Edellinen sivu

Järjestämme suositusta Palvelumuotoilu-koulutuksestamme useita toteutuksia. Valitse itsellesi sopivin aika sivun oikean reunan Aloitus-valikosta.

Palvelumuotoilu

Design-menetelmät palvelukehityksessä

Palvelumuotoilu eli Service Design tarkoittaa palvelujen innovointia, suunnittelua ja kehittämistä hyödyntäen muotoilussa kehitettyjä menetelmiä.

Palvelumuotoilu on prosessi ja sen kussakin vaiheessa käytettävät menetelmät muodostavat nelipäiväisen koulutuksen rungon. Sisältö painottuu tarjooman kehittämiseen. Koulutuksen jälkeen ymmärrät myös miten palvelumuotoilu kytkeytyy organisaation liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja osaat kuvata palvelun tuotantomallin. Lisäksi syvennymme palvelumuotoilun implementoinnin kysymyksiin. Koulutuspäivien aikana teemme runsaasti harjoituksia, joiden avulla saat selkeän käsityksen menetelmien käytöstä. Työskentelet paljon ryhmässä ja tuemme verkottumistasi muiden ammattilaisten kanssa.

Koulutuksen käytyäsi pystyt osallistumaan täysivaltaisesti palvelumuotoiluprojektin toteutukseen.

 

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Toistuvuus

Hinta:

www.aaltopro.fi/palvelumuotoilu

Ota yhteyttä

Hyödyt

Palvelumuotoilu-koulutus antaa kattavan käsityksen palvelumuotoilun ihmiskeskeisestä lähestymistavasta palvelujen kehittämiseen. Koulutuksessa paneudutaan palvelumuotoilun suunnitteluprosessin vaiheisiin ja käydään läpi asiakaslähtöiseen kehittämiseen sopivia menetelmiä.

Omaksut asiakaskeskeisen lähestymistavan palvelujen kehittämiseen
Saat kattavan käsityksen palvelumuotoilusta, palvelumuotoilun tarkoituksesta ja käyttömahdollisuuksista
Opit palvelumuotoilun suunnitteluprosessin vaiheet ja löydät eri vaiheisiin sopivat menetelmät
Saat käytännön kokemusta palvelumuotoilun menetelmien käytöstä ja soveltuvuudesta organisaatiosi tarpeisiin
Koulutus auttaa tarkastelemaan palvelukehitystä taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta

Kenelle? 

Palvelumuotoilua voivat soveltaa palvelujen kehittäjät koulutustaustasta riippumatta. Koulutus on tarkoitettu monialaiselle osallistujajoukolle toimialasta riippumatta. Voit olla markkinoinnin, palvelukehityksen tai liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen - tai vaikkapa muotoilija.

Mikäli hallitset jo palvelumuotoilun perusteet, tutustu taitojasi syventävään, Diploma in Service Design - Palvelumuotoilija -koulutukseemme.

Lue lisää

Sisältö ja aikataulu

Koulutuksessa on neljä opetuspäivää. Työskentelemme klo 9-16. Aamiainen on tarjolla klo 8.30. Yhden päivän päätteeksi teemme vierailun palvelumuotoilutoimistoon, jolloin päivä päättyy klo 18.00.

Koulutuspäivät

Kouluttajat

Paula Bello

Paula Bello on kokenut palvelumuotoilun asiantuntija. Hän on makrotason suunnitteluprosessien ja projektien osaaja ja kokenut uuden liiketoiminnan kehittäjä, jonka erityistaito on yhdistää erilaisia monikulttuurisia näkökulmia ja lähestymistapoja.

Paulan väitöstutkimus käsitteli tuotemuotoilun globaaleja prosesseja keskittyen lokalisaatioprosesseihin ja kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin.

Paulalla on pitkäaikainen kokemus Kone Oyj:n muotoilutoiminnoissa. Hän aloitti ohjaamalla hissitarjooman muotoilun  kansainvälistämistä. Sittemmin hän johti vahvalla panoksella Koneen palvelumuotoilutoiminnan rakentamista alusta asti.

Hallitustason strategista johtamiskokemusta palveluliiketoiminnasta Paula on hankkinut toimiessaan jäsenenä ja puheenjohtajana perheyrityksen hotelliketjun hallituksessa.

Paula työskentelee konsulttina Livework Studiossa, joka on alan kansainvälisen uranuurtaja.

Juho-Petteri Huhtala

Juho-Petteri Huhtala toimii tutkijana ja luennoitsijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla. Hänen tutkimus- ja asiantuntemusalueitaan ovat innovaatiot, liiketoimintamallien kehittäminen, keinoäly markkinoinnissa, asiakaskokemuksen johtaminen ja mittaaminen, strateginen markkinointi ja markkinatutkimus.

Juho-Petteri Huhtala on ollut tutkijan roolissa mukana useissa eri tutkimushankkeissa - mm. StratMark ja NextMedia. Viimeisen neljän vuoden aikana hän on keskittynyt tutkimuksessaan mm. liiketoimintamallien evoluutioon matuureilla toimialoilla (esim. media- ja telekommunikaatioalat). Parhaillaan Huhtala työskentelee TEKESin rahoittamassa laajassa tutkimushankkeessa, joka käsittelee keinoälyä markkinoinnissa sekä useissa pienemmissä, yrityskohtaisissa tutkimusprojekteissa liittyen palvelumuotoiluun.

Huhtala väitteli syksyllä 2017 kauppatieteiden tohtoriksi Aalto-yliopiston markkinoinnin laitoksella innovaatioiden johtamisesta.

Sanna Marttila

Sanna Marttila työskentelee vanhempana palvelumuotoilijana Hellon Oy:ssä. Hän on erikoistunut ihmiskeskeiseen muotoiluun, yhteis- ja osallistuvaan suunnitteluun.

Sanna Marttilalla on yli viidentoista vuoden kokemus vuorovaikutussuunnittelijana, muotoilijana ja
projektijohtajana design- ja kehitysprojekteissa julkisella ja yksityisellä sektorilla. Sanna on johtanut ja työskennellyt osana useita laajoja kansallisia ja kansainvälisiä projekteja ja konsortioita, esim. Aalto Studios 2021: visiona luoda tulevaisuuden mediakeskus osallistaen yliopiston eri toimijoita palveluiden ja tilojen suunnittelussa sekä toimintakulttuurin muutoksessa; EUscreen: Yli 30 organisaation audiovisuaalisen televisioja arkistomateriaalin digitaalisen alustan suunnittelu; Europeana Creative: Eurooppalaisen kulttuuriperinnön hyödyntäminen avoimilla innovaatioalustoilla; AvoinGLAM: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hankekokonaisuus edistää kulttuuriaineistojen avaamista ja hyötykäyttöä ja tukee digitaalisaation tuomaa kulttuurinmuutosta organisaatioissa.

Aikaisemmin Sanna on työskennellyt mm. Aalto-yliopistossa projektipäällikkönä, tutkijana ja suunnittelijana, Kööpenhaminan IT-yliopistossa post-doc -tutkijana ja Open Knowledge Finlandissa projektipäällikkönä. Sannalla on taustaa myös journalismissa ja teksti- ja konseptisuunnittelussa eri media- ja suunnittelutoimistoissa.

Väitöskirjassaan Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoululle Sanna tarkastelee miten suunnitella taide- ja kulttuuriperintöaineistoille sosioteknisiä infrastruktuureja, jotka vahvistavat yhteistekemisen ja -suunnittelun muotoja.

Ida Rainio

Ida Rainio työskentelee Hellon Oy:ssä vanhempana palvelumuotoilijana. Idan erityisosaamista ovat luova yhteiskehittäminen ja kaikkikanavaisten asiakaskokemusten muotoilu.

Idalla Rainiolla on yli kymmenen vuoden kokemus asiakaslähtöisten palveluiden ideoinnista, viestinnän sisältömuotoilusta ja konseptoinnista. Hän on työskennellyt monenlaisten palvelumuotoiluhankkeiden parissa sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa. Hänen asiakkaitaan ovat mm. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, HSL, OP Group, Opetusvirasto, SPR, Tallink Silja, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tekes. Ida on kehittänyt näiden organisaatioiden asiakaskokemusta sekä tukenut organisaatioiden omien prosessien kehittämistä kohti vahvempaa asiakaskeskeisyyttä. Koulutustaustaltaan Rainio on yhteiskuntatieteiden maisteri (Turun Yliopisto) ja hänellä on Master of Business Administration -tutkinto Laurea Ammattikorkeakoulun Service Innovation and Design-ohjelmassa. Hän on kokenut ja innostava palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisen viestinnän kouluttaja.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Ilmoittauttuminen syksyn uudistuviin palvelumuotoilu -koulutuksiin ei ole vielä auki! Jätä yhteystietosi oheisesta linkistä, jolloin saat ensimmäisenä tietoa kun voit ilmoittautua koulutukseen.

Aloitusajankohta