Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Johdatus vastuulliseen liiketoimintaan

Koulutusjakso auttaa ymmärtämään, millaisia teemoja vastuulliseen liiketoimintaan yleisesti liitetään ja miksi. Jaksossa käsitellään organisaation vastuullisen liiketoiminnan osa-alueita, joiden perusteella voidaan arvioida vastuullisuuden mahdollisuuksia, menestystekijöitä, riskejä ja vastuita. Huomiota kiinnitetään erityisesti eri osa-alueiden yhdistämisen problematiikkaan. Oman organisaation vastuullisuus asetetaan globaaliin mittakaavaan ja arvioidaan kestävän kehityksen haasteiden vaikutusta omaan organisaatioon.

Suunnitelmallinen vastuullisuuden johtaminen ja selkeiden tavoitteiden asettaminen auttavat organisaatiota pääsemään vastuullisen liiketoiminnan päämääriin sekä hyödyntämään vastuullisuutta strategisena välineenä kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Kenelle? 

Koulutus sopii organisaatioiden kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville, joilla on vastuullaan ympäristö- ja laatuasioita. Se sopii myös henkilöstö- ja viestintäyksiköissä työskenteleville, jotka kehittävät liiketoiminnan vastuullisuutta ja edistävät sidosryhmäyhteistyötä.

Kysy lisätietoja

Koulutus on osa Kilpailuetua vastuullisuudesta -kokonaisuutta

Ohjelma kehittää osallistujan laaja-alaista ymmärrystä liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökohdista. Se perehdyttää osallistujat vastuullisen liiketoiminnan olennaisiin käsitteisiin, malleihin ja toimintatapoihin.

Sisältö ja aikataulu

Koulutuspäivät

Kouluttajat

Aija Bärlund

Senior Advisor, Sold Oy

Jouni Juntunen

Tutkijatohtori, Aalto-yliopisto

KTT Jouni K. Juntunen toimii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa johtamisen laitoksella tutkijatohtorina.

Hanna Silvola

Apulaisprofessori, Aalto-yliopisto

KTT, Dosentti Hanna Silvola toimii laskentatoimen apulaisprofessorina Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa. Silvola on opettanut myös London School of Economicsissa ja vieraillut Stanfordin yliopistossa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Johdatus vastuulliseen liiketoimintaan -koulutuksen hinta on 2 460 € (+ alv).

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen toukokuu 2020 mennessä.

Aloitusajankohta