Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Toimitusketjun johtaminen digiajassa

Toimitusketjun johtaminen digiajassa -koulutuksessa rakennetaan digitaalisia teknologioita hyödyntävän toimitusketjun kokonaiskuva, jossa uudet työkalut ja perinteiset toimitusketjun johtamisen käytännöt integroidaan toisiinsa tukemaan liiketoiminnan tavoitteita ja yrityksen strategiaa.

Koulutuksessa tarkastellaan haasteita joihin digitalisaatio voi tuoda ratkaisuja ja keskustellaan esimerkkitapauksista, joissa uusia ratkaisuja on otettu onnistuneesti käyttöön. Toimitusketjua tarkastellaan asiakkaalle arvoa tuottavana kokonaisuutena – palveluna – joka mahdollistaa kilpailuedun saavuttamisen.

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on ymmärrys liiketoimintaympäristön asettamista vaatimuksista ja strategiasta johdettujen tavoitteiden merkityksestä digitaalisten työkalujen ja menetelmien valinnassa. Koulutus antaa kattavan kuvan teknologioista ja niiden käytettävyydestä toimitusketjussa ja siitä, miten digiturvallisuus tulisi huomioida suunnittelussa.

Toimitusketjun johtaminen digiajassa -koulutuksen tavoitteena on auttaa

 • tunnistamaan teknologisen kehityksen haasteet ja mahdollisuudet toimitusketjussa
 • tekemään parempia päätöksiä toimitusketjun johtamista tukevasta teknologiasta
 • integroimaan liiketoiminnan tavoitteet ja teknologian mahdollisuudet toimitusketjun johtamisessa

Koulutuksen kieli on suomi, mutta osa koulutusmateriaaleista ja ennakkotehtävistä on englannin kielellä.

Digitalisaatio uudistaa yrityksen koko arvoketjun integroiden ja optimoiden informaatio- ja tavaravirtoja ilman katkoksia. Toimitusketjujen johtamisessa digitalisaatio tulisi ennen kaikkea nähdä uusien toimintatapojen ja innovaatioiden mahdollistajana, jossa asiakasarvon tuottaminen ja kustannukset ovat tasapainossa. Uudet toimintatavat edellyttävät uusia ratkaisuja, joissa uskallus, yhteinen ymmärrys ja tahtotila ovat avainasemassa.

Onnistunut digitaalisten teknologioiden sekä datan hyödyntäminen toimitusketjussa

 • erottaa kilpailijoista
 • parantaa asiakkaan kokemaa palvelua, luo lisäarvoa asiakkaalle
 • pienentää kustannuksia ja parantaa kannattavuutta koko ketjussa
 • parantaa sisäistä ja ulkoista integraatiota ja yhteistyötä
 • parantaa yrityksen kasvupotentiaalia
 • luo ketteryyttä muutoksia vastaan.

Kiinnostuitko? Pyydä lisätietoja

"Koulutuksessa oivalsin, että tärkeintä on strategia, kokonaisuuden johtaminen ja ymmärrys siitä, että tavoite pitää olla kirkkaana ennen kuin miettii työkalujen käyttöä"

Edellisen toteutuksen osallistuja

"Koulutus antoi paremman ymmärryksen olemassa olevista teknologioista ja ideoita siitä, mihin niitä tällä hetkellä käytetään ja mihin niitä omassa ympäristössä voisi käyttää."

Edellisen toteutuksen osallistuja

Hyödyt

Oivalla teknologisen kehityksen kokonaiskuva ja mahdollisuudet toimitusketjussa
Tunnista strategian merkitys digitaalisten työkalujen ja menetelmien valinnassa
Perehdy eri teknologioihin ja niiden käytettävyyteen toimitusketjussa

Kenelle?

Toimitusketjun kehittämisestä ja optimoinnista vastaavat asiantuntijat tai teknologiahankkeiden vetäjät, jotka haluavat ymmärtää strategian merkityksen toimitusketjun digikehityksessä ja perehtyä syvällisesti tehokkuutta, asiakastyytyväisyyttä ja tulosta parantaviin teknologioihin.

Sisältö ja aikataulu

Koulutus koostuu lähiopetusjaksosta (2pv) ja sitä täydentävästä verkkokurssista; Fundamentals of Supply Chain Management. Koulutuksessa käydään läpi millaisia vaatimuksia vastuullisuus ja liiketoiminnan muutokset asettavat toimitusketjun johtamiselle ja miten strategia ohjaa teknologisia valintoja.

Tutustumme myös erilaisiin teknologioihin ja miten niitä voi hyödyntää toimitusketjussa, digitaalista turvallisuutta unohtamatta. Kartoitamme mahdollisuuksia, joita ekosysteemit, alustat ja lohkoketjuteknologia luovat toimitusketjuun.

Koulutuksen pääteemat:

 • Vastuullisuus ja digitalisaation vaikutukset
 • Digitaaliset teknologiat, alustat ja ekosysteemit

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Katsaus alan teknologiaan perustuu Aalto-yliopistossa tehtyihin tutkimuksiin, joiden aiheita ovat tekoäly, automaatio, robotiikka, virtuaalitodellisuus ja lohkoketjut. Kouluttajilla on vahva asiantuntemus digitalisaation ja kehittyvän teknologian teoriasta ja käytännöstä niin yritys- kuin yliopistomaailmastakin.

 • Max Finne, apulaisprofessori, Aalto-yliopisto
 • Pekka Lettijeff, Lettijeff Consulting, toimitusjohtaja, TylöHelo Group
 • Kari Hiekkanen, Research Fellow, Aalto-yliopisto
 • Ville Eloranta, luennoitsija, Aalto-yliopisto

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta