Edellinen sivu

Tehokas tiedon visualisointi

Visualisoi tieto ja tee ymmärrettäväksi

Haluatko laatia selkeitä ja helposti ymmärrettäviä visualisointeja monimutkaisen tiedon tai laajojen tietomäärien pohjalta? Haluatko löytää ja nostaa esiin uutta ja yllättävää tietoa, joka kätkeytyy loputtomien lukujen sekaan?

Tehokas tiedon visualisointi -ohjelmassa tutustut visualisoinnin teoriaan ja esityksen laatimista edeltäviin prosessivaiheisiin, jotka määrittävät olennaisesti visualisoinnin lopputuloksen laadun ja toimivuuden.

Koulutuksen lopuksi sinulla on konkreettisia kvantitatiivisen tiedon visualisoinnin kehittämis- ja soveltamisehdotuksia vietäväksi organisaatioosi sekä edellytykset itse suunnitella ja toteuttaa laadukkaita visualisointeja.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Saat henkilökohtaista ohjausta ja vastauksia kysymyksiisi alan huippuasiantuntijoilta

 

Saatuasi perusymmärryksen ja osaamisen voit jatkossa ottaa haltuun yhä uusia ohjelmistoja ja menetelmiä  

 

Voit luoda itsellesi ja organisaatiollesi mallipohjia ja käytänteitä tehostamaan työskentelyä

 

Opit käsittelemään, analysoimaan ja esittämään erityisesti määrällistä tietoa visuaalisin keinoin. Laadullisen tiedon esittämisen menetelmiä sivuamme kevyemmin yleisten sommitteluperiaatteiden ja työprosessien puitteissa. Koulutus perustuu vahvasti käytäntöön. Sen rungon muodostaa oman datasi työstäminen valmiiksi visualisoinniksi kouluttajien ohjauksessa. Ota siis kannettava tietokone mukaan!

Koulutuksessa eritaustaiset osallistujat ja asiantuntevat kouluttajat tuovat oman osaamisensa ja näkökulmansa visualisointihaasteiden ratkaisemiseksi. Tämä työskentelytapa kehittää yhteistyö- ja viestintävalmiuksia eri lähtökohdista asiaa käsittelevien kesken ja edistää oppimista. Koulutus antaa myös valmiudet onnistua vaativimpien visualisointien tilaamisessa alan ammattilaisilta.

Koulutus ei ole väline- tai ohjelmistokurssi, vaan yleispätevä. Voit luoda visualisointisi sillä välineellä, mitä yleensäkin käytät, oli se sitten Excel, PowerPoint, Power BI, Tableau, väriliidut tai jotain muuta. Kurssilla esitellään myös avoimen koodin ohjelmia, joihin on mahdollista halutessaan jälkeenpäin syventyä, kun itse asia on saatu haltuun.

Hyödyt

Koulutus perustuu vahvasti käytäntöön. Sen rungon muodostaa osallistujan mukanaan tuoman oman organisaation datan työstäminen ohjatusti valmiiksi visualisoinniksi. Visualisoinnin voi viimeistellä koulutuspäivien jälkeen ja siitä saa kouluttajilta kirjallisen palautteen. Jos oman datan käyttö ei ole mahdollista, voi käyttää myös kouluttajien antamaa dataa.

Opit käsittelemään, analysoimaan ja esittämään erityisesti määrällistä tietoa visuaalisin keinoin
Koulutuksen lopuksi sinulla on konkreettisia tiedon visualisoinnin kehittämis- ja sovelta-misehdotuksia vietäväksi organisaatioosi
Saat edellytykset itse suunnitella ja toteuttaa laadukkaita visualisointeja
Saat valmiudet onnistua vaativimpien visualisointien tilaamisessa alan ammattilaisilta

Kenelle?

Ohjelma on suunnattu erityisesti eri alojen asiantuntijoille, joiden työhön kuuluu tiedon visualisointia. Asiantuntijaosallistujan opiskelu painottuu visualisoinnin menetelmien ja niiden soveltamisen mahdollisuuksien ymmärtämiseen ja oman visualisointiosaamisen kehittämiseen. Monialaisessa osallistujajoukossa on ollut mm. eri alojen analyytikkoja, tutkijoita, viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijoita, suunnittelijoita ja kehityspäälliköitä.

Tehokas tiedon visualisointi -koulutus sopii kaikille ammattilaisille, jotka työssään laativat laajoihin tai monimutkaisiin tietoaineistoihin pohjautuvia esityksiä. Visualisoinnit voi olla tarkoitettu käytettäväksi joko organisaation sisäisesti tai ulkopuolella, joko itsenäisesti levitettävinä tai henkilön esitteleminä.

 

Sisältö ja rakenne

Rakenne

Ennakkotehtävä

Lyhyt luku- ja pohdintatehtävä sekä oman datan valinta

Kaksi lähipäivää

Yhdistävät teoria-alustukset ohjattuun käytännön harjoitteluun

Jälkityöskentely

Viimeistelet visualisointisi itsenäisesti opetuspäivien jälkeen ja saat opettajilta henkilökohtaisen palautteen

Koulutuksen aikana tarkastellaan visualisointia mm. seuraavista näkökulmista:

  • Johdatus tiedon visualisointiin: lajityypit ja menetelmät
  • Havainnoinnin perusteet ja niiden merkitys esityksien suunnittelussa
  • Erityistapauksia osallistujien tarpeiden mukaan: paikkatieto, vuorovaikutteiset ja dynaamiset visualisoinnit, liikkuvan kuvan käyttö
  • Graafisen suunnittelun perusteet visualisoinnissa; sivusommittelu, typografia ja värinkäyttö
  • Esityksen viimeistely julkaisua varten

Tarvitset mukaasi kannettavan tietokoneen harjoituksia varten.

Kouluttajat

Jonatan Hildén

Jonatan Hildén on graafinen suunnittelija ja informaatiomuotoilija, joka on erikoistunut kirjamuotoiluun, karttoihin sekä ohjelmointiavusteiseen suunnitteluun.

Juuso Koponen

Juuso Koponen on informaatiomuotoilija, graafinen suunnittelija ja journalisti. Hän suunnittelee infografiikkaa mm. aikakauslehtiin, oppi- ja tietokirjoihin, näyttelyihin sekä erilaisiin verkkopalveluihin.

Jontan Hildén ja Juuso Koponen ovat yhtiökumppaneita graafisen suunnittelun ja tiedon visualisoinnin toimistossaan. Lisäksi he opettavat informaatiomuotoilua mm. Aalto-yliopistossa ja mediaorganisaatioissa, julkisella sektorilla ja monien toimialojen yrityksissä. Syksyllä 2016 ilmestyi heidän yhdessä Tapio Vapaasalon kanssa kirjoittamansa ensimmäinen informaatiomuotoilua laaja-alaisesti suomeksi käsittelevä tietokirja Tieto näkyväksi – informaatiomuotoilun perusteet. Hildén ja Koponen toimittavat myös suosittua tiedon visualisointia käsittelevää informaatiomuotoilu.fi-blogia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Tehokas tiedon visualisointi -ohjelman hinta on 1 350 € (+ alv).
Ohjelman hinta ei sisällä matka- ja majoituskuluja.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu ohjelmaan 28.2.2019 mennessä.

Kun ilmoittaudut 31.1.2019 mennessä, saat omaksesi kouluttajien kirjoittaman teoksen Tieto näkyväksi – informaatiomuotoilun perusteet.

Aloitusajankohta