Edellinen sivu

Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelma

Sujuva liikennejärjestelmätyö on monen osaajan summa

Liikennejärjestelmätyö on monitasoista liikennejärjestelmän kehittämistä. Koulutuksessa etsitään vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten liikennejärjestelmätyö kytkeytyy yhteiskuntapoliittisiin ja yhdyskuntasuunnittelun tavoitteisiin ja liikennepoliittisiin linjauksiin?
 • Keitä toimijoita tässä työssä on, mitkä ovat eri toimijoiden roolit ja tehtävät ja miten eri alueilla ja tasoilla tehtävä työ kytkeytyy toimivaksi kokonaisuudeksi?
 • Millaisia erilaisia keinoja on käytettävissä ja miten niitä käytetään mahdollisimman tehokkaasti, miten saadaan parempaa vähemmällä?
 • Mitkä ovat tulevien vuosikymmenien suurimmat haasteet liikennejärjestelmätyössä ja miten niihin voidaan vastata?

Aalto PRO on toteuttanut Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelmaa jo useita vuosia yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Koulutuksessa on kokonaisvaltainen ote, jolla luodaan yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun yhteensovittamisen toimintakulttuuria, laajennetaan verkostoja ja tiivistetään yhteistyötä eri asiantuntijoiden välillä. Koulutuksen sisältöä uudistetaan vuosittain ja sisältöä muokataan saadun palautteen mukaan.

 

Kysy lisätietoja

Hyödyt

Koulutuksessa laajennat kokonaiskuvaasi liikennejärjestelmätyöstä ja tunnistat keskeiset tulevaisuuden haasteet.

Ymmärrät mistä liikennetarve syntyy ja saat tietoa liikenteen ja maankäytön suunnittelusta ja niiden yhteensovittamisesta
Liikennejärjestelmän eri toimijoiden roolit ja tehtävät sekä eri alueilla ja tasoilla tehtävä työ selkeytyvät
Saat omaan työhösi uusia ideoita ja ajatuksia rakentaa toimintamalleja
Verkostoidut alan eri toimijoiden kanssa

Kenelle? 

Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelma on toteutettu yhdeksän kertaa. Sen on tähän mennessä suorittanut lähes 200 liikennejärjestelmätyön parissa toimivaa asiantuntijaa ja päätöksentekijää eri organisaatioista eri puolilta Suomea.

Ota yhteyttä

Koulutus on tarkoitettu:

 • Liikennejärjestelmätyön ja maankäytön suunnittelun asiantuntijoille ELY-keskuksissa, maakuntaliitoissa, kunnissa ja kaupungeissa, ministeriöissä ja virastoissa
 • Liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelussa osallisina oleville konsulteille ja palveluntuottajille
 • Liikenne- ja maankäyttöasioiden päätöksentekijöille kunnissa ja kaupungeissa

Sisältö ja aikataulu

Koulutus koostuu viidestä 2–3 päiväisestä lähiopetusjaksosta, etätyönä ryhmissä tehtävästä projektityöstä ja henkilökohtaisista oppimistehtävistä. Koulutuksen sisältöä uudistetaan vuosittain ja sisältöä muokataan saadun palautteen mukaan sekä ajankohtaiset, yhteiskunnalliset muutokset huomioiden.

Lähiopetusjaksoilla panostetaan vuorovaikutteiseen opetukseen. Jaksot sisältävät asiantuntijaluentoja, ryhmätöitä, paneelikeskusteluja ja ammatillisia vierailuja. Koulutuksesta vastaavat alan johtavat asiantuntijat; mukana on laaja edustus liikennejärjestelmän tekijöitä, kehittäjiä ja tutkijoita sekä vaikuttajia ja päättäjiä.

Kokonaisuuteen liittyy opintomatka, joka suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa.

Koulutusjaksot 2017-2018

Toteutus

Koulutusohjelmassa järjestetään yhteisiä koulutuspäiviä Aalto PRO:n Yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaohjelman (YTK:n Pitkä kurssi) kanssa. Liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteistyötä rakennetaan keskusteluilla ja ryhmätöillä.

Koulutusohjelmaan liittyvä vapaaehtoinen opintomatka järjestetään erikseen. Opintomatkan kohde ja ajankohta (kesäkuu 2018) päätetään yhdessä koulutusohjelman osallistujien kanssa.

Koulutusohjelman laajuus on 13 opintopistettä (yksi opintopiste on n. 27 työtunnin laajuinen). Koulutusohjelma soveltuu osaksi jatko-opintoja.

Ohjausryhmä

Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelman suunnittelua ohjaa ohjausryhmä, johon kuuluvat:

 • liikennesuunnittelija Riikka Aaltonen, HSL
 • johtava asiantuntija Jarmo Koskela, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
 • koulutus– ja kehittämispäällikkö Seija Köning, Liikennevirasto
 • yliopisto-opettaja Jouni Ojala, Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos
 • yli-insinööri Kaisa Mäkelä, Ympäristöministeriö
 • liikenneneuvos, yksikön johtaja Risto Murto, Liikenne- ja viestintäministeriö
 • suunnittelupäällikkö Kristiina Rinkinen, Espoon kaupunki
 • liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna, Kuntaliitto

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelma alkaa seuraavan kerran syksyllä 2018.

Jätä meille viesti, jos haluat ensimmäisten joukossa tiedon seuraavasta ohjelmatoteutuksesta.

Pidä minut ajan tasalla