Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Innovointi ja tuotekehitys yhteistyössä toimittajien kanssa

Kilpailuetua hankinnoista

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että korkeat T&K-investoinnit eivät ole välttämättömiä, mikäli yrityksellä on toimittajien johtamiseen liittyviä kyvykkyyksiä, joita se voi hyödyntää yhteistyösuhteen käynnistämisessä ja ylläpidossa. Hankinnalla on tärkeä rooli yrityksen innovaatiotoiminnan edistämisessä toimittajaverkostonsa kautta.

Koulutus avaa uusia näkökulmia toimittajayhteistyöhön innovoinnissa ja tuotekehityksessä. Koulutuksessa syvennät osaamistasi ja luot onnistumisen edellytyksiä toimittajien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja ymmärrät myös yhteistyöhön liittyviä mahdollisia riskejä.  

Kysy lisätietoja

Koulutuksen hyödyt

Hankinnalla on merkittävä rooli toimittajaverkostosta saatavien innovaatioiden ja tuotekehityksen stimuloinnissa. Koulutuspäivässä käydään tiiviisti läpi toimittajaverkoston merkitys ideoiden ja innovaatioiden lähteenä, esitellään keinoja, ja mahdollisuuksia syvemmän yhteistyön toteuttamiseksi ja tunnistetaan yleisimpiä riskejä.

Oivallat toimittajien merkityksen tärkeänä ideoiden ja innovaatioiden lähteenä
Löydät uusia keinoja tehdä yhteisyötä verkostosi kanssa
Tunnistat toimittajien kanssa tehtävän tuotekehityksen riskit ja mahdollisuudet, sekä onnistumisen edellytykset

Kenelle? 

Koulutus sopii hankinnan ja tuotekehityksen parissa työskenteleville asiantuntijoille ja päälliköille.

Voit olla työroolissasi esimerkiksi hankinnan ja ostojen kehittämisestä vastaava, toimittajien valinnasta ja toimittajasuhteista vastaava, tuotekehitysinnovaatioista vastaava hankintapäällikkö, kategoriapäällikkö, toimittajasuhteista vastaava, tuotekehitysprojekteista vastaava tai innovaatiotoiminnasta vastaavana henkilönä.

Sisältö ja aikataulu

Koulutuspäivä käsittelee toimittajaverkostojen merkitystä innovoinnissa ja tuotekehityksessä, keinoja yhteistyön syventämiseksi sekä miten välttää riskejä. Aiheisiin perehdytään käytännöllisten esimerkkien ja työkalujen kautta.

Koulutus on päivän mittainen ja koostuu asiantuntija-alustuksista, ryhmäpohdinnoista ja -harjoituksista. Koulutuksessa hyödynnetään aktivoivia työskentelymenetelmiä oppimisen syventämiseksi.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta