Edellinen sivu

Pythonin perusteet – Koodaus osaksi ammattia

Ensimmäiset askeleet ohjelmoinnin oppimiseen

Digitaitojen aikakaudella koodaamisen taito tulee osaksi kaikkien osaamisportfoliota työnkuvasta ja tittelistä riippumatta. Kaikilta asiantuntijoilta, esimiehiltä ja muilta päätöksentekijöiltä nykyajan työelämä vaatii vähintään perusymmärryksen siitä, mitä koodaaminen oikeastaan on ja mihin kaikkeen siitä on hyötyä. Koodaamisen ymmärtämisen myötä kyetään parempaan päätöksentekoon sekä johtamiseen.

Pythonin perusteet johdattelee osallistujan Python-ohjelmointikielen perusteisiin antaen kattavan kuvan sen mahdollisuuksista, käyttökohteista sekä hyödyistä samalla opettaen itse koodausta. Python-ohjelmointikieli on monikäyttöinen koodikieli ja se soveltuu niin nettisivujen back-end koodaamiseen kuin suuren datan analysointiin sekä koneoppimiseen. Python on myös miellyttävä koodikieli, jolla voi matalalla kynnyksellä opetella koodaamaan sekä ymmärtämään koodaamisen logiikkaa. Täten Python sopii hyvin aikuisille, jotka haluavat opetella ohjelmointia ensimmäistä kertaa.

Tällä koulutuksella kehität koodaamisen taitoa ja siten kykyä ymmärtää dataintensiivisten liiketoimintojen päätöksentekoa ja prosesseja. Koulutuksen tarjoamien perusteiden päälle on helppo jatkossa rakentaa lisää koodaamisen taitoja tai oppia toista koodikieltä. Parhaassa tapauksessa inspiroidut oppimaan kokonaan uuden taidon, koodaamisen.

Käytännön koodaamisen lisäksi koulutus opettaa laajemman viitekehyksen koodaamiselle Aalto-yliopiston asiantuntijoiden johdolla. Osallistujat oppivat koulutuksen sisällön moninaisten koodiharjoitteiden, thinkasprint-työpajojen sekä ryhmätöiden avulla.

Kysy lisätietoja

Osallistuja oppii koodaamista käytännönläheisesti ja koodaamisen viitekehyksen Aalto-yliopiston asiantuntijoiden ohjaamana.

Koulutus toteutetaan monimuotoisena sisältäen oppimista niin luokassa kuin verkossa.

Koodauksen logiikan oppimisella osallistujan osaamisprofiili laajenee ja hänen maailmankuvansa avartuu, sillä hän ymmärtää koodauksen hyödyt ja mahdollisuudet.

Hyödyt

Koulutuksessa opit käytännön koodauksen perusteet sekä sen hyödyt ja mahdollisuudet. Python on monipuolinen koodikieli, joka sopii aikuisille ensimmäiseksi ohjelmointikieleksi. Osallistuja pääsee päivittämään koodauksen osaksi ammattitaitoaan.

Rakennat hyvän perustan koodauksen jatko-oppimiselle
Sisäistät koodauksen merkityksen omalle sekä muiden työlle
Opit Python-kielen perusteet sekä käyttämään koodikieltä helpoissa sovelluksissa

Kenelle?

Koulutus on suunniteltu erityisesti päätöksentekijöille, jotka päivittäisessä työssään ovat tekemisissä erilaisten digitaalisten ratkaisujen ja työkalujen kanssa ja joiden fokuksessa on enemmän liiketoiminnan kehittäminen kuin itse koodaaminen. Ohjelma soveltuu hyvin henkilöille, jotka vastaavat yritysten ja organisaatioiden tietohallinnasta sekä tekevät IT- /digitalisaatio- ja liiketoiminnan strategiatyötä.

Kohderyhmään sopivat esimerkiksi liiketoimintajohtajat, tietohallintojohtajat, kehitysjohtajat, digijohtajat ja strategiajohtajat.

Kohderyhmälle yhteistä on kiinnostus ohjelmointia ja sen oppimista kohtaan. He kokevat koodaamisen osaamisen hyödylliseksi omassa työssään ja ymmärtävät sen tärkeyden omalle ammattitaidolle ja tulevaisuuden osaamiselle.

Sisältö ja aikataulu

Python-kielen perusteet ohjelman aikana käsitellään, niin itse koodaamisen perusteet ja helppoja sovelluksia, kuin suuremman mittakaavan kontekstia siitä, mikä merkitys koodaamisen oppimiselle on omassa työssä menestymiselle.

Koodaamiseen liittyviä aihealueita ovat mm. Python-kielen rakenteiden ja funktioiden ymmärtäminen, listojen ja ”sanakirjojen” käyttäminen, sekä looppien eli ”toistorakenteiden” hyödyntäminen. Koodaamisen viitekehyksen opinnoissa keskitytään hahmottamaan kokonaisuutta – miten koodaus näkyy omassa työssä ja kuinka koodaaminen muuttaa työtä tulevaisuudessa.

Tarkoituksena on oppia koodausta käytännön kautta. Täten pääasiallinen koodaamisen oppiminen tapahtuu itsenäisesti lähipäivien välillä harjoituksia, testejä ja muita tehtäviä tehden.

Luokkahuoneessa opetus tapahtuu kouluttajan johtamana ja lähiopetusillat sisältävät teoriaiskujen lisäksi thinkasprint-työpajoja ja muita yksilö- ja ryhmäharjoituksia.

Koulutuksen lopuksi osallistujat suorittavat projektityön pienryhmissä jostain liiketoimintaan liittyvästä yksinkertaisesta projektiaiheesta. Aihe valitaan ryhmän sisällä. Vaihtoehtoisesti projektityön saa suorittaa täysin itsenäisesti.

Ohjelman rakenne

Lähiopetusillat

Yhteensä neljä lähiopetusiltaa (4h/ilta) kerran kahdessa viikossa.

Online-opiskelu

Lähiopetusiltojen välillä tapahtuva itsenäinen oppimisjakso. Opetus kirjallisten ohjeiden, harjoitusten sekä online Q&A avulla.

Projektityö

Muutaman viikon kestävä ohjelman lopputyö, joka toteutetaan pienryhmissä tai itsenäisesti.

Koulutusjaksot

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu ohjelmaan 31.7.2018 mennessä.

Jätä meille viesti, jos haluat ensimmäisten joukossa tiedon seuraavasta ohjelmatoteutuksesta.

Ota yhteyttä