Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntija F.E.C.* Uusimaa

Työpaikka kansainvälisen liiketoiminnan areenoilla

Rekrytoivan koulutuksemme ensisijaisena tavoitteena on, että työllistyt kansainvälisen asiantuntijan työtehtäviin. Kansainvälisen liiketoiminnan osaajia ja asiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän, joten kouluttautumalla tämän aihealueen erityisosaajaksi, rakennat tulevaa uraasi kohti kansainvälisiä tehtäviä.

Apua sekä työnhakijalle että yrityksille

Tavoitteenamme on siis auttaa sinua löytämään osaamistasi ja tavoitteitasi tukeva työrooli ja samalla helpottaa yrityksiä heidän rekrytoinnissaan. Yritykset hakevat innostuneita ja oman ammattitaidon ja yrityksen toiminnan kehittämisestä kiinnostuneita uusia tekijöitä ja osaajia.

Kuuden kuukauden Kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntija F.E.C. -koulutuksessa työskentelet yhteistyöorganisaatiossa osaamisesi ja kokemuksesi mukaisessa tehtävässä, johon yritys etsii sopivaa uutta henkilöä. Työskentelyn ohessa kehität ammatillista osaamistasi Aalto PROn korkeatasoisessa koulutuksessa, jonka keskiössä on kansainvälisen liiketoiminnan perusteet, suunnittelu ja kehittäminen.

Koulutusohjelmamme avulla pääset soveltamaan tuoreinta tietotaitoa yhteistyöyrityksessäsi. Opintoihin sisältyy mm.

 • yritysten kansainvälisen liiketoiminnan keskeisiä toimintaperiaatteita
 • uusille markkinoille menemisen menetelmiä mm. myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta
 • bränditarinan ja palvelukehityksen näkökulmia
 • vaikuttavan digitaalisen viestinnän keinoja.
 • myyntineuvottelija tai -päällikkö
 • markkinointisuunnittelija
 • asiakkuusvastaava
 • vienninedistämisen asiantuntija tai konsultti
 • logistiikka-asiantuntija
 • projektipäällikkö
 • tuotepäällikkö
 • kehittämispäällikkö

 

Avaa ovi kansainväliselle työurallesi ja hae mukaan!

Lataa esite  Kysy lisätietoja

F.E.C.
ELY
TE-palvelut

F.E.C.-koulutuksiimme osallistuneiden kokemuksia

Rekrytoivaan koulutukseen osallistumisen hyödyt

Rekrytoivassa koulutuksessa täydennät ammatillista osaamistasi, työelämä- ja työnhakutaitojasi ja opit tunnistamaan paremmin omat vahvuuteesi. Osallistumalla koulutukseen sinun ei tarvitse toimia enää yksin; saat tukea työnhakuun Aalto PRO:n ammattilaisilta sekä opiskelijakollegoista muodostuvalta yhteisöltä. Työnhaussa on myös eduksi, että työskentelet jossakin organisaatiossa kouluttautumisen ohessa.

Kehität ymmärrystäsi kansainvälisen liiketoiminnan prosesseista, tuottavuudesta ja kannattavuudesta.
Vahvistat myös valmiuksiasi johtaa ja aloittaa uusien markkinoiden avaamista ja olla asiantuntijana mukana kansainvälisissä liiketoimintaprojekteissa eri toimialoilla.
Näytät osaamisesi ja motivaatiosi sinua kiinnostavassa organisaatiossa.
Saat korkeatasoista ja ajantasaista yliopistotasoista koulutusta.

Kenelle? 

Koulutusohjelma on suunnattu Uudenmaan alueen työttömille ja työttömyysuhan alaisille korkeakoulu- tai amk-tutkinnon suorittaneille tai jo työkokemuksen asiantuntijatehtävistä hankkineille henkilöille, joilla on hyvä suomen kielen taito. Hakijan opinnot voivat liittyä esim. kansainväliseen kauppaan, logistiikkaan, liiketoimintaan tai -talouteen ja työkokemus voi olla hankittu esim. viennin tai tuonnin, myynnin, markkinoinnin, logistiikan, viestinnän tai projektijohtamisen tehtävistä.

Olet kohderyhmää, mikäli

 • sinulla on halu kehittyä kansainvälisen liiketoiminnan osaajaksi
 • olet vastikään valmistunut, kansainvälisistä asiantuntijatehtävistä kiinnostunut. 

Sisältö ja aikataulu

Ohjelmassa yhdistyvät korkealaatuinen koulutus ja mahdollisuus osoittaa osaamisesi yhteistyöyrityksessä.

Olemme rakentaneet kaikille yhteisen koulutusosuuden, joka varmistaa perusosaamisen kansainvälisen liiketoiminnan tehtävissä. Yhteisiä opintoja täydennetään vapaasti valittavista opinnoista. Näin kullekin opiskelijalle muodostuu oma koulutuspolku, jossa huomioidaan sekä opiskelijan että yhteistyöyrityksen osaamisen kehittämistarpeet. 

Koulutuksen lähipäivät ovat Helsingissä. Opetusta on yleensä kahden päivän jaksoissa noin kaksi kertaa kuukaudessa koko ohjelman ajan. Lisäksi on ohjattua, itsenäistä opiskelua. Pääosan koulutuksesta osallistujat työskentelevät yhteistyöyrityksessä. Lisäksi ohjelmaan kuuluu opintomatka pandemiatilanteen niin salliessa.

Ohjelma kestää yhteensä 120 päivää, jotka jakaantuvat seuraavasti:

 • 14 kaikille yhteistä lähiopetuspäivää
 • 6 opetuspäivää valinnaisista opinnoista
 • 5 etäopiskelupäivää (ohjattu omatoiminen opiskelu / verkkotyöskentely)
 • 95 päivää työssäoppimista.

Koulutuspäivien aihepiirejä ja teemoja

Kustannukset ja hakeminen

Aloitusajankohta