Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Toimittajaverkoston johtaminen

”Nopeasti muuttuvassa maailmassa kyky etsiä, tunnistaa, johtaa, kehittää ja vaihtaa toimittajia sujuvasti on kriittistä osaamista”

Toimittajaverkoston hyvällä johtamisella saavutetaan parhaimmillaan merkittävää kilpailuetua. Yritysten kilpaillessa parhaista ulkoisista resursseista, mm. houkuttelevuuden merkitys kasvaa. Yhteistyön ja kumppanuussuhteen edellytyksenä on, että osapuolten tavoitteet ovat likimain samansuuntaiset ja molemmat ovat toisilleen tärkeitä kumppaneita. Yhteistyöhön ja tiiviiseen kumppanuussuhteeseen liittyy kuitenkin riskejä, jotka on myös syytä tunnistaa.

Aktiivinen suhtautuminen toimittajiin ja toimittajamarkkinoiden hyödyntämiseen on merkittävä tekijä liiketoimintamenestyksen kannalta. Toimittajasuhteiden kehittäminen varmistaa toimittajien kyvykkyyden nyt ja tulevaisuudessa. Toimittajayrityksillä on oman liiketoimintansa kehittämiseen rajallinen määrä rahaa, osaamista ja henkilöresursseja. Vaikutatko sinä aktiivisesti siihen, mihin nämä resurssit kohdistetaan? Kehittääkö toimittajasi omaa toimintaansa sinun yrityksesi tarpeiden täyttämiseksi vai mahdollisesti kilpailijoiden? Ohjaako toimittajien kehittämistä operatiivisen toiminnan haasteiden lisäksi strategiset linjaukset ja tulevaisuuden tarpeet?

Perehdymme koulutuksessa käänteiseen markkinointiin, toimittajien valintaan, yhteistyöhön, suorituskyvyn johtamiseen sekä kehittämiseen. Koulutuksessa syvennät osaamistasi ja luot onnistumisen edellytyksiä toimittajien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja ymmärrät myös yhteistyöhön liittyviä mahdollisia riskejä. 

Koulutuksessa

  • löydät uusia näkökulmia ja toimintatapoja kasvun ja kilpailuedun saavuttamiseksi toimittajaverkostoa hyödyntäen.
  • opit tehostamaan toimittajahallinnan prosesseja
  • luot kokonaiskuvan ja syvemmän ymmärryksen toimittajasuhteiden tavoitteellisesta kehittämisestä, menetelmistä ja käytännön keinoista tulosten saavuttamiseksi.

Ota yhteyttä

Koulutus on osa Hankintojen johtaminen -kokonaisuutta.

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu toimittajien valinnasta ja toimittajasuhteista, innovaatiotoiminnasta, tuotekehitysprojekteista vastaaville sekä hankinta- ja kategoriapäälliköille. Koulutus sopii mainiosti kaikille hankinnan ja tuotekehityksen parissa toimiville ammattilaisille.

Sisältö ja aikataulu

Toimittajaverkoston hyvällä johtamisella saavutetaan parhaimmillaan merkittävää kilpailuetua. Yritysten kilpaillessa parhaista ulkoisista resursseista, mm. houkuttelevuuden merkitys kasvaa.

Perehdymme jaksolla käänteiseen markkinointiin, toimittajien valintaan, yhteistyöhön, suorituskyvyn johtamiseen sekä kehittämiseen. Koulutuksessa syvennät osaamistasi ja luot onnistumisen edellytyksiä toimittajien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja ymmärrät myös yhteistyöhön liittyviä mahdollisia riskejä. Tavoitteena on löytää uusia näkökulmia ja toimintatapoja kasvun ja kilpailuedun saavuttamiseksi toimittajaverkostoa hyödyntäen.

Koulutuspäivien 2.–3.6.2022 teemat

  • Houkuttelevuus ja käänteinen markkinointi
  • Toimittajien ja kumppanien järjestelmällinen valinta ja suorituskyvyn johtaminen
  • Toimittajat innovaatiotoiminnassa
  • Toimittajien kehittäminen

 

 

Kouluttajat

Thomas Johnsen

Professor of Purchasing & Supply Chain Management, Audencia Business School

Kari Tanskanen

Kari Tanskanen on teollisuustalouden, toimitusketjujen hallinnan ja hankintojen johtamisen professori Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella.

Max Finne

Max Finne on tieto- ja palvelujohtamisen apulaisprofessori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Ennen siirtymistään Aalto-yliopistoon hän työskenteli professorina (Associate Professor) Warwick Business Schoolissa Isossa-Britanniassa. Hän väitteli tohtoriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2014. Tällä hetkellä Finne opettaa yliopiston operaatio- ja prosessihallinnan kursseilla sekä valmentaa useissa Aalto EE:n ohjelmissa. Tutkimustyössään hän keskittyy etenkin palvelutoimintojen hallintaan ja innovatiiviseen pedagogiikkaan. Esimerkkejä aiheista, joiden parissa hän työskentelee, ovat palvelullistaminen, teollisuus 4.0, palveluiden johtaminen, organisaatioiden välinen yhteistyö, oppimisanalytiikka ja käännetyt oppimismenetelmät.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta