Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Succeed in Remote Selling

Tuloksellinen asiakaskohtaaminen

Virtuaalisuus haastaa myyntityötä, tarve rakentaa luottamusta asiakassuhteen ytimeksi on ennallaan, mutta toteutustavat ovat muuttuneet. Kasvotusten tavatessa ihmisen omalla karismalla on perinteisesti ollut suuri merkitys, mutta miten etäaika haastaa totutut tavat? Miten lisätä tulosta ja tehostaa neuvottelua etätapaamisissa? Kuinka välittää empatiaa ja miten hyödyntää tunneälyä etänä tapahtuvissa kohtaamisissa?

Ohjelman aikana opit, miten neuvottelutekniikka muuttuu etätapaamisissa ja syvennyt neuvottelemisen psykologiaan. Opit myös, miten kasvatat vaikuttavuutta myyntiprosessissa ja kehität valmiutta etänä tapahtuvaan ratkaisumyyntiin.

Kysy lisätietoja

Kehität neuvottelutaitojasi ja osaat hyödyntää vuorovaikutusta etänä tapahtuvassa ratkaisumyynnissä. Neuvottelutaitojen kehittämisen kautta saavutat parempia tuloksia.

Vahvistat valmiuksiasi toimia vaikuttavasti asiakaskohtaamisissa ja kehität osaamistasi. 

Opit keinoja kehittää myyntiä virtuaalisessa ympäristössä ja osaat hyödyntää viestinnässä ja myynnissä tiedon visualisuutta.

Hyödyt

Ohjelma tarjoaa konkreettisia ja ajankohtaisia välineitä ja työkaluja tehokkaisiin asiakastapaamisiin. Opit, miten tunnistaa vahvuuksia liiketoiminnan kasvuun ja lisätään vaikuttavuutta myyntiprosessissa. Ohjelma auttaa myynnin ja asiakaspalvelun ammattilaisia luomaan prosessin, jonka avulla tehostat asiakaskohtaamisia ja asiakaskokemus paranee. Ohjelman koulutussisällöissä on saatu erinomaisesti mukaan Aalto-yliopiston vahvuudet ja erityisosaaminen. Näin ohjelmassa teoria saadaan kytkettyä parhaimpiin käytänteisiin onnistuneen ja ajallisesti tehokkaan asiakaskokemuksen saavuttamiseksi.

Ymmärrät psykologista näkökulmaa asiakastapaamisissa ja opit hyödyntämään sitä ratkaisumyynnissä
Opit virtuaalisen vuorovaikutuksen parhaita käytäntöjä ja saat uusia näkökulmia myyntiin
Näet myynnin mahdollisuudet etäkohtaamisissa
Omaksut asiakaskeskeisen lähestymistavan etätapaamisissa

Kenelle? 

Ohjelma sopii henkilöille, joiden pääasiallinen tehtävä on hankkia uusia asiakkuuksia ja huolehtia olemassa olevista asiakasyhteyksistä sekä kasvattaa liikevaihtoa ja tehostaa myyntiä.

Koulututusohjelma soveltuu mm. seuraavissa tehtävissä työskenteleville henkilöille: Myyntipäällikkö, Myyntineuvottelija, Key Account manager ja Account Director, Relationship specialist/manager/director, Yhteyspäällikkö ja Yhteysjohtaja. Ohjelma auttaa myynnin ja asiakaspalvelun ammattilaisia kohtaamaan asiakkaat etätapaamisissa.

Sisältö ja aikataulu

Myy vaikuttavasti etänä -koulutusohjelmassa opit tapoja rakentaa luottamusta virtuaalisesti sekä miten lisäät tehokkuutta ja tuloksellisuutta ratkaisumyyntiin etäkohtaamisissa. Hankit myös käytännönläheisiä työkaluja mm. herättämään potentiaalisten asiakkaiden kiinnostuksen ja opit, miten tarjous kannattaa esittää visuaalisesti. 

Koulutusohjelma koostuu orientaatiosta ja neljästä työpajasta, joissa käydään läpi myyntiprosessin eri kohtia ensimmäisestä kontaktista kauppaan. Samalla sovelletaan uusia oppeja käytäntöön.

Opiskelu muodostuu etänä toteuttettavista koulutuspäivistä, ennakko- ja välitehtävistä sekä ryhmätyöskentelystä ja koulutuksen jälkipohdinnoista ja käyttöönottosuunnitelmista.

Työpajoissa käydään läpi mm.:

  • Vuorovaikutuksellinen dynamiikka

  • Neuvotteluteknisyys

  • Viestinnän visuaalisuus

  • Virtuaalisen vuorovaikutuksen parhaat käytännöt

  • Kuinka kohdata etänä? Tavoitteet, strategia, keskeiset haasteet tai rajoitukset

  • Kuinka toimia vaikuttavasti etäkohtaamisissa?

  • Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot ratkaisumyynnin etäkohtaamisissa

Tavoitteena on saada tunneälykäs neuvottelutilanne, joka tuo toistettavuuden avulla tehokkuutta.  

Rakenne

Lähiopetusta

Neljä Aalto-yliopiston ja Aalto University Executive Educationin asiantuntijoiden vetämää online-aamupäivää

Workshopit

Omaan työhön sovellettavat tehtävät ja pohdinnat tukevat uusien käytäntöjen viemistä myyntityöhön

Caset

Kehität työtäsi ja tehostat asiakaskohtaamisia käytännön esimerkkien avulla

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta