Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelma

Sujuva liikennejärjestelmätyö on monen osaajan summa

Liikennejärjestelmätyö on monitasoista liikennejärjestelmän kehittämistä. Koulutuksessa etsitään vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaisia haasteita ilmastonmuutos, digitalisaatio ja kaupungistuminen luovat liikennejärjestelmätyölle ja miten niihin voidaan vastata?
  • Miten liikennejärjestelmätyö kytkeytyy yhteiskuntapoliittisiin ja yhdyskuntasuunnittelun tavoitteisiin ja liikennepoliittisiin linjauksiin? Kuinka arvioida vaikuttavuutta ja vaikutuksia?
  • Keitä toimijoita tässä työssä on, mitkä ovat eri toimijoiden roolit ja tehtävät ja miten eri alueilla ja tasoilla tehtävä työ kytkeytyy toimivaksi kokonaisuudeksi?
  • Millaisia liikkumistarpeita ja liikkumiseen liittyviä näkemyksiä käyttäjillä ja kansalaisilla on, ja miten nämä voitaisiin huomioida suunnittelussa ja toteutuksessa paremmin?
  • Miten logistiikan kehitys vaikuttaa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla?

Aalto PRO on toteuttanut koulutusohjelmaa jo yli kymmenen vuoden ajan yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön, ympäristöministeriön, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Väyläviraston, Helsingin seudun liikenteen, Kuntaliiton ja Espoon kaupungin kanssa. Koulutuksessa on kokonaisvaltainen ote, jolla luodaan yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun yhteensovittamisen toimintakulttuuria, laajennetaan verkostoja ja tiivistetään yhteistyötä eri asiantuntijoiden välillä. Koulutuksen sisältöä uudistetaan vuosittain ja sisältöä muokataan saadun palautteen mukaan.

Miksi osallistua?

Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelma antaa hyvät perustiedot osallistua menestyksekkäästi liikennejärjestelmätyöhön sen eri tasoilla. Koulutusohjelman keskeinen tavoite on edistää maankäytön, asumisen, liikennejärjestelmän ja palvelujen sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten yhtäaikaista tarkastelua ja entistä parempaa yhteensovittamista.

Koulutusohjelma avaa myös näkymiä keskeisiin liikennejärjestelmätyön tulevaisuuden haasteisiin ja haastaa kurssilaiset talkoisiin uusien ja entistä tuloksellisempien toimintamallien kehittämiseksi. Tavoitteena on edistää kokonaisuuden huomioon ottavaa innovatiivista ajattelunäkökulmaa kehittämällä liikennejärjestelmän ja maankäytön yhteensovittamisen kannalta keskeisten toimijoiden osaamista ja taitoja. Koulutusohjelman kautta luodaan uutta toimintakulttuuria, laajennetaan verkostoja ja tiivistetään asiantuntijoiden välistä yhteistyötä.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Hyödyt

Koulutuksessa laajennat kokonaiskuvaasi liikennejärjestelmätyöstä ja tunnistat keskeiset tulevaisuuden haasteet. Ohjelmassa käytetyn Kaikutiimi-menetelmän ansiosta myös kollegasi pääsevät osaksi ohjelman sisällöstä: myös organisaatiosi oppii!

Ymmärrät paremmin, miten megatrendit vaikuttavat liikkumisen ja kuljettamisen muutoksiin
Rakennat parempaa käsitystä yhdyskuntasuunnittelun ja liikennesuunnittelun risteyskohdista
Työkaluja ja ajatuksia toiminnan kehittämiseen
Verkostoidut eri toimijoiden kanssa ja luot syvällisiä ammatillisia suhteita

Kenelle?

Liikennejärjestelmätyö -ohjelman on tähän mennessä suorittanut lähes 200 liikennejärjestelmätyön parissa toimivaa asiantuntijaa ja päätöksentekijää eri organisaatioista eri puolilta Suomea.

  • Liikennejärjestelmätyön ja maankäytön suunnittelun asiantuntijoille ELY-keskuksissa, maakuntaliitoissa, kunnissa ja kaupungeissa, ministeriöissä ja virastoissa

  • Liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelussa osallisina oleville konsulteille ja palveluntuottajille

  • Liikenne- ja maankäyttöasioiden päätöksentekijöille kunnissa ja kaupungeissa

   

Sisältö ja aikataulu

Koulutus koostuu kuudesta kaksipäiväisestä lähiopetusjaksosta ja näihin sisältyvistä luennoista, ryhmätöistä ja vierailuista. Ennen ja jälkeen jakson tehdään tehtäviä. Esimerkiksi jakson jälkeisessä Kaikutiimissä opittua pohditaan yhdessä työpaikan kollegojen kanssa, mikä lisää koulutuksen vaikuttavuutta.

Koulutuksen sisältöä uudistetaan tarvittaessa vuosittain: sisältöä muokataan saadun palautteen pohjalta, ja ajankohtaiset, yhteiskunnalliset muutokset huomioiden. Kokonaisuuteen liittyy myös valinnainen ja erillishintainen opintomatka.

Koulutusjaksot

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta