Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Turvallisuusjohdon koulutusohjelma – TJK

Johda turvallisuutta – rakenna luottamusta

Turvallisuusjohtamisen tavoite on tukea organisaation toimintavarmuutta ja luotettavuutta – myös häiriötilanteissa. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma – TJK:ssa opitaan lakisääteisen ja omaehtoisen turvallisuuden hallintaa yhdistäen sekä asioiden että ihmisten johtaminen. Koulutus on kokonaisvaltainen ja auttaa osallistujia ymmärtämään turvallisuuden kokonaisuuden ja osa-alueiden johtamisen näkökulmat.
 
Koronakriisi havahdutti organisaatiot tarkastelemaan riskeihin varautumista, jatkuvuudenhallintaa, turvallisen työn ehtoja ja verkostoturvallisuutta, mutta myös kriisijohtamista. Yhteiskunnan, organisaatioiden ja yksilöiden iskunkestävyyttä on mitattu perusteellisesti.
 
Turvallisuusjohdon koulutusohjelma – TJK:ssa tarkastellaan laajasti turvallisuuteen liittyviä teemoja ja yritysturvallisuuden kokonaisuuden johtamista. Määrätietoinen turvallisuustyö luo arvoa, hyvinvointia sekä luottamusta – arjessa ja muutostilanteissa.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

"Osaavinkaan turvallisuusalan ammattilainen ei pitkälle pärjää yksin. Koulutusohjelman ehdottomia vahvuuksia ovat kouluttajien ammatillinen asiantuntemus ja koulutuksen kautta syntyvä koko työuran kestoinen turvallisuusosaajien verkosto."

Matti Waitinen, koulutusohjelman asiantuntija, rehtori, Helsingin Pelastuskoulu

Turvallisuusympäristö on jatkuvassa muutostilassa, mikä edellyttää organisaatioiden turvallisuustoiminnalta sekä jatkuvuutta että toiminnan uudistamista. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma pyrkii tarjoamaan osallistujilleen kattavan käsityksen turvallisuuden toimintakentästä ja rakentamaan vahvan osaamisen turvallisuustoiminnan jatkuvaan ja tarkoituksenmukaiseen uudistamiseen.

Edellisen ohjelman osallistujista 97 % suosittelee osallistumista.

Aalto PRO:lla on 30 vuoden kokemus Turvallisuusjohdon koulutusohjelman järjestämisestä. Koulutuksen on käynyt jo yli 500 turvallisuusasiantuntijaa.

Edellisen ohjelman osallistujat antoivat ohjelman kokonaisarvosanaksi 5,2/6,0. Aalto PRO:n ohjaus ja palvelu saivat arvosanan 5,7/6,0.

Hyödyt

Suunnitelmallinen turvallisuusjohtaminen palvelee organisaatiosi strategiaa ja lisää kilpailukykyä. Se vahvistaa organisaatiosi kykyä ennakoida ja hallita riskejä, toimia mahdollisessa häiriötilanteessa ja rakentaa jatkuvuutta. Systemaattinen turvallisuustyö vahvistaa myös asiakkaiden ja kumppanien luottamusta toimintaanne.

Laajennat käsitystäsi turvallisuudesta
Vahvistat kykyäsi rakentaa, kehittää ja johtaa turvallisuustoimintaa omassa organisaatiossasi
Lisäät keinojasi toimia turvallisuusvaikuttajana omissa liiketoiminta- ja yhteistyöverkostoissasi
Tunnistat vahvuutesi ja mahdollisuutesi kehittyä omassa johtamis- tai asiantuntijatehtävässäsi
Liityt alan laajaan asiantuntijaverkostoon

Kenelle?

Turvallisuusjohdon koulutusohjelma on tarkoitettu organisaatioiden turvallisuudesta ja riskienhallinnasta sekä niiden kehittämisestä vastaaville henkilöille.

Koulutus sopii myös turvallisuusalan asiantuntijoille, turvallisuuden asiantuntija- tai johtamistehtäviin siirtyville sekä turvallisuusalan toimijoiden kanssa yhteistyötä tekeville henkilöille.

Ohjelmaan osallistuvilta edellytetään riittävää kokemusta turvallisuustehtävissä tai turvallisuusalalla työskentelystä tai siirtymistä tehtävään, joka edellyttää kokonaisvaltaista turvallisuusjohtamisen asiantuntemusta.

Sisältö ja aikataulu

Koulutusohjelma koostuu kahdestatoista lähiopetusjaksosta (yhteensä 28 lähiopetuspäivää ja opintomatka ulkomaille), oppimistehtävistä ja case -työskentelystä.

Oman turvallisuusvaikuttamisroolin tarkastelu sekä omaan organisaatioon tehtävä kehitysprojekti syventävät oppimista ja tuovat heti omaan työhön ja organisaatioon hyödynnettävissä olevia asioita.

Turvallisuusjohdon koulutusohjelmaan kuuluu:

12 lähijaksoa

Lähijaksot koostuvat asiantuntijapuheenvuoroista, yhteisistä keskusteluista, case-puheenvuoroista ja ryhmätöistä tai harjoituksista: tavoitteena on rikastaa ryhmän monipuolista osaamista ja kokemuksia asiantuntijaluennoitsijoiden ohjauksessa. Jaksoihin voi liittyä ennakkotehtäviä ja yritysvierailuja.

Case-työskentelyprosessi

Ohjelman aikana osallistujat työskentelevät omalle pienryhmälle valitun aidon yrityksen kanssa tarkastellen yrityksen turvallisuustoimintaa ja sen kehittämistä monipuolisen aineiston  ja valittujen näkökulmien avulla. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien kykyä yritysturvallisuuden kokonaisuuden johtamisessa. Työskentelyn tulokset raportoidaan yritykselle.

Projektityö

Jokainen osallistuja tekee ohjelman aikana kehitysprojektin, joka syventyy oman organisaation kannalta ajankohtaiseen ja keskeiseen turvallisuutta koskevaan teemaan. Usein projektin aihe on myös osallistujalle henkilökohtaisesti mielekäs. Projektissa hyödynnetään ja sovelletaan koulutusohjelmassa opiskeltuja tietoja, alan kirjallisuutta ja tietämystä sekä omaa kokemusta.

Oman turvallisuusvaikuttamisroolin tarkastelu

Turvallisuusasiantuntijan ja -johtajan osaamiseen kuulu kyky vaikuttaa erilaisissa suhteissa ja verkostoissa sekä huolehtia omasta suorituskyvystä. Ohjelman aikana osallistujat tarkastelevat omaa turvallisuusvaikuttamisen rooliaan ja kehittävät sitä asiantuntijaohjaajan opastuksella.  

Ulkomaan opintomatka

Opintomatkan kohde valitaan koulutuksen alussa yhdessä ryhmän kanssa. Valitun kohteen vierailujen ja asiantuntijapuheenvuorojen kautta osallistujat laajentavat käsitystään turvallisuuden kysymyksistä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Matkan pituus ja kustannukset riippuvat valitusta kohteesta.

Erillinen päätöspäivä

Päätöspäivänä jaetaan todistukset ja mahdolliset huomionosoitukset kiitettävästi toteutetuille kehitysprojekteille sekä juhlistetaan opintojen suorittamista.

Rakenne

60 opintopistettä

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa vähintään 80 % lähiopetusjaksoista.

12 koulutusjaksoa

Yhden lähiopetusjakson kesto on 2-3 päivää, yhteensä 28 lähipäivää.

Ulkomaan opintomatka

Opintomatkan aikana tutustutaan kohdemaan turvallisuuskoulutukseen, turvallisuusalaan ja valittujen yritysten turvallisuusratkaisuihin.

Lähijaksot

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta