Edellinen sivu

Turvallisuusjohdon koulutusohjelma - TJK

Johda turvallisuutta - rakenna luotettavuutta

Turvallisuusjohtamisen tärkein tavoite on taata organisaation toimintavarmuus ja luotettavuus – myös häiriötilanteissa. Suunnitelmallinen turvallisuusjohtaminen tukee organisaation strategiaa ja lisää organisaation tuottavuutta ja kilpailukykyä.

TJK:ssa opitaan lakisääteisen ja omaehtoisen turvallisuuden hallintaa, missä yhdistyvät sekä asioiden että ihmisten johtaminen. Se on kokonaisvaltainen turvallisuusjohdon koulutusohjelma, joka auttaa osallistujia ymmärtämään turvallisuusjohtamisen kokonaisuuden ja keskeiset osa-alueet. Koulutusohjelmassa huomioidaan mm. turvallisuusjohtamisen lainsäädännölliset, tekniset ja organisaatiolähtöiset ehdot sekä inhimilliset näkökulmat. Lisäksi ohjelma tukee osallistujan kykyä johtaa ja kehittää turvallisuustoimintaa omassa organisaatiossaan sekä toimia vaikuttavasti omissa liiketoiminta- ja yhteistyöverkostoissa.

Ohjelman aikana osallistujat saavat mahdollisuuden tarkastella roolejaan turvallisuuden asiantuntijoina ja johtajina. Koulutuksen suorittaneet pääsevät osaksi yli 500 koulutuksen käyneen turvallisuusasiantuntijan verkostoa. TJK:n suorittamista arvostetaan myös turvallisuusalan rekrytoinneissa.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Paranna valmiuksiasi hallita organisaatiosi riskejä

Lisää organisaatiosi toimintavarmuutta

Kehitä turvallisuusjohtamisen ammatillista osaamistasi

Hyödyt

Turvallisuusjohdon koulutusohjelma vahvistaa tuntemustasi turvallisuusjohtamisen keskeisistä periaatteista ja parhaista käytännöistä. Koulutuksessa laajennat ja syvennät osaamistasi myös turvallisuusjohtamisen eri osa-alueista.

Opit soveltamaan turvallisuutta koskevia periaatteita ja toimintamalleja omassa organisaatiossasi
Osaat toimia vaikuttavasti omissa liiketoiminta- ja yhteistyöverkostoissasi
Tunnistat vahvuutesi ja mahdollisuutesi kehittyä omassa johtamis- tai asiantuntijatehtävässäsi
Liityt alan laajaan asiantuntijaverkostoon

Kenelle?

Turvallisuusjohdon koulutusohjelma on tarkoitettu organisaatioiden turvallisuudesta ja riskienhallinnasta sekä niiden kehittämisestä vastaaville henkilöille.

Koulutus sopii myös muun muassa turvallisuusalan asiantuntijoille, asiantuntija- tai johtamistehtäviin siirtyville sekä turvallisuusalan toimijoiden kanssa yhteistyötä tekeville henkilöille.

Ota yhteyttä

Sisältö ja aikataulu

Koulutusohjelman oppien avulla turvallisuusjohtaminen kiinnittyy luontevaksi osaksi organisaatiosi toimintaa. Systemaattinen riskienhallinta auttaa hallitsemaan kustannuksia ja minimoimaan haittoja. Toimintavarmuus paranee kokonaisvaltaisen turvallisuustyön ja toimivan turvallisuuskulttuurin avulla.

Koulutusohjelma koostuu kahdestatoista lähiopetusjaksosta (yhteensä 28 lähiopetuspäivää sekä opintomatka ulkomaille), oppimistehtävistä ja case -työskentelystä. Oman johtajuuden kehittäminen sekä omaan organisaatioon tehtävä kehitysprojekti syventävät oppimista ja tuovat heti omaan työhön ja organisaatioon hyödynnettävissä olevia asioita.

Turvallisuusjohdon koulutusohjelmaan kuuluu:

  • 12 lähijaksoa
  • case-työskentelyprosessi
  • projektitityö
  • henkilökohtaisen johtajuuden tarkastelu
  • ulkomaan opintomatka sekä
  • erillinen päätöspäivä

Koulutuksen lähipäivissä käydään luennoitsijoiden johdattamina läpi jakson aihealuetta. Lähipäiviin voi sisältyä myös yritysesimerkkejä. Osaan lähijaksoja sisältyy myös yritysvierailuja, joissa tutustutaan turva-asioiden hoitoon kohdeyrityksissä. Koulutuksen lähipäivissä työstetään ryhmissä myös case-tehtävää, jonka tavoitteena on aihealueen konkretisointi ja soveltaminen ja yhteisen asiantuntemuksen jakaminen. Tärkeänä elementtinä ohjelmassa on henkilökohtaisen johtajuuden ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa vähintään 80 % lähiopetusjaksoista.

Opintomatkan aikana tutustutaan kohdemaan turvallisuuskoulutukseen, turvallisuusalaan ja tiettyjen yritysten turvallisuusratkaisuihin.

Opiskelijat käynnistävät heti ohjelman alussa henkilökohtaisen projektityön, jonka tarkoituksena on ohjata oppijaa syventämään näkemystään turvallisuusjohtamisesta.Projektityön tarkoituksena on myös kehittää oman organisaation turvallisuustoimintaa. Projektityössä hyödynnetään ja sovelletaan koulutusohjelmassa opiskeltuja tietoja, alan kirjallisuutta ja tietämystä sekä omaa kokemusta.

Rakenne

40 opintopistettä

Koulutus sisältää lähiopetusta, case-työskentelyprosessin, kehitysprojektin ja henkilökohtaisen johtajuuden tarkastelun.

12 koulutusjaksoa

Yhden lähiopetusjakson kesto on 2-3 päivää, yhteensä 28 lähipäivää.

Ulkomaan opintomatka

Opintomatkan aikana tutustutaan kohdemaan turvallisuuskoulutukseen, turvallisuusalaan ja valittujen yritysten turvallisuusratkaisuihin.

Lähijaksot

Kustannukset ja hakeminen

Kustannukset

Turvallisuusjohdon koulutusohjelman hinta on 14 300 € (+ alv). Hinta ei sisällä ulkomaan opintojakson kustannuksia.

Hakeminen

Hae ohjelmaan 12.10.2018 mennessä.

Aloitusajankohta