Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Johdatus vastuulliseen liiketoimintaan

Vastuullinen liiketoiminta ja sen teemat

Suunnitelmallinen vastuullisuuden johtaminen ja selkeiden tavoitteiden asettaminen auttavat organisaatiota pääsemään vastuullisen liiketoiminnan päämääriin sekä hyödyntämään vastuullisuutta strategisena välineenä kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Johdatus vastuulliseen liiketoimintaan -koulutus sinua auttaa ymmärtämään, millaisia teemoja vastuulliseen liiketoimintaan yleisesti liitetään ja miksi. Jaksossa käsitellään organisaation vastuullisen liiketoiminnan osa-alueita, joiden perusteella voidaan arvioida vastuullisuuden mahdollisuuksia, menestystekijöitä, riskejä ja vastuita. Huomiota kiinnitetään erityisesti eri osa-alueiden yhdistämisen problematiikkaan. Oman organisaation vastuullisuus asetetaan globaaliin mittakaavaan ja arvioidaan kestävän kehityksen haasteiden vaikutusta omaan organisaatioon.

Kenelle? 

Koulutus sopii organisaatioiden kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville, joilla on vastuullaan ympäristö- ja laatuasioita. Se sopii myös henkilöstö- ja viestintäyksiköissä työskenteleville, jotka kehittävät liiketoiminnan vastuullisuutta ja edistävät sidosryhmäyhteistyötä.

IlmoittauduKysy lisätietoja

Koulutus on osa Vastuullisuus ja liiketoiminta -kokonaisuutta

Ohjelma kehittää osallistujan laaja-alaista ymmärrystä liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökohdista. Se perehdyttää vastuullisen liiketoiminnan olennaisiin käsitteisiin, malleihin ja toimintatapoihin.

Sisältö

Päivä 1: Yritysvastuu strategian ytimessä

 • Vastuullisuuden strateginen lähestymis- ja toteutustapa, omistajastrategia
 • Vastuullisuuden trendit
 • Yrityscaset
 • Pääomasijoittajat ja sidosryhmät
 • Vastuullisuuden rooli yrityksen maineen johtamisessa ja arvon kasvattamisessa
 • Miten vastuullisuutta voidaan johtaa?

Päivä 2: Vastuullisuus ja innovaatiot

 • Systeemiajattelu ja suuret haasteet
 • Yritysvastuu strategian ytimessä
 • Sidosryhmät yritysvastuun kehittäjänä
 • Ekosysteemit vastuullisuuden mahdollistajana
 • Ratkaisuja kestävällä innovoinnilla

Kouluttajat

Aija Bärlund

Aija Bärlund on Boardman Oy:n partneri ja Vastuullisuus hallituksen ja johdon agendalla -kehitysryhmän puheenjohtaja. Hän toimii World Economic Forumin ilmastoaloitteen Boards Impact Forumin pohjoismaisessa ohjausryhmässä.

Bärlund on uransa aikana auttanut lukuisia suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Kiinassa.

Samuli Patala

Samuli Patala toimii johtamisen ja organisoinnin apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen erikoisalaansa on vastuullinen ja kestävä liiketoiminta.

Patala on toiminut useissa yhteistyöprojekteissa yliopistojen ja yritysten välisissä yhteistyöhankkeissa, ja tehnyt näiden puitteissa yhteistyötä kymmenien yritysten kanssa kestävään liiketoimintaan liittyen. Hän on toiminut aikaisemmin Harvardin yliopistossa sekä LUT-yliopistossa. Hänellä on usean vuoden kokemus kestävän liiketoiminnan opetuksesta ja koulutuksesta useille eri kohderyhmille (yliopistojen perustutkinnot, tohtoriopinnot sekä yrityskoulutukset).

Patala on julkaissut lukuisia tieteellisiä artikkeleita sekä raportteja liittyen mm. kiertotalouden johtamiseen, vastuullisuuttta edistäviin yhteistyömalleihin sekä kestäviin liiketoimintamalleihin. Hänellä on erityiskokemusta energia- ja tekstiilialoilta.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta