Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Energy Business Professionals

Energialiiketoiminnan johtaminen

Energia-ala tarvitsee uutta osaamista. Energy Business Professionals -koulutusohjelma syventyy energialiiketoiminnan johtamiseen ja tarjoaa uusia ajatuksia ja työkaluja toiminnan kehittämiseen.

Ohjelmassa perehdytään energia-alan yritysten toimintaympäristön muutosnäkymiin niin kansainvälisesti kuin Suomessa. Osaavat asiantuntijat johdattavat osallistujat keskustelun kautta strategian, palvelullistamisen, kestävän kehityksen, digitalisaation, uusien ansaintalogiikoiden ja innovaatioden sekä jatkuvan parantamisen teemoihin.

Muita ajankohtaisia, ohjelmassa käsiteltäviä aiheita, ovat energia-alan talouden tunnuslukujen tulkinta sekä prosessien, ulkoisten resurssien ja kompetenssien johtaminen energia-alalla.

Koulutusohjelma on suunniteltu yhdessä Energiateollisuus ry:n ja energia-alan organisaatioiden kanssa.

Energia-ala tarvitsee innovaatio- ja palveluosaamista

Energia-alan yritysten tulevaisuuden kilpailukyky riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin he hyödyntävät teknologian murroksen ja reagoivat kansainvälisen kilpailukentän muutoksiin. Siksi onkin tärkeää, että alan toimijat uskaltavat rohkeasti kehittää ja kokeilla uusia palveluja.

Energia-alalla työskenteleviltä asiantuntijoilta kilpailukyvyn kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä vaatii kykyä strategiseen ajatteluun, vuorovaikutteiseen johtamiseen ja liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Työssä onnistuminen vaatii kuluttajien tarpeiden ymmärtämistä ja asiakkaan nostamista kaiken toiminnan keskiöön.

Osaamiseen ja luovaan ajatteluun, uskallukseen ja kokeiluihin, riskien ottoon ja hallintaan sekä paikallisuuteen ja globaalisuuteen kannattaa panostaa. Energia-alalla syntyy nyt merkittäviä uusia innovaatioita.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

Huhtikuu 2021

"Koulutusohjelma tarjosi laajan kattauksen näkökulmia energiamarkkinoiden murroksen polttavimpiin kysymyksiin sekä konkreettisia malleja omien työtapojen ja johtamisen kehittämiseen."

Alan edelläkävijänä Aalto PRO on kouluttanut energialiiketoiminnan asiantuntijoita yli 10 vuotta.

Vuoden 2019 osallistujat antoivat koulutuksen kokonaisarvioksi 5.54/6.0.

Hyödyt

Energy Business Professionals syventää ammatillista osaamistasi, antaa uusia virikkeitä ja kehittää strategista ajatteluasi. Koulutuksen avulla pystyt hahmottamaan energia-alan paremmin ja analysoimaan muutosten vaikutuksia yrityksesi toimintaan. Tunnistat myös yrityksesi strategisia kehityskohteita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Koulutukseen kuuluu omaan organisaatioon tehtävä kehitysprojekti, jonka avulla opit saadaan välittömästi hyödynnettyä ja käytännön kehittämistyö aloitettua.

Osaat analysoida talouden tunnuslukuja ja niiden merkitystä organisaatiosi toiminnassa.
Tiedostat kestävän kehityksen strategisen merkityksen energia-alalla.
Tunnistat yrityksesi strategisia kehityskohteita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Etsit tapoja hyödyntää digitalisaatiota ja uusia innovaatioita.
Ymmärrät palvelullistamisen merkityksen liiketoiminnassa.
Verkostoidut muiden energia-alan edelläkävijöiden kanssa.

Kenelle? 

Energy Business Professionals on suunniteltu energia-alan yritysten johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä toimiville.

Koulutus soveltuu energia-alan kanssa yhteistyötä tekeville yritykselle, kuten palvelujen ja tuotteiden tarjoajille.

Sisältö ja aikataulu

Energy Business Professionals -ohjelmassa tarkastellaan energialiiketoimintaa kokonaisvaltaisesti useista eri näkökulmista. Koulutuksen painopistealueita ovat muun muassa strategia, toimintaprosessit, asiakkuudet, digitalisaatio ja innovaatiot. Myös henkilökohtaisen vuorovaikutuksen prosessi kuuluu ohjelmaan.

 

Koulutus koostuu viidestä kahden päivän lähiopetusjaksosta Helsingissä ja ulkomaan opintojaksosta. Lähiopetuspäivinä eri energiasektoreilta tulevat osallistujat pääsevät jakamaan ajankohtaisia haasteita ja teemoja muiden osallistujien ja kouluttajien kanssa sekä verkostoitumaan yli organisaatiorajojen. Ohjelmaan sisältyy myös henkilökohtaista työskentelyä oman organisaation näkökulmasta, muun muassa koko ohjelman ajan työstettävän kehitysprojektin ja oppimispäiväkirjan muodossa.

Rakenne

Viisi lähiopetusjaksoa

Yhden lähiopetusjakson kesto on kaksi päivää.

Ulkomaan opintomatka

Ulkomaanjaksolla perehdytään muutosnäkymiin ja trendeihin mm. yritysvierailuilla paikallisiin energia-alan organisaatioihin.

Kehitysprojekti

Koulutuksen aikana tehdään kehitysprojekti oman yrityksen tarpeisiin.

Koulutusjaksot

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta