Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Toimitusketjun vastuullisuus

Usein saatetaan liian rajallisesti ajatella, että yrityksen sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu ovat erillisiä yrityksen taloudellisista tavoitteista. Kaikki kolme tavoitetta, eli hyvä taloudellinen, ympäristö- ja sosiaalinen vastuu, ovat kuitenkin vahvasti sidoksissa toisiinsa. Jotta taloudellinen tulos olisi hyvä, on myös ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten oltava kohdallaan. Kyse ei ole vain riskien minimoinnista vaan mahdollisuuksien tunnistamisesta.

Toimitusketjun vastuullisuus -koulutus auttaa sinua ymmärtämään, mitä ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu toimitusketjussa tarkoittaa ja miten niitä voidaan soveltaa omassa organisaatiossasi. Oikein suunnitellut sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun toimenpiteet esimerkiksi toimitusketjuissa voivat olla kilpailukyvyn lähde ja auttaa paitsi parantamaan yrityksen imagoa, myös luomaan kustannussäästöjä.

Kenelle?

Koulutus sopii organisaatioiden kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville, joilla on vastuullaan ympäristö- ja laatuasioita. Se sopii myös henkilöstö- ja viestintäyksiköissä työskenteleville, jotka kehittävät liiketoiminnan vastuullisuutta ja edistävät sidosryhmäyhteistyötä.

IlmoittauduKysy lisätietoja

Koulutus on osa Vastuullisuus ja liiketoiminta -kokonaisuutta

Ohjelma kehittää osallistujan laaja-alaista ymmärrystä liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökohdista. Se perehdyttää vastuullisen liiketoiminnan olennaisiin käsitteisiin, malleihin ja toimintatapoihin.

Sisältö

• Vastuullisuuden mittaaminen
• Vihreät hankinnat
• ”Lean and green”, vastuullisuus palvelutuotannossa
• Hiilijalanjäljen vähentäminen toimitusketjussa
• Sosiaalinen vastuu toimitusketjussa, codes of conduct
• Sosiaalisen vastuun haasteet kansainvälisissä toimitusketjuissa
• Vastuullisuuden sertifiointi toimitusketjussa
• Vastuullisuuden implementointi toimitusketjussa

Kouluttaja

Katri Kauppi

Katri Kauppi toimii logistiikan apulaisprofessorina tieto- ja palvelutalouden laitoksella Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta