Edellinen sivu

HR-asiantuntija F.E.C.

Tämän rekrytointiin tähtäävän koulutusohjelman tavoitteena on saattaa yhteen uutta työntekijää tarvitseva yritys ja osaava työnhakija.

Ohjelman aikana osallistuja kehittää osaamistaan mm. organisaation suunnittelussa ja kehittämisessä, suorituksen johtamisessa ja palkitsemisessa, henkilöstön kehittämisessä sekä työsuhdeasioissa ja resursoinnissa. Lähtökohtana koulutuksessa on, että osallistuja pääsee soveltamaan osaamistaan käytännössä kohdeyrityksensä hyväksi vapaasti sovittavissa työtehtävissä. Työskentelyn aikana ei olla työsopimussuhteessa, vaan tehdään ns. koulutussopimus.

Lähiopetuspäivät ovat 2-3 päivän jaksoissa noin kerran kuukaudessa koko ohjelman ajan. Lähiopetuspäivinä annetaan myös etätehtäviä. Pääosan koulutuksesta osallistujat työskentelevät kohdeyrityksessään.

*) F.E.C. = Further Educated with Companies. F.E.C.-ohjelma on noin puolivuotinen palkaton yhteistyöjakso potentiaalisen tulevan työntekijän kanssa - tavoitteena työsopimus. Koulutussopimukseen perustuva ohjelma sisältää perehtymistä ja käytännön työskentelyä sekä Aalto PRO:n järjestämän koulutuksen.

  

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

12.4.2018

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Toistuvuus

Hinta:

www.aaltopro.fi/hrfec

Ota yhteyttä

Hyödyt

Ymmärrät henkilöstöjohtamisen aihekokonaisuuden ja miten se liittyy yrityksen liiketoimintaan
Tunnet työsuhdelainsäädännön keskeisimmät sisällöt
Tunnet organisaation suunnittelun ja kehittämisen viitekehyksen ja työkalut
Ymmärrät henkilöstön kehittämisen merkityksen organisaation liiketoiminnan ja strategian kannalta sekä olet saanut perusteet oppimistapahtumien toteutuksesta
Saat kokonaiskuvan ja ymmärryksen työkaluista, joilla voidaan varmistaa organisaation oikeanlaiset resurssit, kyvykkyydet ja potentiaali
Saat tilaisuuden näyttää osaamisesi ja motivaatiosi yrityksessä
Mukavat ja osaavat kurssikollegat antavat tärkeää vertaistukea

Kenelle

Koulutusohjelman kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhan alaiset korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, joiden työhistoriaan sisältyy HR- tai esimiestehtävissä hankittua HR-kokemusta.

Koulutus sopii myös avustaviin HR-tehtäviin haluaville henkilöille sekä vastavalmistuneille, joiden opintoihin on sisältynyt henkilöstöjohtamisen kokonaisuuksia. Osallistujilta edellytetään lisäksi hyvää suomen kielen taitoa.

 

Ota yhteyttä

Sisältö ja aikataulu

Koulutuksessa käytettäviä menetelmiä ovat luennot, yrityscaset, ryhmätyöt, yksin tai ryhmässä tehtävät harjoitukset, fasilitoidut työpajat, oma reflektointi ja verkko-oppiminen.

Valmennuspäivien välillä tehdään harjoituksia, luetaan valittuja artikkeleita ja hyödynnetään verkko-oppimista. Koulutukset ovat vuorovaikutteisia ja niissä yhdistetään osallistujien omia kokemuksia, viimeisintä tutkimustietoa ja hyväksi koettuja käytäntöjä.

Rakenne

16 lähiopetuspäivää

4 etäpäivää

100 päivää yhteistyöyrityksessä

Koulutusjaksot

Hae ohjelmaan

Hae ohjelmaan

Hae ohjelmaan te-palvelut.fi -sivujen kautta 28.2.2018 mennessä
Koulutuksen numero 677749.