Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Projektien ja kestävän kehityksen asiantuntija F.E.C.*

Työvoimakoulutus Keski-Suomessa

Projektien johtaminen ja projekteissa toimiminen ovat keskeisempiä työelämän taitoja. Yhä useammin ja alasta riippumatta työ organisoidaan projekteiksi, jotta aikataulujen hallinta ja tavoitteiden saavuttaminen olisi helpompaa. Selkeä käsitys projektinhallinnan dynamiikasta sekä menetelmistä antaa projektiasiantuntijalle valmiudet valita omien projektien hallintaan parhaiten sopivat työkalut.

Vastuullisuus ja kestävän kehityksen teemat ovat puolestaan luonteva osa organisaatioiden ydintoimintaa, innovointia ja osaamista. Vastuullinen organisaatio toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja ajattelee sidosryhmiään ja yhteiskunnallista rooliaan laajemmin. Fokus toiminnassa on pitkän tähtäimen menestyksen rakentamisessa ja kestävän kilpailukyvyn säilyttämisessä, ei pikavoitoissa. Kestävä kehitys on nykyaikaisen liiketoiminnan kriittisimpiä tekijöitä.

Osaaville projektiasiantuntijoille ja vastuullisuuskysymyksiin perehtyneille osaajille on työmarkkinoilla kysyntää myös tulevaisuudessa. Ota uusi suunta urallesi ja hae koulutukseen!

Työvoimakoulutus toteutetaan yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Ohjelman tärkein tavoite on löytää osallistujille työpaikka sekä mahdollistaa osaavan henkilöstön rekrytoiminen alueen yrityksiin ja muihin organisaatioihin. Koulutuksen ajaksi tehdään koulutussopimus osallistujan, Aalto PROn ja yhteistyöorganisaation välillä.

Koulutukseen valittavilta ei vaadita aiempaa projektitoiminta- tai kestävän kehityksen osaamista.

Lataa F.E.C. yleisesite Kysy lisätietoja


Aalto University Professional Development – Aalto PRO on toteuttanut laadukkaita työvoimakoulutuksia jo yli 25 vuoden ajan. Tuhannet yritykset ja koulutettavat ovat olleet tyytyväisiä Aalto PRO:n ohjelmiin: yli 70 % osallistujista solmii työsopimuksen. Tervetuloa mukaan menestymään!

*) F.E.C. = Further Educated with Companies. F.E.C.-ohjelma on noin puolivuotinen palkaton yhteistyöjakso potentiaalisen tulevan työnantajan kanssa, jonka tavoitteena on työsopimus. Koulutussopimukseen perustuva ohjelma sisältää perehtymistä ja käytännön työskentelyä sekä Aalto PRO:n järjestämän koulutuksen.

F.E.C.
ELY
TE-palvelut

Koulutuksen hyödyt

Projektien ja kestävän kehityksen asiantuntija F.E.C. -työvoimakoulutuksessa opit projektinhallinnan ja kestävän kehityksen osalta tarvittavat tiedot ja hyvät käytännöt. Tutustut käytännössä parhaiksi todettuihin toimintatapoihin. Opit, kuinka etenet sujuvasti projekti-ideasta onnistuneeseen lopputulokseen saakka. Koulutuksen jälkeen osaat toimia projektiryhmän jäsenenä, ja käytännössä johtaa omaa projektiasi hallitummin ja ammattimaisemmin sekä ymmärrät, miten projektityöskentelyä voidaan kehittää.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa IPMA D -projektisertifikaatti.
Päivität ja kehität osaamistasi Aalto PROn korkealaatuisella koulutuksella.
Saat mahdollisuuden näyttää osaamisesi ja motivaatiosi ja työllistyä.

Kenelle?

Kohderyhmänä ovat korkeakoulututkinnon suorittaneet, jotka tarvitsevat täydennyskoulutusta ja työkokemusta projektin hallinnasta ja/tai kestävän kehityksen projekteista. Osallistujiksi valittavien keskeisiä ominaisuuksia ovat: kiinnostus projektien ja/tai kestävän kehityksen projektien käyttöön ja hyödyntämiseen ja uusien toimintatapojen käyttöönottoon. 

Olet kohderyhmää, mikäli sinulla on:

  • korkeakoulututkinto esim. kaupalliselta, luonnontieteelliseltä tai tekniikan alalta (taloustieteet, markkinointi, tekniikka, ympäristöala, yhdyskuntasuunnittelu, it-ala jne.).
  • sinulla on hyvin hallussa oman toimialasi osaaminen sekä perustaidot tietotekniikasta kuten esimerkiksi Office-sovelluksista.
  • halu ja motivaatio kehittyä projektinhallinnan ja kestävän kehityksen asiantuntijana ja työllistyä alan asiantuntijana.
  • olet työtön tai työttömyysuhan alainen ja sinulla on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Sisältö ja aikataulu

Olemme rakentaneet kaikille yhteisen opinto-osuuden, joka varmistaa perusosaamisen sekä projektinhallinnasta että kestävän kehityksen perusteista. Yhteisiä opintoja täydennetään koulutustarjottimelta valittavista opinnoista. Näin kullekin opiskelijalle muodostuu oma koulutuspolku, jossa sekä opiskelijan että yhteistyöorganisaation osaamisen kehittämistarpeet on otettu huomioon. Opintoja on koulutuksen ajan yhteensä noin 16-20 päivää ja noin 100 päivää yhteistyöorganisaatiossa työskentelyä.

Koulutuksessa perehdytään mm. työnhaku- ja yrittäjyysvalmennuksen lisäksi yrityksen yhteiskuntavastuun teemaan kestävän kehityksen pohjana, hankitaan projektiosaajan starttipaketin avulla perustiedot projektinhallinnasta sekä mahdollisuus sertifiointivalmennukseen IPMA D-sertifiointikoetta varten. 

Rakenne

16–20 koulutuspäivää

Noin 100 päivää yhteistyöorganisaatiossa työskentelyä

Koulutusjaksot

Kustannukset ja hakeminen

Aloitusajankohta