Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Puurakentamisen arvoverkon orkestrointi

Puurakentamisen yhteispeli

Puurakentamisen arvoverkon orkestrointi -koulutusohjelma tuo toimijat yhteispelin äärelle. Sen tavoitteena on vaikuttaa siihen, että puukerrostalorakentamisesta kehittyy kansainvälisesti kilpailukykyinen kasvuala Suomelle ja käytännön liiketoimintaan siirtyy osaamista, parhaita käytäntöjä ja arvoverkkoja.

Koulutus tuo yhteen osapuolet, jotka pystyvät vaikuttamaan puukerrostalorakentamisen toimialan yhteispelin syntyyn. Luomme kouluttajiemme kanssa puitteet reitittää paras suunta kohti onnistuneita puurakennushankkeita konkreettisen tiimityön avulla. Arvoverkon yhteen hitsautumista edistetään läpi koulutuksen monialaisissa tiimeissä, joissa toteutetaan virtuaalinen puurakentamisprojekti.

Koulutuksessa käsitellään puukerrostalorakentamista mm. bisneksen, materiaalin, rakentamismenetelmien, teknisten ominaisuuksien ja vaatimusten, rakennuksen suorituskyvyn, markkinatilanteen ja kaupunkikehityksen näkökulmista.

Koulutuksen toteutusta on tukenut Suomen Metsäsäätiö

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Ratkaisuja puurakentamisen toimialan yhteisten pelisääntöjen puuttumiseen

Suomalaisen puurakentamisen monialainen toimijakenttä kohtaa tällä hetkellä esteitä ja pullonkauloja pyrkimyksissään toteuttaa onnistuneita puurakentamisen rakennushankkeita. Syitä tähän on monia. Toimialalta puuttuu yhteismenettelyitä ja pelisääntöjä. Puurakentamisen arvoverkossa toimivat, eri ammattikuntia edustavat osapuolet kohtaavat liian väljästi tai eivät ollenkaan rakennushankkeiden aikana. Kommunikoinnin, yhteisymmärryksen ja tiedon puute johtaa isoihin riskeihin. Puurakentamisen toimialalla on tällä hetkellä liian paljon epäonnistumiseen päätyneitä hankkeita.

Puurakentamisen arvoverkon orkestrointi -koulutusohjelman sisältösuunnittelu on toteutettu tarvelähtöisesti syksyllä 2016. Toimijakentän ja sidosryhmien kanssa on tunnistettu keskeisiä puurakentamiseen liittyviä kipukohtia. Koulutuksen sisältö perustuu puurakentamisen verkostoissa toimivien tilannekuvaan ja tarpeeseen. Ohjelman rakennetta ohjaavat ajurit ja sisältökokonaisuudet ovat seuraavat:

Hyödyt

Opit puurakentamisen arvoverkon saumattoman yhteispelin
Pystyt optimoimaan puurakentamisen vaiheita, liiketoimintaa ja luomaan kasvua toimialalla
Saat monialaisen verkoston toimialalta, joka lisää yhteistyömahdollisuuksia sekä työnhakijana, julkisen sektorin toimijana että tulevaisuuden yrittäjänä
Kehität puurakentamisen ammattitaitoasi ja toimialatietämystäsi, joka tukee tulevaisuuden onnistumisiasi myös kansainvälisesti
Luot parhaita puurakentamisen käytäntöjä yhdessä muiden osallistujien kanssa ja testaat niitä virtuaalisessa rakentamisprojektissa

Kenelle?

Koulutusohjelman kohderyhmään kuuluvat urakoitsijat, tilaajat (esim. kuntien asuntosäätiöt), rakennuttajat, arkkitehdit, rakennesuunnittelijat, talotekniikan asiantuntijat ja erikoissuunnittelijat, puutuoteosatoimittajat sekä lupaviranomaiset, kuten kaavoittajat, rakennusvalvonnan asiantuntijat ja paloviranomaiset.

Myös puurakentamisen käytäntöjen opettamisesta vastaavat ammattilaiset voivat osallistua ohjelmaan.

Ota yhteyttä

 

Sisältö ja aikataulu

Koulutuksessa käsitellään puukerrostalorakentamista bisneksen, monialaisen yhteistyön, puumateriaalin, puukerrostalon rakennusmenetelmien, teknisten ominaisuuksien ja vaatimusten, markkinatilanteen ja kaupunkikehityksen näkökulmista. Koulutuksen tavoitteena on vaikuttaa siihen, että puukerrostalorakentamisesta kehittyy kansainvälisesti kilpailukykyinen kasvuala Suomelle ja käytännön liiketoimintaan siirtyy osaamista, parhaita käytäntöjä ja arvoverkkoja.

 

Läpi koulutuksen toteutetaan virtuaalinen puukerrostalon rakennusprojekti monialaisissa tiimeissä. Virtuaalikohde sijaitsee Espoossa. Aluearkkitehti esittelee puurakentamiselle kaavoitetun kohteen sekä sen mahdollisuudet ja rajoitukset osallistujille ensimmäisen jakson aikana. Tiimit sopivat itsenäisesti jaksojen välissä tapahtuvasta yhteistyöskentelystä. Asiantuntijat kommentoivat rakennusprojektien etenemistä Avenue-oppimisympäristössä. Myös jaksojen aikana annetaan tarvittaessa tukea tiimeille. Tulokset esitellään koulutuksen päätöspäivänä.

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Kouluttajina 2017 mm.

  • Gerhard Fink, puurakenteiden professori, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennetun ympäristön laitos
  • Matti Kairi, emeritusprofessori, Aalto-yliopisto
  • Simo Hostikka, paloturvallisuustekniikan professori, Aalto-yliopisto
  • Hannu Hirsi, projektipäällikkö, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennetun ympäristön laitos
  • Katja Lähtinen, puurakentamisen liiketoiminnan professori, Vaasan yliopisto
  • Matti Kuittinen, erityisasiantuntija ja arkkitehti, Tkt, Ympäristöministeriö
  • Riitta Hänninen, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Jätä meille viesti, jos haluat ensimmäisten joukossa tiedon seuraavasta ohjelmatoteutuksesta.