Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Lean ja digitalisaatio rakentamisen prosesseissa

Miten parannetaan rakentamisen toimitusketjun tulosta ja lopputuotteen laatua?

Lean ja digitalisaatio rakentamisen prosesseissa -ohjelma tarjoaa uusinta tietoa ja työkaluja projektien tehostamiseen ja rakentamisen laadun parantamiseen. 

Ohjelmassa hyödynnetään Aalto-yliopiston ja eri rakennusalan yritysten yhteisestä Building 2030 -konsortiohankkeesta saatuja kokemuksia. Koulutuksen kautta tutkimushankkeiden tulokset välittyvät yritysten käyttöön.

Building 2030 -hankkeen työ pohjautuu kansainvälisiin vertailuihin, parhaiden käytäntöjen omaksumiseen muilta aloilta sekä teknologian ja digitalisaation mahdollistamiin toimitantapojen muutoksiin.  Building 2030 -hankekonsortiossa on Aalto-yliopiston lisäksi mukana 16 rakennusalan yritystä. Rakennusalan vision avulla halutaan varautua alaan kohdistuviin tulevaisuuden muutoksiin – kuten digitalisaatioon, nopeaan kaupungistumiseen ja ilmastonmuutokseen – ja samalla varmistaa, että rakennusalan liiketoiminta on jatkossakin kestävällä pohjalla.

Lataa esite Ota yhteyttä

Korkeatasoinen ja ajankohtainen sisältö. Lean ja digitalisaatio -ohjelma on käytännönläheinen, perustuen tutkittuun kansainväliseen ja kotimaiseen tietoon ja kokemuksiin.  

Ohjelma tarjoaa vastauksia kriittisiin rakennusalan tuottavuutta heikentäviin haasteisiin ja esittelee tulevaisuuden mahdolisuuksia.  

Edellisen vastaavan Aalto PRO:n ohjelman, samojen asiantuntijoiden kanssa tehdyn Diploma in Construction Management -ohjelman, osallistujista 100 % suosittelisi ohjelmaa muille.

Hyödyt

Ohjelma tarjoaa vastauksia kriittisiin rakennusalan tuottavuutta heikentäviin haasteisiin. Koulutuksessa tarkastellaan rakennusalan tehokkuusongelmia eri näkökulmista kestävien ratkaisujen löytämiseksi. Leanin kautta projektit voidaan toteuttaa laadukkaammin, ovat helpompia johtaa ja valmistuvat nopeammin. Tavoitteena on löytää lähestymistapa, jolla projektien kestoa voidaan lyhentää ja toimitusten luotettavuutta parantaa. Osaava henkilöstö hallitsee keinot tuottavuuden parantamiseen.

Ymmärrät leanin ja digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet rakennusalalla, ja löydät keinoja tehokkuuden parantamiseksi.
Tarkastelet tuottavuusongelmia eri näkökulmista ja jaat parhaita käytäntöjä yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.
Hankit uusinta tietoa ja työkalujaprojektinhallinnan tueksi ja rakentamisen laadun parantamiseksi.

Kenelle? 

Ohjelma soveltuu niin kokeneelle kuin nuoremmallekin rakennus- ja suunnittelualan asiantuntijalle sekä rakennusalan yritysten hankintaverkoston toimijoille. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden uusimman tiedon hankintaan ja osaamisen syventämiseen. 

Soveltuu erinomaisesti projektipäälliköille, rakennuttajapäälliköille, työpäälliköille ja työmaainsinööreille, jotka toteuttavat käytännössä konkreettisia hankkeita ja miettivät uusia toimintatapoja. 

Sisältö ja aikataulu

Lean ja digitalisaatio rakentamisessa -ohjelmassa tarkastellaan rakentamista muun muassa lean-ajattelun ja digitalisoidun rakennusprosessin näkökulmasta. Koulutuksessa käydään läpi rakennusalalla vakiintuneita menetelmiä interaktiiivisin opetusmenetelmin ja laajennetaan osaamista tulevaisuudessa tarvittaville alueille.

Ohjelman kesto on viisi päivää. Ohjelma koostuu lähiopetuspäivistä, välitehtävistä ja vuorovaikutuksesta ryhmässä.

Rakenne

Lähiopetusta

Aalto-yliopiston asiantuntijoiden vetämät lähiopetuspäivät

Harjoitustehtävä

Jaksojen välillä tehtävä soveltava harjoitus

Käytännön esimerkit

Kokemuksia niin kansainvälisistä kuin kotimaisista hankkeista

Koulutusjaksot 2021

Kouluttajat

Antti Peltokorpi

Antti Peltokorpi on työskennellyt BIT-tutkimuskeskuksen johtajana Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella vuodesta 2013 alkaen.

Hän on toiminut puhujana useissa kansainvälisissä johtamisen konferensseissa ja ollut kirjoittajana useissa tieteellisissä artikkeleissa ja julkaisuissa. 

Tutkimustyön lisäksi hän on toiminut asiantuntijana useissa palveluprosessien ja toimitilojen kehittämishankkeissa kunnissa, sairaanhoitopiireissä, säätiöissä ja yrityksissä.

Peltokorpi on erikoistunut palveluinnovaatioiden, palveluiden tuotantostrategioiden ja toiminnanohjauksen tutkimukseen. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat muun muassa prosessien tuottavuuden mittaaminen ja kehittäminen, asiakasarvoon perustuvat liiketoimintamallit sekä rakennetun ympäristön mahdollistamat liiketoimintaverkostot ja toimitusketjut. Tutkimusmenetelmistä ja -metodeista hänelle tutuimpia ovat kvantitatiiviset analysointimenetelmät, mallintaminen sekä tapaustutkimukset.

Antti Peltokorpi valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden laitokselta vuonna 2005 ja väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 2010.

Olli Seppänen

Olli Seppänen on työskennellyt useita vuosia rakennustuotannon ja rakennustalouden tutkimus-, koulutus- ja kehitystehtävissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Viimeiset kuusi vuotta hän on työskennellyt Yhdysvalloissa.

Seppänen on vienyt aktiivisesti maailmalle Suomen korkeatasoista rakennusalan johtamisosaamista. Hän on toiminut vuosittain luennoitsijana muun muassa Stanfordin ja Berkeleyn yliopistoissa ja kehittänyt samalla uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä. Hän vieraili Stanfordin yliopistossa stipendiaattina vuosina 2005–2006. Seppänen kirjoitti yhdessä australialaisen professorin Russell Kenleyn kanssa oppikirjan Location-Based Management System for Construction (LBMS).

Seppänen on toiminut aktiivisesti kansainvälisessä International Group of Lean Constructionissa, jossa hän toimii vuoden 2015 konferenssin tieteellisen toimikunnan puheenjohtajana.

Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Helsingin Kauppakorkeakoulusta vuonna 2001 ja väitteli tekniikan tohtoriksi rakennustuotannon ja –talouden alalta vuonna 2009 Teknillisestä korkeakoulusta.

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin koulutuksiimme