Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Toimitusketjun johtaminen digiajassa

Toimitusketjun resilienssi ja parempi varautuminen nopeasti tapahtuviin muutoksiin ovat edellytyksiä toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Alustat ja digitaaliset teknologiat tuovat uusia mahdollisuuksia ja käyttöönotettuina myös parantavat liiketoimintamahdollisuuksia.

Koulutuksessa perehdytään siihen, miten parantaa riskien hallintaa, vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä tiiviimmällä yhteistyöllä ja toimitusketjujen tarkemman kartoituksen avulla. Tutustumme lohkoketjujen, alustojen ja digitaalisten teknologioiden tuomiin mahdollisuuksiin ja kuinka analytiikkaa ja koneoppimista voi hyödyntää toimitusketjuissa. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on ymmärrys liiketoimintaympäristön asettamista vaatimuksista ja strategiasta johdettujen tavoitteiden merkityksestä digitaalisten työkalujen ja menetelmien valinnassa.

Saat kattavan kuvan teknologioista ja niiden käytettävyydestä toimitusketjussa ja siitä, miten riskit tulisi huomioida suunnittelussa. Koulutus haastaa osallistujat kehittämään analyyttistä ja kriittistä ajatteluaan toimitusketjujen johtamiseen liittyen, mutta tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden oppia muilta toimitusketjujohtamisen ammattilaisilta eri organisaatioista.  

Jakson opetuskielinä ovat suomi ja englanti.

Koulutuksen tavoitteena on auttaa osallistujia

  • tunnistamaan toimintaympäristön riskejä ja kehittää varautumisen käytänteitä
  • löytämään ratkaisuja vastuullisuuden ja kestävän kehityksen implementointiin
  • perehtymään digitaalisiin teknologioihin ja alustojen tuomiin uusiin liiketoimintamalleihin.

Ota yhteyttä

Koulutus on osa Hankintojen johtaminen -kokonaisuutta.

Kenelle?

Toimitusketjun kehittämisestä ja optimoinnista vastaavat asiantuntijat, jotka haluavat ymmärtää strategian merkityksen toimitusketjun kehityksessä ja perehtyä syvällisesti tehokkuutta, asiakastyytyväisyyttä ja tulosta parantaviin menetelmiin.

Sisältö ja aikataulu

Koulutus koostuu kahdesta opetuspäivästä 1.–2.9.2022 ja sitä täydentävästä verkkokurssista; Fundamentals of Supply Chain Management. Verkkokurssi suoritetaan ennen koulutusta.

Koulutuksen teemat

  • Riskien hallinta ja varautuminen
  • Vastuullisuus ja kestävän kehityksen implementointi
  • Alustat ja uudet liiketoimintamallit
  • Analytics and optimisation applied to scm
  • Machine Learning business value and use cases

Kouluttajat

Katri Kauppi

Katri Kauppi toimii logistiikan apulaisprofessorina tieto- ja palvelutalouden laitoksella Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Timo Seppälä

TkT Timo Seppälä toimii operaatioiden johtamisen yliopistonlehtorina Aalto-yliopistossa sekä johtavana tutkijana ETLA:ssa.

Timo Seppälän tutkimuskohteita ovat tämän hetken globaalit ilmiöt kuten digitalisaatio, alustatalous sekä globaalit arvoketjut, strateginen johtaminen ja yritysten kansainvälistyminen.

Tomasz Mucha

Tomasz Mucha tekee väitöskirjaa tekoälyteknologian (AI) käytöstä ja vaikutuksista voittoa tavoittelevissa organisaatioissa Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella.

Hän on ollut mukana hallituksen aloittamassa Suomen tekoälykiihdyttämössä (Finland’s Artificial Intelligence Accelerator) vuodesta 2019 lähtien ja on yksi the State of AI in Finland 2020 -raportin kirjoittajista. Tomasz on puhunut tekoälystä julkisesti sekä alan ammattilaisille että tutkijoille suunnatuissa tapahtumissa ja konferensseissa sekä opettanut aiheesta paljon.

Muchalla on kymmenen vuoden kokemus asiantuntija- ja johtotehtävistä kansainvälisen liiketoiminnan ja teknologian parista sekä suurista yrityksistä ja start-upeista. Hän on työskennellyt kansainvälisen liiketoiminnan ja teknologian risteyskohdassa usealla toimialalla, kuten tietoliikenne- ja matkapuhelinpalveluissa, B2B-saas yrityksissä, uusiutuvan energian parissa ja liikkeenjohdon konsulttina. Lisäksi Tomasz palvelee Euroopan komissiota riippumattomana asiantuntija-arvioijana Euroopan innovaationeuvostolle ja pk-yritysten toimeenpanovirastolle jätetyille innovaatiorahoitusehdotuksille.

Tomasz Mucha on kauppatieteiden maisteri rahoituksesta ja on opiskellut Lundin yliopistosta Ruotsissa, Helsingin kauppakorkeakoulussa (nykyisin osa Aalto-yliopistoa), Queen’s Universityssä Kanadassa ja Varsovan yliopistossa Puolassa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta