Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Järjestämme suositusta Palvelumuotoilu-koulutuksestamme vuosittain useita toteutuksia. Valitse itsellesi sopivin aika sivun oikean reunan aloitusvalikosta.

Palvelumuotoilu-koulutus

Design-menetelmät palvelukehityksessä

Palvelumuotoilulla (Service design) tarkoitetaan palvelujen innovointia, suunnittelua ja kehittämistä hyödyntäen muotoilussa kehitettyjä menetelmiä.

Palvelumuotoilu on prosessi ja sen kussakin vaiheessa käytettävät menetelmät muodostavat nelipäiväisen koulutuksemme rungon. Koulutuspäivien aikana pääset tekemään runsaasti harjoituksia, joiden avulla saat selkeän käsityksen menetelmien käytöstä. Koulutuksen jälkeen ymmärrät miten palvelumuotoilu kytkeytyy organisaation liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja osaat laatia palveluketjuanalyysin (Service Blueprint).

Koulutuksemme sisältö painottuu asiakaskokemukseen ja palvelutarjooman kehittämiseen riippumatta kanavasta. Lisäksi syvennymme palvelumuotoilun implementoinnin kysymyksiin. Koulutuksen käytyäsi pystyt osallistumaan täysivaltaisesti palvelumuotoiluprojektin toteutukseen. Koulutuksen työskentelymenetelmät edistävät myös verkottumistasi muiden ammattilaisten kanssa.


Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

Keitä ovat Palvelumuotoilu-koulutuksen osallistujat?

Runsaan kymmenen vuoden aikana koulutuksemme on suorittanut yli tuhat henkilöä. Katso osalllistujien tyypillisimmät vastuualueet ja toimialat viime vuosilta.

Alkuvuosina aihe oli useimmille uusi ja tuntematon. Mukaan uskaltautui erityisesti luovien alojen ammattilaisia, tutkijoita ja muita rohkeita tienraivaajia.

Vuosien varrella alan tutkimus on kasvanut voimakkaasti. Käytännön sovellukset ovat laajentuneet digitalisaation myötä konkreettisten palvelujen suunnittelusta prosessien, toimintamallien, strategioiden ja kulttuurien kehittämiseen kaikilla toimialoilla.

Jatkuvasti päivittyvän ohjelman osallistujajoukko onkin vuosien varrella monipuolistunut kymmenillä eri tehtävänimikkeillä ja koulutuksen osallistujat muodostavat suuren osan alan osaajista Suomessa.

Yritysmaailman ja kolmannen sektorin ohella monet julkisen sektorin toimijat ovat varhain heränneet asiakaskeskeiseen ajatteluun. Kouluttautumassa on ollut valtion ja kunnan virkamiehiä monilta aloilta esim. terveydenhuollosta puolustusvoimiin ja tulliin.

Myös teollisuusyrityksillä on ollut tarve monipuolistua ja kehittää palveluliiketoimintaansa.

 

Sadat henkilöt ovat suorittaneet ohjelman jo vuodesta 2005. Tänä aikana ala on kehittynyt
valtavasti ja käsittelemme perusasioiden lisäksi aina alan uusimpia virtauksia. Jaamme  myös
paljon kokemustietoa.

Kouluttajamme tarjoavat uusimman kansainvälisen akateemisen tiedon ja erittäin vankan
käytännön kokemuksensa osallistujiemme hyödyksi. Saat aiheesta kattavan kokonaiskäsityksen; viitekehys ja käsitteet kirkastuvat ja pääset itse kokeilemaan eri vaiheisiin
parhaiten sopivia menetelmiä.

Saat varmuutta aloittaaksesi jo koulutuksen aikana palvelumuotoilun toteuttamista omassa
organisaatiossa tai saattaaksesi aiemmat sekalaiset kokeilut ruotuun ja ajan tasalle.

Hyödyt

Palvelumuotoilu-koulutus antaa kattavan käsityksen palvelumuotoilun ihmiskeskeisestä lähestymistavasta palvelujen kehittämiseen. Koulutuksessa paneudutaan palvelumuotoilun suunnitteluprosessin vaiheisiin ja käydään läpi asiakaslähtöiseen kehittämiseen sopivia menetelmiä. Tarkastelemme palvelukehistystä yhtä aikaa sekä asiakaskokemuksen että organisaation tavoitteiden valossa.

Omaksut asiakaskeskeisen lähestymistavan palvelujen kehittämiseen
Saat kattavan käsityksen palvelumuotoilusta, palvelumuotoilun tarkoituksesta ja käyttömahdollisuuksista
Opit palvelumuotoilun suunnitteluprosessin vaiheet ja löydät eri vaiheisiin sopivat menetelmät
Saat käytännön kokemusta palvelumuotoilun menetelmien käytöstä ja soveltuvuudesta organisaatiosi tarpeisiin
Koulutus auttaa tarkastelemaan palvelukehitystä taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta

Kenelle? 

Koulutus sopii palvelujen kehittäjille koulutustaustasta ja toimialasta riippumatta. Saatat työskennellä sisäisten tai ulkoisten palvelujen parantamisen ja innovoinnin parissa B2B- tai B2C-ympäristössä. Voit olla markkinoinnin, palvelukehityksen tai liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen - tai vaikkapa muotoilija.

Mikäli hallitset jo palvelumuotoilun perusteet, tutustu taitojasi syventävään, Diploma in Service Design - Palvelumuotoilija -koulutukseemme.

Lue lisää


Koulutuksesta sanottua

"Ohjelman hyvin muotoutunut kokonaisuus antaa ymmärrystä suunnitteluajattelun kehittymiseen ja sen myötä
eväitä ymmärryksen levittämiseen omaan työyhteisöön. Mikäli et ole ennen koulutukseen menoa innostunut
aiheesta tai täysin vakuuttunut sen hyödyistä, niin koulutuksen jälkeen varmasti olet. Ja vaikka omaisit 
jonkinlaisen käsityksen palvelumuotoilusta ennestään, tulet saamaan laajennusta ymmärrykseesi."

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma koostuu neljästä lähiopetuspäivästä. Lisäksi koulutukseen sisältyy verkko-opetusta ja välitehtäviä ennen kutakin opetuspäivää, jotka ovat olennainen osa oppimista ja niille kannattaa varata aikaa yhteensä noin viisi tuntia.

Rakenne

Aloituswebinaari ja verkkoluennot

Varmistamalla pohjatietosi pääset opetuspäivinä syvemmälle

Lähiopetus ja yritysvierailu

Neljä opetuspäivää huippuasiantuntijoiden johdolla

Käytännön kokemusta

Vertaisoppimista kädestäpitäen yhteisen projektin äärellä

Koulutuspäivät

Kouluttajat

Paula Bello

Paula Bello on kokenut palvelumuotoilun asiantuntija ja hän Paula työskentelee konsulttina Livework Studiossa, joka on alan kansainvälisen uranuurtaja.

Hän on makrotason suunnitteluprosessien ja projektien osaaja ja kokenut uuden liiketoiminnan kehittäjä, jonka erityistaito on yhdistää erilaisia monikulttuurisia näkökulmia ja lähestymistapoja.

Paulalla on pitkäaikainen kokemus Kone Oyj:n muotoilutoiminnoissa. Hän aloitti ohjaamalla hissitarjooman muotoilun  kansainvälistämistä. Sittemmin hän johti vahvalla panoksella Koneen palvelumuotoilutoiminnan rakentamista alusta asti.

Hallitustason strategista johtamiskokemusta palveluliiketoiminnasta Paula on hankkinut toimiessaan jäsenenä ja puheenjohtajana perheyrityksen hotelliketjun hallituksessa.

Paulan väitöstutkimus käsitteli tuotemuotoilun globaaleja prosesseja keskittyen lokalisaatioprosesseihin ja kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin.

Juho-Petteri Huhtala

Juho-Petteri Huhtala toimii tutkijana ja luennoitsijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Hänen tutkimus- ja asiantuntemusalueitaan ovat innovaatiot, liiketoimintamallien kehittäminen, keinoäly markkinoinnissa, asiakaskokemuksen johtaminen ja mittaaminen, strateginen markkinointi ja markkinatutkimus.

Juho-Petteri Huhtala on ollut tutkijan roolissa mukana useissa eri tutkimushankkeissa - mm. StratMark ja NextMedia. Viimeisten vuosien aikana hän on keskittynyt tutkimuksessaan mm. liiketoimintamallien evoluutioon matuureilla toimialoilla (esim. media- ja telekommunikaatioalat). Parhaillaan Huhtala työskentelee TEKESin rahoittamassa laajassa tutkimushankkeessa, joka käsittelee keinoälyä markkinoinnissa sekä useissa pienemmissä, yrityskohtaisissa tutkimusprojekteissa liittyen palvelumuotoiluun.

Huhtala väitteli syksyllä 2017 kauppatieteiden tohtoriksi Aalto-yliopiston markkinoinnin laitoksella innovaatioiden johtamisesta.

Senni Kirjavainen

Senni Kirjavainen työskentelee tutkijana ja kehittäjänä Aalto-yliopiston monialaisessa kehitysalustassa, Design Factoryssä, ja on yksi sen perustajista. Tutkimuksen lisäksi hän on ollut mukana muun muassa kehittämässä Design Factory-verkoston toimintaa palvelunäkökulmasta.

Kirjavaisen erityisalaa on muotoiluajattelu ja siihen oleellisesti liittyvät luovat menetelmät ja käytännöt sekä nämä osana organisaatioiden toimintaa. Lisäksi hänellä on kokemusta käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta, käyttäjätiedon keruusta ja hyvien käyttökokemusten muotoilusta. Hän on tutkinut ja fasilitoinut luovaa työtä kymmenen vuotta, minkä lisäksi hän opettaa muotoiluajattelua ja luovia käytäntöjä useilla Aalto-yliopiston kursseilla.

Kirjavainen on valmistunut maisteriksi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta pääaineenaan teollinen ja strateginen muotoilu sekä International Design Business Management. Hän valmistelee väitöskirjaansa Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoululle luovan työn tukemisesta innovaatiotoiminnassa.

Juha Kronqvist

Juha Kronqvist opettaa palvelumuotoilua Aalto-yliopistossa sekä ohjaa työpajoja kotimaassa ja ulkomailla. Kronqvist työskentelee lisäksi johtavana palvelumuotoilijana ja muotoilujohtajana Hellon Oy:ssä.

Hänen asiakkaitaan ovat olleet mm. Elisa, Fortum, Kone, Nordea, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Technopolis ja Yhteistyöapteekit sekä useat valtionhallinnon instituutiot.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun akateemisella kesäkurssilla Information Technology Programme Juha opettaa strategista suunnittelua. Monialaisen Creative Sustainability -maisteriohjelman kurssilla Design for Government kehityskohteina on eri ministeriöiden hallinnonaloihin kuuluvia strategisia hankkeita.

Pohjakoulutukseltaan Juha on kasvatustieteiden maisteri. Päivätyönsä ohella hän valmistelee väitöskirjaa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Tutkimus käsittelee palvelumuotoilua terveydenhoitoalalla: potilaskokemusta, potilaskeskeistä hoitoa sekä ihmiskeskeisiä hoitoympäristöjä. Vuosina 2013 ja 2014 Juha työskenteli jaksot vierailevana tutkijana Parsons The New School for Designin DESIS Labissa New Yorkissa sekä National University of Singaporessa.

Laura Lerkkanen

Laura Lerkkanen työskentelee Lead Designer ja Art Director -tehtävissä palvelumuotoilutoimisto Hellonissa.

Laura on kehittänyt vuosia asiakaskokemusta ja toimintakulttuuria kohti asiakaslähtöisyyttä asiakkainaan monet tunnetut brändit, kuten Fennia, Kesko, Marimekko, S-pankki ja Volkswagen. Lisäksi hän on edistänyt muotoilun lähestymistapaa ja tukenut asiakaskeskeisten toimintatapojen muutosta monissa julkisen sektorin organisaatioissa, kunnissa, virastoissa ja ministeriöissä.

Laura on ollut osallisena työryhmissä, joiden hankkeita on palkittu useasti niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Erityismaininnan ansaitsevat kansainvälisen Service Design Networkin pääpalkinnot useana vuotena peräkkäin.

Laura on koulutukseltaan taiteiden maisteri ja valmistunut kansainvälisen muotoilujohtamisen linjalta (IDBM) Aalto-yliopistosta. Laura on tehnyt maisterin tutkielmansa muotoilujohtamisesta Suomen julkishallinnossa tutkien organisaatioissa ilmenneitä tarpeita muotoilun johtamistyölle.

Kirsikka Vaajakallio

Tat Kirsikka Vaajakallio on maailman ensimmäisiä palvelumuotoilusta ja suunnittelupeleistä väitelleitä tohtoreita (2012). Viimeiset vuodet Kirsikka on työskennellyt vanhempana palvelumuotoilijana Hellon palvelumuotoilutoimistossa, jossa hän vastaa myös työntekijäkokemuksesta.

Hänen tutkimuksiaan on julkaistu laajalti. Vaajakallion erityisosaamisalueita ovat käyttäjäkeskeinen suunnittelu sekä monialaisen tiimityön luovan prosessin tukeminen erilaisten käyttäjätutkimus- ja yhteissuunnittelumenetelmien avulla mm. organisaatioiden muutosprosesseissa.

Kirsikka on työskennellyt yli 10 vuotta tutkijana, muotoilijana ja projektipäällikkönä lukuisissa palvelumuotoiluprojekteissa niin yksityisen kuin julkisen alan organisaatioissa. Hänen asiak-kaitaan ovat olleet mm. ABB, Bank of Ireland, Tesco, Kone, Tekes / Business Finland; Es-poon, Helsingin, Porin, Tampereen ja Vantaan kaupungit; Silja Line, Stora Enso, Mandatum Life ja sekä suomalainen työeläketurvan asiantuntijaorganisaatio.

Viimeiset vuodet Kirsikka on työskennellyt vanhempana palvelumuotoilijana Hellon palvelumuotoilutoimistossa, jossa hän vastaa myös työntekijäkokemuksesta. Vaajakalliolla on laaja kokemus erilaisten koulutusten ja työpajojen ohjaamisesta kotimaassa ja ulkomailla hyvin monenlaisille kohderyhmille.

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta