Edellinen sivu

Projektinhallinnan perusteet -  PM 1

Perustiedot ja -taidot projektien tehokkaaseen hallintaan

PM 1 – Projektinhallinnan perusteet on tiivis ja tehokas koulutus. Saat tästä koulutuksesta tiedot ja työkalut, joiden avulla hallitset projektisi.

Tavoitteena hyvä ja ammattimainen projektinhallinta

PM 1 -koulutuksessa opit ammattimaisessa projektinhallinnassa tarvittavat tiedot ja hyvät käytännöt. Tutustut esimerkkiprojektin kautta suunnittelun, toteutuksen ja ohjauksen haasteisiin ja käytännössä parhaiksi todettuihin toimintatapoihin.

Koulutukseen osallistuttuasi voit toimia vastuullisena projektipäällikkönä useimmissa perinteisissä projekteissa sekä mm. projektitoimiston työntekijänä, projektikonsulttina ja/tai projektinhallinnan menetelmien kehittäjänä.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Projektinhallinnan sertifikaatit

Koulutukseen osallistuttuasi sinulla on valmiudet useimpiin PMI:n ja IPMA:n sertifiointiprosesseihin. Erityisesti Aalto Pro:n PMI ja IPMA -sertifiointivalmennuksilla täydennettynä PM 1 – Projektinhallinnan perusteet tarjoaa hyvät lähtökohdat sertifiointiin valmistautumiseen. Koulutus lasketaan hyväksi sekä PMI:n että IPMA:n projektipäällikkösertifikaattien suorittamisessa ja uusimisessa.

Tietopaketti projektinhallinnasta

Projektin määritelmä

Projektilla tarkoitetaan tilapäistä hanketta ainutlaatuisen tuotteen, palvelun tai muun lopputuloksen aikaansaamiseksi. Projektin tilapäisyydellä tarkoitetaan sitä, että projektissa on selvästi määriteltävissä oleva alku ja loppu. Projektin ainutlaatuisuudella tarkoitetaan sitä, että jokainen projekti on taustojen, olosuhteiden, ja/tai lopputuloksen kannalta ainutkertainen: Vaikka projektien välillä saattaa on tapauksista riippuen merkittäviä samankaltaisuuksia, oleellista on se että kyseessä ei ole sarjatuotantoon verrattavissa oleva toimintatapa.

Projekteille on tyypillistä se, että ne keskittyvät erityisesti määritellyn lopputuloksen saavuttamiseen ja ennen kaikkea se, että lopputuloksen saavuttamiseen tähtäävä toiminta tapahtuu mahdollisimman suunnitelmallisesti, asianmukaisesti ja tehokkaasti. Projekteja pidetään tyypillisesti alimpana organisatorisena tasona projekteista, ohjelmista ja projektisalkuista koostuvissa järjestelmissä.

Projektinhallinta taas...

Projektinhallinnalla tarkoitetaan projekteihin liittyvien tietojen, taitojen, työkalujen ja tekniikoiden soveltamista projektille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävässä toiminnassa. Projektinhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että projekti suunnitellaan niin, että sille asetetut tavoitteet täyttyvät mahdollisimman asianmukaisesti, ja että projektin toteutusta seurataan ja ohjataan niin että lopputulos saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu kaikille projektimuotoista työtä tekeville:

 • projektipäälliköille
 • osaprojektien vetäjille
 • projektiryhmän jäsenille
 • projekteissa toimiville asiantuntijoille
 • projektitoimistossa työskenteleville henkilöille

Haastavaa projektimuotoista työtä tekeville sopii myös Projektinhallinnan parhaat käytännöt - PM 2 -koulutus.

Tutustu koulutukseen

Sisältö ja aikataulu

Koulutuksen kesto on kaksi päivää ja se koostuu luennoista, ryhmätöistä ja harjoituksista.

Koulutus kattaa seuraavat osa-alueet:

 • Laajuuden hallinta
 • Kustannusten hallinta
 • Aikataulun hallinta
 • Laadun hallinta
 • Kokonaisuuden, resurssien ja riskien hallinta
 • Projektin organisointi, muutokset ja viestintä
 • Projektin aloitus ja lopetus

Koulutuspäivät

Kouluttaja

Kai Koskinen, DiscoverIT

Kouluttaja Kai Koskisella on yli 10 vuoden kokemus projektijohtamisen koulutusohjelmien ja yrityksille räätälöityjen koulutusten läpiviennistä.

Hän on toiminut Teknillisen korkeakoulun projektiliiketoiminnan tutkijana sekä opiskellut projektijohtamisen jatkokoulutusohjelmassa Montrealissa ja omaa monipuolisen kokemuksen erilaisista projektiympäristöistä sekä projektinhallinnan menetelmistä ja projektinhallinnan työkaluista. Koskinen on itse PMP-sertifioitu projektipäällikkö.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Projektinhallinnan perusteet -ohjelman hinta on 1 490 € (+ alv).

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen 19.3.2018 mennessä.

Aloitusajankohta