Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Myy vaikuttavasti etänä

Tuloksellinen asiakaskohtaaminen

Miten voisi lisätä tulosta ja tehostaa neuvottelua etätapaamisissa? Virtuaalisuus haastaa myyntityötä, tarve rakentaa luottamusta asiakassuhteen ytimeksi on ennallaan, mutta tavat totetutaa sitä ovat muuttuneet. Kasvotusten tavatessa ihmisen omalla karismalla on perinteisesti ollut suuri merkitys, mutta miten etäaika haastaa totutut tavat? Kuinka välittää empatiaa ja miten hyödyntää tunneälyä etänä tapahtuvissa kohtaamisissa?

Ohjelman aikana opit, miten neuvottelutekniikka muuttuu etätapaamisissa ja syvennyt neuvottelupsykologiaan. Opit myös, miten kasvatat vaikuttavuutta myyntiprosessissa ja kehität valmiutta etänä tapahtuvaan ratkaisumyyntiin.

Lataa esite Kysy lisätietoja

Kehität neuvottelutaitojasi ja osaat hyödyntää vuorovaikutusta etänä tapahtuvassa ratkaisumyynnissä. Neuvottelutaitojen kehittämisen kautta saavutat parempia tuloksia.

Vahvistat valmiuksiasi toimia vaikuttavasti asiakaskohtaamisissa ja kehität jo olemassa olevaa osaamistasi. 

Opit keinot kehittää myyntiä virtuaalisessa ympäristössä ja osaat hyödyntää viestinnässä ja myynnissä tiedon visualisuutta.

Hyödyt

Ohjelma rakentaa konkreettisia ja ajankohtaisia välineitä ja työkaluja tehokkaisiin asiakastapaamisiin. Ohjelmassa opit, kuinka tunnistaa vahvuuksia liiketoiminnan kasvuun ja lisätä vaikuttavuutta myyntiprosessissa. Tänä päivänä suurin osa neuvotteluista hoidetaan etänä, joten koulutus on hyödyllinen kaikille asiakkuustiimeissä työskenteleville. Ohjelma auttaa myynnin ja asiakaspalvelun ammattilaisia luomaan prosessin, jonka avulla tehostat asiakaskohtaamisia ja asiakaskokemus paranee. Ohjelman koulutussisällöissä on saatu erinomaisesti mukaan Aalto-yliopiston vahvuudet ja erityisosaaminen, näin teoria saadaan kytkettyä parhaimpiiin käytänteisiin erinomaisen ja ajallisesti tehokkaan asiakaskokemuksen saavuttamiseksi.

Omaksut asiakaskeskeisen lähestymistavan etätapaamisissa
Näet myynnin mahdollisuudet etäkohtaamisissa
Opit virtuaalisen vuorovaikutuksen parhaita käytäntöjä ja saat uusia näkökulmia myyntiin
Ymmärrät psykologista näkökulmaa asiakastapaamisissa ja opit hyödyntämään sitä ratkaisumyynnissä

Kenelle? 

Ohjelma sopii henkilöille, joiden pääasiallinen tehtävä on hankkia uusia asiakkuuksia ja huolehtia olemassa olevista asiakasyhteyksistä ja kasvattaa liikevaihtoa sekä tehostaa myyntiä.

Myy vaikuttavasti etänä -koulututusohjelma soveltuu parhaiten mm. seuraaville henkilöille: Myyntipäällikkö, Myyntineuvottelija, Key Account manager ja Account Director, Relationship specialist/manager/director, Yhteyspäällikkö ja Yhteysjohtaja. Ohjelma auttaa myynnin ja asiakaspalvelun ammattilaisia kohtaamaan asiakkaat etätapaamisissa.

Sisältö ja aikataulu

Myy vaikuttavasti etänä -koulutusohjelmassa opit tapoja rakentaa luottamusta virtuaalisesti sekä miten lisätä tehokkutta ja tuloksellisuutta ratkaisumyyntiin etäkohtaamisissa.

Hankit myös käytännönläheisiä työkaluja mm. herättämään potentiaalisten asiakkaiden kiinnostuksen sekä opit miten tarjous kannattaa esittää visuaalisesti.  

Koulutusohjelma koostuu orientaatiosta ja neljästä työpajasta, joissa käydään läpi myyntiprosessin eri kohtia ensimmäisestä kontaktista kauppaan. Samalla sovelletaan uusia oppeja käytäntöön.

Työpajoissa käydään läpi:

  • Vuorovaikutuksellinen dynamiikka

  • Neuvotteluteknisyys

  • Viestinnän visuaalisuus

  • Virtuaalisen vuorovaikutuksen parhaat käytännöt

  • Kuinka kohdata etänä? Tavoitteet, strategia, keskeiset haasteet tai rajoitukset

  • Kuinka toimia vaikuttavasti etäkohtaamisissa?

  • Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot ratkaisumyynnin etäkohtaamisissa

Tavoitteena on saada tunneälykäs neuvottelutilanne, joka tuo toistettavuuden avulla tehokkuutta.  

Opiskelu muodostuu etänä toteuttettavista koulutuspäivistä, ennakko- ja välitehtävistä sekä ryhmätyöskentelystä ja koulutuksen jälkipohdinnoista ja käyttöönottosuunnitelmista.

Rakenne

Lähiopetusta

Neljä Aalto-yliopiston ja Aalto Executive Educationin asiantuntijoiden vetämää Online aamupäivää

Workshopit

Omaan työhön sovellettavat tehtävät ja pohdinnat tukevat uusien käytäntöjen viemistä myyntityöhön

Caset

Hyvien esimerkkien kautta uusia oivalluksia

Koulutusjaksot

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta