Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Strategisen hankinnan kehittäminen

Konkretisoi strategisen hankinnan täysi potentiaali ja käännä se uuden kilpailuedun lähteeksi

Toimittajaverkostoon suhtautuminen ulkoisina resursseina vaikuttaa laajasti yrityksen eri toimintojen toimintatapoihin ja käytäntöihin. Muutoksella on saavutettavissa – oikein toteutettuna – suuria tehokkuus- ja kilpailukykyetuja. Tämä kuitenkin edellyttää suhtautumistavan muutosta, uutta osaamista ja yhteisten tavoitteiden asettamista eri funktioiden välillä. 

Koulutuksessa perehdytään strategisen hankinnan tavoitteisiin ja mitä kyvykkyyksiä niiden saavuttaminen edellyttää. Pohdimme ulkoisten resurssiverkostojen merkitystä liikevaihdon kasvattamisessa ja miten toimittajamarkkinatuntemus auttaa resurssien tehokkaassa käytössä. 

Vastaamme siihen, miten ulkoiset resurssit organisoidaan johdettaviksi yksiköiksi ja miten näille muodostetaan eriytetyt toimintamallit. 

Käsittelemme myös sisäisen sidosryhmäyhteistyön merkitystä, edellytyksiä, haasteita ja mahdollisuuksia ja sitä, miten hankinnan oikea-aikainen osallistuminen mm. tuotekehitykseen parantaa onnistumisen mahdollisuuksia.
Koulutuksen tavoitteina on ohjata osanottajat 

 1. oivaltamaan ulkoiset resurssit yrityksen/organisaation kannalta keskeisinä kilpailukyvyn ja tehokkuuden lähteinä perinteisen operatiivisen ostamisviitekehykseen rajaamisen sijaan. 
 2. segmentoimaan ulkoisia resursseja kokonaiskustannusajattelun näkökulmista
 3. paneutumaan keskeisimpiin ulkoisten resurssien johtamismahdollisuuksiin, vahvuuksineen ja heikkouksineen, erilaisissa tilanteissa.
 4. ymmärtämään toimittajamarkkinatuntemuksen rooli ja merkitys onnistumisessa
 5. perehtyä sisäisen sidosryhmätyöskentelyn edellytyksiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin

Ota yhteyttä

Koulutus on osa Hankintojen johtaminen -kokonaisuutta.

Aloitus

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu kaikille hankintatoimea, hankintoja tai liiketoimintaa vetäville tai niitä kehittäville henkilöille kuten hankintapäälliköille, ostopäälliköille, talousjohtajille ja toimitusjohtajille.

Koulutus sopii hyvin myös yrityksen ylimmälle johdolle kuten toimitusjohtajille ja talousjohtajille, jotka haluavat ymmärtää miten ulkoisten resurssien johtaminen liittyy yrityksen strategiaan.

Sisältö ja aikataulu

Koulutuksessa perehdytään strategisen hankinnan tavoitteisiin ja mitä kyvykkyyksiä niiden saavuttaminen edellyttää. Pohdimme ulkoisten resurssiverkostojen merkitystä liikevaihdon kasvattamisessa ja miten toimittajamarkkinatuntemus auttaa resurssien tehokkaassa käytössä.

Päivien aikana vastaamme siihen, miten ulkoiset resurssit organisoidaan johdettaviksi yksiköiksi ja miten näille muodostetaan eriytetyt toimintamallit. Toisena päivänä käsittelemme sisäisen sidosryhmäyhteistyön merkitystä, edellytyksiä, haasteita ja mahdollisuuksia ja sitä, miten hankinnan oikea-aikainen osallistuminen mm. tuotekehitykseen parantaa onnistumisen mahdollisuuksia.

Koulutuksen teemat

 • Hankinnan strategiset tavoitteet
 • Ulkoisten resurssien johtaminen
 • Kategorioiden johtaminen
 • Kokonaiskustannusajattelu
 • Toimittajamarkkinatuntemus
 • Sisäinen sidosryhmäyhteistyö

Kouluttajat

Kari Tanskanen

Kari Tanskanen on teollisuustalouden, toimitusketjujen hallinnan ja hankintojen johtamisen professori Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella.

Harri Lorentz

Associate Professor, University of Turku

Ketty Tudeer

Tudeerilla on yli 20 vuoden kokemus hankintatoimesta ja toimitusketjun hallinnasta työskenneltyään globaaleissa johtajarooleissa telekommunikaatio- ja autoteollisuudessa.

Tudeerilla on tekniikan lisensiaatin tutkinto Aalto-yliopistosta ja filosofian maisterin tutkinto fysiikasta Helsingin yliopistosta. Hänen jatko-opintojensa tutkimusala on hankintatoimen johtaminen ja kestävä kehitys.

Ketty Tudeerin erityisosaamisalueita ovat hankinta, toimitusketjun hallinta, organisaatioiden transformaatiot, operatiivinen tehokkuus, globaali toimittajayritysten hallinta sekä organisaatioiden kehittäminen. Uransa aikana hän on työskennellyt laajalti muun muassa strategioiden kehittämisen, kestävän kehityksen, prosessien kehittämisen ja riskien hallinnan parissa.

Viimeisten vuosien aikana Tudeer on työskennellyt hankinta- ja logistiikkajohtajana thyssenkrupp Groupissa, Saksassa. Aiemmin hän työskenteli johtavana konsulttina useiden toimialojen parissa ja sitä ennen yli 11 vuotta useissa johtavissa positioissa Nokialla ja Nokia Siemens Networksissa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta