Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

ICT-projektiosaaja F.E.C. (Uusimaa)

Tämän rekrytointiin tähtäävän koulutuksen tavoitteena on yhdistää uutta pätevää työntekijää tarvitseva yritys vapaaseen osaajaan. Koulutuksen aikana osallistuja kehittää osaamistaan ICT-projektien ohjaamisessa ja toteutuksessa ja tarjoaa työpanoksensa yritykselle.

Työskentelyn aikana ei olla työsopimussuhteessa vaan tehdään ns. koulutussopimus.

Lähiopetuspäivät ajoittuvat joulukuulle 2018 ja kevääseen 2019. Lähipäivinä annetaan myös etätehtäviä. Pääosan koulutuksesta osallistujat työskentelevät yrityksessä.

ICT-projektiosaaja F.E.C. -koulutusohjelma on suunnattu ensisijaisesti Uudenmaan alueen työnhakijoille ja sen lähiopetuspäivät pidetään Helsingissä.


Aalto University Professional Development – Aalto PRO on toteuttanut laadukkaita työvoimakoulutuksia jo yli 25 vuoden ajan. Tuhannet yritykset ja koulutettavat ovat olleet tyytyväisiä Aalto PRO:n ohjelmiin: yli 70 % osallistujista solmii työsopimuksen. Tervetuloa mukaan menestymään!

*) F.E.C. = Further Educated with Companies. F.E.C.-ohjelma on noin puolivuotinen palkaton yhteistyöjakso potentiaalisen tulevan työnantajan kanssa, jonka tavoitteena on työsopimus. Koulutussopimukseen perustuva ohjelma sisältää perehtymistä ja käytännön työskentelyä sekä Aalto PRO:n järjestämän koulutuksen.

Hyödyt

Ohjelma perehdyttää sinut projektien hallintaan sekä IT-johtamiseen ja lean-palvelukehitykseen yhdistäen teoreettista opetusta, käytännöllisiä harjoituksia ja työssäoppimista. Koulutukseen kuuluu työelämässä arvostettu Certified Scrum Master-sertifikaatti.

Sinulle tarjotaan apua asiantuntija-apua omaan työllistymiseesi, sinun ei tarvitse enää toimia yksin
Mukavat kurssikollegat antavat vertaistukensa
Työvoimakoulutus on tehokas tapa verkostoitua ja pitää yhteyttä työmarkkinoille
Saat työsopimuksen yli 70 % todennäköisyydellä (aiempien Aalto PRO:n ohjelmien työllis-tymisprosentti)

Kenelle?

Koulutus on suunnattu Uudenmaan alueen työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, joilla on riittävä ICT-alan työkokemus ja jotka haluavat kehittää projektinhallinnan osaamistaan.

Vahvan motivaation lisäksi hakijoilta edellytetään hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa.

Sisältö ja aikataulu

Koulutus sisältää tietopuolista opiskelua yhteensä enintään 30 päivää, joista 11 on kaikille yhteistä lähiopetusta ja seitsemän etäopiskelua. Näiden lisäksi jokainen voi valita erikseen Aalto PRO:n ns. koulutustarjottimelta omaa osaamista kehittävää ja tukevaa koulutusta enintään 12 päivän verran.

Koulutus alkaa 3.12.2018 ja pääättyy 6.6.2019.

Koulutuksenaikainen lomajakso on 18.-24.2.2019.

Koulutusaiheita ovat muun muassa:

  • ICT-projektien suunnittelu ja toteuttaminen
  • ICT-projektien ohjaaminen ja lopettaminen
  • ICT-projektien johtaminen
  • Ketterät projektimallit ja Scrum
  • Digitalisaatio ja ICT:n johtaminen
  • ICT-palveluiden Lean-kehittäminen
  • Omaa osaamista tukevat vapaavalintaiset opinnot koulutustarjottimelta

F.E.C-koulutukseen hakeminen

Koulutukseen kannattaa hakea heti, koska valintaprosessi ja yhteistyöorganisaatiopaikkojen etsiminen käynnistyvät jo hakuaikana. Esivalinta tehdään hakemusten perusteella, joten ole hyvä ja perustele hakemuksesi huolellisesti. Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Hae koulutukseen joko täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.te-palvelut.fi  -> haussa oleva työvoimakoulutus (hakusanana toimii koulutuksen numero) tai jättämällä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.

Kun olet hakenut koulutukseen te-palvelut.fi -sivustolla, lähetä lisäksi ansioluettelosi sähköpostitse osoitteeseen kimmo.rissanen@aaltoee.fi.

F.E.C-koulutuksen valintaprosessi

F.E.C-koulutuksen valintaprosessi on kaksivaiheinen. Valintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa TE-toimiston koulutusyksikkö, joissain tapauksissa yhdessä kouluttajan kanssa, arvioi hakemukset sekä sen täyttääkö hakija koulutuksen yleiset ja kullekin koulutukselle erikseen asetetut muut pääsyvaatimukset. Yleisinä vaatimuksina on mm. hakijan koulutustarve työllistymisen näkökulmasta sekä soveltuvuus koulutukseen ja tavoiteammattiin. Hakijoiksi voidaan hyväksyä työttömien lisäksi myös juuri valmistuneita ja työttömyysuhan alaisia henkilöitä. Alle 20-vuotiaita tai päätoimisia opiskelijoita ei voida valita. Hakijalla tulee myös olla ao. koulutusohjelmassa vaadittava koulutus- tai työkokemustausta. Muut erikseen asetetut pääsyvaatimukset kuvataan koulutuksen hakuilmoituksessa.

Ensimmäisen vaiheen läpäisseet, soveltuviksi arvoidut hakijat kutsutaan kouluttajan järjestämään infotilaisuuteen, joka aloittaa valintaprosessin toisen vaiheen eli yhteistyöorganisaatiopaikan etsimisen. Kouluttajalla on päävastuu paikkojen hankinnasta. Hakija voi myös itse hakea itselleen yhteistyöorganisaatiopaikkaa. Infotilaisuuteen kutsuttavia koulutukseen soveltuvia hakijoita ei vielä ole valittu koulutukseen. Kouluttaja voi tämän vaiheen aikana järjestää paikan etsimistä tukevaa toimintaa, mutta tämä ei ole F.E.C-koulutusta.

F.E.C-koulutukseen valituksi tulemisen ja aloittamisen edellytys on, että soveltuvalle hakijalle on löytynyt yhteistyöorganisaatio koulutusohjelman ajaksi. TE-toimisto tekee hyväksymispäätöksen kun paikka on sovittu ja kouluttaja tiedottanut siitä TE-toimistolle. Päätös lähetetään asiakkaalle. Vasta tässä vaiheessa hakija on hyväksytty ja voi aloittaa F.E.C-koulutuksen.