Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Kyberturvallisuuden osaaja -RekryKoulutus

Kouluttaudu ja työllisty kyberturvallisuuden asiantuntijaksi

Kiinnostaako sinua tietoverkkoihin ja -järjestelmiin sekä uusiin teknologioihin liittyvä tietoturva? Kyberturvallisuudesta huolehtiminen ja uhilta suojautuminen on uusien teknologioiden ja digitalisaation myötä yrityksille ja organisaatioille entistä tärkeämpää. Organisaatiot tarvitsevat enenevissä määrin asiantuntijoita, joilla on ymmärrys liiketoiminnan tarpeista sekä vankka tekninen tausta ja osaaminen tietoturva-asioista. 

Kyberturvallisuuden osaaja -koulutusohjelma antaa sinulle valmiudet toimia yrityksessä tietoturvaan liittyvissä tehtävissä laajan koulutuksen, projektityön ja työssäoppimisen avulla. 

Koulutusohjelman tavoitteena on rekrytointi. Se tuo yhteen uutta osaajaa tarvitsevan työnantajan sekä työnhakijan. Mukana ovat mm. seuraavat yritykset: Artific Intelligence, Proact Finland, Siemens Mobility ja Patria

Koulutus järjestetään lähiopetuksena Aalto PRO:n tiloissa Helsingissä. Koulutuspäivien lisäksi ohjelmaan sisältyy etätehtäviä, ja pääosa koulutuksesta työskennellään yhteistyöyrityksessä sinulle määritellyissä tehtävissä. Koulutussopimukseen perustuva ohjelma sisältää perehtymistä ja käytännön työskentelyä sekä Aalto PRO:n järjestämän koulutuksen.


Aalto University Professional Development – Aalto PRO on toteuttanut laadukkaita työvoimakoulutuksia jo yli 20 vuoden ajan. Tuhannet yritykset ja koulutettavat ovat olleet tyytyväisiä Aalto PRO:n ohjelmiin: yli 70 % osallistujista solmii työsopimuksen. Tervetuloa mukaan menestymään!

 Kysy lisätietoja

Työntekijöitä rekrytoivan koulutuksen kautta hakevat muun muassa

   Siemens mobility     Proact rekrykoulutus          ​​​

Koulutuksen hyödyt

Ohjelman jälkeen sinulle on kehittynyt laaja ymmärrys kyberturvallisuuden perusteista, ja osaat ottaa huomioon erilaisia uhkia, riskejä ja suojaamiseen liittyviä tarpeita käytännön työssä. Ymmärrät, miten kyberturvallisuuden osa-alueet vaikuttavat liiketoimintaan.

Saat korkeatasoista koulutusta ja viimeisimpään tietoon pohjaavaa osaamista kyberturvallisuuden alalta
Vahvistat omia valmiuksiasi toimia turvallisuustehtävien parissa ja päivität omaa osaamistasi
Saat tilaisuuden näyttää omat valmiutesi ja motivaatiosi yhteistyöyrityksessä

Kenelle? 

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömät, lomautetut tai irtisanomisuhan alla olevat korkeasti koulutetut henkilöt, joiden koulutustausta on esimerkiksi matemaattisen tai teknisen alan korkeakouluopinnot tai joille on kertynyt työkokemukseen perustuvaa asiantuntijuutta yllä mainituilta aloilta. 

 

Henkilöllä tulee olla kiinnostus oppia soveltamaan kyberturvallisuuden työkaluja yrityksessä sekä kiinnostus tukea organisaation muita asiantuntijoita päätöksenteossa. Koulutusjaksot vaativat suomen kielen osaamista, jonka lisäksi englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Sisältö ja aikataulu

Kyberturvallisuuden osaaja -RekryKoulutus koostuu noin neljän kuukauden työskentelystä yhteistyöyrityksissä ja Aalto PRO:n järjestämistä lähiopetuspäivistä, joiden aikana saat kattavan kyberturvallisuuteen liittyvän koulutuksen.

Ohjelman ajaksi solmitaan koulutussopimus kurssilaisen, yhteistyöyrityksen ja Aalto PRO:n välillä. Ohjelma käynnistyy tammikuussa 2023. Koulutusohjelma sisältää yhteensä 20 kouluttajien vetämää opetuspäivää sekä 10 itseopiskelupäivää. Muut päivät työskennellään yrityksessä. Aalto PRO tukee yritystä ja kurssilaista koko ohjelman ajan. 

Rakenne

Lähiopetusta

20 Aalto-yliopiston ja alan asiantuntijoiden vetämää koulutuspäivää

Itsenäistä opiskelua

10 päivää itsenäistä etäopiskelua

Työssäoppimista

68 päivää työskentelyä yhteistyöyrityksessä

Koulutusjaksot

Kustannukset ja hakeminen

Aloitusajankohta