Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Tuotannonohjauksen perusteet kahdessa päivässä – TURBO

Ota haltuun uusin tieto ja työkalut tuotannonohjauksen kehittämiseen

Modernin yrityksen tuotannonohjauksessa tavoitteina ovat sekä asiakastyytyväisyys että tehokkuus. Asiakasta palvellaan hyvällä toimitusvarmuudella ja lyhyellä toimitusajalla, tehokas tuotanto puolestaan minimoi vaihto-omaisuuden ja optimoi kapasiteetin käyttöasteen.

Turbo on tiivis tuotannonohjauskoulutus, jossa tarkastellaan monipuolisesti valmistavan yrityksen tuotantotoiminnan keskeisimpiä osa-alueita kuten tuotantostrategiaa, materiaalin ja kapasiteetin ohjausta, tuotantoa osana toimitusketjua sekä tuotannon mittaamista ja kehittämistä.

Koulutuksen jälkeen oppimista syvennetään harjoitustehtävän avulla. Tehtävä on soveltava ja johtaa parhaimmillaan konkreettiisiin kehittämistoimenpiteisiin. Kurssitodistuksen lisäksi osallistuja saa työstään henkilökohtaisen kirjallisen palautteen.

 

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Hyödyt

Turbo tarjoaa perustiedot teollisen yrityksen tuotannonohjauksesta ja tuotannon kehittämisestä sekä auttaa hahmottamaan tuotannon keskeisen roolin osana suurempaa kokonaisuutta asiakkaan palvelemisessa. Turbo on tehokas myös silloin, kun haluat kerrata ja päivittää tietojasi tuotannonohjauksen perusteista.

Saat perustiedot teollisen yrityksen tuotannonohjauksesta ja tuotannon kehittämisestä
Hahmotat tuotannon keskeisen roolin osana suurempaa kokonaisuutta asiakkaan palvelemisessa
Opit, miten muut organisaatiot kohtaavat haasteet

Kenelle? 

Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat tuotannonsuunnittelijat, tuotannon tiiminvetäjät ja tuotannon keskijohto, joilla ei ole teoreettisia tietoja tuotannonohjauksen perusteista tai jotka haluavat kerrata perusteet ja saada uusia ajattelumalleja. Koulutuksesta on hyötyä myös tuotantoa läheisissä toiminnoissa (esim. tilaushallinto, osto, logistiikka) työskenteleville henkilöille.

Turbon käytyäsi hallitset tuotannonohjauksen perusteet ja voit jatkaa tietojesi ja taitojesi syventämistä Diploma in Operations Management -ohjelmassa.

Tutustu koulutukseen

Sisältö ja aikataulu

Koulutusjaksot

Kouluttaja

Marja Blomqvist, Tkl, CSCP

TkL, CSCP Marja Blomqvist toimii itsenäisenä kouluttajana ja konsulttina. Hänellä on monen vuoden kokemus organisaatioiden kehitysprojektien tukemisesta sekä laaja koulutuskokemus avoimissa ja räätälöidyissä koulutuksissa.

Marjan koulutukset ja työpajat saavat jatkuvasti erinomaisia arvosanoja sekä kiitosta käytännön ja teorian ansiokkaasta yhdistämisestä, innostuneisuudesta ja asiantuntemuksesta. Marja on toiminut vuodesta 2008 lähtien toisena pääkouluttajana Aalto PRO:n Starttipaketti lean-johtamiseen –koulutuksessa ja kouluttaa myös mm. Diploma in Operations Management -ohjelmassa. Marja on toteuttanut koulutuksia mm. Huslabille, Pohjois-Savon SOTE-piirille ja Uudenmaan Sairaalapesulalle. Marja toimii tuntiopettajana ja tekee väitöstutkimusta Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tuotantotalouden laitoksella.

Edellisten ohjelmatoteutusten palautteesta poimittua:

"Teoria kohtasi käytännön, kouluttajan reaalimaailman kokemuspohja tuki/kyseenalaisti sopivasti "mustavalkoisia" oppikirjoja."

"Parasta koulutuksessa oli luennoitsijan innostus, asiantuntemus ja työtapa. Marjaa olisi voinut kuunnella väsymättä ainakin kaksi päivää lisää."

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta