Edellinen sivu

Python ja tekoäly – Koodauksen perusteet

Helpot ensiaskeleet ohjelmoinnin oppimiseen

Python ja tekoäly -koulutus opettaa osallistujalle Python-ohjelmointikielen perusteet antaen kattavan kuvan sen mahdollisuuksista, käyttökohteista sekä hyödyistä. Koulutuksen tarjoamien perusteiden päälle on jatkossa helppoa opetella lisää kooditaitoja. Koulutus on rakennettu henkilöille, joilla ei ole aiempaa ohjelmoinnin tuntemusta.

Python-ohjelmointikieli on monikäyttöinen koodikieli, jota sovelletaan mm. koneoppimisessa, johon tekoäly perustuu. Koneoppimisessa luodaan ja arvioidaan ennusteita regression ja datan klusteroinnin avulla. Python ja tekoäly -koulutus perehdyttää osallistujan edellä mainittuihin menetelmiin.

Ohjelmointia opetetaan suomen kielellä. Osallistujat oppivat koulutuksen sisällön koodiharjoitteiden, thinkasprint-työpajojen sekä ryhmätöiden avulla. Teoriaa opitaan lähiopetusilloissa Aallon asiantuntijan johdolla ja käytännön koodaamista verkossa itseopiskeluna. Verkko-opiskelua tukevat säännölliset tehtävien palautukset sekä koulutuksen assistentit.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Ohjelman kouluttajien, koulutuksen assistenttien ja vertaistukiryhmän tuella opit Pythonin perusteet ja käytännön tekoälysoveltamista sekä ymmärrät digiteknologioita syvällisemmin.

Opit ymmärtämään Pythonin ja sen sovellusten hyödyntämisestä liiketoiminnassa.

Organisaatiosi pysyy ajan tasalla digikehityksessä, saa käsityksen ohjelmoinnin tärkeydestä ja vahvistaa kilpailukykyään työmarkkinoilla.

Hyödyt

Koulutuksessa opit koodauksen perusteet, hyödyt ja mahdollisuudet. Ohjelmoinnin oppiminen kehittää osallistujan matemaattista hahmotuskykyä sekä ongelmanratkaisutaitoja.

Opit Python-kielen perusteet
Sisäistät ohjelmoinnin logiikan, mikä kehittää sinua ongelmanratkaisijana
Päivität ammattitaitosi vastaamaan nykytyön vaatimuksia
Rakennat hyvän perustan koodauksen jatko-oppimiselle

Kenelle?

Python ja tekoäly -koulutus sopii kaikille Python-ohjelmoinnista kiinnostuneille. Koulutuksesta hyötyvät erityisesti päätöksentekijät, jotka työskentelevät voimakkaasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Osallistujilla on halua päästä nopeasti hyödyntämään ohjelmointitaitoa työtehtävissään. Lisäarvoa koulutuksesta saavat henkilöt, joiden työnkuva muuttuu ja heillä on erityistarve päivittää omaa ammattitaitoaan..

Sisältö ja aikataulu

Python ja tekoäly -koulutuksen aikana opitaan ohjelmoimaan Pythonilla sekä soveltamaan Pythonia koneoppimisen menetelmissä liiketoimintalähtöisesti. Ohjelma koostuu kolmesta kokonaisuudesta: ohjelmoinnin viitekehyksestä, Pythonin perusteista sekä Pythonin soveltamisesta koneoppimisessa.


 

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena: luokkahuoneessa ja verkossa (online). Oppimista rytmittävät säännölliset tehtävien palautukset. Koulutuksessa on myös opetusassistentteja, jotka ovat osallistujien käytettävissä tarvittaessa.

Luokkahuoneessa opetus tapahtuu Aallon kouluttajien johtamana. Nämä lähiopetusillat sisältävät teoriaiskuja, yksilö- ja ryhmäharjoituksia sekä koodaamista. Verkossa osallistujat oppivat kooditaidot käytännönharjoitteiden kautta.

Koulutuksen lopuksi osallistujat suorittavat projektityön pienryhmissä. Aihe valitaan ryhmän sisällä. Vaihtoehtoisesti projektityön saa suorittaa itsenäisesti.

Rakenne

Koulutus koostuu lähiopetusilloista, itsenäisestä verkko-opiskelusta ja projektityöstä. Koulutus kestää kokonaisuudessaan 12 viikkoa, joista 10 viikkoa on koodauksen opettelua ja kaksi viikkoa projektityötä.

Lähiopetusiltoja on ohjelman aikana kuusi. Ensimmäinen lähiopetusilta kestää kuusi tuntia, muuten lähiopetusiltojen kesto on kolmesta neljään tuntia. Lähiopetusta on noin joka toinen viikko maanantai-iltaisin. Lähiopetusta on koko koulutuksen aikana yhteensä 25 tuntia.

Lähiopetusiltojen välissä opetellaan koodaamaan itsenäisesti verkossa. Online-opiskeluun osallistuja tarvitsee vain internet-yhteyden ja internet-selaimen. Tehtävien palautukset ovat maanantaisin ja torstaisin. Osallistujan tukena on koulutuksen assistentteja, joilla on päivystysaikoja itseopiskeluviikkoina. Opiskelu vie osallistujalta noin tunnin päivässä.

Lähiopetusillat

Yhteensä neljä lähiopetusiltaa (4h/ilta) kerran kahdessa viikossa.

Online-opiskelu

Lähiopetusiltojen välillä tapahtuva itsenäinen oppimisjakso. Opetus kirjallisten ohjeiden, harjoitusten sekä online Q&A avulla.

Projektityö

Muutaman viikon kestävä ohjelman lopputyö, joka toteutetaan pienryhmissä tai itsenäisesti.

Koulutusjaksot

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta