Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Lean-muutosagentti

Muutosagentti vie lean-ajattelun päivittäiseen työhön

Lean-muutosagentti -koulutuksessa saat syventävän tason tiedot lean-periaatteista, työkaluista, käytännön soveltamisesta ja johtamisesta. Lean-muutosagenttina osaat viedä lean-ajattelutavan käytännön onnistumisten tasolle.

Ohjelmassa valmennetaan muutosagentteja, jotka pystyvät itsenäisesti toimimaan lean-projektien johtamis- ja vastuutehtävissä. Opit konkreettisia kehittämistyökaluja ja -menetelmiä sekä ymmärrät systemaattisen ongelmanratkaisun ja jatkuvan parantamisen periaatteet. Saat välineitä prosessien uudistamiseen ja tukea lean-johtamiseen ja kehittämistoiminnan organisointiin.

Kokeilet lean-oppeja käytännössä ja osana arkityötä jo koulutuksen aikana: koulutukseen sisältyy asiantuntijoidemme ohjaamana soveltavia harjoituksia ja oman organisaation lean-kehitysprojekti, joka voi olla esim. valitun prosessin sujuvoittamista.  

Koulutuksen käytyäsi opit tunnistamaan parannuskohteita ja toteuttamaan parannuksia, hallitset parhaat lean-työkalut ja -menetelmät ja pystyt tukemaan henkilöstöä toimintatapojen ja prosessien kehittämisessä. Ymmärrät, että leanin tuloksellinen soveltaminen vaatii koko toimintakulttuurin muutoksen.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Laadit kehitysprojektin ja saavutat konkreettisia parannuksia (säästät aikaa, pienennät kustannuksia, nostat laatua)

Osallistujien kokemusten perusteella ohjelma auttaa tunnistamaan oikeat ongelmat ja tarjoaa konkreettisia työkaluja ja välineitä ongelmien ratkomiseen ja prosessien sujuvoittamiseen

Osallistujat arvioivat kouluttajiemme asiantuntemuksen arvosanalla 5,5/6,0

Hyödyt

Lean-muutosagentti -koulutuksessa korostetaan, että leanin tuloksellinen soveltaminen vaatii muutoksia toimintakulttuuriin. Saat organisaatioosi ideoita kehittämistoiminnan johtamiseen ja jatkuvan parantamisen periaatteiden soveltamiseen sekä konkreettisia menetelmiä ongelmanratkaisuun, toiminnan laadun, asiakaskokemuksen, sujuvampien prosessien ja tuottavuuden kehittämiseen. Koulutuksen aikana työntekijä laatii asiantuntijoidemme ohjauksessa organisaation ajankohtaiseen haasteeseen pureutuvan, lean-oppeja käytäntöön vievän kehittämisprojektin.

Saavutat konkreettisia tuottavuusparannuksia
Osaat tunnistaa muutoskohteita ja parannusprojekteja ja hallitset tärkeimmät lean-työkalut ja -menetelmät niiden toteuttamiseen
Tuet kulttuurin muutosta ja henkilöstön motivaatiota, sitoutumista ja osaamisen kehittymistä
Parannat asiakaskokemusta

Kenelle? 

Koulutus on suunniteltu keskisuurten ja suurten yritysten sekä julkisen sektorin organisaatioiden asiantuntijarooleissa työskenteleville henkilöille. Se soveltuu hyvin myös sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistehtävistä vastaaville henkilöille.

Lean-muutosagentti -koulutus sopii esimerkiksi projekti-, laatu-, lean- ja kehittämisasiantuntijoille sekä tiiminvetäjille. Osallistujat toimivat tyypillisesti esim. asiantuntija-, esimies-, päällikkö-, johtamis-, kehittämis-, muutoksenhallinta-, projekti- tai suunnittelutehtävissä. Tavoitteenasi voi olla esimerkiksi etsiä sujuvampia käytäntöjä päivittäiseen toimintaan, menetelmiä ongelmanratkaisuun ja prosessien sujuvoittamiseen tai saada aikaan muutoksia johtamiskäytäntöihin ja organisaatiokulttuuriin.

Ota yhteyttä

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma koostuu neljästä 1-2 päivän lähiopetusjaksosta (yhteensä 7 lähiopetuspäivää) sekä välitehtävistä, jotka tukevat oppimista ja oman organisaation kehittämistä. 

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Marja Blomqvist

Marja Blomqvist on konsultti, kouluttaja ja luennoitsija. Hänen mielenkiinnon kohteita ovat globaalit tuotantoverkot, toimitusketjujen hallinta, tuotannon johtaminen, tuotantojärjestelmät, Lean-ajattelu, palvelutuotanto, prosessijohtaminen, prosessien kehittäminen sekä organisaatioiden oppiminen.

Blomqvist on ollut konsulttina ja osakkaana QDC Business Engineering Oy:ssa vuodesta 2005. Hän on myös opettajana ja tutkijana Aalto-yliopistolla Perustieteiden korkeakoulussa.

Risto Lintula

Risto Lintulalla on yli kahden vuosikymmenen kokemus prosessien ja johtamisjärjestelmien kehittämisestä niin teollisuuden kuin palveluorganisaatioiden parissa. Hän on kokenut yritysjohdon sparraaja, tuloshakuinen kehittäjä ja kehittämistoiminnan fasilitaattori.

Toimiessaan Laatukeskuksen toimitusjohtajana kahdentoista vuoden ajan, Risto valmensi kymmeniä menestyviä yrityksiä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti sekä tutustui suureen joukkoon huippuorganisaatioita ympäri maailmaa.

Vuodesta 2006 hän on toiminut konsulttina ja valmentajana sekä neuvonantajana ja hallitustehtävissä.  Erityisosaamisen alueita ovat strategialähtöinen kehittäminen, kehittämistoiminnan johtaminen ja tuloksellinen toimeenpano, Lean ja Six Sigma -menetelmien soveltaminen, analyyttiset ongelmanratkaisumenetelmät sekä prosessit ja johtamisjärjestelmät.

Risto on valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta ja Leeds Business Schoolista. Lisäksi hän on suorittanut mm. Master Of Quality -koulutuksen 1994 ja Lean Six Sigma BB -koulutuksen 2006.

Juho Nikkola

DI Juho Nikkola toimii konsulttina ja kouluttajana QDC Business Engineering Oy:ssä. Hänellä on yli kahden vuosikymmenen kokemus prosessien ja prosessiketjujen kehittämisestä, alkaen 90-luvun alun tuottavuuskehittämishankkeista. 

Ennen siirtymistään yksityisyrittäjäksi Juho työskenteli mm. Teknillisen korkeakoulun TAI-tutkimuslaitoksessa (nykyisin BIT) vastuualueenaan tuotantojärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen, ja hän on työurallaan vastannut myös vakioitujen prosessien kehittämisestä kasvavalle palveluyritykselle. Konsulttiurallaan hän on työskennellyt niin keskisuurille kuin suurillekin yrityksille, roolien vaihdellessa projektipäälliköstä tukihenkilöön ja valmentajaan. Juho toimii toisena pääkouluttajana Aalto PRO:n Starttipaketti lean-johtamiseen -koulutuksessa sekä kouluttaa mm. Diploma in Operations Management -ohjelmassa.

Viime vuosina Juhon erityispainopiste on ollut lean-periaatteita tukevan päivittäisjohtamisen käytäntöön viemisessä yhdessä asiakasyritysten kanssa.

Hannu Vierimaa

Hannu Vierimaa on toiminut vuodesta 1999 liikkeenjohdon ja prosessijohtamisen konsulttina ja kouluttajana perustamassaan Processman Oy:ssä.  Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus prosessien kehittämisestä eri toimialoilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Hannun erityisosaamisalueita ovat mm. prosessijohtaminen, globaalit poikkitoiminnalliset liiketoimintaprosessit, globaalin kysyntäketjun johtaminen, strateginen johtaminen ja suorituksen mittaamisen menetelmät.

Ennen oman yrityksen perustamista Vierimaa toimi Nokia-yhtymässä eri linjavastuissa 1983-1994, johti Nokia-yhtymän Business Process Development -ryhmää 1995-96, oli jäsen Nokia Mobile Phonesin globaalissa logistiikan ydinryhmässä 1996-1997 sekä vastasi globaalisti Nokia Mobile Phonesin varaosalogistiikasta 1997-1998.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta