Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Hoshin Kanri – Johdon lean-valmennus

Lean on johtamisfilosofia, joka edellyttää lean-periaatteiden soveltamista ennen kaikkea johtamisprosessissa ja esimiestyössä. Ilman selkeää tavoitteenasettelua ja johtamista, lean jää helposti näpertelyksi eri tekniikoiden kanssa ilman merkittäviä tuloksia. Leanin hyödyntäminen edellyttää pitkäjänteisyyttä yrityskulttuurin suuntaamisessa osaamisen kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen.

Hoshin Kanri on menetelmä strategian jalkauttamiseksi. Hoshin Kanrilla voidaan fokusoida yrityksen kehityshankkeet ja projektit keskeisiin kilpailutekijöihin ja strategisiin tavoitteisiin. Hoshin-prosessi tehostaa organisaation välistä kommunikaatiota, auttaa sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin ja luo selkeän mallin kehitystyön ja muutosten hallintaan. Hoshin-prosessin käyttöönotto ei edellytä osallistujilta aiempaa lean-kokemusta.

Valmennuspäivä antaa johtajille ymmärryksen lean-johtamisperiaatteista ja -tekniikoista sekä niiden käytännön soveltamisesta. Päivän jälkeen osallistujilla on valmiudet lähteä kehittämään ja testaamaan lean-johtamisen menetelmiä omassa organisaatiossaan.

Valmennus toteutetaan yrityskohtaisena tai konsortiotyyppisenä työpajana.

 

Kysy lisätietoja

Aloitus

Yrityskohtainen johtoryhmävalmennus, kysy lisätietoja

Hyödyt

Ymmärrät lean-johtamisen periaatteet
Tiedät parhaat tekniikat strategian jalkautukseen, muutoksen johtamiseen ja päivittäisjohtamiseen
Sinulla on valmiudet kehittää ja testata lean-johtamisen menetelmiä omassa organisaatiossasi

Kenelle? 

Valmennus on suunniteltu yritysten johdolle ja johtoryhmille.

Valmennus on toimialariippumaton: se soveltuu tuotannossa, palveluissa sekä julkishallinnossa toimiville organisaatioille.

Sisältö ja aikataulu

Valmennus kattaa lean-johtamisen perusteet, eri toimintojen päivittäisen johtamisen periaatteet sekä muutosjohtamisen. Erityisenä painopisteenä on strategian jalkautuksessa käytettävä Hoshin Kanri -menetelmä ja sen soveltaminen sekä muutosprojektin hallinta lean-tekniikoilla.

Valmennus sisältää runsaasti keskusteluja, esimerkkejä sekä yhteisiä pohdintoja. Se voidaan toteuttaa myös organisaatiokohtaisena työpajana.

Valmennus toteutetaan yrityskohtaisena tai konsortiotyyppisenä työpajana.

Valmennuksen pääteemat

  • Lean Management -johtamisfilosofia
  • Keskeiset lean-periaatteet
  • Lean-johtaminen
  • Hoshin Kanri – Strategian jalkauttaminen
  • Hoshin-prosessin käytännön toteutus
  • Operaatioiden päivittäisjohtaminen
  • Ongelmaratkaisun liittäminen päivittäisjohtamiseen

Kouluttajat

Ilkka Kouri

Kata Management Training. Ilkka on pitkän linjan Lean-kouluttaja ja Lean toiminnan edistäjä Suomessa. Tällä hetkellä Ilkka vastaa päätoimisesti pankkiiriliikkeen Lean-hankkeesta ja ohjaa eri yritysten Lean-prosesseja.

Ilkan laaja osaaminen ja käytännön kokemus auttaa antamaan selkeitä ja perusteltuja vastauksia osallistujien kysymyksiin.

Lisätiedot

Hoshin Kanri – Johdon lean-valmennus toteutetaan yrityskohtaisena tai konsortiotyyppisenä työpajana