Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Projektisalkun hallinta

Projektisalkut strategian toteutuksen työkaluna

Projektitoiminnan lisääntyminen organisaatioissa herättää kysymyksen projektitoiminnan tehokkaasta järjestämisestä. Organisaatiot, jotka ovat löytäneet ratkaisun tähän haasteeseen ja joiden projektitoiminta on hyvin ohjattua, ovat ansainneet kilpailuedun, jota muiden on vaikea kopioida.

Projektisalkun hallinta on yksipäiväinen, tehokas koulutus, jossa käydään keskustellen läpi salkunhallinnan olennaiset asiat kokeneen kouluttajan avustuksella. Koulutuksessa tunnistetaan, että projektisalkun hallinta ei ole irrallinen osa johtamisjärjestelmää ja että parhaimmillaan se on hyvin tehokas keino jalkauttaa organisaation strategiaa. Kokonaiskuvan lisäksi Projektisalkun hallinta -koulutus pitää sisällään olennaisen käsitteistön kertauksen, salkunjohtamisen parhaat käytännöt sekä salkunjohtamisen käynnistämisen.

Salkunhallinnan kehittäminen on iso toimintatavan muutos, mutta hyödyt ovat kiistattomat. Aktiivisella projektisalkkujen haltuunotolla on saavutettu mm. 2550 prosenttia lyhyempiä projekteja, 25300 prosenttia lisää läpivientikykyä, miljoonien eurojen säästöjä ja jopa kymmenien prosenttien parannuksia toiminnan ennustettavuudessa. Oletteko sinä ja organisaatiosi valmiita ryhtymään työhön?

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

Kysy lisätietoja seuraavasta toteutuksesta

Kouluttajien selkeä ja keskusteleva ote edesauttaa tunnistamaan keskeiset projektin- ja portfolion hallinnan epäkohdat.

Koulutus kattaa projektisalkun hallinnan kannalta olennaiset asiat yhdessä päivässä.

Osallistujille tehdään ennakkokysely, jonka tulokset otetaan huomioon mahdollisimman hyvin koulutuspäivän sisällön suunnittelussa.

Hyödyt

Aktiivisella projektisalkkujen haltuunotolla organisaatio voi lyhentää projektien kestoa, saavuttaa miljoonien eurojen säästöjä, lisätä läpivientikykä sekä parantaa toiminnan ennustettavuutta. Hyvin organisoitu salkunhallinta pystyy linjaamaan projektien välistä päätöksentekoa ja priorisointia systemaattisesti. Proaktiivinen salkkujohtaminen ohjaa projektisalkkujen tasapainoa aidon strategialähtöisesti ja ennakoivasti.

Muodostat kokonaisnäkemyksen projektisalkun johtamisen merkityksestä, tavoitteista ja käytettävissä olevista keinoista
Opit keskittämään huomiosi projektisalkun johtamisen kannalta olennaisiin kysymyksiin
Tunnistat keinot, joiden avulla pidät projektisalkkusi tasapainossa ja saat sen tuottamaan parhaan mahdollisen arvon

Kenelle? 

Koulutus sopii projektisalkkujen haltuunotosta vastaaville: asiantuntijoille, projektien omistajille, projektitoimiston vastuuhenkilöille, projektijohtajille ja projektinhallinta-alan konsulteille.

Projektisalkun hallinta -koulutus sopii niille, jotka haluavat tiukan peruspaketin projektisalkkujen hallinnan ja strategisen ohjauksen käytännöistä sekä salkkuohjausta tukevan johtamisrakenteen vahvistamisesta.

Sisältö ja aikataulu

Koulutuspäivä sisältää luentoja, esimerkkejä, keskusteluja ja harjoituksia.

Päivän aikana keskitytään käytännön johtamistyöhön ja työprosessien hahmottamiseen sekä oman nykytilanteen ja tarvittavien toimenpiteiden tunnistamiseen ja toteutukseen.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin koulutuksiimme