Edellinen sivu

Patentit-Teollisuus-Tekniikka

Älä luovuta kilpailijalle! Suojaa keksintösi.

Innovaatiosta syntyvä kilpailuetu kannattaa suojata. Keksintö on nopeasti kopioitu ja yrityksen etulyöntiasema menetetty, jos oivallukselle ei ole haettu patenttia tai muuta teollisoikeudellista suojaa.

Patentit–Teollisuus-Tekniikka -koulutusohjelma perehdyttää teollisoikeuksiin. Siinä käydään läpi patentinhakuprosesseja Suomessa ja ulkomailla sekä painotetaan johdonmukaisen patenttitoiminnan merkitystä yrityksissä.

 

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

25.9.2019

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Toistuvuus

Hinta:

www.aaltopro.fi/patentit

Ota yhteyttä

Hyödyt

Osaat hakea suojaa keksinnöille ja muille innovaatioille
Pystyt valvomaan johdonmukaisella tavalla teollisoikeuksia
Tiedät, miten välttää muiden oikeudenhaltijoiden teollisoikeuksien rikkomista

Kenelle? 

Koulutusohjelma on tarkoitettu henkilöille jotka hyötyvät työssään yrityksen teollisoikeudellisen kokonaisuuden hallitsemisesta: keksinnön syntymisestä sen suojaukseen ja hyödyntämiseen asti.

Koulutukseen on osallistunut esimerkiksi

  • yrityksissä pääasiallisesti teollisoikeudellisia asioita hoitavia patentti-insinöörejä
  • patenttiasiamieheksi tähtääviä asiantuntijoita patenttiasiamiestoimistoista
  • Patentti- ja rekisterihallituksen tutkijainsinöörejä
  • yliopistoissa ja ELY-keskuksissa toimivia innovaatio- ja keksintöasiamiehiä
  • tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa työskenteleviä, jotka haluavat tuntea yleisesti keksintöjen suojaamisen periaatteet
  • teollisoikeusasioita oman toimensa ohella hoitavia tai tehtävät pian vastuulleen ottavia
  • teollisoikeuksien parissa työskenteleviä lakimiehiä.

Sisältö ja aikataulu

Koulutusohjelman suorittamiseen kuuluu lähiopetuksen lisäksi kolme osatenttiä, harjoitustyö ja erikoistyö.

Erikoistyö palautetaan vasta lähiopetuksen päätyttyä. Koulutusohjelma on laajuudeltaan 20 opintopistettä. Suorittaminen ei edellytä ulkomaanjaksolle osallistumista.

Rakenne

8 koulutusjaksoa

Yksi koulutusjakso sisältää kaksi lähiopetuspäivää. Lisäksi ohjelmaan kuuluu opintomatka ulkomaille (5 päivää).

Harjoitustyö ja erikoistyö

Koulutukseen sisältyy patenttihakemuksen laatimisharjoitus sekä vapaaehtoinen erikoistyö, joka palautetaan koulutuksen päätyttyä

Tentit

Tentit ovat jaksoilla 4 (tentitään jaksot 1–3), 6 (tentitään jaksot 4 ja 5) ja 9 (tentitään jaksot 6 ja 8).

Koulutusjaksot

Suunnitteluryhmä

Lisbeth Edlund, Competence Manager, Aalto PRO

Annika Hakkila, eurooppapatenttiasiamies, Boco IP Oy Ab

Folke Johansson, eurooppapatenttiasiamies, Papula-Nevinpat

Petri Kere, Corporate Patent Agent, KONE Oyj

Jorma Lehtonen, toimistopäällikkö, Patentti- ja rekisterihallitus

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta