Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Muutosagentti F.E.C.

Muutosagentti F.E.C. -koulutusohjelma on suunnattu ensisijassa Uudenmaan alueen työnhakijoille ja sen lähiopetuspäivät pidetään Helsingissä. Lisäksi ohjelmaan sisältyy ohjattua, itsenäistä opiskelua. Pääosan koulutuksesta osallistujat työskentelevät yrityksessä.

Tämän rekrytointiin tähtäävän koulutusohjelman tavoitteena on saattaa yhteen uutta työntekijää tarvitseva yritys ja osaava työnhakija. Koulutuksen aikana osallistuja kehittää monipuolisesti osaamistaan sekä tarjoaa työpanoksensa yritykselle.

Haku ohjelmaan on päättynyt. Kerromme mielellämme lisää muista F.E.C.-koulutuksistamme, joten jätäthän meille yhteystietosi.

Ota yhteyttä


Aalto University Professional Development – Aalto PRO on toteuttanut laadukkaita työvoimakoulutuksia jo yli 25 vuoden ajan. Tuhannet yritykset ja koulutettavat ovat olleet tyytyväisiä Aalto PRO:n ohjelmiin: yli 70 % osallistujista solmii työsopimuksen. Tervetuloa mukaan menestymään!

*) F.E.C. = Further Educated with Companies. F.E.C.-ohjelma on noin puolivuotinen palkaton yhteistyöjakso potentiaalisen tulevan työnantajan kanssa, jonka tavoitteena on työsopimus. Koulutussopimukseen perustuva ohjelma sisältää perehtymistä ja käytännön työskentelyä sekä Aalto PRO:n järjestämän koulutuksen.

  

Hyödyt

Ohjelma valmentaa sinusta strategian käytäntöön viejän, taktisen muutosagentin, joka pystyy tukemaan muita yrityksen työntekijöitä kehittämään ja hyödyntämään ketteriä toimintatapoja ja prosesseja. Saat täydennyskoulutuksen aihepiireihin, jotka menestyvässä yrityksessä toimiessa on välttämätöntä tuntea ja tilaisuuden näyttää osaamisesi ja motivaatiosi yrityksessä.

Sinulle tarjotaan asiantuntija-apua omaan työllistymiseen; sinun ei tarvitse enää toimia yksin
Mukavat kurssikollegat antavat vertaistukensa
Työvoimakoulutus on tehokas tapa verkostoitua ja pitää yhteyttä työmarkkinoille
Saat työsopimuksen yli 70 % todennäköisyydellä (aiempien Aalto PRO:n ohjelmien työllistymisprosentti)

Kenelle?

Koulutuksen kohderyhmä ovat korkeakoulutetut, aiemmin asiantuntija- tai johtotehtävissä toimineet henkilöt, työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt, jotka haluavat kehittyä muutosjohtajana, työskennellä vastuullisissa kehittämistehtävissä ja saada tilaisuuden näyttää kykynsä ja arvonsa yritysyhteistyöpaikassa.

Muutosagentti-ohjelmaan osallistuvilla on tyypillisesti tekninen tai kaupallinen tausta, mutta vahva asiantuntijuus muultakin alalta luo hyvän pohjan osallistumiselle. Muutosasiantuntija voi toimia yrityksen muutosjohtajana, muutoshankkeiden projektipäällikkönä tai muutosagenttina asiantuntijaroolissa.

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on tarvittavat tiedot ja osaaminen muutoksen johtamisen ja organisaation toiminnan kehittämiseen. Hän osaa soveltaa erilaisia malleja, menetelmiä ja työkaluja kehittämistyössään.

Muutosasiantuntija voi toimia yrityksen muutosjohtajana, muutoshankkeiden projektipäällikkönä tai muutosagenttina asiantuntijaroolissa. koulutuksen jälkeen osallistujalla on tarvittavat tiedot ja osaaminen muutoksen johtamisen ja organisaation toiminnan kehittämiseen. Hän osaa soveltaa erilaisia malleja, menetelmiä ja työkaluja kehittämistyössään.

Osallistujilta edellytetään hyvää suomenkielen taitoa.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelmassa käsitellään muun muassa muutosjohtamista, lean-ajattelua, digitalisaatiota liiketoimintaprosessien, tuotteiden ja palveluiden näkökulmasta sekä ICT:n hyödyntämistä paitsi kustannustehokkuuden, myös uusien liiketoimintainnovaatioiden lähteenä. Teknologia-aihepiirejä, esimerkiksi teollista internetiä ja Big Dataa, käsitellään liiketoimintalähtöisesti. Osallistujat saavat päivityksen projektinhallintaosaamiseensa ja suorittavat jommankumman projektinhallinnan arvostetuista sertifioinneista (IPMA D, PMI).

Koulutuksen rakenne

Tämä F.E.C-koulutus toteutetaan ajalla 15.10.2018-12.4.2019. Koulutukseen sisältyy lomajakso (20.12.2018-1.1.2019).
Koulutuksen keston on 120 päivää, joista 95 päivää työskentelyä yhteistyöorganisaatiossa, 19 päivää lähiopetusta ja 6 etäpäivää.

Asiantuntijana kehittyminen (25 pv)

Muutosagentin starttipaketti
Muutosprojektien johtaminen
Liiketoiminnan kehittäminen IT:n avulla ja ICT:n tehokas hyödyntäminen
IoT, Teollinen Internet ja Big Data
Liiketoimintaprosessien kuvaaminen ja kehittäminen
Lean toiminnan kehittämisessä
Muutosjohtaminen

Hakijalle

Haku ohjelmaan on päättynyt. Kerromme mielellämme lisää muista F.E.C.-koulutuksistamme, joten jätäthän meille yhteystietosi Ota yhteyttä -lomakkeen kautta.

F.E.C-koulutukseen hakeminen

Koulutukseen kannattaa hakea heti, koska valintaprosessi ja yhteistyöorganisaatiopaikkojen etsiminen käynnistyvät jo hakuaikana. Esivalinta tehdään hakemusten perusteella, joten ole hyvä ja perustele hakemuksesi huolellisesti. Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Hae koulutukseen joko täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.te-palvelut.fi  -> haussa oleva työvoimakoulutus (hakusanana toimii koulutuksen numero) tai jättämällä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.

Kun olet hakenut koulutukseen te-palvelut.fi -sivustolla, lähetä lisäksi ansioluettelosi sähköpostitse osoitteeseen kimmo.rissanen@aaltoee.fi.

F.E.C-koulutuksen valintaprosessi

F.E.C-koulutuksen valintaprosessi on kaksivaiheinen. Valintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa TE-toimiston koulutusyksikkö, joissain tapauksissa yhdessä kouluttajan kanssa, arvioi hakemukset sekä sen täyttääkö hakija koulutuksen yleiset ja kullekin koulutukselle erikseen asetetut muut pääsyvaatimukset. Yleisinä vaatimuksina on mm. hakijan koulutustarve työllistymisen näkökulmasta sekä soveltuvuus koulutukseen ja tavoiteammattiin. Hakijoiksi voidaan hyväksyä työttömien lisäksi myös juuri valmistuneita ja työttömyysuhan alaisia henkilöitä. Alle 20-vuotiaita tai päätoimisia opiskelijoita ei voida valita. Hakijalla tulee myös olla ao. koulutusohjelmassa vaadittava koulutus- tai työkokemustausta. Muut erikseen asetetut pääsyvaatimukset kuvataan koulutuksen hakuilmoituksessa.

Ensimmäisen vaiheen läpäisseet, soveltuviksi arvoidut hakijat kutsutaan kouluttajan järjestämään infotilaisuuteen, joka aloittaa valintaprosessin toisen vaiheen eli yhteistyöorganisaatiopaikan etsimisen. Kouluttajalla on päävastuu paikkojen hankinnasta. Hakija voi myös itse hakea itselleen yhteistyöorganisaatiopaikkaa. Infotilaisuuteen kutsuttavia koulutukseen soveltuvia hakijoita ei vielä ole valittu koulutukseen. Kouluttaja voi tämän vaiheen aikana järjestää paikan etsimistä tukevaa toimintaa, mutta tämä ei ole F.E.C-koulutusta.

F.E.C-koulutukseen valituksi tulemisen ja aloittamisen edellytys on, että soveltuvalle hakijalle on löytynyt yhteistyöorganisaatio koulutusohjelman ajaksi. TE-toimisto tekee hyväksymispäätöksen kun paikka on sovittu ja kouluttaja tiedottanut siitä TE-toimistolle. Päätös lähetetään asiakkaalle. Vasta tässä vaiheessa hakija on hyväksytty ja voi aloittaa F.E.C-koulutuksen.