Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Työvoimakoulutus Keski-Suomessa

Projektien ja kestävän kehityksen asiantuntija F.E.C.*

Haluatko työllistyä asiantuntijatason tehtäviin? Kuulostaako osaamisen syventäminen projektinhallinnan ja vastuullisuuden kysymyksissä oivalliselta tilaisuudelta? Vai mietitkö alanvaihtoa ja haluat kokemusta työskentelystä uudella alalla?

Rekrytoivat F.E.C. -koulutuksemme auttavat sinua työllistymään sinua kiinnostavaan organisaatioon osaamistasi ja tulevaisuuden kehittymistoiveitasi vastaavaan tehtävään. Aiemmissa koulutuksissamme osallistujat ovat työskennelleet yhteistyöorganisaatioissaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä: projektipäällikkö, Future Researcher, Account Manager, projektisuunnittelija, kestävän kehityksen asiantuntija, projekti-insinööri, kehityspäällikkö, projektiasiantuntija, tutkimusavustaja, tuotetietoasiantuntija, mediatuotannon asiantuntija ja palvelumuotoilija.

Koulutuksen ajankohtaiset teemat antavat sinulle hyvät mahdollisuudet suuntautua kiinnostavalle alalle kehittäen tulevaisuuden työelämässä yhä tärkeämpiä taitoja projektinhallinnan ja kestävän kehityksen sekä vastuullisuuden teemoissa. Jos haaveilet urasta esimerkiksi vastuullisuuskysymysten parissa, rekrytoiva koulutus on erinomainen tilaisuus kouluttautua aihealueen osaajaksi ja saada kokemusta aiheen parissa työskentelystä.

Projektiosaamisen kehittämisestä on hyötyä tittelistä huolimatta, sillä yhä useammin ja alasta riippumatta työt organisoidaan projekteiksi. Selkeä käsitys projektinhallinnan dynamiikasta sekä menetelmistä antaakin sinulle valmiudet valita omien projektien hallintaan parhaiten sopivat työkalut ja näin hallita projekteja menestyksekkäästi tavoitteissa pysyen. Vastuullisuus ja kestävän kehityksen teemat ovat puolestaan luonteva osa organisaatioiden ydintoimintaa, innovointia ja osaamista nyt ja yhä enenevässä määrin tulevaisuudessa. Kestävä kehitys on nykyaikaisen liiketoiminnan kriittisimpiä tekijöitä, ja osaamisalue, jota tarvitaan monenlaisissa asiantuntijatöissä.

 

Osaaville projektiasiantuntijoille ja vastuullisuuskysymyksiin perehtyneille ammattilaisille on työmarkkinoilla kysyntää nyt ja tulevaisuudessa, hae mukaan!

Kysy lisätietoja

*) F.E.C. = Further Educated with Companies. F.E.C.-ohjelma on noin puolivuotinen yhteistyöjakso potentiaalisen tulevan työnantajan kanssa, jonka tavoitteena on työsopimus. Koulutussopimukseen perustuva ohjelma sisältää perehtymistä ja käytännön työskentelyä sekä Aalto PRO:n järjestämän koulutuksen. Osallistujalle ohjelma on maksuton.

F.E.C.
ELY
TE-palvelut

Koulutuksen hyödyt

Koulutuspäivien aikana otat haltuun projektinhallinnan sekä vastuullisen toiminnan ja kehittämisen hyvät käytännöt ja parhaiksi todetut toimintatavat. Opit, kuinka etenet sujuvasti projekti-ideasta onnistuneeseen lopputulokseen saakka. Koulutuksen jälkeen osaat toimia projektiryhmän jäsenenä, ja käytännössä johtaa omaa projektiasi hallitummin ja ammattimaisemmin sekä ymmärrät, miten projektityöskentelyä voidaan kehittää. Lisäksi perehdyt vastuulliseen toimintaan muun muassa toimitusketjujen ja digitaalisuuden vastuullisuuden näkökulmista.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa IPMA D -projektisertifikaatti.
Oivallat vastuullisen toiminnan perusperiaatteet ja opit hyödyntämään niitä työssäsi.
Saat tukea hakea yhteistyöpaikkaa sinua kiinnostavasta organisaatiosta, ja mahdollisuuden näyttää osaamisesi koulutuksen aikana edistäen työllistymistäsi.
Syvennät oppimaasi käytännön tehtävissä yhteistyöorganisaatiossasi.

Kenelle?

F.E.C. -koulutus on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille työttömille työnhakijoille tai työttömyydenuhan alaisille henkilöille, jotka haluavat edistää työllistymistään kouluttautumalla projektin hallinnan ja kestävän kehityksen osaajiksi. Osallistujiksi valittavien keskeisiä ominaisuuksia ovat kiinnostus syventää omaa projektienhallinnan osaamistaan ja intoa ottaa haltuun vastuullisuuden periaatteita ja oppia soveltamaan niitä työssään.

Koulutukseen valittavilta ei vaadita aiempaa projektinhallinan tai kestävän kehityksen osaamista.

Olet kohderyhmää, mikäli sinulla on:

  • korkeakoulututkinto esimerkiksi kaupalliselta, luonnontieteelliseltä tai tekniikan alalta (taloustieteet, markkinointi, tekniikka, ympäristöala, yhdyskuntasuunnittelu, it-ala jne.).
  • hyvin hallussa oman toimialasi osaaminen sekä perustaidot tietotekniikasta kuten esimerkiksi Office-sovelluksista. Koulutus ei ole toimialasidonnainen.
  • halu ja motivaatio kehittyä projektinhallinnan ja kestävän kehityksen asiantuntijana ja työllistyä tehtäviin, jossa pääset hyödyntämään osaamistasi.
  • hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

 

Sisältö ja aikataulu

Olemme rakentaneet kaikille yhteisen opinto-osuuden, joka varmistaa perusosaamisen sekä projektinhallinnasta että kestävän kehityksen perusteista. Jokainen opiskelija täydentää yhteisiä opintoja vapaasti valittavilla opinnoilla. Näin jokaiselle muodostuu oma koulutuspolku, jossa sekä opiskelijan että yhteistyöorganisaation osaamisen kehittämistarpeet on otettu huomioon.

Koulutuksessa perehdytään mun muassa työnhaku- ja yrittäjyysvalmennuksen lisäksi yrityksen yhteiskuntavastuun teemaan, hankitaan projektiosaajan starttipaketin avulla perustiedot projektinhallinnasta. Lisäksi koulutukseen sisältyy sertifiointivalmennus IPMA D-sertifiointikoetta varten.

Opintoja koulutukseen kuuluu noin 16–20 päivää ja yhteistyöorganisaatiossa työskentelyä noin 100 päivää.

Koulutusjaksot

Kustannukset ja hakeminen

Aloitusajankohta