Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

ICT-projektiosaaja F.E.C.

Kehitä osaamistasi uudelle uralle ICT- alalla

It-alalla riittää töitä ja ala on paljon muutakin kuin koodaamista. ICT-projektiosaaja F.E.C. on rekrytoiva koulutus, jonka tavoitteena on kouluttaa ICT-projektitoiminnan osaajia kasvuyrityksiin. 

Koulutuksen jälkeen henkilöt voivat työskennellä lähinnä kasvuyritysten mutta myös kuntien tai julkisen hallinnon projektiosaajina tulevaisuuden ICT- projekteissa. Tavoitteena on kehittää osallistujien näkemystä laaja-alaiseen projektityöskentelyyn ICT-toiminnoissa sekä tuoda heille uutta osaamista ja työkaluja. Osallistujat saavat valmiuksia johtaa ja toimeenpanna projekteja ja olla asiantuntijoina mukana projekteissa eri toimintasektoreilla. 

Rekrytoiva koulutus toteutetaan yhteistyössä  Uudenmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Ohjelman tärkein tavoite on löytää osallistujille työpaikka.

Koulutuksen ajaksi tehdään koulutussopimus osallistujan, Aalto PROn ja yrityksen välillä, tavoitteena vakituinen työpaikka koulutusohjelman päätyttyä.


Aalto University Professional Development – Aalto PRO on toteuttanut laadukkaita työvoimakoulutuksia jo yli 25 vuoden ajan. Tuhannet yritykset ja koulutettavat ovat olleet tyytyväisiä Aalto PRO:n ohjelmiin: yli 70 % osallistujista solmii työsopimuksen. Tervetuloa mukaan menestymään!

*) F.E.C. = Further Educated with Companies. F.E.C.-ohjelma on noin puolivuotinen palkaton yhteistyöjakso potentiaalisen tulevan työnantajan kanssa, jonka tavoitteena on työsopimus. Koulutussopimukseen perustuva ohjelma sisältää perehtymistä ja käytännön työskentelyä sekä Aalto PRO:n järjestämän koulutuksen.

Kysy lisätietoja

Korkealaatuinen koulutus ja huippukouluttajat

Apua ja tukea työpaikan löytämiseen, yli 70 % työllistyy

Tuorein tieto yhdistyy käytännön osaamiseen ja käyttöön yhteistyöyrityksessä

Hyödyt

Koulutuksessa kerrytät osaamista ja työkaluja johtaa ICT-projekteja ja olla asiantuntijana mukana projekteissa. Ohjelma perehdyttää sinut projektien hallintaan sekä IT-johtamiseen ja lean-palvelukehitykseen.

Koulutukseen kuuluu työelämässä arvostettu Certified Scrum Master-sertifikaatti.
Saat mahdollisuuden päivittää ja täydentää osaamisesi ajan tasalle korkealaatuisessa koulutuksessa
Saat mahdollisuuden näyttää osaamisesi ja motivaatiosi ja työllistyä ICT-alalle

Kenelle?

Osallistujiksi valittavien keskeisiä ominaisuuksia ovat: halu ymmärtää projektitoimintaan liittyviä haasteita, kiinnostus ICT-projektien toiminta- ja hallintamallien kehittämiseen ja uusien mallien luomiseen ja toteuttamiseen sekä kiinnostus toiminnan ja prosessien parantamiseen.

Olet kohderyhmää, mikäli sinulla on:

 • korkeakoulututkinto esim. kaupan, luonnontieteen  tai tekniikan alalta
 • aikaisempaa ICT-alan työkokemusta ja halua kehittyä projektitoiminnan osaajiksi
 • halu ja motivaatio kehittyä ICT-projektihallinnan asiantuntijana ja työllistyä alalle
 • olet työtön tai työttömyysuhan alainen
 • sinulla on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelmassa yhdistyvät korkealaatuinen koulutus ja mahdollisuus osoittaa osaamisesi yhteistyöyrityksessä.

Olemme rakentaneet kaikille osallistujille yhteisen projektinhallinnan ja ICT-johtamisen näkökulmasta räätälöidyn monipuolisen opintokokonaisuuden, joka sisältää ICT projektiosaajan roolissa tarvittavia valmiuksia.  Opintokokonaisuutta täydennetään koulutustarjottimelta valittavilla vaihtoehtoisilla opinnoilla henkilökohtaisten ja yhteistyöyrityksen osaamisen kehitystarpeiden mukaisesti.

Koulutuksessa perehdyt mm seuraaviin aiheisiin:

 • ICT-projektien suunnittelun, toteutuksen ja ohjauksen haasteet ja käytännössä parhaiksi todetut toimintatavat. 
 • Ketterät menetelmät
 • Liiketoiminnan, digitalisaation ja IT:n yhteensovittaminen
 • ICT-portfolion hallinta
 • ICTn johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri
 • Lean kehittäminen ICT-palveluissa

Ohjelmaan kuuluu Certiefied Scrum Master sertifikaatin suorittaminen, Scrum on maailman suosituin ketterän ohjelmistotuotannon viitekehys.

Koulutuksen ajaksi tehdään koulutussopimus osallistujan, Aalto PROn ja yrityksen välillä, tavoitteena vakituinen työpaikka koulutusohjelman päätyttyä.

Koulutusjaksot

Kustannukset ja hakeminen

Hae koulutukseen 31.1.2020 mennessä.

 

Hae koulutukseen