Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Paikkatietojen käyttö ja hyödyntäminen –Paikkatietoasiantuntija F.E.C.

Perinteisesti paikkatietojen (GIS) ymmärretään koskevan kartoitusta ja teknisiä toimintoja. Paikkatiedon soveltamismahdollisuudet ovat kuitenkin melkein rajattomat. Teknologian ja digitalisaation edetessä paikkatieto tarjoaa alati uusia hyödyntämismahdollisuuksia. Tällaisia ammatillisia kokonaisuuksia ovat yhteiskunnassa esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimiala, vakuutusala ja monet muut ns. palvelualat.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja hallitsee paikkatietotekniikan perusteet ja saa valmiudet erilaisten paikkatietojen käyttöön ja paikkatietoanalyysien tekemiseen. Koulutus tähtää soveltamaan paikkatietoa monille toimialoille, paikkatiedot tukevat päätöksentekoa, ovat perusta suunnittelutyölle ja tehostavat toimintoja vapauttaen resursseja tiedonkäsittelystä varsinaiseen ammatilliseen toimintaan. Paikkatiedon avulla voidaan hallita paremmin suuria kokonaisuuksia ja yhdistää samassa paikassa tapahtuvia prosesseja. 

Paikkatieto-osaaja F.E.C (Further Educated with Companies) toteutetaan yhteistyössä  Uudenmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Ohjelman tärkein tavoite on löytää osallistujille työpaikka. Koulutuksen ajaksi tehdään koulutussopimus osallistujan, Aalto PROn ja yrityksen välillä.

Koulutukseen valittavilta ei vaadita aiempaa paikkatietojen sovellusosaamista. Menetelmät ja tekniikat ovat kehittyneet sellaisiksi, että niiden käyttöönotto onnistuu koulutuksen jälkeen kaikilta.


Aalto University Professional Development – Aalto PRO on toteuttanut laadukkaita työvoimakoulutuksia jo yli 25 vuoden ajan. Tuhannet yritykset ja koulutettavat ovat olleet tyytyväisiä Aalto PRO:n ohjelmiin: yli 70 % osallistujista solmii työsopimuksen. Tervetuloa mukaan menestymään!

*) F.E.C. = Further Educated with Companies. F.E.C.-ohjelma on noin puolivuotinen palkaton yhteistyöjakso potentiaalisen tulevan työnantajan kanssa, jonka tavoitteena on työsopimus. Koulutussopimukseen perustuva ohjelma sisältää perehtymistä ja käytännön työskentelyä sekä Aalto PRO:n järjestämän koulutuksen.

  

Kysy lisätietoja

Korkealaatuinen koulutus ja huippukouluttajat

Apua ja tukea työpaikan löytämiseen, yli 70 % työllistyy

Tuorein tieto yhdistyy käytännön osaamiseen

Hyödyt

Ohjelman avulla hallitset paikkatietotekniikan perusteet ja saat valmiudet erilaisten paikkatietojen käyttöön ja soveltamiseen oman alasi suunnittelutehtävissä. Teoria-alustusten ja käytännön harjoitusten kautta saat kokemusta paikkatietojen hyödyntämisestä. Yritykselle paikkatiedot tarjoaa parempia päätöksiä, parempaa asiakaskokemusta ja kustannussäästöjä

Hallitset paikkatietotekniikan perusteet ja saat valmiuset erilaisten paikkatietojen käyttöön ja paikkatietoanalyysien tekemiseen
Voit päivittää ja täydentää osaamisesi ajantasalle Aalto PROn korkealaatuisella koulutuksella
Saat mahdollisuuden näyttää osaamisesi ja motivaatiosi ja työllistyä

Kenelle?

Kohderyhmänä ovat korkeakoulututkinnon suorittaneet, jotka tarvitsevat täydennyskoulutusta ja työkokemusta paikkatietojen käytöstä ja hyödyntämisestä. Osallistujiksi valittavien keskeisiä ominaisuuksia ovat: kiinnostus kiinnostu paikkatietojejn käyttöön ja hyödyntämiseen ja kiinnostus asiakaskokemuksen parantamiseen paikkatietoa hyödyntämällä.

Olet kohderyhmää, mikäli sinulla on:

  • korkeakoulututkinto esim. kaupan, luonnontieteen  tai tekniikan alalta ( maanmittaus, maantiede, biologia, ympäristöala, yhdyskuntasuunnittelu, liikennesuunnittelu, logistiikka, geologia, it-ala, markkinointi jne)
  • sinulla on hyvin hallussa oman toimialasi osaaminen sekä perustaidot tietotekniikasta kuten esimerkiksi Office-sovelluksista
  • halu ja motivaatio kehittyä paikkatiedon asiantuntijana ja työllistyä paikkatiedon asiantuntijana
  • olet työtön tai työttömyysuhan alainenja sinulla on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito

Sisältö ja aikataulu

Olemme rakentaneet kaikille yhteisen opinto-osuuden, joka varmistaa perusosaamisen paikkatietojen käyttöön ja hyödyntämiseen. Yhteisiä opintoja täydennetään koulutustarjottimelta valittavista opinnoista. Näin kullekin opiskelijalle muodostuu oma koulutuspolku, jossa sekä opiskelijan että yhteistyöyrityksen osaamisen kehittämistarpeet on otettu huomioon. Opintoja on koulutuksen ajan yhteensä noin 30 päivää ja noin 90 päivää yhteistyöorganisaatiossa työskentelyä.

Koulutuksessa perehdytään mm. geoinformatiikan teoreettisiin perusteisiin ja menetelmiin, paikkatietoaineistoihin ja -sovelluksiin, vektori- ja rasteri analyyseihin, avoimeen dataan, GIS-prosessien hallintaan ja satelliitt-paikannukseen. Ohjelmassa tutustutaan tyypillisimpiin paikkatietoaineistoihin, niiden käsittelyyn, tuottamiseen ja ylläpitoon. Opiskelijat tekevät omia paikkatietotuotteita ja opiskelevat aineistojen muokkausta, siirtoa, yhdistämistä ja jalostamista omilla analyyseillä.

Lisäksi tutustumme rinnakkaisiin sovelluksiin kuten ArcGIS ja avoimen lähdekoodin QGIS-järjestelmät. 

Kurssilla suoritettavat harjoitukset tehdään MapInfo Pro Raster sovelluksella.

 

Koulutusjaksot

Lisäksi ohjelmaan kuuluu osallistuminen HSY:n paikkatietoseminaariin sekä ArcGIS-harjoituspäivä (perusteet). Ajankohdat ilmoitetaan heti niiden vahvistuttua.

Kustannukset ja hakeminen

 

 

 

Hae ohjelmaan TE-palvelujen sivujen kautta

 

Koulutukseen haetaan suoraan TE-palvelujen sivujen kautta. Koulutukseen kannattaa hakea mahdollisimman nopeasti, koska valintaprosessi ja yhteistyöorganisaatiopaikkojen etsiminen käynnistyvät jo hakuaikana. Esivalinta tehdään hakemusten perusteella, joten ole hyvä ja perustele hakemuksesi huolellisesti. Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.