Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Projektinhallinnan verkkokurssi

Perusteet tehokkaasti haltuun

Projektinhallinnan verkkokurssi antaa perusteet projektien, projektinhallinnan ja menetelmien ymmärtämiseen. Se auttaa ymmärtämään mitä projekteissa tulisi huomioida kun halutaan toimia tehokkaasti projektin tavoitteiden saavuttamisessa. Kurssi keskittyy projektin onnistumisen kannalta keskeisiin asioihin ja mentelmiin ja käy niitä läpi esimerkkien kautta.

Kurssi sisältää opetusvideoita sekä pohdintatehtäviä, jotka auttavat oppien soveltamisessa omaan projektiin kurssin aikana. 

Kysy lisätietoja Osta käyttöoikeus

Kurssin suorittamisen jälkeen sinulle myönnetään 0,5 ECTS-opintopisteen arvoinen Aalto PRO:n Projektinhallinnan verkkokurssi -sertifikaatti.

Ota opit käyttöön omaan projektiisi heti kurssin aikana pohdintatehtävien kautta

Voit opiskella omaan tahtiisi

Projektinhallinnan tärkeimmät menetelmät eriteltynä sinua varten tiiviissä paketissa

Hyödyt

Opit projektinhallinnan tärkeimmät periaatteet
Tutustut onnistuneen projektin keskeisiin menetelmiin
Sovellat oppimaasi omiin projekteihisi
Saat varmuutta rooliisi projektipäällikkönä tai projektin asiantuntijana

Kenelle? 

Kurssi soveltuu erityisesti aloitteleville projektipäälliköille tai projektissa oleville asiantuntijoille antamaan kokonaiskuvan projektinhallinnasta. Kurssi toimii myös kokeneemmille projektipäälliköille kertauksena tärkeimmistä asioista onnistuneen projektin läpiviennissä. Kurssi soveltuu henkilöille jotka työskentelevät eri toimialoilla, julkisella tai yksityisellä sektorilla. Osallistujana roolisi voi esimerkiksi olla projektipäällikkö, osaprojektin vetäjä, projektiryhmän jäsen, projektissa toimiva asiantuntija tai projektin ohjausryhmän jäsen.

  • projektipäälliköille
  • asiantuntijoille
  • julkiselle ja yksityiselle sektorille
  • eri toimialoille
  • projekteissa toimiville asiantuntijoille.

Sisältö ja aikataulu

Kurssi luo perusymmärryksen projektinhallinnan käsitteistä, menetelmistä sekä antaa mahdollisuuden testata oppimista ja soveltaa oppeja omaan projektiin. Verkkokurssilla käydään läpi keskeiset projektinhallinnan menetelmät läpi koko elinkaaren osalta projektin aloittamisesta projektin päättämiseen. Projektinhallinnan keskeisiä osia ovat esimerkiksi laajuuden, aikataulun ja kustannusten hallinta sekä riskien hallinta. Nämä ovat tärkeässä osassa tällä verkkokurssilla.

Videoluennot

Kurssin suorittamiseen käytettävä aika on noin kahdeksan tuntia. Tämä sisältää opetusvideoihin ja materiaaliin tutustumisen, reflektion ja oppien soveltamisen omaan projektiin sekä oppimisen testauksen. Kurssi jakaantuu kahdeksaan moduuliin sekä johdantoon ja yhteenvetoon. Kurssi sisältää kaikkiaan 14 videota, joiden pituudet ovat 5-10 minuuttia.

Suositeltu opiskelutahti on 1-2 tuntia päivittäin noin viikon ajan. Opiskelutahtia voi soveltaa oman tahdin mukaisesti.

Moduulit

Projektinhallinnan keskeisiä osia ovat esimerkiksi laajuuden, aikataulun, kustannusten sekä riskien hallinta. Kaikki nämä ovat tärkeässä osassa tällä verkkokurssilla. 

Moduulit sisältävät 1-2 noin kymmenen minuutin videota sekä tehtäviä.

Kouluttaja

Juri Matinheikki

Juri Matinheikki on tutkijana Aalto-yliopistossa ja hän on väitellyt projektihallinnan alueelta. Matinheikin osaamisalueisiin kuuluvat projektinhallinta sekä toimitusketjujen hallinta. Hän on perehtynyt syvällisesti projektihallintaan ja erityisesti yhteistoiminallisiin hankintamallien (esim. projektiallianssin) käyttöön suurien projektien hallinnassa. Hän on ollut vierailevana tutkijana RMIT-yliopistossa Australiassa.

Matinheikki toimii tutkijatohtorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Tieto- ja palvelujohtamisen laitoksella. Hänen tämän hetken tutkimusaiheena on arvopohjaiset ja yhteistoiminnalliset hankinnat julkisessa terveydenhuollossa. Hänellä on myös käytännön projektikokemusta kaivos- ja metallinjalostustoimialalta. Matinheikillä on sekä tekniikan tohtorin että diplomi-insinöörin tutkinnot Aalto-yliopistosta tuotantotalouden alueelta sekä konetekniikan kandidaatin tutkinto.

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin koulutuksiimme