Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Kiertotalous ja yritystoiminnan vastuullisuus -työvoimakoulutus

Verkkototeutus Pohjois-Pohjanmaan yrittäjille

Useiden yrittäjien yritysten liikevaihto on laskenut huomattavasti koronatilanteen vuoksi tai se on loppunut lähes kokonaan. Tavoitteena on, että yrittäjät saavat työkaluja kehittää yritystoimintaansa sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen. Tarkoituksena on säilyttää yritykset tuottavina ja toimivina ja näin varmistaa työpaikkojen pysyvyys yrittäjien osaamista lisäämällä.

Globaalit muutosvoimat haastavat yrityksiä uudistumaan. Kiertotalous on keino hallita muutosta, joka on väistämätön. Nyt kannattaa olla edelläkävijä ja tehdä välttämättömyydestä hyve. Koulutuksen aikana kasvatat yrityksesi kiertotalouden liiketoimintaosaamista ja luot uusia bisnesmahdollisuuksia.

Kiertotalouden myötä yrityksille avautuu täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tilaisuus kehittää innovatiivisia ratkaisuja perinteisten toimintamallien sijaan. Mahdollisuuksia tarjoavat mm. tuote- ja palvelusuunnittelu, teknologian hyödyntäminen, jakamistalous ja muut uudenlaiset liiketoimintakonseptit. Kiertotalous ja vastuullinen liiketoiminta -koulutuksen aikana pääset työstämään omaa kiertotalous -liiketoimintasuunnitelmaasi asiantuntijoiden tukemana.

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia kehittää kiertotalouden tarjoamia uusia, konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia omassa yrityksessä ja luoda ymmärrys kestävästä kehityksestä ja vastuullisen liiketoiminnan edellytyksistä.


Aalto University Professional Development – Aalto PRO on toteuttanut laadukkaita työvoimakoulutuksia jo yli 25 vuoden ajan. Tuhannet yritykset ja koulutettavat ovat olleet tyytyväisiä Aalto PRO:n ohjelmiin: yli 70 % osallistujista solmii työsopimuksen. Tervetuloa mukaan menestymään!
 

  

Kysy lisätietoja

Aloitus

Ota yhteyttä!

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu Pohjois-Pohjanmaalla toimiville yrittäjille, jotka ovat väliaikaisen työmakkinatuen piirissä 31.12.2020 asti. Koulutukseen voivat osallistua TE-toimiston asiakkaat, jotka ovat yksinyrittäjiä tai työllistäviä pk-yrittäjiä, jotka ovat kärsineet vallitsevasta korona tilanteesta yrityksen liikevaihdon laskettua radikaalisti.

Osallistujiksi valittavilla on valmius ja halu ideoida uusia kiertotalouden tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia oman yrityksen kehittämisessä ja toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa. 

Sisältö ja aikataulu

Koulutus koostuu viiden päivän online-luennoista, jotka sisältävät kiertotalous- ja vastuullisuus -teoriaosuuden, ryhmissä tehtäviä harjoituksia ja oman yrityksen kiertotalouteen liittyvän kehittämissuunnitelman ohjauksen. 

Oman yrityksen kiertotalous -kehittämissuunnitelmaa laaditaan luentopäivien välisinä aikoina (10 päivää) omatoimisena työskentelynä ja verkkotyöskentelynä. Kehittämissuunnitelma määritellään kunkin osallistujan tilanteen mukaisesti ottaen huomioon oman yrityksen tarpeet.

Osallistujilla on käytössään vuorovaikutteinen verkko-oppimisympäristö, jonka kautta he saavat kullakin online-opintojaksolla yritystoiminnassa sovellettavat tehtävät. Niiden avulla työstetään omaa Kiertotalous -liiketoimintasuunnitelmaa opintojaksojen välillä. Tavoitteena on synnyttää ideoita ja uusia näkökulmia fiksujen liiketoimintaratkaisujen kehittämiseen ja etsiä uutta mindsetiä koko arvoketjuun, jossa liiketoiminta perustuu yhä enemmän palveluiden käyttämiseen, luonnonvarojen säästämiseen ja uusiokäyttöön, materiaali- ja energiatehokkuuteen ja uusien teknologioiden tuomiin mahdollisuuksiin.

Rakenne

5 päivää verkko-opintoja

10 päivää oman yrityksen kiertotalous -liiketoimintasuunnitelman työstämistä omatoimisesti opintojaksojen välillä

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Samuli Patala

Apulaisprofessori, Organisaatiot ja johtaminen, Johtamisen laitos, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Samuli Patala toimii johtamisen ja organisoinnin apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen erikoisalaansa on vastuullinen ja kestävä liiketoiminta.

Patala on toiminut useissa yhteistyöprojekteissa yliopistojen ja yritysten välisissä yhteistyöhankkeissa, ja tehnyt näiden puitteissa yhteistyötä kymmenien yritysten kanssa kestävään liiketoimintaan liittyen. Hän on toiminut aikaisemmin Harvardin yliopistossa sekä LUT-yliopistossa. Hänellä on usean vuoden kokemus kestävän liiketoiminnan opetuksesta ja koulutuksesta useille eri kohderyhmille (yliopistojen perustutkinnot, tohtoriopinnot sekä yrityskoulutukset).

Patala on julkaissut lukuisia tieteellisiä artikkeleita sekä raportteja liittyen mm. kiertotalouden johtamiseen, vastuullisuuttta edistäviin yhteistyömalleihin sekä kestäviin liiketoimintamalleihin. Hänellä on erityiskokemusta energia- ja tekstiilialoilta.

Olli Sahimaa

Tutkijatohtori, Johtamisen laitos, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Olli Sahimaa toimii tutkijatohtorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Vastuullisen liiketoiminnan -ryhmässä. Hänen erikoisalaansa ovat systeeminen muutos kiertotalouteen ja kiertotalouden liiketoimintamallit.

Sahimaa opettaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Kiertotalouden strategiat ja johtaminen -kurssia. Tutkimuksessaan hän on erityisesti perehtynyt yhdyskuntajätehuollon ja tekstiilialan systeemisiin haasteisiin kiertotalouden näkökulmasta. Opetus- ja tutkimustehtävissään Sahimaa pyrkii monitieteiseen ja laaja-alaiseen lähestymistapaan.

Sahimaan työ- ja koulutustaustassa yhdistyvät insinööritieteet, kauppatieteet ja vastuullisuus. Hän on väitellyt tohtoriksi Aalto-yliopistosta ympäristötekniikan alalta.

Kustannukset ja hakeminen