Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Murroksen arkkitehdit – johtamisvalmennus arkkitehtitoimistoille

Kohti kasvua

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ja Aalto EE järjestävät suomalaisille arkkitehtitoimistoille suunnatun liiketalouden valmennusohjelman. Murroksen arkkitehdit -ohjelma on tarkoitettu kaikille arkkitehtuuriliiketoimintaa harjoittaville yrityksille ja yritysten johtajille sekä erityisesti kasvu- ja kansainvälistymishaluisille toimistoille. Valmennusohjelman avulla arkkitehtitoimistot voivat kehittää strategiaosaamistaan, johtamista sekä suunnitella liiketoiminnan kasvua ja mahdollistaa näin taloudellisen ja taiteellisen menestyksen liiton.

Myös arkkitehtitoimiala on murroksessa. Tulevaisuuden kasvu ja menestys edellyttävät uudenlaisia ajattelu- ja menettelytapoja. Toimialalle tulee kansainvälistä kilpailua niin ulkomaisista arkkitehtitoimistoista kuin monialaisista suunnittelutoimistoista. Monialaiset suunnittelutoimistot ostavat sisäänsä arkkitehtitoimistoja, lisäksi arkkitehtitoimistoja fuusioituu keskenään. Myös ulkomaisia arkkitehtitoimistoja on tulossa Suomen markkinoille. Paine markkinoilla näkyy tiukentuvana kilpailuna. Miten suomalaisen arkkitehtuurin vientiä voisi edistää?

Kilpailu ei ole vain uhka, vaan myös mahdollisuus oppia ja kasvaa tiiminä sekä yrityksenä. Lähde mukaan luomaan itsellesi ja toimistollesi ammatillista etumatkaa ja kilpailuetua kovenevassa markkinassa!

Kysy lisätietoja

Valmennusohjelma on räätälöity arkkitehtitoimistojen tarpeisiin.

Valmennus vastaa toiveeseen laajemmasta liiketoimintakoulutuksesta alalle. Taloudellinen menestys takaa toiminnan jatkuvuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin.

Valmennus tarjoaa hyvän alustan yrityksille kehittää liiketoimintaansa ja ohjelmaan osallistuvien johtajien osaamista liiketoimintamalleista sekä kansainvälistymisestä.

Hyödyt

Valmennusohjelman tavoitteena on laajentaa ymmärrystä liiketoimintamahdollisuuksista ja rohkaista kasvun tielle. Ohjelma auttaa arkkitehtitoimistojen johtoa tarkastelemaan liiketoimintaa taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta ja kehittämään toiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta. Valmennuksessa tarkastellaan muuttuvia markkinoita uusina mahdollisuuksina ja luodaan konkreettinen liiketoiminnan kasvun suunnitelma.

Saat uutta virtaa johtamiseen
Kehität strategista ajattelua
Saat työkaluja kasvun rakentamiseen

Kenelle?

Valmennusohjelma on suunniteltu Arkkitehtitoimistojen liiton kasvu- ja kansainvälistymishaluisten jäsenyritysten johdolle, omistajille, osakkaille sekä projektijohdolle, mutta ohjelma on hyödyksi kaikille arkkitehtuuriliiketoimintaa harjoittaville yrityksille ja niiden johdolle.

Sisältö ja aikataulu

Valmennus toteutetaan monimuotokulutuksena, jossa nivoutuvat yhteen lähiopetus ja siihen liittyvä ohjeistettu omatoiminen opiskelu. Lähiopetus tapahtuu ryhmässä, opetuspäivien aikana tehdään myös soveltavia harjoituksia, joissa osaaminen syventyy. Osallistujilla on käytössään vuorovaikutteinen verkko-oppimisympäristö.

Ohjelma koostuu kymmenestä lähiopetuspäivästä. Lisäksi koulutukseen sisältyy kolme verkkokurssia jaksojen välissä suoritettavaksi, jotka ovat olennainen osa oppimista.

Vaikuttavan oppimismatkan rakentamisen ja oman johtajuuden kehittämisen apuna toimii oppimispäiväkirja, jonka avulla osallistujat voivat pohtia omia kokemuksiaan ja näkemyksiään käsitellyistä teemoista. Osallistujien osaamista syventää omaan organisaatioon tehtävä liiketoiminnan kehitysprojekti, joka toimii kansainvälisen kasvun pohjana.

Rakenne

Lähiopetus

10 opetuspäivää huippuasiantuntijoiden johdolla

Verkkoluennot

Varmistamalla pohjatietosi pääset opetuspäivinä syvemmälle

Liiketoiminnan kehitysprojekti

Luot kasvusuunnitelman yrityksellesi

Koulutuspäivien teemat

Kustannukset ja hakeminen

Aloitusajankohta