Edellinen sivu

Tehokas tiedon visualisointi

Visualisoi tieto ja tee ymmärrettäväksi

Haluatko laatia selkeitä ja helposti ymmärrettäviä visualisointeja monimutkaisen tiedon tai laajojen tietomäärien pohjalta?

Tehokas tiedon visualisointi -ohjelman osallistuja tutustuu visualisoinnin teoriaan ja esityksen laatimista edeltäviin prosessivaiheisiin, jotka määrittävät olennaisesti visualisoinnin lopputuloksen laadun ja toimivuuden. 

Koulutuksessa eritaustaiset osallistujat ja asiantuntevat kouluttajat tuovat oman osaamisensa ja näkökulmansa visualisointihaasteiden ratkaisemiseksi. Tämä työskentelytapa kehittää yhteistyö- ja viestintävalmiuksia eri lähtökohdista asiaa käsittelevien kesken ja edistää oppimista. Koulutus antaa myös valmiudet onnistua vaativimpien visualisointien tilaamisessa alan ammattilaisilta.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Kohti visuaalisempaa, ymmärrettävämpää tietoa

Koulutuksen tavoitteena on auttaa käsittelemään, analysoimaan ja esittämään erityisesti määrällistä tietoa visuaalisin keinoin. Laadullisen tiedon esittämisen menetelmiä sivutaan kevyemmin yleisten sommitteluperiaatteiden ja työprosessien puitteissa. Koulutus perustuu vahvasti käytäntöön ja sen rungon muodostaa osallistujan mukanaan tuoman datan työstäminen valmiiksi visualisoinniksi ohjattuna harjoitustehtävänä.

Koulutuksen lopuksi osallistujalla on konkreettisia kvantitatiivisen tiedon visualisoinnin kehittämis- ja soveltamisehdotuksia organisaatioonsa vietäväksi sekä edellytykset itse suunnitella ja toteuttaa laadukkaita visualisointeja.

Koulutus ei ole väline- tai ohjelmistokurssi, vaan yleispätevä. Voit luoda visualisointisi sillä välineellä, mitä yleensäkin käytät, oli se sitten PowerPoint, vaikkapa tussit tai väriliidut. Usein osallistujat ovat käyttäneet PowerPointia tai Exceliä, jotkut Adoben Illustratoria, jotkut muita ohjelmia. Ota siis kannettava tietokone mukaan. Kurssilla viitataan myös avoimen koodin ohjelmiin, joihin on mahdollista kurssin jälkeen halutessaan syventyä, kun itse asia on saatu haltuun.

 

Kenelle? 

Ohjelma on suunnattu erityisesti eri alojen asiantuntijoille, joiden työhön kuuluu tiedon visualisointia. Asiantuntijaosallistujan opiskelu painottuu visualisoinnin menetelmien ja niiden soveltamisen mahdollisuuksien ymmärtämiseen ja oman visualisointiosaamisen kehittämiseen. Voit työstää omaa dataa tai käyttää opettajien antamaa materiaalia.

Kysy meiltä lisää

Tehokas tiedon visualisointi -koulutus sopii myös niille visuaalisen viestinnän ammattilaisille, jotka työssään laativat laajoihin tai monimutkaisiin tietoaineistoihin pohjautuvia esityksiä ja haluavat päivittää osaamistaan sekä verkostoitua eri alojen asiantuntijoiden kanssa. 

Sisältö ja rakenne

Rakenne

Ennakkotehtävä

Lyhyt luku- ja pohdintatehtävä

Kaksi lähipäivää

Yhdistävät teoria-alustukset ohjattuun käytännön harjoitteluun

Jälkityöskentely

Viimeistelet visualisointisi itsenäisesti opetuspäivien jälkeen ja saat opettajilta henkilökohtaisen palautteen

Koulutuksen aikana tarkastellaan visualisointia mm. seuraavista näkökulmista:

  • Johdatus tiedon visualisointiin: lajityypit ja menetelmät
  • Havainnoinnin perusteet ja niiden merkitys esityksien suunnittelussa
  • Erityistapauksia osallistujien tarpeiden mukaan: paikkatieto, vuorovaikutteiset ja dynaamiset visualisoinnit, liikkuvan kuvan käyttö
  • Graafisen suunnittelun perusteet visualisoinnissa; sivusommittelu, typografia ja värinkäyttö
  • Esityksen viimeistely julkaisua varten

Tarvitset mukaasi kannettavan tietokoneen harjoituksia varten.

Kouluttajat

Jonatan Hildén

Graafinen suunnittelija ja informaatiomuotoilija

Jonatan Hildén on graafinen suunnittelija ja informaatiomuotoilija, joka on erikoistunut kirjamuotoiluun, karttoihin sekä ohjelmointiavusteiseen suunnitteluun.

Juuso Koponen

Informaatiomuotoilija, graafinen suunnittelija ja journalisti

Juuso Koponen suunnittelee infografiikkaa mm. aikakauslehtiin, oppi- ja tietokirjoihin, näyttelyihin sekä erilaisiin verkkopalveluihin. Hän opettaa informaatiomuotoilua mm. Aalto-yliopistossa ja mediaorganisaatioissa, julkisella sektorilla ja monien toimialojen yrityksissä.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Tehokas tiedon visualisointi -ohjelman hinta on 1 350 € (+ alv).