Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Pelillistäjän koulutus

Pelillistämisen mahdollisuudet yrityksissä

Pelillistäjän koulutus tähtää kehittämään monipuolisia osaajia organisaatioihin. Koulutus on suunnattu ensi sijassa Uudenmaan alueen työnhakijoille ja sen lähiopetuspäivät pidetään Helsingissä. Lisäksi ohjelmaan sisältyy ohjattua, itsenäistä opiskelua. Pääosan koulutuksesta osallistujat työskentelevät tehden yritykselle soveltavaa ja käytännönläheistä kehittämistehtävää tai työssäoppimista.

Ohjelman aikana rakennetaan uusi pelillinen ratkaisu (minimum viable product), joka testataan kohdeyrityksessä ja asiakkailla.

Tämän rekrytointiin tähtäävän koulutusohjelman tavoitteena on saattaa yhteen uutta työntekijää tarvitsevia yrityksiä ja osaavia työnhakijoita. Koulutuksen aikana osallistuja kehittää monipuolisesti osaamistaan sekä tarjoaa työpanoksensa yritykselle. Osallistujiksi valittavien keskeisiä osaamisvaatimuksia ovat: valmius ja halu oppia soveltamaan olemassa olevaa osaamistaan nimenomaan pelipedagogiikkaan.


Aalto PRO on toteuttanut laadukkaita työvoimakoulutuksia jo yli 20 vuoden ajan. Tuhannet yritykset ja koulutettavat ovat olleet tyytyväisiä Aalto PRO:n ohjelmiin. 

Kysy lisätietoja

Osallistujat tutustuvat pelien ja pelillisten ratkaisujen käyttöön opetuksessa ja yrityksen liiketoiminnassa

Osallistuja ymmärtää pelien ja pelillisten ratkaisujen soveltamisen mahdollisuudet opetuksessa ja yritysten henkilöstön osaamisen kehittämisessä

Ohjelman jälkeen osallistujalla on kyky löytää, arvioida ja valita hyötypelejä osaamisen kehittämiseksi

Hyödyt

Koulutus antaa kokonaisvaltaisen osaamisen pelien ja pelillisten ratkaisujen käytöstä osana opetusta ja yrityksen liiketoimintaa.

Kenelle? 

Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joiden koulutustausta on esim. kaupallisen, teknisen, taiteen ja humanistisen alan tai oikeustieteen opinnot ja, jotka ovat kiinnostuneita työurasta, jossa pelillistämistä voidaan hyödyntää. 

Osallistujiksi valittavien keskeisiä osaamisvaatimuksia ovat valmius ja halu oppia soveltamaan olemassa olevaa osaamistaan nimenomaan pelipedagogiikkaan.

 

Sisältö ja aikataulu

Ohjelman teemoina ovat

  • Pelillistäminen yrityksissä ja organisaatioissa: mitä, miksi, kenelle ja miten

  • Pelilliset tunnusmerkit: elämyksellisyys, haasteet, tavoitteet, tekemällä oppiminen, sitoutuminen ratkaisuun, ilo

  • Työnteon tapa, datavetoinen tuotekehitys, miten pelilliset sovellukset käytännössä syntyvät

  • Sovellusalueet: digitaaliset tuotteet ja palvelut, kanta-asiakasohjelmat, koulutus ja oppiminen, HR & Työhyvinvointi jn

  • Pelisuunnittelun perusteet ja käyttäjäkokemus, kuten asiakaslähtöisyys, käyttäjätestaus ja käyttäjäyhteisöt

  • Erilaiset viestintäkanavat

  • Luovat teknologiat pelillistämisessa: mitä on lisätty todellisuus ja miten sitä voidaan hyödyntää oppimisessa?

  • Osallistava pedagogiikka (tavoitteiden ja toteutuksen neuvotteleminen opiskelijoiden kanssa, yhteisöllisyys, yhteinen tiedon rakentaminen)

Ohjelmassa hyödynnetään mahdollisimman paljon osallistavaa pedagogiikkaa ja opittu pyritään kytkemään tekemiseen ja tekemisen ohjaukseen. Koulutuksessa nivoutuvat yhteen lähiopetus ja siihen liittyvä ohjeistettu omatoiminen opiskelu. Lähiopetus tapahtuu ryhmässä, opetuspäivien aikana tehdään myös soveltavia harjoituksia, joissa osaaminen syventyy. Oppiminen perustuu kuuntelemiseen, lukemiseen, kirjoittamiseen sekä tiedon reflektointiin, hakemiseen, selaamiseen, yhdistelemiseen yksin ja opiskelutoverien/kollegojen kanssa.

Osallistujilla on mahdollisuus valita opintojen soveltamisen osalta joko yrityksiin tehtävä kehittämistehtävä, pelitapahtuman suunnittelu tai työssäoppiminen.

Rakenne

Kehittämistehtävä yrityksiin

Tehtävässä sovelletaan koulutuksessa opittuja menetelmiä ja rakennetaan yrityksiin pelillistämistä hyödyntävä prototyyppi

Game Jam

Pelisuunnittelun jaksolla suunnitellaan peli alusta loppuun, tutustutaan tärkeimpiin työkaluihin ja harjoitellaan niiden käyttöä sekä opitaan määrittämään ja asettamaan pelisuunnitteluprojekteja

Yritysvierailut ja casepuheenvuorot

Ohjelmassa tutustutaan erilaisiin pelillistämisen ratkaisuja hyödyntäviin sekä pelialan yrityksiin

Koulutusjaksot moduuleina (pitkät ohjelmat)

Kustannukset ja ilmoittautuminen