Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Modernin myynnin ja markkinoinnin osaaja RekryKoulutus

Kiinnostaako sinua modernin myynnin ja markkinoinnin tehtävät? Haluatko olla vaikuttamassa yrityksen menestykseen ja myynti- ja markkinointimahdollisuuksiin oikeilla keinoilla oikeissa kanavissa?

Modernin myynnin ja markkinoinnin RekryKoulutus on sekä tuleville että kokeneille osaajille suunnattu rekrytointiohjelma, joka vahvistaa jo olemassa olevaa osaamista ja antaa työkaluja moderniin myyntiin ja digitaaliseen markkinointiin.

Koulutus tarjoaa sekä tiedollisia valmiuksia että käytännönläheisiä taitoja myynti- ja markkinointitehtävissä toimimiseen. Saat välineitä asiakasarvon tunnistamiseen ja luomiseen sekä vankat valmiudet markkinoinnin prosessien ja työkalujen hyödyntämiseen.
 
Rekrytoivan koulutusohjelman tärkein tavoite on löytää sinulle työpaikka. Se tuo yhteen uutta osaajaa tarvitsevan työnantajan sekä työnhakijan. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa, ja sen ajaksi tehdään koulutussopimus osallistujan, Aalto PRO:n ja yrityksen välillä. Uusia osaajia tämän ohjelman kautta etsivät esimerkiksi seuraavat yritykset: Global VoiceLink, Innokas Medical, Duni, DNV Finland Oy, ITW Products, Hairmail, Telva, Geometririx ja Masino Group.
 
Aalto University Professional Development – Aalto PRO on toteuttanut laadukkaita työvoimakoulutuksia jo yli 20 vuoden ajan. Tuhannet yritykset ja koulutettavat ovat olleet tyytyväisiä Aalto PRO:n ohjelmiin: yli 70 % osallistujista solmii työsopimuksen. Tervetuloa mukaan menestymään!

 Kysy lisätietoja

Saat korkeatasoista koulutusta ja viimeisimpään tietoon pohjautuvaa osaamista

Kehität tietotaitoasi myynnissä ja markkinoinnissa nykymahdollisuuksien ja tulevaisuuden trendien mukaisesti

Saat tilaisuuden näyttää osaamisesi ja motivaatiosi yhteistyöyrityksessä

Uusia osaajia tämän ohjelman kautta etsivät esimerkiksi:

DNV Business Assurance Finland Oy Ab
ITW Construction Products Oy
Global VoiceLink GVL Oy
Duni Group Oy
Hairmail Oy
Oy Telva Ab
Geometrix Oy
GT Musiikkiluvat
Masino Group

Kenelle? 

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömät, lomautetut tai irtisanomisuhan alla olevat korkeasti koulutetut henkilöt. Hakijoiden koulutustausta on esimerkiksi kaupallisen/teknisen alan korkeakouluopinnot tai asiantuntijuus alalta perustuen työkokemukseen.

Sisältö ja aikataulu

Pääosan koulutusohjelmasta muodostaa työskentely yhteistyöyrityksessä, kaikkiaan 66 päivää. Osallistuja tarjoaa työpanoksensa yhteistyöyritykselle soveltaen aikaisempaa ammattitaitoaan sekä uutta opittua organisaation aidon tarpeen mukaan. Tavoitteena on työllistyminen yhteistyöyritykseen hyväksytysti suoritetun koulutusohjelman jälkeen.

Ohjelman ajaksi solmitaan koulutussopimus osallistujan, yhteistyöyrityksen ja Aalto PRO:n välillä. Ohjelma käynnistyy marraskuussa 2021. Koulutusohjelma kestää yhteensä 100 päivää, jotka jakaantuvat seuraavasti; yhteensä 16 lähiopetuspäivää, 18 etäopiskelupäivää sekä 66 päivää työskentelyä yhteistyöyrityksessä. Aalto PRO tukee yritystä ja kurssilaista koko ohjelman ajan.

Rakenne

Lähiopetusta

16 Aalto-yliopiston asiantuntijoiden vetämää lähiopetuspäivää

Etäopiskelua

18 päivää itsenäistä etäopiskelua

Työssäoppimista

66 päivää työskentelyä yhteistyöyrityksessä

Koulutusjaksot (Esimerkkejä, teemat ja ajankohdat tarkentuvat)

Kustannukset ja hakeminen

Aloitusajankohta