Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Sote-muutosasiantuntija F.E.C. (Uusimaa)

Viime vuonna suuren suosion saanut ja loistaviin tuloksiin yltänyt Sote-muutosasiantuntija F.E.C. -ohjelma on tulossa syksyllä 2018. Ohjelmassa valmennetaan sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden muutoksissa tarvittavia osaajia ja käytännön toimijoita riippumatta siitä, millaisilla hallinnollisilla rakenteilla, aikatauluilla tai poliittisilla päätöksillä sote-uudistus etenee. Osallistuja kehittää osaamistaan mm. muutosprojektien johtamis- ja vastuutehtävissä eri toimintaympäristöissä kunnissa, yrityksissä tai sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa. 

Tämän rekrytointiin tähtäävän koulutuksen tavoitteena on saattaa yhteen uutta työntekijää tarvitseva yritys ja osaava työnhakija. Koulutuksen aikana osallistuja kehittää monipuolisesti osaamistaan sekä tarjoaa työpanoksensa yritykselle.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömät, lomautetut tai irtisanomisuhan alla olevat korkeasti koulutetut henkilöt ensisijaisesti Uudenmaan alueelta. Heillä voi olla esim. kaupallisen, teknisen, sosiaali- ja terveysalan, taiteen ja humanistisen alan tai oikeustieteen korkeakouluopinnot. Koulutus sopii myös hiljattain valmistuneille, joilla on merkittäviä opintoja koulutuksen teemoista.  

Sote-muutosasiantuntijan tehtävät voivat liittyä esimerkiksi uusien toimintamallien suunnitteluun ja toimeenpanoon, muutosprojektien johtamiseen ja läpiviemiseen, palveluprosessien ja palveluiden integraation sekä digitalisaation kehittämiseen ja johtamiseen,  toiminnan tuottavuuden parantamiseen sekä henkilöstön tukemiseen ja kouluttamiseen uusien toimintatapojen omaksumisessa. Tehtävänkuva voi olla esim. muutos- tai viestintäasiantuntija, projekti-, kehittämis- tai palvelupäällikkö/-johtaja/-asiantuntija. 


Aalto University Professional Development – Aalto PRO on toteuttanut laadukkaita työvoimakoulutuksia jo yli 25 vuoden ajan. Tuhannet yritykset ja koulutettavat ovat olleet tyytyväisiä Aalto PRO:n ohjelmiin: yli 70 % osallistujista solmii työsopimuksen. Tervetuloa mukaan menestymään!

*) F.E.C. = Further Educated with Companies. F.E.C.-ohjelma on noin puolivuotinen palkaton yhteistyöjakso potentiaalisen tulevan työnantajan kanssa, jonka tavoitteena on työsopimus. Koulutussopimukseen perustuva ohjelma sisältää perehtymistä ja käytännön työskentelyä sekä Aalto PRO:n järjestämän koulutuksen.

  

Kysy lisätietoja

Hyödyt

Ohjelma valmentaa sinusta Sote-muutosasiantuntijan, joka toimii muutosprojektien johtamis- ja vastuutehtävissä sekä vie muutoksia käytäntöön tuloksellisesti eri toimintaympäristöissä. Saat tilaisuuden näyttää osaamisesi ja motivaatiosi yrityksessä, ja sinulle tarjotaan asiantuntija-apua omaan työllistymiseen; sinun ei tarvitse enää toimia yksin

Kenelle

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömät, lomautetut, irtisanomisuhan alla olevat korkeasti koulutetut henkilöt ensisijaisesti Uudenmaan alueelta. Hakijalla voi olla esim. kaupallisen, teknisen, sosiaali- ja terveysalan, taiteen ja humanistisen alan tai oikeustieteen korkeakouluopinnot. Koulutus sopii myös hiljattain valmistuneille, joilla on merkittäviä opintoja koulutuksen teemoista. 

Hakijalla tulee olla kokemusta vastuullisista muutoshallinnan tehtävistä ja/tai kiinnostusta laajentaa osaamistaan osaamistaan sosiaali- ja terveysalan muutos- ja kehittämistehtäviin. Sote-muutosasiantuntijan tehtävät voivat liittyä esimerkiksi uusien toimintamallien suunnitteluun ja toimeenpanoon, muutosprojektien johtamiseen ja läpiviemiseen, palveluprosessien ja palveluiden integraation sekä digitalisaation kehittämiseen ja johtamiseen,  toiminnan tuottavuuden parantamiseen sekä henkilöstön tukemiseen ja kouluttamiseen uusien toimintatapojen omaksumisessa. Tehtävänkuva voi olla esim. muutos- tai viestintäasiantuntija, projekti-, kehittämis- tai palvelupäällikkö/-johtaja/-asiantuntija.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma kestää yhteensä 120 päivää, jotka jakaantuvat seuraavasti:

Rakenne (120 pv)

13-15 lähiopetuspäivää valitusta opintokokonaisuudesta riippuen

5-7 etäopiskelupäivää (ohjattu omatoiminen opiskelu / verkkotyöskentely)

100 päivää työssäoppimista

Koulutusjaksot

Koulutusmenetelmiä ovat luennot, ryhmätyöt, soveltavat harjoitukset, oma reflektointi ja verkko-oppiminen.

Hae ohjelmaan

F.E.C-koulutukseen hakeminen

Koulutukseen kannattaa hakea heti, koska valintaprosessi ja yhteistyöorganisaatiopaikkojen etsiminen käynnistyvät jo hakuaikana. Esivalinta tehdään hakemusten perusteella, joten ole hyvä ja perustele hakemuksesi huolellisesti. Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Hae koulutukseen joko täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.te-palvelut.fi  -> haussa oleva työvoimakoulutus (hakusanana toimii koulutuksen numero) tai jättämällä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.

Kun olet hakenut koulutukseen te-palvelut.fi -sivustolla, lähetä lisäksi ansioluettelosi sähköpostitse osoitteeseen kimmo.rissanen@aaltoee.fi.

F.E.C-koulutuksen valintaprosessi

F.E.C-koulutuksen valintaprosessi on kaksivaiheinen. Valintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa TE-toimiston koulutusyksikkö, joissain tapauksissa yhdessä kouluttajan kanssa, arvioi hakemukset sekä sen täyttääkö hakija koulutuksen yleiset ja kullekin koulutukselle erikseen asetetut muut pääsyvaatimukset. Yleisinä vaatimuksina on mm. hakijan koulutustarve työllistymisen näkökulmasta sekä soveltuvuus koulutukseen ja tavoiteammattiin. Hakijoiksi voidaan hyväksyä työttömien lisäksi myös juuri valmistuneita ja työttömyysuhan alaisia henkilöitä. Alle 20-vuotiaita tai päätoimisia opiskelijoita ei voida valita. Hakijalla tulee myös olla ao. koulutusohjelmassa vaadittava koulutus- tai työkokemustausta. Muut erikseen asetetut pääsyvaatimukset kuvataan koulutuksen hakuilmoituksessa.

Ensimmäisen vaiheen läpäisseet, soveltuviksi arvoidut hakijat kutsutaan kouluttajan järjestämään infotilaisuuteen, joka aloittaa valintaprosessin toisen vaiheen eli yhteistyöorganisaatiopaikan etsimisen. Kouluttajalla on päävastuu paikkojen hankinnasta. Hakija voi myös itse hakea itselleen yhteistyöorganisaatiopaikkaa. Infotilaisuuteen kutsuttavia koulutukseen soveltuvia hakijoita ei vielä ole valittu koulutukseen. Kouluttaja voi tämän vaiheen aikana järjestää paikan etsimistä tukevaa toimintaa, mutta tämä ei ole F.E.C-koulutusta.

F.E.C-koulutukseen valituksi tulemisen ja aloittamisen edellytys on, että soveltuvalle hakijalle on löytynyt yhteistyöorganisaatio koulutusohjelman ajaksi. TE-toimisto tekee hyväksymispäätöksen kun paikka on sovittu ja kouluttaja tiedottanut siitä TE-toimistolle. Päätös lähetetään asiakkaalle. Vasta tässä vaiheessa hakija on hyväksytty ja voi aloittaa F.E.C-koulutuksen.