Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Työvoimakoulutus Uudellamaalla

Projektien ja kestävän kehityksen asiantuntija F.E.C.*

Haluatko työllistyä asiantuntijatason tehtäviin? Kuulostaako osaamisen syventäminen projektinhallinnan ja vastuullisuuden kysymyksissä oivalliselta tilaisuudelta? Vai mietitkö alanvaihtoa ja haluat kokemusta työskentelystä uudella alalla?

Rekrytoivien ohjelmiemme huipputason koulutus Aalto-yliopiston ja muiden asiantuntijoiden johdolla antaa sinulle loistavat eväät työllistyä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tehtäviin tai toimia projektien vetäjänä. Koulutuksessa voit suorittaa projektihallinnan arvostetun IPMA D-sertifikaatin.

Rekrytoiva F.E.C. -koulutus auttaa sinua työllistymään kiinnostavaan organisaatioon osaamistasi ja tulevaisuuden kehittymistoiveitasi vastaavaan tehtävään. Jos haaveilet urasta esimerkiksi vastuullisuuskysymysten parissa, rekrytoiva koulutus on erinomainen tilaisuus kouluttautua aihealueen osaajaksi ja saada kokemusta aiheen parissa työskentelystä. Jos uratavoitteesi suuntautuvat toisenlaisiin tehtäviin, on projektihallinnan osaaminen arvokasta pääomaa lähes tehtävässä kuin tehtävässä.

Aiemmissa koulutuksissamme osallistujat ovat työskennelleet yhteistyöorganisaatioissaan esimerkiksi seuraavissa tehtävissä: projektipäällikkö, Future Researcher, Account Manager, projektisuunnittelija, kestävän kehityksen asiantuntija, projekti-insinööri, kehityspäällikkö, projektiasiantuntija, tutkimusavustaja, tuotetietoasiantuntija, mediatuotannon asiantuntija ja palvelumuotoilija.

F.E.C.-koulutuksissa yhteistyöorganisaatiot ja tehtävät ratkeavat jokaisen koulutukseen hakevan osaamisen sekä heille potentiaalisten yhteistyöorganisaatioiden tarpeiden mukaan. Projektien ja kestävän kehityksen asiantuntija -koulutuksissa osallistujat ovat työskennelleet muun muassa tällaisten työtehtävien parissa:

  • Vastuullisen liiketoiminnan ja kestävän kehityksen kysymysten ja näkökulmien tuominen tarkoituksenmukaisin tavoin osaksi yhteistyöyrityksen toimintaa ja palvelutarjoomaa.
  • Menneiden projektien tarkastelu ja asiakkaiden tarpeiden kartoittaminen vastuullisuuden näkökulmista.
  • Vastuullisen liiketoiminnan muotoilun strategioiden ja työkalujen kartoittaminen ja haltuunotto.
  • Tavoitteena kehittää yrityksen toimintaa ja omaa osaamista. Kestävän rakentamisen liiketoimintamallien löytäminen ja kehittäminen, jatkossa tavoitteena konsultointityö.
  • Projektiluontoinen työ, tarkoituksena saada alulle vastuullisuuden, erityisesti ympäristöasioiden parempi huomiointi yrityksessä.

Osaaville projektiasiantuntijoille ja vastuullisuuskysymyksiin perehtyneille ammattilaisille on työmarkkinoilla kysyntää nyt ja tulevaisuudessa, hae mukaan!

 

 

Lataa F.E.C. yleisesite Kysy lisätietoja

F.E.C.
ELY
TE-palvelut

 

Miksi kannattaa osallistua rekrytoivaan koulutukseen?

Koulutuspäivien aikana otat haltuun projektinhallinnan sekä vastuullisen toiminnan ja kehittämisen hyvät käytännöt ja parhaiksi todetut toimintatavat. Opit, kuinka etenet sujuvasti projekti-ideasta onnistuneeseen lopputulokseen saakka. Koulutuksen jälkeen osaat toimia projektiryhmän jäsenenä, ja käytännössä johtaa omaa projektiasi hallitummin ja ammattimaisemmin sekä ymmärrät, miten projektityöskentelyä voidaan kehittää. Lisäksi perehdyt vastuulliseen toimintaan muun muassa toimitusketjujen ja digitaalisuuden vastuullisuuden näkökulmista.

Syvennät oppimaasi käytännön tehtävissä yhteistyöorganisaatiossasi.
Otat haltuun vastuullisen toiminnan perusperiaatteet ja opit hyödyntämään niitä työssäsi.
Sinulla on mahdollisuus suorittaa IPMA D -projektisertifikaatti.
Yhteistyöorganisaatiossa näytät osaamisesi koulutuksen aikana edistäen työllistymistäsi.

Kenelle?

F.E.C. -koulutus on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille tai soveltuvan työkokemuksen omaaville työttömille työnhakijoille tai työttömyydenuhan alaisille henkilöille, jotka haluavat edistää työllistymistään kouluttautumalla projektin hallinnan ja kestävän kehityksen osaajiksi. Osallistujiksi valittavien keskeisiä ominaisuuksia ovat kiinnostus syventää omaa projektienhallinnan osaamistaan ja into ottaa haltuun vastuullisuuden periaatteita ja oppia soveltamaan niitä työssään.

Koulutukseen valittavilta ei vaadita aiempaa projektinhallinnan tai kestävän kehityksen osaamista.

Olet kohderyhmää, mikäli sinulla on:

  • korkeakoulututkinto esimerkiksi kaupalliselta, luonnontieteelliseltä tai tekniikan alalta (taloustieteet, markkinointi, tekniikka, ympäristöala, yhdyskuntasuunnittelu, it-ala jne.) TAI soveltuva työkokemus.
  • hyvin hallussa oman toimialasi osaaminen sekä perustaidot tietotekniikasta kuten esimerkiksi Office-sovelluksista. Koulutus ei ole toimialasidonnainen.
  • halu ja motivaatio kehittyä projektinhallinnan ja kestävän kehityksen asiantuntijana ja työllistyä tehtäviin, jossa pääset hyödyntämään osaamistasi.
  • hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

 

Sisältö ja aikataulu

Olemme rakentaneet kaikille yhteisen opinto-osuuden, joka varmistaa perusosaamisen sekä projektinhallinnasta että kestävän kehityksen perusteista. Jokainen opiskelija täydentää yhteisiä opintoja vapaasti valittavilla opinnoilla. Näin jokaiselle muodostuu oma koulutuspolku, jossa sekä opiskelijan että yhteistyöorganisaation osaamisen kehittämistarpeet on otettu huomioon.

Koulutuksessa perehdytään mun muassa työnhaku- ja yrittäjyysvalmennuksen lisäksi yrityksen yhteiskuntavastuun teemaan, hankitaan projektiosaajan starttipaketin avulla perustiedot projektinhallinnasta. Lisäksi koulutukseen sisältyy sertifiointivalmennus IPMA D-sertifiointikoetta varten.

Opintoja koulutukseen kuuluu noin 16–20 päivää ja yhteistyöorganisaatiossa työskentelyä noin 100 päivää.

Koulutusjaksot

Kustannukset ja hakeminen

Aloitusajankohta