Edellinen sivu

Diploma in Global Sourcing

Kohti ulkoisten resurssien johtamista

Hankintoja ei tulevaisuudessa arvioida vain toteutuneiden kustannussäästöjen vaan myös luodun arvon perusteella. Hankinta voi myös käynnistää liiketoimintainnovaatioita, jotka määrittelevät jatkossa yrityksen strategisten toimintojen suunnan. Onko sinulla valmiudet vastata näihin haasteisiin ja ennakoida tulevia muutoksia?

Diploma in Global Sourcing on englanninkielinen hankintojen johtamisen koulutus. Se on suunniteltu yrityksille, jotka etsivät samanaikaisesti kustannuskilpailuetua ja toimintatapoja, jotka optimaalisesti hyödyntävät kaikkia ulkoisten resurssien tarjoamia mahdollisuuksia.

Koulutuksen sisältö ja toteutus on suunniteltu yhdessä Aalto-yliopiston asiantuntijoiden kanssa, jotka myös osallistuvat ohjelman jatkuvaan kehittämiseen. Diploma in Global Sourcing on yksi Euroopan laajimmista toimitusketjun hallinnan koulutusohjelmista. Vuonna 2008 esitellyn, kaikille avoimen ohjelman ovat valinneet jo yli 200 hankinnan ammattilaista.

Ohjelman kouluttajat valitaan huolella akateemisten ja liike-elämän näyttöjen perusteella.

Huomioithan, että koulutuksen kieli on englanti.

Englanninkieliset sivut

Miksi hankinta?

Hankinta on yrityksessä ainoa toiminto, joka valvoo kaikkea liiketoimintaa ja voi tehdä paljon muutakin kuin neuvotella edullisimmat ostohinnat ja vähentää toimintakustannuksia. Hankintatoiminto voi yhdistää kaikki yrityksen hankintatarpeet, hyödyntää näkemyksiä ja suhteita, toteuttaa strategisia toimia ja parantaa yrityksen tulosta.

Diploma in Global Sourcing -ohjelmassa tunnistetaan tulevaisuuden haasteita ja hankitaan niiden edellyttämiä tietoja ja taitoja. Tavoitteena on luoda sellaisia prosesseja ja työskentelytapoja, jotka nopeiden voittojen ohella varmistavat myös liiketoiminnan jatkuvuuden.

Hyödyt

Koulutuksessa opit integroimaan hankinnan muuhun toimitusketjuun siten, että tuloksena on paras mahdollinen asiakastyytyväisyys. Osaat asettaa tavoitteita, jotka ottavat huomioon pitkän aikavälin liiketoimintaedut ja opit, miten innovatiivinen ja kestävä toimittajaekosysteemi parantaa liiketoiminnan tuloksia. Löydät myös työkaluja, joilla muutat koko hankintaprosessin – hankintastrategioista hankintakäytäntöihin – vastaamaan asiakkaiden kasvaneita odotuksia.

Saat yleiskäsityksen koko toimitusketjusta ja ymmärrät, miten organisaatioiden välisiä virtoja johdetaan
Syvennät tietojasi päätösten takana olevista teorioista
Kehität hankintastrategioita, jotka luovat arvoa kaikille toimitusketjun toimijoille
Integroit hankinnat muihin toimitusketjun toimintoihin ja saavutat näin parhaan mahdollisen asiakastyytyväisyyden
Hyödynnät tehokkaasti globaaleja toimittajamarkkinoita
Opit karsimaan kustannuksia ja maksimoimaan toimittaja-arvon ja mahdollisuudet
Löydät uusia näkemyksiä, sovellettavia konsepteja ja käytännön työkaluja, jotka tehostavat ja helpottavat päivittäistä työtäsi
Hyödynnät päivitettyä osaamistasi ja rakennat toimitusketjuammattilaisten verkoston, jolta saat tarvittaessa tukea muutoksen käynnistämiseksi työpaikallasi

Diploma in Global Sourcing kouluttaa asiantuntijoita ja päälliköitä, jotka

  • kykenevät kehittämään hankintaa operatiivisesta hallinnollisesta palvelusta strategiseksi toiminnaksi,
  • edistävät hankinnan roolia arvon luomisessa,
  • parantavat yrityksen kannattavuutta ja tehokkuutta rakentamalla sille uuden hankintakulttuurin,
  • saavuttavat tuloksia ja osaavat tunnistaa pitkän aikavälin liiketoimintahyödyt verkostoissa ja toimitusketjuissa.

Kenelle? 

DGS-hankintakoulutus on suunniteltu yrityksille ja yksilöille, jotka tavoittelevat kustannustehokkuutta samalla kuitenkin toimittajien koko arvopotentiaalin ja mahdollisuudet hyödyntäen.

Ota yhteyttä

Diploma in Global Sourcing on erityisen sopiva

  • tuotannon tai toimitusketjujen kehittäjille,
  • hankintapäälliköille ja -johdolle,
  • ostamisen asiantuntijoille,
  • tuotekehityspäälliköille ja kehitysjohtajille.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma koostuu webinaareista, vuorovaikutteisesta lähiopiskelusta ja käytännön oppimistehtävistä. Lähiopiskelujaksot (kolme jaksoa/yhdeksän päivää) sisältävät luentoja, keskusteluja, tapaustutkimuksia ja työpajoja. Tehtävien avulla mallit ja konseptit viedään käytäntöön.

Uudistimme ohjelmakonseptia tänä vuonna. Se koostuu nyt kolmesta jaksosta, joista kukin kestää kolme päivää. Ensimmäinen ja viimeinen jakso pidetään Aalto PRO:n tiloissa Helsingissä ja toinen jakso Chalmersin teknillisessä korkeakoulussa Göteborgissa. Chalmers toteuttaa erilaisia kursseja tiiviissä yhteistyössä teollisuuden kanssa ja tarjoaa näköalapaikan teollisuusyrityksen toimitusketjuun ja käytäntöihin.

Diploma in Global Sourcing on kehittyvä koulutuskonsepti

Diploma in Global Sourcing - DGS on kehitetty yhteistyössä Helsingin teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden laitoksen kanssa, joka on nykyään osa Aalto-yliopistoa. Ohjelman kehittäminen jatkuu tiiviissä yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

Diploma in Global Sourcing (tunnetaan myös nimellä Diploma in Global Supply Management) luotiin alun perin globaalisti toimivan suomalaisen suuryrityksen hankinta- ja ostotoiminnan kehittämisohjelmaksi. Sittemmin yli 200 hankinta-ammattilaista on osallistunut vuonna 2008 esiteltyyn avoimeen DGS-ohjelmaan. Hankinta- ja ostotoiminta on kehittynyt huomattavasti sen jälkeen, kun avoin ohjelma käynnistettiin vuonna 2008, ja ohjelmaa on kehitetty sen mukaisesti.

Vuonna 2017 yksi jakso järjestetään Chalmersin teknillisessä korkeakoulussa Göteborgissa, missä osallistujat voivat perehtyä syvällisesti teollisuusyritysten toimitusketjuihin ja käytäntöihin.

Koulutusjaksot

Diploma in Global Sourcing - DGS tarjoaa uusia näkemyksiä, suuntaviivoja, työkaluja ja menetelmiä. Se syventää osaamista ja avaa uusia näkökulmia ja jopa täysin uudenlaisia ajattelutapoja. Kouluttajat eivät vain luennoi vaan ohjaavat osallistujia ymmärtämään syvällisesti hankinnan keskeisiä lähtökohtia ja soveltamaan niitä tehokkaasti nykypäivän nopeasti kehittyvässä liiketoimintaympäristössä. Järjestelmällinen ja tehokas oppimisprosessi tukee ammatti-identiteetin pitkäjänteistä kehittämistä.

Ohjelman osallistujana saat tietoa, jonka perusteella pohdit omia kokemuksiasi, käsityksiäsi ja käytäntöjäsi. Keskustelet, kritisoit, kokeilet ja sovellat uusia ideoita ja toimintamalleja yhdessä muiden osallistujien kanssa. Ideoista keskusteleminen ja niiden jakaminen on keskeistä uuden tiedon syventämiseksi kohti todellista ymmärrystä. Tekemällä yhteistyötä muiden kanssa opit myös tunnistamaan oman yrityksesi vahvuuksia ja heikkouksia. Ryhmän jäsenenä kehität vuorovaikutustaitojasi eli puhumista ja kuuntelemista, sekä tiimityöskentelytaitoja, kuten johtamista ja motivointia. Näitä taitoja tarvitset koko työurasi ajan.

Kaikki suomalaiset ja ulkomaiset kouluttajat on valittu huolella akateemisen ja liike-elämän kokemuksensa perusteella. Ohjelmassa esiteltävät liiketoimintatapaukset ovat mielekkäitä ja haastavia, ja osallistujat pääsevät heti soveltamaan niissä toteutettuja ratkaisuja omaan toimintaympäristöönsä. Sulautuvan oppimisen menetelmät aktivoivat osallistujien liiketoimintaälyä ja reflektoivaa otetta liiketoiminnan ongelmien ratkaisemiseen.

Kouluttajat

Árni Halldórsson

Professor of Supply Chain Management, Chalmers University of Technology

Valmistuttuaan tohtoriksi Kööpenhaminan kauppakorkeakoulusta Halldórsson toimi siellä ensin apulaisprofessorina ja sen jälkeen professorina vuoteen 2006 saakka. Sen jälkeen hän toimi MBA-ohjelman akateemisena johtajana Southamptonin yliopistossa Britanniassa, kunnes siirtyi Chalmersin palvelukseen vuonna 2011.

Kari Iloranta

Senior partner, External Resource Management Intl Oy

Tohtori Kari Iloranta on toiminut johto- ja esimiestehtävissä useilla toimialoilla ja johtavissa kansainvälisissä konsulttiyrityksissä, kuten Boos Allen Hamiltonin Suomen toiminnoissa vuosina 1998–2004.

Hänellä on laaja kokemus strategioiden kehittämisestä, muutosohjelmista, organisaatioista, johtamismalleista ja B2B-suhteista. Ilorannalla on keskeinen rooli toimitusten hallintaan liittyvien opintojen ja opetuksen kehittämisessä Aalto-yliopistossa ja Aalto PRO:ssa. 

Thomas Johnsen

Professor of Supply Chain Management, Politecnico di Milano

Johnsen on tutkinut ostajien ja toimittajien välisiä suhteita ja toimitusverkostoja noin 15–20 vuotta.

Hän toimii tällä hetkellä professorina Politecnico di Milanossa Italiassa, missä hänen erikoisalansa ovat hankinta, innovaatiot ja kestävyys. Johnsenin tavoitteena on kehittää ostojen ja toimitusten hallintaa kustannuslähtöisestä hallinnollisesta toiminnosta strategiseksi tekijäksi, joka parantaa liiketoiminnan tuloksia.

Patrik Jonsson

Professor of Supply Chain Management, Chalmersin University of Technology

Patrikilla on tohtorintutkinto Lundin yliopistosta tuotannonhallinnasta ja on toiminut avustavana professorina Växjö/Linneuksen yliopistossa ennen liittymistään Chalmersiin vuonna 2001.

Katariina Kemppainen

Professor of Practice, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Katariinan tutkimuskohteita ovat myynnin ja toiminnan suunnittelu, Lean-johtamisfilosofia ja julkiset hankinnat. Hänen artikkeleitaan ovat julkaisseet muun muassa International Journal of Production Economics ja Journal of Purchasing and Supply Management. 

Mikko Sandelin

Tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

KTM Mikko Sandelin viimeistelee väitöskirjansa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Väitöskirjatutkimuksessaan hän on paneutunut johdon ohjausjärjestelmiin holistisesta näkökulmasta. Tavoitteena on ymmärtää, miten taloussuunnittelua, suoritusten mittaamista ja arviointia, palkitsemista ja raportointisuhteita sekä pehmeämpiä ohjausmuotoja, kuten ylennyksiä, sosiaalistumista ja koulutuskäytäntöjä, voidaan yhdistellä tehokkaasti. 

Timo Seppälä

TkT Timo Seppälä on toiminut pitkään eri kansainvälisten yritysten globaaleissa johto- ja liiketoiminnan kehitystehtävissä. Seppälä toimi mm. Elcoteq Oyj:n Nokia-toimintojen vastaavana johtajana sekä Novomok Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana.

Mervi Vuori

Tutkija, Aalto-yliopisto

KTM Mervi Vuori on tohtorikoulutettavana Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella. Hän työskentelee päätoimisena projektitutkijana Aalto-yliopiston BIT-tutkimuskeskuksessa.

Vuori on aiemmin toiminut globaalien hankintojen kehittämispäällikkönä paperi- ja metsäteollisuusyrityksessä, missä hän vastasi hankintaprosessista, sähköisen hankintajärjestelmän kehittämisestä ja koulutuksesta.

Aalto Leaders' Insight

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Ohjelman hinta on 9 250 € (+ alv).

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu ohjelmaan 16.1.2019 mennessä.

Koulutuksen kieli on englanti. Rekisteröidy ohjelmaan englanninkielisiltä sivuilta.

Englanninkieliset sivut