Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Työnhakija, kiinnostaisiko sinua työskentely ja uusi ura voimakkaasti kasvavalla terveyttä ja hyvinvointia edistävällä alalla? Kouluttaudu terveysteknologia-alan osaajaksi ja ota askel kohti uutta työtä rekrytoivassa koulutuksessa.

IoT-asiantuntija terveysteknologia-alalle F.E.C.*

Haemme tekijöitä useisiin positioihin, oletko etsimämme terveysteknologia-alan uusi osaaja? 

Terveysteknologia-alalla on jatkuva kysyntä asiantuntijoista, jotka hallitsevat sekä teollisen internetin, esineiden internetin, IoT:n, teknistä puolta että ymmärtävät toimintaympäristöä, jossa alan yritykset toimivat. Asiantuntijuutta kaivataan esimerkiksi yrityksiin, jotka kehittävät sairauksien ja vammojen hoidossa hyödynnettäviä terveydentilaa monitoroivia laitteita tai uusia hyvinvointiteknologioita ja niiden sovelluksia. Ala kehittyy ja uusista monipuolisen taustan omaavista asiantuntijoista on pulaa!

IoT-asiantuntija terveysteknologia-alalle F.E.C. -rekrytoiva koulutusohjelma on väylä alan asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Perehdyt koulutspäivien aikana muun muassa teollisen internetin, IoT:n, käyttömahdollisuuksiin, terveysteknologia-alan erityispiirteisiin, tuote- ja palvelukehitykseen sekä data-analytiikkaan. Koulutuksen aikaisessa työssäsi saat kokemusta käytännön tehtävistä, viet oppimaasi heti käytäntöön ja saat jalan oven väliin kiinnostaviin tehtäviin. Tarkemmat työtehtävät sovitaan tulevan yhteistyöyrityksen kanssa perustuen jokaisen osallistujan osaamiseen, kokemukseen ja mielenkiinnon kohteisiin.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ICT-alan, kaupallisen ja tekniikan alan koulutuksen saaneet työnhakijat. Se soveltuu hyvin myös jo aiempaa työkokemusta terveysteknologia-alalta omaaville työnhakijoille. Keskeisiä valintakriteerejä koulutukseen ovat motivaatio ja asenne omaan ammatilliseen kehittymiseen sekä kiinnostus terveysteknologia-alaa kohtaan.

Jos haluat tehdä merkityksellistä työtä ja olla mukana rakentamassa ratkaisuja terveysteknologian parissa, rekrytoiva koulutus on erinomainen tilaisuus työllistyä alalle ja vahvistaa omaa ammattitaitoa Aalto-yliopiston ja muiden asiantuntijoiden johdolla.

Koulutukseen kannattaa hakea viipymättä, koska valintaprosessi ja yhteistyöyrityspaikkojen etsiminen käynnistyvät jo hakuaikana. Useampi alan yritys etsii kauttamme uusia osaajia, joten mitä nopeammin haet mukaan sitä nopeammin pääset mukaan yrityspaikan hakemiseen ja valintaan.

Ota yhteyttä Hae mukaan

Aloitus

Hae heti mukaan, aloitus joustavasti

Katso TE-live tallenne ja tutustu koulutukseen

 

Yhteistyössä

Koulutus järjestetään yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen, TE-palvelujen ja yhteistyöyritysten kanssa ja se on osallistujalle maksuton.

Yhteistyössä mukana myös Terveysteknologia ry – Healthtech Finland, joka tukee terveysteknologia-alan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä toimimalla alan yritysten kohtaamispaikkana. Yhdistys toimii osana Teknologiateollisuus ry:tä.

​​​​​​​

F.E.C
ELY
TE-palvelut

Kenelle?

IoT -asiantuntija terveysteknologia-alalle F.E.C. -koulutus sopii sinulle, mikäli olet työtön työnhakija tai työttömyysuhan alla (esimerkiksi päättyvä määräaikaisuus), ja sinulla on ICT-, tekniikan tai kaupallisen alan koulutus tai olet työskennellyt terveysteknologian parissa aiemmin ja haluat nyt syventää osaamistasi teollisen internetin osalta sekä työllistyä alan yritykseen. Aiempi kokemuksesi voi hyvin olla esimerkiksi sovelluskehitys-, ohjelmointi-, tuotekehitys- tai myynti- ja markkinointitehtävistä.

Suunnolla liiketoiminta-analyytikkona hankinnan parissa työskentelevä Alok Jain rekrytoitiin työhönsä Aalto PRO:n F.E.C-ohjelman kautta.

"Koulutusohjelman moduulit tarjosivat minulle juuri oikeaan aikaan todella konkreettista apua ammattitaitoni kehittämiseen”

Lue kokemuksesta

Sisältö ja aikataulu

Rekrytoivassa koulutusohjelmassa käydään kattavasti läpi teollisen internetin käyttömahdollisuudet sekä laajemmin toiminnan kehittämiseen liittyviä aihepiirejä. Se toteutetaan monimuoto-opetuksena ja muodostuu lähi- ja etäopiskeluna suoritettavista koulutusjaksoista ja työssäoppimisesta. Kaikille yhteisen opintokokonaisuuden lisäksi suoritat vapaavalintaisia opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti. Työssäoppimisjakson aikana toteutat yhteistyöyrityksessäsi kehittämisprojektin, jonka aihe päätetään yhdessä yrityksen tarpeet ja osallistujan osaaminen ja kiinnostuksen kohteet huomioiden.

Koulutusohjelman kesto on 120 työpäivää (6 kuukautta) ja se jakautuu koulutuspäiviin ja työskentelyyn yhteistyöyrityksessä. Koulutuspäiviä on yhteensä 25, joista lähiopetusta on 16 päivää ja ohjattua etäopiskelua 9 päivää. Valtaosan koulutuksesta suoritat siis työskennellen yhteistyöpaikassasi asiantuntijatehtävissä. Jokaiselle osallistujalle muodostuu puolivuotisen yhteistyön aikana oma koulutuspolkunsa, jossa sekä opiskelijan että yhteistyöyrityksen osaamisen kehittämistarpeet on otettu huomioon.

Koulutuksen sisältö 

Teollinen internet osana terveysteknologioita

 • Teollisen internetin rakenteet 
 • Teollisen internetin standardit 
 • Tietoturvan soveltaminen 
 • Teollinen internet strategiassa

IoT-arkkitehtuurit

 • Liiketoiminta-arkkitehtuurit  
 • Verkostotalouden mahdollistavat teknologiat 
 • Tiedonhallinta- ja integraatiotyökaluja

Liiketoiminta , data ja analytiikka

 • Big Data / Open Data ja analytiikka 
 • Tiedon visualisointi  
 • Tiedolla johtamisen prosessit 

Terveysteknologia-ala toimintaympäristönä ja lainsäädäntö

 • Terveysteknologian lupaukset 
 • Muutostenhallintakeinojen pohdinta 
 • Terveysteknologian kotimainen ja globaali sääntely

Terveysteknologia, laitteet, tuotekehitys ja palvelut

 • Terveysteknologia-alan tuote- ja palvelukehityksen organisointi, prosessit ja johtaminen 
 • Asiakas- ja käyttäjätarpeet  
 • Design, innovatiivisuus, brändi ja teknologia 
 • Kannattavuus ja hinnoittelu 

Valinnaiset opinnot, aiheina mm.

 • Tekoäly, koneoppiminen
 • Service management
 • Palvelumuotoilu
 • Analytiikka ja datastrategiat
 • Python
 • Projektinhallinta
 • Vastuullisuus

 

Koulutuksen rakenne

Pääkouluttajat

Kari Hiekkanen

TkT Kari Hiekkanen   on vieraileva tutkija Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella erityisalueenaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit.  

Lisäksi Hiekkanen työskentelee yliopettajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa tietohallinnon johtamisen sekä digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen ylemmän Master -tutkinto-opetuksen parissa.

Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä tuote- ja teknologiakehityksessä sekä konsultoinnissa eri yrityksissä. 

Hiekkanen väitteli tekniikan tohtoriksi kesällä 2016 aiheenaan tietohallinnon johtamismallien vaikutus tietotekniikan arvontuottoon.

Jari Juhanko

TkT Jari Juhanko on toiminut mekatroniikan professorina sekä tutkijana ja tutkimuspäällikkönä paperi- ja terästeollisuuden kunnossapidon projekteissa.

Tällä hetkellä hänen tutkimusmielenkiintonsa kohdistuu valmistavan teollisuuden tuote- ja palvelutoimintojen kehittämiseen. Juhanko vastaa Aallon innovaatioekosysteemin AIIC (Aalto Industrial Internet Campus) operatiivisesta johtamisesta.

Kustannukset ja hakeminen

Aloitusajankohta