Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntija F.E.C.* Pirkanmaa

Haluatko työskennellä kansainvälisen liiketoiminnan monipuolisissa tehtävissä? Saat tukea työllistymiseen sinua kiinnostaviin tehtäviin rekrytoivasta koulutuksestamme; lue lisää ja lähde mukaan!

Kuuden kuukauden Kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntija F.E.C. -koulutuksessa työskentelet yhteistyöyrityksessä kokemuksesi ja yrityksen tarpeiden mukaisissa tehtävissä. Työskentelyn ohessa kehität ammatillista osaamistasi koulutusjaksoilla liiketoiminnan perusteiden, suunnittelun ja kehittämisen alueilla. Lähtökohtana koulutuksessa on kyky ymmärtää yritysten kansainvälistä liiketoimintaa, keskeisiä toimintaperiaatteita, uusille markkinoille menemisen mekaniikkaa sekä soveltaa opittua oman yhteistyöorganisaation tai -yrityksen kontekstissa.

Rekrytoivan koulutuksen tavoite on löytää sinulle työpaikka. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa, ja koulutuksen ajaksi tehdään koulutussopimus osallistujan, Aalto PRO:n ja yrityksen välillä. Hakijat ja yhteistyöyritykset voivat olla Pirkanmaan alueen kuntien työssäkäyntialueilta. 

Työvoimakoulutus on tehokas tapa verkostoitua ja edistää omaa työllistymistään. Tervetuloa mukaan menestymään!


*) F.E.C. = Further Educated with Companies. F.E.C.-ohjelma on noin puolivuotinen palkaton yhteistyöjakso potentiaalisen tulevan työnantajan kanssa, jonka tavoitteena on työsopimus. Koulutussopimukseen perustuva ohjelma sisältää käytännön työskentelyä sekä Aalto PRO:n järjestämän koulutuksen.

Aalto University Professional Development – Aalto PRO on toteuttanut laadukkaita työvoimakoulutuksia jo yli 20 vuoden ajan. Tuhannet yritykset ja koulutettavat ovat olleet tyytyväisiä Aalto PRO:n ohjelmiin: yli 70 % osallistujista solmii työsopimuksen.

Kysy lisää Lataa esite


 

F.E.C.
ELY
TE-palvelut

Koulutuksen hyödyt

Täydennät osaamistasi kansainvälisen liiketoiminnan prosesseista, tuottavuudesta ja kannattavuudesta.
Vahvistat mahdollisuuksiasi toimia asiantuntijana kansainvälisissä liiketoimintaprojekteissa eri toimialoilla.
Saat tilaisuuden näyttää osaamisesi ja motivaatiosi yrityksessä.
Saat asiantuntija-apua työllistymiseen; sinun ei tarvitse enää toimia yksin.
Työvoimakoulutus on tehokas tapa verkostoitua ja pitää yhteyttä työmarkkinoille.

Kenelle? 

Koulutusohjelma on suunnattu Pirkanmaan alueen työttömille ja työttömyysuhan alaisille korkeakoulu- tai amk-tutkinnon suorittaneille tai työkokemuksen asiantuntijatehtävistä hankkineille henkilöille, joilla on hyvä suomen kielen taito.

Olet kohderyhmää, mikäli

  • sinulla on halu kehittyä kansainvälisen liiketoiminnan osaajaksi
  • olet vastikään valmistunut, kansainvälisistä asiantuntijatehtävistä kiinnostunut.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelmassa yhdistyvät korkealaatuinen koulutus ja mahdollisuus osoittaa osaamisesi yhteistyöyrityksessä.

Olemme rakentaneet kaikille yhteisen koulutusosuuden, joka varmistaa perusosaamisen kv-liiketoiminnan tehtävissä. Yhteisiä opintoja täydennetään vapaasti valittavista opinnoista. Näin kullekin opiskelijalle muodostuu oma koulutuspolku, jossa huomioidaan sekä opiskelijan että yhteistyöyrityksen osaamisen kehittämistarpeet. 

Koulutuksen lähipäivät ovat Tampereella. Opetusta on yleensä kahden päivän jaksoissa noin kaksi kertaa kuukaudessa koko ohjelman ajan. Lisäksi on ohjattua, itsenäistä opiskelua. Pääosan koulutuksesta osallistujat työskentelevät yhteistyöyrityksessä. Lisäksi ohjelmaan kuuluu opintomatka pandemiatilanteen niin salliessa.

Ohjelma kestää yhteensä 120 päivää, jotka jakaantuvat seuraavasti:

  • 14 kaikille yhteistä lähiopetuspäivää
  • 6 opetuspäivää valinnaisista opinnoista
  • 5 etäopiskelupäivää (ohjattu omatoiminen opiskelu / verkkotyöskentely)
  • 95 päivää työssäoppimista.

Ohjelmassa käsiteltäviä aihepiirejä ja teemoja

Kustannukset ja hakeminen

Aloitusajankohta