala tarvitsee innovaatio- ja palveluosaamista

Energia-alan yritysten tulevaisuuden kilpailukyky riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin he hyödyntävät teknologian murroksen ja reagoivat kansainvälisen kilpailukentän muutoksiin. Siksi onkin tärkeää, että alan toimijat uskaltavat rohkeasti kehittää ja kokeilla uusia palveluja.

Energia-alalla työskenteleviltä asiantuntijoilta kilpailukyvyn kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä vaatii kykyä strategiseen ajatteluun, vuorovaikutteiseen johtamiseen ja liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Työssä onnistuminen vaatii kuluttajien tarpeiden ymmärtämistä ja asiakkaan nostamista kaiken toiminnan keskiöön.

Osaamiseen ja luovaan ajatteluun, uskallukseen ja kokeiluihin, riskien ottoon ja hallintaan sekä paikallisuuteen ja globaalisuuteen kannattaa panostaa. Energia-alalla syntyy nyt merkittäviä uusia innovaatioita.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Asiakaspalautteita

"Koulutusohjelma tarjosi laajan kattauksen näkökulmia energiamarkkinoiden murroksen polttavimpiin kysymyksiin sekä konkreettisia malleja omien työtapojen ja johtamisen kehittämiseen."

"Hyvä opintokokonaisuus energiamurroksen ja toimialan toimintaympäristön muutosten kohtaamiseen. Eturivin kouluttajat, ohjelmasisällön myötä avautuvat työkalut kehittämiseen ja itsensä johtamiseen sekä innostava kurssiyhteisö tekivät oppimiskokemuksesta miellyttävän."

"Prosessien johtaminen oli todella hyvä kokonaisuus ja sen oppeja tulen hyödyntämään."

Hyödyt

Energy Business Professionals syventää ammatillista osaamistasi, antaa uusia virikkeitä ja kehittää strategista ajatteluasi. Koulutuksen avulla pystyt hahmottamaan energia-alan paremmin ja analysoimaan muutosten vaikutuksia yrityksesi toimintaan. Tunnistat myös yrityksesi strategisia kehityskohteita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Koulutukseen kuuluu omaan organisaatioon tehtävä kehitysprojekti, jonka avulla opit saadaan välittömästi hyödynnettyä ja käytännön kehittämistyö aloitettua.

Osaat analysoida talouden tunnuslukuja ja niiden merkitystä organisaatiosi toiminnassa.
Tiedostat kestävän kehityksen strategisen merkityksen energia-alalla.
Tunnistat yrityksesi strategisia kehityskohteita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Etsit tapoja hyödyntää digitalisaatiota ja uusia innovaatioita.
Ymmärrät palvelullistamisen merkityksen liiketoiminnassa.
Verkostoidut muiden energia-alan edelläkävijöiden kanssa.

Kenelle? 

Energy Business Professionals on suunniteltu energia-alan yritysten johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä toimiville.

Koulutus soveltuu energia-alan kanssa yhteistyötä tekeville yritykselle, kuten palvelujen ja tuotteiden tarjoajille.

Sisältö ja aikataulu

Energy Business Professionals -ohjelmassa tarkastellaan energialiiketoimintaa kokonaisvaltaisesti useista eri näkökulmista. Koulutuksen painopistealueita ovat muun muassa strategia, toimintaprosessit, asiakkuudet, digitalisaatio ja innovaatiot. Myös henkilökohtaisen vuorovaikutuksen prosessi kuuluu ohjelmaan.

 

Koulutus koostuu viidestä kahden päivän lähiopetusjaksosta Helsingissä ja ulkomaan opintojaksosta. Lähiopetuspäivinä eri energiasektoreilta tulevat osallistujat pääsevät jakamaan ajankohtaisia haasteita ja teemoja muiden osallistujien ja kouluttajien kanssa sekä verkostoitumaan yli organisaatiorajojen. Ohjelmaan sisältyy myös henkilökohtaista työskentelyä oman organisaation näkökulmasta, muun muassa koko ohjelman ajan työstettävän kehitysprojektin ja oppimispäiväkirjan muodossa. Lisäksi oman henkilökohtaisen vaikuttavuuden tarkastelu on mukana ohjelmassa alusta loppuun.

Rakenne

Viisi lähiopetusjaksoa

Yhden lähiopetusjakson kesto on kaksi päivää.

Ulkomaan opintomatka

Ulkomaanjaksolla perehdytään muutosnäkymiin ja trendeihin mm. yritysvierailuilla paikallisiin energia-alan organisaatioihin.

Kehitysprojekti

Koulutuksen aikana tehdään kehitysprojekti oman yrityksen tarpeisiin.

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Ohjelmassa kouluttaa muun muassa seuraavat huippuasiantuntijat.

Jari Melgin

Jari Melgin toimii opettavana tutkijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun (Aalto BIZ) laskentatoimen laitoksella.

Hänellä on yli 25 vuoden kokemus talous- ja rahoitusjohtamisesta, mm. Amer Sports Oyj:ssä, Componenta Oyj:ssä, Kansallis-Osake-Pankissa sekä Containerships Oy:ssä. 

Melgin valmistelee väitöskirjaa päätöksenteon rajoista yrityksen hallinnoinnissa keskittyen  eritysesti hallituksen rooliin.

Aalto-yliopistossa hän opettaa useita kursseja, mm. maisteri- ja kandidaattiopintojen lopussa suoritettavilla capstone-kursseilla, joiden tavoitteena on linkittää opiskelijoiden teoreettinen tietämys käytäntöön.  Lisäksi hän on paljon käytetty kouluttaja mm. Aalto EE:n koulutusohjelmissa.


Melginillä on laaja käytännön kokemus yritysten hallinnoinnista mm. hallintoneuvoston puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä, sihteerinä, esittelijänä ja hallitusten käyttämänä ulkopuolisena asiantuntijana.

Riitta Lumme-Tuomala

Riitta Lumme-Tuomalan erityisosaaminen löytyy johtamisen alueelta; erityisesti hän on perehtynyt eri sukupolvien johtamiseen liittyviin kysymyksiin ja työn muutokseen. Tulevaisuuden johtaminen ja Talent Management ovat hänen osaamisensa keskiössä.

Lumme-Tuomalalla on MBTI I ja II sertifiointi ja hän luennoi säännöllisesti edellä mainituista aiheista. Aalto University Executive Educationissa Lumme-Tuomala toimii markkinointi- ja viestintäjohtajana, sekä Venäjän markkinoista ja Talent Management konseptista vastaavana johtajana. Lumme-Tuomala on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta sekä suorittanut EMBA-tutkinnon HSE Executive Educationissa. Hänen kesäkuussa 2017 valmistuneen DBA-väitöskirjansa aiheena on Talent Management.

Marja Blomqvist

Marja Blomqvist on konsultti, kouluttaja ja luennoitsija. Hänen mielenkiinnon kohteita ovat globaalit tuotantoverkot, toimitusketjujen hallinta, tuotannon johtaminen, tuotantojärjestelmät, Lean-ajattelu, palvelutuotanto, prosessijohtaminen, prosessien kehittäminen sekä organisaatioiden oppiminen.

Blomqvist on ollut konsulttina ja osakkaana QDC Business Engineering Oy:ssa vuodesta 2005. Hän on myös opettajana ja tutkijana Aalto-yliopistolla Perustieteiden korkeakoulussa.

Kalle Reunanen

Kalle Reunanen on toiminut pitkään kahden yrityksen, Innomaatti Oy ja Efecto Oy:n, toimitusjohtajana. Hän on toteuttanut satoja erilaisia kehityshankkeita myynnin sisällön, työkalujen, johtamisjärjestelmien sekä liiketoimintamallien kehittämiseksi.

Reunanen on vetänyt lukuisia strategiakierroksia ja kehittänyt ketterin menetelmin asiakkaidensa asiakasymmärrystä ja myyntiä.

Ennen uraansa valmentajana, kouluttajana ja konsulttina, Reunanen on toiminut varsin monipuolisissa tehtävissä useissa kansainvälisissä ja kotimaisissa yrityksissä. Hän on ollut liiketoiminnan vetäjänä, kehittäjänä ja myyjänä sekä asiantuntijana mm. seuraavissa yrityksissä: Unisys, Reuters, Banque Indosuez, Feeniks Trading, OKO, Unic ja Nixdorf.

Kalle Reunasella on laaja osaaminen asiakkuuksien johtamisen ja kehittämisen alueella kuten asiakas- ja arvokeskeinen Key Account Management -toiminta, asiakkuuksien hoitaminen osana yrityksen strategiaa, myynnin ja asiakkuuksien välinen yhteys, resurssien optimointi yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta, asiakasymmärrys asiakasarvon luonnin perustana ja asiakkuuksien strateginen kehittäminen. Myös vuoropuhelu asiakkaan kanssa on tärkeä osa Reunasen koulutusta ja konsultointia. Erityisen kiinnostunut hän on ollut siitä miten uusia ajatuksia voi herättää henkiin yrityksissä ja ihmisissä. 


 

Robin Gustafsson

Robin Gustafsson on strategisen johtamisen professori Tuotantotalouden laitoksella Aalto-yliopistossa.

Gustafssonin erityisosaaminen liittyy yritysstrategiaan ja strategisen johtamiseen toimialojen murrostilanteissa, digitaalisten alustojen strategioihin ja uusien kilpailukyvyn lähteisiin erityisesti digitaalisuuden näkökulmasta sekä tutkimus ja innovaatio yhteisöjen johtamiseen.

Kari Hiekkanen

Kari Hiekkanen on Research Fellow Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella vastuualueinaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit.

Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä tuote- ja teknologiakehityksessä sekä konsultoinnissa eri yrityksissä.

Kari Hiekkanen väitteli tekniikan tohtoriksi kesällä 2016 aiheenaan tietohallinnon johtamismallien vaikutus tietotekniikan arvontuottoon.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta