Edellinen sivu

Suuresta suosiosta ja paikkojen nopeasta täyttymisestä johtuen olemme järjestäneet toukokuulle kaksi Palvelumuotoilu-koulutusta - ilmoittaudu pian! Kaikki koulutukset ovat samansisältöisiä.

Palvelumuotoilu

Design-menetelmät palvelukehityksessä

Palvelumuotoilu eli Service Design tarkoittaa palvelujen innovointia, suunnittelua ja kehittämistä hyödyntäen muotoilussa kehitettyjä menetelmiä.

Palvelumuotoilu on prosessi ja sen kussakin vaiheessa käytettävät menetelmät muodostavat nelipäiväisen koulutuksen rungon. Sisältö painottuu tarjooman kehittämiseen. Koulutuksen jälkeen ymmärrät myös miten palvelumuotoilu kytkeytyy organisaation liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja osaat kuvata palvelun tuotantomallin. Lisäksi syvennymme palvelumuotoilun implementoinnin kysymyksiin. Koulutuspäivien aikana teemme runsaasti harjoituksia, joiden avulla saat selkeän käsityksen menetelmien käytöstä. Työskentelet paljon ryhmässä ja tuemme verkottumistasi muiden ammattilaisten kanssa.

Koulutuksen käytyäsi pystyt osallistumaan täysvaltaisesti palvelumuotoiluprosessiin.

 

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Hinta:

www.aaltopro.fi/palvelumuotoilu

Ota yhteyttä

Hyödyt

Palvelumuotoilu-koulutus antaa kattavan käsityksen palvelumuotoilun ihmiskeskeisestä lähestymistavasta palvelujen kehittämiseen. Siinä käydään läpi palvelumuotoilun suunnitteluprosessin vaiheet ja löydetään niihin sopivat menetelmät.

Omaksut asiakaskeskeisen lähestymistavan palvelujen kehittämiseen
Saat kattavan käsityksen palvelumuotoilusta, palvelumuotoilun tarkoituksesta ja käyttömahdollisuuksista
Opit palvelumuotoilun suunnitteluprosessin vaiheet ja löydät eri vaiheisiin sopivat menetelmät
Saat käytännön kokemusta palvelumuotoilun menetelmien käytöstä ja soveltuvuudesta organisaatiosi tarpeisiin
Koulutus auttaa tarkastelemaan palvelukehitystä taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta

Kenelle? 

Palvelumuotoilua voivat soveltaa palvelujen kehittäjät koulutustaustasta riippumatta.

Koulutus on tarkoitettu monialaiselle osallistujajoukolle toimialasta riippumatta. Voit olla markkinoinnin, palvelukehityksen tai liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen - tai vaikkapa muotoilija.

 

Ota yhteyttä

Sisältö ja aikataulu

Koulutuksessa on neljä opetuspäivää. Työskentelemme klo 9-16. Aamiainen on tarjolla klo 8.30. Yhden päivän päätteeksi teemme vierailun palvelumuotoilutoimistoon, jolloin päivä päättyy klo 18.00.

Koulutuspäivät

Kouluttajat

16.5.2018 alkavassa Palvelumuotoilu-ohjelmassa Juha Kronqvistin tilalla kouluttajana toimii Joakim Eriksson, Hellon Oy.

Paula Bello

Paula Bello on kokenut palvelumuotoilun asiantuntija ja uuden liiketoiminnan kehittäjä. Hän on makrotason suunnitteluprosessien ja projektien osaaja, jonka erityistaito on yhdistää erilaisia monikulttuurisia näkökulmia ja lähestymistapoja.

Paulalla on pitkäaikainen kokemus Kone Oyj:n muotoilutoiminnoissa. Hän aloitti ohjaamalla hissitarjooman muotoilun  kansainvälistämistä ja sittemmin johti Koneen palvelumuotoilutoiminnan rakentamista alusta asti. Hänen väitöstutkimuksensa käsitteli tuotemuotoilun globaaleja prosesseja keskittyen lokalisaatioprosesseihin ja kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin. Hallitustason strategista johtamiskokemusta palveluliiketoiminnasta Paula on hankkinut toimiessaan jäsenenä ja puheenjohtajana perheyrityksen hotelliketjun hallituksessa.

Paula työskentelee konsulttina kansainvälisen palvelumuotoilutoimiston Livework Studion kehittyvässä Suomen toimistossa. Palvelumuotoilu-koulutuksessa Paula kertoo palvelumuotoilun lähestymis- ja työskentelytavan implementoinnista organisaatioon. Puheenvuoro on englanninkielinen.

Juho-Petteri Huhtala

Juho-Petteri Huhtala toimii tutkijana ja luennoitsijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla. Hänen tutkimus- ja asiantuntemusalueitaan ovat innovaatiot, liiketoimintamallien kehittäminen, strateginen markkinointi sekä markkinatutkimus.

Juho-Petteri Huhtala on ollut tutkijan roolissa mukana useissa eri tutkimushankkeissa - mm. StratMark ja NextMedia. Viimeisen neljän vuoden aikana hän on keskittynyt tutkimuksessaan mm. liiketoimintamallien evoluutioon matuureilla toimialoilla (esim. media- ja telekommunikaatioalat).

Juha Kronqvist

Juha Kronqvist on palvelumuotoilun uranuurtajia Suomessa. Hänen työssään yhdistyy uusin akateeminen tieto ja vankka käytännön kokemus. Juha työskentelee johtavana palvelumuotoilijana ja muotoilujohtajana Hellon Oy:ssä. 

Juhan asiakkaita ovat olleet mm. Elisa, Fortum, Technopolis, Kone, Nordea, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Yhteistyöapteekit. Juha ohjaa työpajoja kotimaassa ja ulkomailla. Hän opettaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun akateemisella kesäkurssilla Information Technology Program sekä monialaisella Creative Sustainability -maisteriohjelman kurssilla Design for Government, jossa kehityskohteina on eri ministeriöiden hallinnonaloihin kuuluvia strategisia hankkeita. Päivätyönsä ohella Juha valmistelee väitöskirjaa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Vuosina 2013 ja 2014 Juha työskenteli jaksot vierailevana tutkijana Parsons The New School for Designin DESIS Labissa New Yorkissa sekä National University of Singaporessa.

Ida Rainio

Ida Rainio työskentelee Hellon Oy:ssä vanhempana palvelumuotoilijana. Idan erityisosaamista ovat kanavariippumattomien asiakaskokemusten muotoilu ja luova yhteissuunnittelu.

Idalla on yli kymmenen vuoden kokemus asiakaslähtöisten palveluiden ideoinnista, viestinnän sisältömuotoilusta ja konseptoinnista. Hän on työskennellyt mm. Tallink Siljan, Tampereen teknillisen yliopiston ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin palvelumuotoiluhankkeiden parissa tukien organisaatioiden omien prosessien kehittämistä kohti vahvempaa asiakaslähtöisyyttä. Ida on arvostettu ja pidetty palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisen viestinnän kouluttaja. Koulutustaustaltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri (Turun Yliopisto) ja hänellä on Master of Business Administration -tutkinto Laurea Ammattikorkeakoulun Service Innovation and Design-ohjelmassa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta