Edellinen sivu

Lean-muutosagentti

Muutosagentti vie lean-ajattelun päivittäiseen työhön

Lean-muutosagentti -koulutuksessa saat syventävän tason tiedot lean-johtamisesta. Ohjelmassa koulutetaan muutosagentteja, jotka pystyvät itsenäisesti toimimaan lean-projektien johtamis- ja vastuutehtävissä. Lean-muutosagentit osaavat tunnistaa parannuskohteet, hallitsevat parhaat lean-työkalut ja -menetelmät ja pystyvät tukemaan koko henkilöstöä toimintatapojen ja prosessien jatkuvassa parantamisessa.

Ohjelman painopistealueita ovat hyvän ohjaamisen ja johtamisen elementit sekä kyky soveltaa lean-menetelmiä päivittäisessä työympäristössä ja prosessien kehittämisessä.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Kahden edellisen ohjelman osallistujista 100 % suosittelisi ohjelmaa muille

Osallistujien kokemusten perusteella ohjelma auttaa tunnistamaan oikeat ongelmat ja tarjoaa konkreettisia työkaluja ja välineitä ongelmien ratkomiseen ja prosessien sujuvoittamiseen

Osallistujat arvioivat ohjelman kouluttajien yhteenlasketun asiantuntemuksen arvosanalla 5,5/6,0

Hyödyt

Hallitset tärkeimmät lean-työkalut ja -menetelmät
Osaat tunnistaa muutoskohteita ja parannusprojekteja
Osaat viedä muutoksia käytäntöön tuloksellisesti
Tuet paremmin henkilöstön motivaatiota, sitoutumista ja osaamisen kehittymistä
Osaat parantaa asiakaskokemusta

Kenelle? 

Koulutus on suunniteltu keskisuurten ja suurten yritysten sekä julkisen sektorin organisaatioiden asiantuntijarooleissa työskenteleville henkilöille. Se soveltuu hyvin myös sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistehtävistä vastaaville henkilöille.

Lean-muutosagentti -koulutus sopii esimerkiksi projekti-, laatu- lean- ja kehittämisasiantuntijoille sekä tiiminvetäjille.

Ota yhteyttä

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma koostuu neljästä 1-2 päivän lähiopetusjaksosta (yhteensä 7 lähiopetuspäivää) sekä välitehtävistä, jotka tukevat oppimista ja oman organisaation kehittämistä. 

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Marja Blomqvist

Senior Consultant & Trainer, Partner, QDC Business Engineering Oy

Sivutoiminen opettaja, Aalto-yliopisto

TkL, CSCP Marja Blomqvist toimii itsenäisenä kouluttajana ja konsulttina. Hänellä on monen vuoden kokemus organisaatioiden kehitysprojektien tukemisesta sekä laaja koulutuskokemus avoimissa ja räätälöidyissä koulutuksissa.

Marjan koulutukset ja työpajat saavat jatkuvasti erinomaisia arvosanoja sekä kiitosta käytännön ja teorian ansiokkaasta yhdistämisestä, innostuneisuudesta ja asiantuntemuksesta. Marja on toiminut vuodesta 2008 lähtien toisena pääkouluttajana Aalto PRO:n Starttipaketti lean-johtamiseen –koulutuksessa ja kouluttaa myös mm. Diploma in Operations Management -ohjelmassa. Marja on toteuttanut koulutuksia mm. Huslabille, Pohjois-Savon SOTE-piirille ja Uudenmaan Sairaalapesulalle. Marja toimii tuntiopettajana ja tekee väitöstutkimusta Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tuotantotalouden laitoksella.

Risto Lintula

BB, osakas, Nordic Process Improvement Oy

Ristolla on yli kahden vuosikymmenen kokemus prosessien ja johtamisjärjestelmien kehittämisestä niin teollisuuden kuin palveluorganisaatioiden parissa. Hän on kokenut yritysjohdon sparraaja, tuloshakuinen kehittäjä ja kehittämistoiminnan fasilitaattori.

Risto on valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta ja Leeds Business Schoolista. Lisäksi hän on suorittanut mm. Master Of Quality -koulutuksen 1994 ja Lean Six Sigma BB -koulutuksen 2006.

Toimiessaan Laatukeskuksen toimitusjohtajana kahdentoista vuoden ajan, Risto valmensi kymmeniä menestyviä yrityksiä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti sekä tutustui suureen joukkoon huippuorganisaatioita ympäri maailmaa.

Vuodesta 2006 hän on toiminut konsulttina ja valmentajana sekä neuvonantajana ja hallitustehtävissä.  Erityisosaamisen alueita ovat strategialähtöinen kehittäminen, kehittämistoiminnan johtaminen ja tuloksellinen toimeenpano, Lean ja Six Sigma -menetelmien soveltaminen, analyyttiset ongelmanratkaisumenetelmät sekä prosessit ja johtamisjärjestelmät.

Juho Nikkola

Managing Partner, QDC Business Engineering Oy

DI Juho Nikkola toimii konsulttina ja kouluttajana QDC Business Engineering Oy:ssä. Hänellä on yli kahden vuosikymmenen kokemus prosessien ja prosessiketjujen kehittämisestä, alkaen 90-luvun alun tuottavuuskehittämishankkeista (mm. Nuuka-Suomi). 

Ennen siirtymistään yksityisyrittäjäksi Juho työskenteli mm. Teknillisen korkeakoulun TAI-tutkimuslaitoksessa (nykyisin BIT) vastuualueenaan tuotantojärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen, ja hän on työurallaan vastannut myös vakioitujen prosessien kehittämisestä kasvavalle palveluyritykselle. Konsulttiurallaan hän on työskennellyt niin keskisuurille kuin suurillekin yrityksille, roolien vaihdellessa projektipäälliköstä tukihenkilöön ja valmentajaan. Juho toimii toisena pääkouluttajana Aalto PRO:n Starttipaketti lean-johtamiseen -koulutuksessa sekä kouluttaa mm. Diploma in Operations Management -ohjelmassa.

Viime vuosina Juhon erityispainopiste on ollut lean-periaatteita tukevan päivittäisjohtamisen käytäntöön viemisessä yhdessä asiakasyritysten kanssa.

Hannu Vierimaa

Liikeenjohdon konsultti, Processman Oy

Hannu Vierimaa on toiminut vuodesta 1999 liikkeenjohdon ja prosessijohtamisen konsulttina ja kouluttajana perustamassaan Processman Oy:ssä.  Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus prosessien kehittämisestä eri toimialoilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Hannun erityisosaamisalueita ovat mm. prosessijohtaminen, globaalit poikkitoiminnalliset liiketoimintaprosessit, globaalin kysyntäketjun johtaminen, strateginen johtaminen ja suorituksen mittaamisen menetelmät.

Ennen oman yrityksen perustamista Hannu Vierimaa toimi Nokia-yhtymässä eri linjavastuissa 1983-1994, johti Nokia-yhtymän Business Process Development -ryhmää 1995-96, oli jäsen Nokia Mobile Phonesin globaalissa logistiikan ydinryhmässä 1996-1997 sekä vastasi globaalisti Nokia Mobile Phonesin varaosalogistiikasta 1997-1998.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta