Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

HR-asiantuntija F.E.C. Varsinais-Suomi

HR-asiantuntija F.E.C. -koulutusohjelma on suunnattu pääosin Varsinais-Suomen alueen työnhakijoille. Pääosan koulutuksesta osallistujat työskentelevät yrityksessä, jonka lisäksi koulutukseen sisältyy sekä ohjattua että itsenäistä opiskelua.

Ohjelman aikana osallistuja kehittää osaamistaan mm. organisaation suunnittelussa ja kehittämisessä, suorituksen johtamisessa ja palkitsemisessa, henkilöstön kehittämisessä sekä työsuhdeasioissa ja resursoinnissa. Lähtökohtana koulutuksessa on, että osallistuja pääsee soveltamaan osaamistaan käytännössä kohdeyrityksensä hyväksi vapaasti sovittavissa työtehtävissä. Työskentelyn aikana ei olla työsopimussuhteessa, vaan tehdään ns. koulutussopimus.

Rekrytointiin tähtäävä koulutusohjelma yhdistää uutta työntekijää tarvitsevan yrityksen ja osaavan työnhakijan. Koulutuksen aikana osallistuja kehittää monipuolisesti osaamistaan sekä tarjoaa työpanoksensa yritykselle.

Lähiopetuspäivät ovat 2-3 päivän jaksoissa noin kerran kuukaudessa koko ohjelman ajan. Lähiopetuspäivinä annetaan myös etätehtäviä. Pääosan koulutuksesta osallistujat työskentelevät kohdeyrityksessään.


Aalto University Professional Development – Aalto PRO on toteuttanut laadukkaita työvoimakoulutuksia jo yli 25 vuoden ajan. Tuhannet yritykset ja koulutettavat ovat olleet tyytyväisiä Aalto PRO:n ohjelmiin: yli 70 % osallistujista solmii työsopimuksen. Tervetuloa mukaan menestymään!

*) F.E.C. = Further Educated with Companies. F.E.C.-ohjelma on noin puolivuotinen palkaton yhteistyöjakso potentiaalisen tulevan työnantajan kanssa, jonka tavoitteena on työsopimus. Koulutussopimukseen perustuva ohjelma sisältää käytännön työskentelyä sekä Aalto PRO:n järjestämän koulutuksen. 

  

Kysy lisätietoja

Hyödyt

Saat valmiuksia työskennellä henkilöstöhallinnon ja organisaation kehittämisen tehtävissä
Ymmärrät henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden ja miten se liittyy yrityksen menestykselliseen liiketoimintaan
Tunnet työsuhdelainsäädännön keskeisimmät sisällöt
Tunnet organisaation suunnittelun ja kehittämisen viitekehyksen ja työkalut - Saat kokonaiskuvan ja ymmärryksen työkaluista, joilla voidaan varmistaa organisaation oikeanlaiset resurssit, kyvykkyydet ja potentiaali

Kenelle

Koulutusohjelma on suunnattu Varsinais-Suomen alueen työttömille ja työttömyysuhan alaisille, yliopisto-/korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vankan työkokemuksen asiantuntijatehtävistä omaaville henkilöille, joiden työhistoriaan sisältyy HR- tai esimiestehtävissä hankittua HR-kokemusta. 

Koulutus sopii myös avustaviin HR-tehtäviin haluaville henkilöille sekä vastavalmistuneille, joiden opintoihin on sisältynyt henkilöstöjohtamisen kokonaisuuksia.

Sisältö ja aikataulu

Koulutusohjelman kokonaispituus on 120 arkipäivää eli noin kuusi kuukautta ajalla. Välissä on koulutuksenaikainen lomajakso: 6.–12.4.2021.

Ohjelmassa on Aalto PRO:n järjestämää tietopuolista täydennyskoulutusta noin 16 päivää ja noin 4 päivää itsenäistä opiskelua. Osallistuja työskentelee yhteistyöyrityksessä noin 100 päivää.  

Koulutuksen keskeisimmät aihepiirit  

  • Mitä on HR? 
  • Työsuhdeasiat  
  • Organisaation suunnittelu ja kehittäminen  
  • Suorituksen johtaminen, työntekijöiden motivointi, sitouttaminen ja työhyvinvointi  
  • Organisaation kyvykkyydet, osaamisen kehittäminen  
  • Resurssointi ja työnantajamielikuvan rakentuminen

Rakenne

16 lähiopetuspäivää

4 etäpäivää

100 päivää yhteistyöyrityksessä

Koulutusjaksot

Kustannukset ja hakeminen