Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Päivä on osa Sujuvat asiakasvirrat sote-palveluissa -koulutusta. Koulutuksessa tarkastellaan sote-palvelutuotannon johtamista, sote-palveluiden rakenteita, potilas- ja asiakasvirtojen ja prosessien sujuvuutta sekä tietojärjestelmien roolia johtamisen ja päätöksenteon tukena.

Hyvinvointia ilman jonoja

Haasta perinteisiä johtamistapoja ja tule luomaan uudenlaista hyvinvointialuetta

Jonojen poistaminen maksaa vähemmän kuin niiden aiheuttamat kustannukset

Miten olemassa olevilla resursseilla saadaan nostettua tuottavuutta ja samalla lyhennettyä jonoja? Hoitotyö ja asiakaspalvelu Suomessa osataan erinomaisesti, mutta onko johtamiskäytännöissä uudistamisen varaa?

Vain omaan tekemiseensä keskittyminen johtaa osittaisoptimointiin. Kokonaisuuden näkemättä jättäminen tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Siiloutuminen ja osittaisoptimointi tunnistetaan ilmiöinä lähes missä tahansa organisaatiossa. Ne hidastavat prosessien läpimenoaikaa, jolloin asiakas ei saa haluamaansa tuotetta tai palvelua ajoissa.

Organisaatioissa tavoitellaan tuottavuutta erilaisten johtamisoppien avulla. Silti jonoja esiintyy ja asiakas joutuu odottamaan. Jonot ovat perinteisesti johdetun siilomaisen organisaation sisäänrakennettu ominaisuus. Odottaminen eli jono tuottaa aina kustannuksia jollekin. Siilokohtaisen tuottavuuden eli alhaisen yksikkökustannuksen tavoittelu johtaa osittaisoptimointiin. Se ei puolestaan palvele kokonaisuuden etua, vaan siitä eroon pääseminen ja läpimenoajan lyhentäminen edistävät parhaiten kokonaistuottavuutta. Itse palvelun tuottaminen ei välttämättä vie paljon aikaa, vaan hidasteita aiheuttaa prosessissa esiintyvä hukka ja vaihtelu. 

Hyvinvointia ilman jonoja -koulutuksessa opit, mistä siiloutuminen ja osittaisoptimointi johtuvat, mitä niistä seuraa ja miten syistä ja seuraamuksista päästäisiin eroon. Opit, miten on mahdollista vähentää jonoja ja samalla saavuttaa terveyshyötyjä olemassa olevia resursseja paremmin hyödyntäen.

IlmoittauduKysy lisätietoja

Sisältö ja aikataulu

(alustava aikataulu)

8.30-9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00-11.45 Mitä tavoitellaan? Terveyshyötyjä vai säästöjä?
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuotannonohjaus, strategia ja tuottavuus
11.45-12.30 Lounas
12.30-14.00

Siiloutumisen tuottamat ongelmat ja niiden ratkaisut
Kustannustehokkaat palvelut, prosessit ja toimintamallit

14.00-14.20 Tauko
14.20-15.30 Case 
15.30-16.00 Päätöspuheenvuoro ja keskustelua
 

 

 

Kouluttaja

Hannu Vierimaa

Hannu Vierimaa on toiminut vuodesta 1999 liikkeenjohdon ja prosessijohtamisen konsulttina ja kouluttajana perustamassaan Processman Oy:ssä.  Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus prosessien kehittämisestä eri toimialoilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Vierimaan erityisosaamisalueita ovat mm. prosessijohtaminen, globaalit poikkitoiminnalliset liiketoimintaprosessit, globaalin kysyntäketjun johtaminen, strateginen johtaminen ja suorituksen mittaamisen menetelmät.

Ennen oman yrityksen perustamista Vierimaa toimi Nokia-yhtymässä eri linjavastuissa 1983-1994, johti Nokia-yhtymän Business Process Development -ryhmää 1995-96, oli jäsen Nokia Mobile Phonesin globaalissa logistiikan ydinryhmässä 1996-1997 sekä vastasi globaalisti Nokia Mobile Phonesin varaosalogistiikasta 1997-1998.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta