Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Tulossa syksyllä 2022!

Sote-palveluiden tuotannonohjaus

Asiakkaan, potilaan ja henkilöstön parhaaksi – yhteisiä resursseja fiksummin käyttäen

Voiko tuotannonohjauksen keinoilla saavuttaa veto- ja pitovoimaa sekä tyytyväisempiä käsipareja uusilla hyvinvointialueilla? Entä parempaa johtamista? Voiko sote-palvelujen yhteydessä puhua tuotannonohjauksesta?

Sote-palveluiden tuotanto, järjestäminen ja johtaminen ei onnistu enää entisillä keinoilla. Vanhat toimintatavat eivät toimi kun tavoitellaan uudistuksia olosuhteissa, jossa resurssit ovat niukat ja vaikuttavuuden vaatimus korkea. Hyvinvointialueiden uudistuksessa on kyse lähtökohtaisesti niukkojen rerussien tehokkaammasta hyödyntämisestä. Miten sote-palvelut siis tuotetaan tehokkaasti mutta vaikuttavasti?

Uudessa koulutusohjelmassamme tarkastellaan:

 • Sote-palveluiden rakenteita
 • asiakasvirtoja ja prosessien sujuvuutta
 • tietojärjestelmien roolia kokonaisuudessa sekä
 • sote-palvelutuotannon johtamista ja ohjausta.

Tule mukaan haastamaan totuttuja rakenteita, jakamaan kokemuksia hyvistä malleista ja virittämään uusia tapoja toimia!

Kysy lisätietoja

Kokonaiskuvan hallinnasta kohti sujuvampia asiakas- ja potilasvirtoja

Määritelmällisesti tuotannonohjauksen keinoilla pyritään valitun strategian mukaisesti ohjaamaan tuotantoa niin, että laatu-, määrä- ja ajalliset vaatimukset täyttyvät resursseja tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen ja kustannuksia halliten. Huomiota kiinnitetään koko toimitusketjun hallintaan, siis erilaisten fyysisten tuotteiden, informaatiovirtojen ja – yhtä lailla myös ihmisten, asiakkaiden tai potilaiden – sujuvaan virtaukseen prosessissa.

Kun muutetaan näkökulmaa sote-palveluihin, tuotannonohjaus-termi istuu kontekstiin vaivatta. Puhumme kustannusten ja resurssien hallinnasta, tuottavuudesta, priorisoinnista, potilaiden ja asiakkaiden palvelutarpeista, sujuvammista palvelu- ja hoitoprosesseista ja erilaisten sujuvuutta hidastavien tekijöiden vähentämisestä.

Emme puhu vain tietojärjestelmistä ja digitaalisista palveluista, vaan laajemmasta kokonaisuudesta ja läpinäkyvyydestä kaikessa toimintojen organisoimisessa ja johtamisessa yli sektori- ja palvelurajojen – kokonaisuuden optimoinnista osaoptimoinnin sijaan.

Hyödyt

Tuotannonohjauksen keinoin on mahdollista parantaa johtamiskäytäntöjä, sote -ammattilaisten työskentely-ympäristöä ja mahdollisuuksia keskittyä ydinosaamiseen – ehkä jopa tarjota mahdollisuuksia kehittää omaa työtä ja helpottaa rutiineja.

Tuotannonohjauksella voidaan:

 • Tavoitella parempaa kokonaisuuden hallintaa
 • Lisätä prosessien virtausta eli sujuvuutta
 • Kehittää toimivampia järjestelmiä
 • Vähentää tuottamatonta osaoptimointia
 • Lisätä ammattilaisten vaikutusmahdollisuuksia ja työtyytyväisyyttä
 • Tuottaa sujuvampaa arkea työympäristöön
 • Kohdentaa resursseja tarkoituksenmukaisemmin

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu:

 • Sote-palvelujen järjestämisestä, organisoinnista ja kehittämisestä vastaaville johtajille, edihenkilöille ja tiimien vetäjille.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmistä ja niiden kehittämisestä vastaaville johtajille ja päälliköille
 • Palvelutuotannon johtajille ja kehittäjille sekä niiden resurssoinnista vastaaville henkilöille

Sisältö

Sisältö ja ohjelman kesto tarkentuvat.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta