Edellinen sivu

Toimitusketjun johtaminen digiajassa

Toimitusketjun johtaminen digiajassa -koulutuksessa keskustellaan digitalisaation tuomista muutosvoimista ja trendeistä, jotka pakottavat uudistamaan koko organisaation toimintaa.

Koulutuksessa saat tilaisuuden tarkastella toimitusketjujen ja -verkostojen nykytilannetta ja pohtia mikä muuttuu digitalisaation myötä. Kuulet käytännön esimerkkejä robotiikan, automaation, big datan, tekoälyn ja lohkoketjuteknologian sovelluskohteista ja miten niitä voisi hyödyntää toimitusketjun kehittämisessä.

Toimitusketjun kehittämistä tarkastellaan koulutuksessa kolmesta näkökulmasta: miten nykyistä toimintatapaa voisi parantaa, mitä voisi tehdä täysin uudella tavalla tai millaisia täysin uusia innovaatioita omaan liiketoimintaan voisi syntyä. Koulutuksessa pohditaan haasteita joihin digitalisaatio voi tuoda ratkaisuja ja keskustellaan esimerkkitapauksista, joissa uusia ratkaisuja on otettu onnistuneesti käyttöön. Lisäksi toimitusketjua tarkastellaan asiakkaalle arvoa tuottavana kokonaisuutena – palveluna – joka mahdollistaa kilpailuedun saavuttamisen.

Koulutuksen tavoitteena on

 1. Varmistaa ymmärrys nykytilasta, perusperiaatteista ja lainalaisuuksista
 2. Ymmärtää miten digitalisaatio muuttaa toimitusketjua ja vaikuttaa johtamiseen
 3. Muodostaa suunnitelma toimitusketjun tai -verkoston kehittämiseksi

Koulutuksen kieli on suomi mutta osa kurssimateriaaleista ja ennakkotehtävistä on englannin kielellä.

Digitalisaatio uudistaa yrityksen koko arvoketjun integroiden ja optimoiden informaatio- ja tavaravirtoja ilman katkoksia. Toimitusketjujen johtamisessa digitalisaatio tulisi ennen kaikkea nähdä uusien toimintatapojen ja innovaatioiden mahdollistajana, jossa asiakasarvon tuottaminen ja kustannukset ovat tasapainossa. Uudet toimintatavat edellyttävät uusia ratkaisuja, joissa uskallus, yhteinen ymmärrys ja tahtotila ovat avainasemassa.

Onnistunut digitaalisten teknologioiden sekä datan hyödyntäminen toimitusketjussa

 • parantaa asiakaskokemusta ja auttaa luomaan lisäarvoa asiakkaalle
 • pienentää kustannuksia ja parantaa kannattavuutta koko ketjussa
 • parantaa sisäistä ja ulkoista integraatiota sekä yhteistyötä
 • parantaa yrityksen kasvupotentiaalia
 • luo ketteryyttä ulkoisia muutoksia vastaan
 • erottaa kilpailijoista.

Kiinnostuitko? Pyydä lisätietoja

Tunnista digitalisaation muutosvoimien vaikutukset toimitusketjuun.

Ymmärrä uusien teknologioiden mahdollisuudet haasteiden ratkaisemisessa.

Vie opit käytäntöön omassa yrityksessäsi yhdessä asiantuntijoiden kanssa laaditun suunnitelman avulla.

Hyödyt

Koulutuksessa kartoitetaan mitä uutta osaamista sekä minkälaisia taitoja ja resursseja tarvitset erilaisten digitaalisten työkalujen ja prosessien käytäntöön viemiseksi. Kasvatat osaamistasi digitaalisista teknologioista ja valmiuksiasi viedä muutosta eteenpäin yrityksessäsi. Näissä pohdinnoissa sinua tukevat alan asiantuntijamme ja kollegat muista yrityksistä.

Johda organisaatiosi toimitusketjun muutosta
Laadi tiekartta organisaatiosi toimitusketjun digitalisoimiseksi
Hyödynnä tietovirtoja ja asiakkaiden näkemyksiä
Johda yhteistyötä ja toteutusta yli organisaatiorajojen

Kenelle?

Toimitusketjun johtaminen digiajassa -ohjelma on tarkoitettu johtajille ja päälliköille, joiden vastuualueeseen kuuluu toimitusketjujen kehittäminen ja optimointi.

Ohjelma sopii myös yritysten digitalisaatiohankkeiden vetäjille, jotka haluavat syventää tietojaan toimitusketjun digitalisaatiosta.

Sisältö ja aikataulu

Koulutuksen alussa käydään läpi toimitusketjun perusprosessit digitalisaation näkökulmasta – millaisten sovellusten avulla prosesseihin on saatu tehokkuutta unohtamatta asiakasfokusta. Toimitusketjun simulaatiopelissä konkretisoituu eri päätösten vaikutukset koko ketjuun ja liiketoiminnan tulokseen. Lähipäivien aikana syvennytään data-analytiikan mahdollisuuksiin päätöksenteon tukena ja miten ekosysteemit, alustat ja lohkoketjuteknologiat vaikuttavat toimitusketjun johtamiseen digiajassa.

Koulutus koostuu kahdesta lähiopetusjaksosta (2 + 2 pv) sekä ennakkoon katsottavista teknologiavideoista. Lähiopetusjaksojen välissä osallistuja työstää omaa digisuunnitelmaansa

Kouluttajat

Katsaus alan teknologiaan perustuu Aalto-yliopistossa tehtyihin tutkimuksiin, joiden aiheita ovat tekoäly, automaatio, robotiikka, virtuaalitodellisuus ja lohkoketjut. Kouluttajilla on vahva asiantuntemus digitalisaation ja kehittyvän teknologian teoriasta ja käytännöstä niin yritys- kuin yliopistomaailmastakin.

Kouluttajina toimii:

 • Pekka Lettijeff, Industrial Advisor, Lettijeff Advisory AB
 • Marja Blomqvist, Partner & Senior Consultant, QDC Business Engineering
 • Timo Seppälä, Professor of Practice, Aalto-yliopisto
 • Juuso Töyli, Adjunct Professor, Aalto-yliopisto
 • Max Finne, apulaisprofessori, Aalto-yliopisto
 • Kari Hiekkanen, tohtoritutkija, Aalto-yliopisto

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Toimitusketjun johtaminen digiajassa -koulutuksen hinta on 3 200 € (+ alv).

Ohjelman hinta ei sisällä majoitus- ja matkakuluja.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen 26.4.2019 mennessä.

Aloitusajankohta