Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Toimitusketjun johtaminen digiajassa

Toimitusketjun johtaminen digiajassa -koulutuksessa keskustellaan digitalisaation tuomista muutosvoimista ja trendeistä, jotka pakottavat uudistamaan koko organisaation toimintaa.

Koulutuksessa saat tilaisuuden tarkastella toimitusketjujen ja -verkostojen nykytilannetta ja pohtia mikä muuttuu digitalisaation myötä. Kuulet käytännön esimerkkejä robotiikan, automaation, big datan, tekoälyn ja lohkoketjuteknologian sovelluskohteista ja miten niitä voisi hyödyntää toimitusketjun kehittämisessä.

Toimitusketjun kehittämistä tarkastellaan koulutuksessa kolmesta näkökulmasta: miten nykyistä toimintatapaa voisi parantaa, mitä voisi tehdä täysin uudella tavalla tai millaisia täysin uusia innovaatioita omaan liiketoimintaan voisi syntyä. Koulutuksessa pohditaan haasteita joihin digitalisaatio voi tuoda ratkaisuja ja keskustellaan esimerkkitapauksista, joissa uusia ratkaisuja on otettu onnistuneesti käyttöön. Lisäksi toimitusketjua tarkastellaan asiakkaalle arvoa tuottavana kokonaisuutena – palveluna – joka mahdollistaa kilpailuedun saavuttamisen.

Koulutuksen tavoitteena on

 • Varmistaa osaaminen toimitusketjun johtamisen nykytilasta, perusperiaatteista ja lainalaisuuksista
 • Ymmärtää miten digitalisaatio muuttaa toimitusketjua ja vaikuttaa johtamiseen
 • Muodostaa suunnitelma toimitusketjun tai -verkoston kehittämiseksi omassa organisaatiossa

Koulutuksen kieli on suomi mutta osa kurssimateriaaleista ja ennakkotehtävistä on englannin kielellä.

Digitalisaatio uudistaa yrityksen koko arvoketjun integroiden ja optimoiden informaatio- ja tavaravirtoja ilman katkoksia. Toimitusketjujen johtamisessa digitalisaatio tulisi ennen kaikkea nähdä uusien toimintatapojen ja innovaatioiden mahdollistajana, jossa asiakasarvon tuottaminen ja kustannukset ovat tasapainossa. Uudet toimintatavat edellyttävät uusia ratkaisuja, joissa uskallus, yhteinen ymmärrys ja tahtotila ovat avainasemassa.

Onnistunut digitaalisten teknologioiden sekä datan hyödyntäminen toimitusketjussa

 • erottaa kilpailijoista
 • parantaa asiakkaan kokemaa palvelua, luo lisäarvoa asiakkaalle
 • pienentää kustannuksia ja parantaa kannattavuutta koko ketjussa
 • parantaa sisäistä ja ulkoista integraatiota ja yhteistyötä
 • parantaa yrityksen kasvupotentiaalia
 • luo ketteryyttä muutoksia vastaan.

Kiinnostuitko? Pyydä lisätietoja Lataa esite

Kehität itsestäsi toimitusketjun hallinnan ammattilaisen ja vahvistat kykyäsi toimia muutoksen läpiviejänä.

Ymmärrät uusien teknologioiden mahdollisuudet haasteiden ratkaisemisessa.

Omaksut uusia näkökulmia ja käytännön työkaluja, joita voit soveltaa toimitusketjun kehittämisessä heti.

Hyödyt

Koulutuksessa kartoitetaan mitä uutta osaamista sekä minkälaisia taitoja ja resursseja tarvitset erilaisten digitaalisten työkalujen ja prosessien käytäntöön viemiseksi. Kasvatat osaamistasi digitaalisista teknologioista ja valmiuksiasi viedä muutosta eteenpäin yrityksessäsi. Näissä pohdinnoissa sinua tukevat alan asiantuntijamme ja kollegat muista yrityksistä.

Osaat johtaa organisaatiosi toimitusketjun muutosta
Laadit tiekartan organisaatiosi toimitusketjun digitalisoimiseksi
Pystyt hyödyntämään tietovirtoja ja asiakkaiden näkemyksiä kehitystyössä
Johdat yhteistyötä ja toteutusta yli organisaatiorajojen
Verkostoidut muiden alan ammattilaisten kanssa

Kenelle?

Toimitusketjun johtaminen digiajassa -ohjelma on tarkoitettu johtajille ja päälliköille, joiden vastuualueeseen kuuluu toimitusketjujen kehittäminen ja optimointi.

Ohjelma sopii myös yritysten digitalisaatiohankkeiden vetäjille, jotka haluavat syventää tietojaan toimitusketjun digitalisaatiosta.

Sisältö ja aikataulu

Koulutuksen alussa käydään läpi toimitusketjun perusprosessit digitalisaation näkökulmasta – millaisten sovellusten avulla prosesseihin on saatu tehokkuutta unohtamatta asiakasfokusta. Toimitusketjun simulaatiopelissä konkretisoituu eri päätösten vaikutukset koko ketjuun ja liiketoiminnan tulokseen. Lähipäivien aikana syvennytään data-analytiikan mahdollisuuksiin päätöksenteon tukena ja miten ekosysteemit, alustat ja lohkoketjuteknologiat vaikuttavat toimitusketjun johtamiseen digiajassa.

Koulutus koostuu kahdesta lähiopetusjaksosta (2 + 2 pv) sekä ennakkoon katsottavista teknologiavideoista. Lähiopetusjaksojen välissä osallistuja työstää omaa digisuunnitelmaansa.

Ennakkotehtävien suorittamiseksi osallistujat saavat pääsyn Introduction to Digital Transformation Technologies -verkkokurssin teknologiavideoihin. Ennen lähiopetusjaksoja katsottavien videoiden avulla perehdytään mitä eri teknologiat ovat ja miten niitä voi hyödyntää.

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Katsaus alan teknologiaan perustuu Aalto-yliopistossa tehtyihin tutkimuksiin, joiden aiheita ovat tekoäly, automaatio, robotiikka, virtuaalitodellisuus ja lohkoketjut. Kouluttajilla on vahva asiantuntemus digitalisaation ja kehittyvän teknologian teoriasta ja käytännöstä niin yritys- kuin yliopistomaailmastakin.

 • Pekka Lettijeff, Industrial Advisor, Lettijeff Advisory AB
 • Marja Blomqvist, Partner & Senior Consultant, QDC Business Engineering
 • Timo Seppälä, Professor of Practice, Aalto-yliopisto
 • Juuso Töyli, Adjunct Professor, Aalto-yliopisto
 • Max Finne, apulaisprofessori, Aalto-yliopisto
 • Kari Hiekkanen, tohtoritutkija, Aalto-yliopisto

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta