Edellinen sivu

Lean-asiantuntija F.E.C.

Uudelle uralle lean-asiantuntijana

Tämän rekrytointiin tähtäävän koulutuksen tavoitteena on saattaa yhteen uutta työntekijää tarvitseva yritys ja osaava työnhakija. Koulutuksen aikana osallistuja kehittää monipuolisesti osaamistaan sekä tarjoaa työpanoksensa yritykselle.

Koulutus on suunnattu Uudenmaan alueen työnhakijoille ja sen lähipäivät ovat Helsingissä. Opetusta on yleensä kahden päivän jaksoissa noin kaksi kertaa kuukaudessa. Lisäksi on ohjattua, itsenäistä opiskelua. Pääosan koulutuksesta osallistujat työskentelevät yrityksessä.

Aalto University Professional Development – Aalto PRO on toteuttanut laadukkaita työvoimakoulutuksia jo yli 20 vuoden ajan. Tuhannet yritykset ja koulutettavat ovat olleet tyytyväisiä Aalto PRO:n ohjelmiin: yli 70 % osallistujista solmii työsopimuksen. Tervetuloa mukaan menestymään!

*) F.E.C. = Further Educated with Companies. F.E.C.-ohjelma on noin puolivuotinen palkaton yhteistyöjakso potentiaalisen tulevan työntekijän kanssa - tavoitteena työsopimus. Koulutussopimukseen perustuva ohjelma sisältää perehtymistä ja käytännön työskentelyä sekä Aalto PRO:n järjestämän koulutuksen.

  

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Hyödyt

Työvoimakoulutus on tehokas tapa verkostoitua ja pitää yhteyttä työmarkkinoille
Lean ja Lean Six Sigma -osaaminen on työmarkkinoilla suuresti arvostettua
Sinulle tarjotaan asiantuntija-apua omaan työllistymiseen; sinun ei tarvitse enää toimia yksin
Saat tilaisuuden näyttää osaamisesi ja motivaatiosi yrityksessä
Saat mahdollisuuden suorittaa Green Belt -sertfikaatin
Ohjelma valmentaa sinusta Lean-asiantuntijan, joka hallitsee tärkeimmät lean-työkalut ja -menetelmät, osaa tunnistaa muutoskohteita ja parannusprojekteja sekä viedä muutoksia käytäntöön tuloksellisesti
Saat työsopimuksen yli 70 % todennäköisyydellä (aiempien Aalto PRO:n ohjelmien työllistymisprosentti)

Kenelle

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömät, lomautetut, irtisanomisuhan alla olevat korkeasti koulutetut henkilöt, joiden koulutustausta on esim. kaupallisen, teknisen, taiteen ja humanistisen alan tai oikeustieteen korkeakouluopinnot.  

Henkilöllä tulee olla kiinnostus oppia soveltamaan Lean-työkaluja toiminnan kehittämisessä, halu toimia lean-kehitysprojektien vastuutehtävissä, uteliaisuutta ymmärtää Lean-johtamis- ja kehittämisfilosofia sekä kiinnostus tukea organisaation muita asiantuntijoita Lean-ajattelun mukaiseen toimintaan. Green Belt -opinnoissa eduksi on valmius systemaattiseen ongelmanratkaisuun ja tilastolliseen ajatteluun. Vaihtoehtona Green Belt opintokokonaisuudelle opinto-ohjelmaa voi täydentää palvelumuotoilu- ja projektinhallintakoulutuksilla.

 

Ota yhteyttä

Rakenne

16 lähiopetuspäivää

4 etäpäivää

100 päivää yhteistyöyrityksessä

Koulutusjaksot

Hae ohjelmaan

Hae ohjelmaan

Hae ohjelmaan te-palvelut.fi -sivujen kautta 26.2.2018 mennessä
Koulutuksen numero 677165.