Edellinen sivu

Projektitoiminta F.E.C.

Projektitoiminta F.E.C. -koulutusohjelma on suunnattu Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueen työnhakijoille ja sen lähiopetuspäivät pidetään Lahdessa. Lisäksi ohjelmaan sisältyy ohjattua, itsenäistä opiskelua. Pääosan koulutuksesta osallistujat työskentelevät yrityksessä.

Tämän rekrytointiin tähtäävän koulutusohjelman tavoitteena on saattaa yhteen uutta työntekijää tarvitseva yritys ja osaava työnhakija. Koulutuksen aikana osallistuja kehittää monipuolisesti osaamistaan sekä tarjoaa työpanoksensa yritykselle.

Työskentelyn aikana ei olla työsopimussuhteessa vaan tehdään ns. koulutussopimus.


Aalto University Professional Development – Aalto PRO on toteuttanut laadukkaita työvoimakoulutuksia jo yli 25 vuoden ajan. Tuhannet yritykset ja koulutettavat ovat olleet tyytyväisiä Aalto PRO:n ohjelmiin: yli 70 % osallistujista solmii työsopimuksen. Tervetuloa mukaan menestymään!

*) F.E.C. = Further Educated with Companies. F.E.C.-ohjelma on noin puolivuotinen palkaton yhteistyöjakso potentiaalisen tulevan työnantajan kanssa, jonka tavoitteena on työsopimus. Koulutussopimukseen perustuva ohjelma sisältää perehtymistä ja käytännön työskentelyä sekä Aalto PRO:n järjestämän koulutuksen.

  

Kysy lisätietoja

Aloitus

17.10.2018

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Toistuvuus

Hinta:

www.aaltopro.fi/projektifec-hame

Ota yhteyttä

Hyödyt

Ohjelma antaa sinulle valmiuksia työskennellä projektitehtävissä tai projektipäällikkönä. Opit nykyaikaisia projektinhallinnan ja -johtamisen menetelmiä ja suoritat IPMA:n sertifikaatin.

Sinulle tarjotaan asiantuntija-apua omaan työllistymiseen; sinun ei tarvitse enää toimia yksin
Saat tilaisuuden näyttää osaamisesi ja motivaatiosi yrityksessä
Saat mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia ja verkostoitua kurssikollegojen kanssa
Työvoimakoulutus on tehokas tapa verkostoitua ja pitää yhteyttä työmarkkinoille
Saat työsopimuksen yli 70 % todennäköisyydellä (aiempien Aalto PRO:n ohjelmien työllistymisprosentti)

Kenelle?

Koulutusohjelma on suunnattu Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen työttömille ja työttömyysuhan alaisille korkeakoulu- tai amk-tutkinnon suorittaneille tai vankan työkokemuksen asiantuntijatehtävistä hankkineille henkilöille, jotka haluavat kehittää projektinhallinnan osaamistaan.

Vahvan motivaation lisäksi hakijoilta edellytetään hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelmassa on tietopuolista opiskelua yhteensä 25 päivää, joista lähiopiskelua on 17 päivää ja ohjattua etäopiskelua kahdeksan päivää.

Koulutusaiheita

Projektin asettaminen, suunnittelu ja toteuttaminen
Projektin ohjaaminen ja lopettaminen
Valmistautuminen sertifiointiin
Projektien johtaminen
Projektin hankinnat
Sopimukset ja riskien hallinta
Projektin toimittajaverkoston hallinta

Hakijalle

F.E.C-koulutukseen hakeminen

Koulutukseen kannattaa hakea heti, koska valintaprosessi ja yhteistyöorganisaatiopaikkojen etsiminen käynnistyvät jo hakuaikana. Esivalinta tehdään hakemusten perusteella, joten ole hyvä ja perustele hakemuksesi huolellisesti. Opiskelijavalinnasta vastaa Hämeen TE-toimisto.

Hae koulutukseen joko täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.te-palvelut.fi  -> haussa oleva työvoimakoulutus (hakusanana toimii koulutuksen numero) tai jättämällä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.

Kun olet hakenut koulutukseen te-palvelut.fi -sivustolla, lähetä lisäksi ansioluettelosi sähköpostitse osoitteeseen kimmo.rissanen@aaltoee.fi.

F.E.C-koulutuksen valintaprosessi

F.E.C-koulutuksen valintaprosessi on kaksivaiheinen. Valintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa TE-toimiston koulutusyksikkö, joissain tapauksissa yhdessä kouluttajan kanssa, arvioi hakemukset sekä sen täyttääkö hakija koulutuksen yleiset ja kullekin koulutukselle erikseen asetetut muut pääsyvaatimukset. Yleisinä vaatimuksina on mm. hakijan koulutustarve työllistymisen näkökulmasta sekä soveltuvuus koulutukseen ja tavoiteammattiin. Hakijoiksi voidaan hyväksyä työttömien lisäksi myös juuri valmistuneita ja työttömyysuhan alaisia henkilöitä. Alle 20-vuotiaita tai päätoimisia opiskelijoita ei voida valita. Hakijalla tulee myös olla ao. koulutusohjelmassa vaadittava koulutus- tai työkokemustausta. Muut erikseen asetetut pääsyvaatimukset kuvataan koulutuksen hakuilmoituksessa.

Ensimmäisen vaiheen läpäisseet, soveltuviksi arvoidut hakijat kutsutaan kouluttajan järjestämään infotilaisuuteen, joka aloittaa valintaprosessin toisen vaiheen eli yhteistyöorganisaatiopaikan etsimisen. Kouluttajalla on päävastuu paikkojen hankinnasta. Hakija voi myös itse hakea itselleen yhteistyöorganisaatiopaikkaa. Infotilaisuuteen kutsuttavia koulutukseen soveltuvia hakijoita ei vielä ole valittu koulutukseen. Kouluttaja voi tämän vaiheen aikana järjestää paikan etsimistä tukevaa toimintaa, mutta tämä ei ole F.E.C-koulutusta.

F.E.C-koulutukseen valituksi tulemisen ja aloittamisen edellytys on, että soveltuvalle hakijalle on löytynyt yhteistyöorganisaatio koulutusohjelman ajaksi. TE-toimisto tekee hyväksymispäätöksen kun paikka on sovittu ja kouluttaja tiedottanut siitä TE-toimistolle. Päätös lähetetään asiakkaalle. Vasta tässä vaiheessa hakija on hyväksytty ja voi aloittaa F.E.C-koulutuksen.